Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Thai":
Home -- Thai -- Tracts -- Tract 03 (Bless the Lord, O My Soul!)
This page in: -- Armenian -- Burmese -- Chinese -- Dagbani? -- English -- French -- German? -- Greek -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Japanese -- Korean -- Nepali? -- Peul? -- Somali -- Telugu -- THAI -- Turkish -- Twi -- Uzbek -- Yoruba

Previous Tract -- Next Tract

ใบปลิว - เรื่องสั้นเกี่ยวกับข้อพระภัมภีร์เพื่อการแจกจ่าย

ใบปลิว 3 -- จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า


บางคนทำงานหนักเพื่อส้รางความั่นคงในการดำรงค์ชีวิตของพวกเขา พวกเขาพยามหาเงินเพื่อการดำรงชีวิตและเสียสละเวลาทั้งหมดของพวกเขาเพื่ออนาคตที่สะดวกสบายถึงกระนั้นบุตรชายของมารีย์(พระเยซู) ตรัสสอนพวกเราว่า "ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าสองนายได้ เพราะว่าจะชางนายข้างหนึ่ง และจะรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้" (มัทธิว 6:24)

กษัตริย์ดาวิดได้พยายามแก้ปัญหานี้โดยการสักการบูชาพระเยโฮวาห์ กษัตริย์ดาวิดตรัสกับตัวเองและความนึดคิดทั้งสิ้นภายในตัวท่านให้อยู่อย่างสงบนิ่ง เพื่อท่านจะได้มีสมาธิในการจดจ่ออยูในพระเยโฮวาห์แต่เพียงผู้เดียว ท่านไม่ให้ความคิดอื่นๆมารบกวนโดยการยืนขึ้นต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าและตรัสว่า; "จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า และทั้งสิ้นภายในข้า จงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า และอย่าลืทพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ผู้ทรงอภัยบาปผิดทั้งสิ้นของท่าน ผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่าน ผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านจากปากแดนผู้ตายผูทรวสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้ท่าน" (สดุดี 103:1-4)

การอธษฐานและการสรรเสริญพระเจ้าจำเป็นจะต้องมีความตั้งใจและความอดทน กษักตริย์ดาวิดเองต้องการถวายเกียรติและสรรเสริญพระเยโฮวาห์ พระวิณญาณบริสุทธิ์จะทรงนำผู้เชื่อและจะทรงเปิดพวกเขานำไปสู่พระสุรเสียงแห่งพระผู้ทรงสร้าง ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมปรากฏพระนามพระเยโฮวาห์ถึง6,8282ครั้ง ในขณะที่คำว่าพระเจ้าปรากฏเพียง2,600ครั้ง พระนามของพระเจ้าคือ "เยโฮวาห์"พระนามนี้ยืนยันความเชื่อถือได้ของการไม่เปลี่ยนแปลง ตามที่กษักตริย์ดาวิดได้แสดงให้เห็นว่า มีแต่พระองค์เพียงผู้เดียวที่คุณค่าต่อการไว้ว่างใจและขอบพระคุณ.

ถึงกระนั้น เสียงและความนึดคิดบางส่วนได้หลุดออกจากจิตใต้สำนึกและปฏิเสธอย่างแรงต่อการยอมสงบนิ่ง นี่เป็นเหตุผลทำไมทูตสวรรค์ถึงได้บัญชาทุกสิ่งภายในของกระษักตริย์ดาวิดอีครั้งในการสรรเสริญพระเจ้า เขาตั้งใจแน่วแน่ว่าจิตใจของเขาควรเปี่ยมด้วยความขอบพระคุณและสรรเสริญ กษักตริย์ดาวิดต้องการที่จะรักพระเยโฮวาห์ด้วยทั้งจิตวิณญาณและถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยทุกอย่างในชีวิต ท่านเรียก พระเยโฮวาห์ว่า "องค์พระบริสุทธิ์"ในพระองค์ไม่มีการหลอกลวงไดๆ ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่มีการโกง และไม่มีความบาปไดๆ บุคคลใดที่เข้าไกล้พระองค์จะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดโดยพระรัศมีแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสิง่ไม่บริสุทธิ์ทุกอย่างจะปรากฏต่อหน้าพระพักตย์พระองค์ กษักตริย์ดาวิก็ได้ประสบในการค้นพบของจิตวิญญาณ การถ่อมตนลงต่อหน้าพระพักตย์องค์บริสุทธิ์และถวายสรรเสริญพระองค์ ความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระผู้ทรงสร้างปกคุมความรุ่งโรจน์ของพระองค์ องค์บริสุทธิ์คือผู้ที่สูงส่งที่สุด บุคคลใดที่หันกลับสู่พระองค์บุคคลนั้นจะทำให้พ้นบาปจากส่วนลึกของจิตใจของเขา

