Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 047 (The Beatitudes)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 2 - Fii waaju e golle Almasiihu on Jaliilu (Matta 5:1 - 18:35)
A - Fii waaju ngun ka hoore fello: Fii sariya teddudho on ka laamu kammu ngun (Matta 5:1 - 7:27) -- Fii no maakuuji Almasiihu on dhin mottindiriraa non ka aranun

a) Fii Malaabhe bhen (Matta 5:1-12)


MATTA 5:9
9 Bhuttinoobhe bhen ko malaabhe, bhay bhe noddiroyte bhibbhe Alla!

Noddaandu jeegabhuru ndun no noddude en fii yo en wonu bhuttinoobhe. Gomdhindho on hinaa fii makko wuuranta. O joodhodataa e gaameelo maa ganyaneendi. Kono o immoray wa fattotoodho hakkunde Alla e yimbhe bhen, o saatina muloobhe bhen no bhe dhabbhira bhuttu ka Alla. Sifanee yimbhe bhen ko honno hebhirdhon bhuttu immorde ka kammu. Noddee bhe ka gomdhinal e ka tama’u. Onsay on nanodiray e Ruuhu on, wonton musiddho Almasiihu on, on moyyhintindho hakkunde Alla on wondho Ben makko e aduna on rewrude e mayde makko nden. Himo faalaa juurude bhuttu makko ngun hen fow e nder aduna on. Alla tippude e giggol mun ngol wernii on ka bheynguure makko kammuyankeere, ontuma himo imminde on haa e bheya yimbhe fii hewtinangol bhe nelal addayngal ngal bhuttu ngun. Kono wota on yejjita wonde bhuttu hebhotaako bhaawo leggal altindiraangal ngal. On faalaadho moyyhintinde hakkunde mun e Alla bhaawo landho bhuttu on, haray woopii.

Bhuttinoobhe bhen noddiroyte bhibbhe Alla. Joomi on jabbhoray bhe wa «bhibbhe makko», o imminiroyay bhe wa bhuttinoobhe ka nder aduna heewudho ngayngu. Ko Alla tigi woni Alla Jom bhuttu on. Ko Bhiddho makko bajjo on woni landho bhuttu on. Allaahu on feenyirii e men wa Baabaajo yaafotoodho, kono o jabhataa bhen salotoobhe yaafanaade dhimmoobhe mun bhen. Si bhuttinoobhe bhen ko malaabhe, bonnoobhe bhuttu ngun bhen kanyun ko hudhaabhe!

Almasiihu on yidhaali haa hande yo diina makko kan yaajinire kaafa, maa yiite, maa sariyaaji sattudhi, maa immorde e wakkilaare yimbhe bhen no bhe wontira naafigiibhe maa diwoobhe keerol ngol, hara ko dhin piiji taalibaabhe makko bhen anditirtee. Faybhe oo aduna no yidhi ukkagol e piiji aaliidhi, kono faybhe Alla bhen ko bhuttinoobhe, e maanaa «yimbhe deyyhubhe bhen e nder leydi ndin» (Zabuura 35:20).

Wobbhe no wi’a wonde sendondiral e yeddondiral no woodi hakkunde on aaya e oo maaku annabi Iisaa dhoo: «Wonaa bhuttu mi addi, kono ko kaafa» (Matta 10:34). Ko Almasiihu on woni Landho bhuttu tigi-tigiijo yamirdho on taalibaabhe mun bhen «Yidhee aybhe mon bhen, du’anodhon hudhoobhe on bhen… mo bantike ma e wabbhugo nyaamo, tudhan mo ngoya kadi… Min mi wi’ay on wota mo dartoo bondho ….» (Matta 5:38-48).

O maakino le dhun: «Wonaa bhuttu mi addi, kono ko kaafa.» Wonaa addugol sendondiral e jiibholdu maa lellinangol en giggol makko ngol e bhuttu makko ngun woni ko o faalaa. Ko sendindirgol few ko laabhi kon e ko tuuni kon. Humondiral woo alaa hakkunde ruuhu makko laabhudho goongaajo on e yamirooje bondhe dhe bhee yimbhe bhoyloobhe goonga on, majjina laawol feewungol e fee huutorgol penaale. Almasiihu on ko ariri ko fii sendindirgol goonga on e fenaande nden, ndaygu ngun e niwre nden. Hino sattani sukaabhe heewubhe nootagol nduu noddaandu ndu Almasiihu on noddi yimbhe bhen. Hinaa ko bhe tippidirta kon e hoore mabbhe warata bhe, kono bhe tampay sabu ko bhe tippirta kon e mawbhe mabbhe bhen e yibbhe mabbhe bhen, bhen faalaabhe yiilugol bhe e goonga on. Hino ara ko hasii kon ka gomdhindho huuwa ko woopodiri e ko mawbhe makko bhen yidhi kon sabu ko o yidhi kon kisiyee makko on. Hino ara kadi ka gomdhindho subhoo jokkugol Linjiila on, mawbhe on bhen e yibbhe makko bhen monanoo mo sabu ko o subhii kon jokkugol huunde bhurde moyyhande mo nden e luttaynde nden fii ngurndan makko dhan.

LANDAL:

  1. Ko honno Almasiihu on rewirta e mon fii addangol bheya yimbhe bhuttu ngun?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:33 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)