Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 046 (The Beatitudes)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 2 - Fii waaju e golle Almasiihu on Jaliilu (Matta 5:1 - 18:35)
A - Fii waaju ngun ka hoore fello: Fii sariya teddudho on ka laamu kammu ngun (Matta 5:1 - 7:27) -- Fii no maakuuji Almasiihu on dhin mottindiriraa non ka aranun

a) Fii Malaabhe bhen (Matta 5:1-12)


MATTA 5:8
8 Laabha-bherndeebhe bhen ko malaabhe, bhay bhe yi'oyay Alla!

Hara hidhon mari bhernde laabhunde? Ko hondhun bhuroton miijaade fii mun jemma e nyalorma? Almasiihu on no faalaa labbhinande on bhernde mon nden e miijooji mon dhin, o hebbinira on laabhal ngal immorde Ruuhu makko on, kono himmeeji dhin e mbeleedhe haanaa on foolude. Himo faalaa yo on naatu e nder hettaare faybhe Alla bhen e yo on jabhu wondema gasataa ka wuuron ngurndan laabhudhan immorde wakkilaare makko nden. Kono non Ruuhu Allaahu on no waawi foolude himmeeji kaanudhi dhin ka nder wonkii mon e ka bhalli mon, o hiwa dhengal mon ngal, o hubhindoo miijooji mon dhin, o wattita faaleeji mon dhin.

Gomdhinal haqiiqawal ngal adday bhernde laabhunde. Bhen laabhubhe ka nder nder no nandi e wonbhe e ley bawgal diina laabhuka ka tuuninaaka. Almasiiyayankeyaagal tigi ko ka bhernde tippi, ko labbhingol bhernde nden, itta kala ko boni ka nder bhernde. Hidhen haani weebhitande Alla juudhe men dhen, kono hidhen haani kadi weebhitande mo bhernde laabhunde (Zabuura 24:4-5).

Annabi Iisaa no qirritii dhun dhoo: «Ko fii, ko e nder bhernde neddho miijooji bondhi yaltata, kanyun e waru-hoore e jinaa e cagayaagal e nguyka e seeditagol fenaande e hoyre» (Matta 15:19). Si tawii ko bhernde men nden woni neene e baaba tuundi men ndin, haray hidhen hatonjini e bhernde heyre, e maanaa fondo labbhinaango. Dhin piiji no hendortee ko sabu sottande annabi Iisaa nden e dokkal Ruuhu makko Seniidho on.

Allaahu on no fodi wondema en yi’oyay mangu makko ngun, dhun non hinaa sabu moyyhere men nden maa peewal men ngal, kono ko sabu ko yhiiyhan Almasiihu on labbhinta en kon e kala junuubu (Yuuhanna 1 1:7). Ruuhu makko on wallitoto on no dartoron ndarndeeji mbeleedhe bhandu ndun dhin. Maloore nden fii yi’ugol Alla ko «laabha-bherndeebhe» bhen tun yedhetee nde. Yawti laabha-bherndeebhe bhen gooto yi’ataa Alla, awa kadi weltaare duumiide woo maranaaka tuunubhe bhen. Bhen dhon yi’ataa Alla. Ko hondhun e weltaare wonkii ki laabhaa hebhata fii yi’ugol Alla seniidho on? Wano woniri non Allaahu waawataa yi’ude ellaaji mabbhe dhin, ko wano non woniri si kambhe kadi bhe waawataa yi’ude laabhal makko ngal. Huunde ko tuuni naatataa ka laamu Alla, ko bhen «laabha-bherdeebhe» tun naatata ton, labbhinaabhe bhen fow e jogiibhe bhen anniye laabhudho fii yi’ugol Alla ko bhen naatata ton. Sulfu Allaahu on huuway no on faale mabbhe laatora.

Hara ko on tawdaabhe e tippiro ngo Ruuhu Allaahu on tippirta ngon e hoore junuubaaji mon dhin? On fooludho e innde annabi Iisaa nden yi’oyay Alla, Baaba men Kammuyankejo on, bhe wonda haa poomaa. Hara hidhon habbii saa’i nde yi’oyton Alla, kaa hidhon dhabbhude no yiltoron e ngurndan mon bondhan kiddhan dhan? Artee ka Joomi mon yurmeteedho on. O labbhiniray en yhiiyhan Iisaa-Almasiihu on dhan e kala junuubu (Yuuhannaa 1 1:7). Ko sella-findeejo, hay si en yantii e junuubu on.

LANDAL:

  1. Ko honno wontirton laabhubhe? (Yuuhanna 1 1:7)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:33 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)