กษักตริย์ดาวิดต้องตรัสกับจิตวิญญาณของเขาถึงสามครั้งในการอยู่สงบนิ่งเพื่อสรรเสริญพระเจ้่าต่อไป เพื่อความคิดของเขาจะไม่สับสนหรือจะไม่ถลาออกไปเรื่องเงินๆทองๆ เรื่องปัญหาชีวิติประจำวันและสิ่งอันตรายที่แอบแฝงอยู่ เขาตั้งใจจะจดจ่อมีสมาธิต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่งและผู้ทรงอำนาจในการพิพากษาโลก

ต่อมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงนำดาวิดในการขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพื่อความช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตของเขา โดยธรรมชาติแล้วพวกเรามักจะลืมพระคุณพระเจ้าและในสิ่งที่พระองค์ทรงตอบในคำอธิษฐานของพวกเรา พวกเรา(เป็นแช้มป์)ถือได้ว่าผู้ที่ลืมพระคุณพระเจ้าหรือการทรงช่วยของพระเยโฮวาห์ง่ายที่สุดในโลก

เราขอเสนอให้ผู้อ่านทุกท่าน อย่าได้ลืมสิ่งดีงามที่เป็นผลดีที่พระเจ้าได้ประทานให้ท่าน ขอให้เอากระดาษบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ที่พระเยโฮวาห์ได้ประทานให้กับคุณลงในกระดาษ แล้วก็จงขอบพระคุณพระเจ้าจากใจจริง จงสรรเสริญพระเจ้าสำหรับอากาศและน้ำที่บริสุทธิ์สดชื่น สำหรับเม็ดฝน หิมะ อาหารและเครื่องนุ่งห่ม สำหรับคุณพ่อคุณแม่ คุณครู โรงเรียน สถานที่ทำงานและที่อยู่อาศัย สำหรับความปลอดภัยและความสงบสุขในประเทศของคุณ ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงปกป้องคุณจากภัยธรรมชาติ พายุ แผ่นดินใหวและภูเขาไฟระเบิด จงขอบพระคุณพระองค์ในการทรงช่วยให้พ้นความอดอยากและความเจ็บปวดรวดร้าวของสงครามจากประเทศคุณ จงแสวงหาสิ่งอื่นๆอีกในจิตใจของคุณที่พระเจ้าได้ประทานให้ อย่าได้ตระหนี่ในการขอบพระคุณพระเจ้า จงฝึกใจของคุณในการสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าอย่างแน่วแน่ในเหตุผลที่จับต้องได้เพื่อจิตใจของคุณจะเปี่ยมไปด้วยความสุขและความปรารถนาดีของพระองค์จะทรงสถิอยู่ในใจของคุณ

เหตุผลที่สำคัญที่สุดของในการขอบพระคุณนั้น ดลบันดาลโดยพระวิญญาณกับดาวิด คือ "การอภัยบาป"ทั้งหมดของเขา หลายคนดำเนินชีวิตเหมือตนนั้นไร้มลทิน พวกเขาซ่อนความผิดและดำเนินชีวิตไปอย่างราบรื่น จงอย่าเอาเยี่ยงอย่างของพวกเขา แต่จงกลับใจ สารภาพความผิดบาปทั้งหมดต่อพระเจ้าแล้วจงตัดสินใจจะไม่ทำความผิดบาปนี้อีกต่อไป แล้วคุณจะได้สัมผัสการปลอบโยนแบบที่เคยปรากฏกับสาวกของพระเยซูคริสต์ ยอนห์ "ถ้าเราทั้งหลายจะว่าไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง และสััจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็ทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น" (1 ยอนห์1:8-9)

กษักตริย์ดาวิดได้เรียนรู้พระคุณของพระเยโฮวาห์ผู้ที่อภัยความผิดบาปทั้งหมดของเขา เพราะฉะนั้นเขาจึงตรัสกับจิตวิญญาณของเขาให้ขอบพระคุณพระองค์สำหรังการอภัยบาปที่พระองค์ทรงประทานให้เขาบ่อยๆ ทูตสวรรเองก็ได้ประจักษ์ว่าองค์บริสุทธิ์ได้ประทานอภัยโทษและได้ยกความผิดบาปทั้งหมดให้เขา เราจะไม่พบพระคุณที่อันใหญ่หลวงแบบนี้ในศาสนาอื่น เราจะไม่พบคำว่า บางที หรือ อาจจะ ในโทราห์และพระกิติคุณ พระเยโฮวาห์พระองค์จะไม่ทรงยกความผิดบาปของเราเพียงครึ่งเดียวแต่พระองค์จะทรงชำระล้างเราอย่างหมดจด พระองค์จะทรงทำให้เราบริสุทธิ์อย่างถี่ถ้วน และพระองค์จะทรงประทานพระคุณของพระองค์ให้เราอย่างไม่คิดค่าใดๆ ประทานความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้กับเรา นับตั้งแต่พระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนแทน เพื่อไถ่ความผิดบาปของโลก เรารู้แน่เลยว่า "โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียว พระองค์ก็ได้ทรงกระทำคนทั้งหลายที่ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิตย์" (ฮีบรู 10:14)

อย่างไรก็ตาม พระเจ้าตรัสไว้ว่า บุคคลไดก็ตามที่ได้รับการอภัยบาปผิดนั้นจำเป็นต้องยกโทษให้กับศัตรูของตัวเองด้วย เหมือนกับที่พระองค์ยกโทษให้พวกเขา (มัทธิว6:12) คุณมีศัตรูบ้างหรือเปล่า? คุณกำลังอยู่กับคนที่คุณไม่ค่อยลงรอยด้วยกันหรือเปล่า? จงให้อภัยอย่างหมดจดเขาตอนนี้เลย ไม่งั้นคุณจะพลาดและสูญเสียพระเมตตาและการอภัยบาปผิดของคุณจากพระเจ้า ขอให้ทูลขอพระองค์ทรงช่ายคุณโดยฤทธานุภาพและอำนาจของพระองค์ว่าคุณได้ให้อภัยกับศัตรูของคุณที่ได้ทำผิดต่อคุณแล้ว เหมือนกับองค์พระผู้ทรงสร้างได้ประทานอภัยให้กับคุณ (มัทธิว6:14)

พระวิญญาณบบริสุทธิ์ได้นำกษักตริย์ดาวิดเพื่อให้สำนึกได้ว่าหลังจากความผิดบาปของเขาได้รับการอภัยแล้ว สิ่งสำคัญของขวัญที่มาจากพระเจ้าคือเรื่งสุขภาพ เขาสำนึกได้ว่าเขาควรขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้น เรามักจะประสบกับ การเป็นหวัด บาดแผลเล็กน้อยหรือโรคเรื้องรัง ถึงกระนั้นพระผู้เป็นเจ้าก็เมตตารักษาพวกเรา การวินิฉายโรคของแพทย์และยาที่มีราคาแพงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยในการรักษาพวกเรา เครดิตในสิ่งนี้เราต้องย้อนกลับไปยังผู้ทรงเปี่ยมด้วยอำนาจ พระเจ้าได้ให้ความมั่นใจกับเราว่า "เพราะเราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้า" (อพยพ 15:26)

บุตรของมารี่ย์ได้ทำให้บรรลุผลพระสัญญานี้ พระองค์ได้รักษาอาการอาการเจ็บป่วยทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์ ได้ขับวิญญาณชั่วออกจากการครอบงามของมาร ในปัจจุบันพระเจ้าแพทย์ผู้ทรงรักษาใช้แพทย์และยารักอาการเจ็บป่วย แต่การหายขาดจากอาการเจ็บป่วยนั้นมาจากพระเจ้าเพียงผู้เดียว ฉะนั้นแล้วความขอบคุณของคุณที่มีต่อพระเจ้าอยู่ใหนหล่ะ? จงอย่าลืมขอบพระคุณพระผู้ทรงสร้างด้วยใจของคุณ เพราะพระองค์เป็นผู้ทรงประทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและการรักษา

กษักตริย์ดาวิดเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้า เขารู้ว่าวันหนึ่งที่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับพระองค์จะมาถึง เพราะฉะนั้นเขาได้มีการเตรียมตัวการตายของเขา กระนั้นพระเจ้ายังได้ทรงปรากฏต่อเขาแล้วบอกว่าพระองค์จะทรงเอาคืนจากหลุมฝังศพของเขา ไมใช่เพราะความไม่ชอบธรรมของเขาแต่เพราะความเชื่อในพระผู้ทรงทำให้เขาบริสุทธิ์ ผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ ไม่จำเป็นต้องกลัวความตาย และการลงโทษของหลุมฝังศพหรือความตาย ตามที่บุตรมารีย์ได้ยืนยันกับเราว่า "เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้เขาตายแล้วก็ยังมีชีวิตอีก และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย เจ้าเชื่ออย่างนี้ไหม?” (ยอนห์11:25-26)

บุตรมารีย์ได้ทรงฝื้นพระชนจากหลุมฝังศพหลังพระองค์พิชิตความตาย พระองค์ทรงมีชัยเหนือซาตานและได้พิสูจน์ความจริงชีวิตนิรันดร์ของพระองค์ พระองค์จะทรงช่วยทุกคนที่ติดตามพระองค์ โดยพระองค์จะทรงจับมือของทุกคนและเดินผ่านประตูแห่งความตายสู่ชีวิตนิรันดร์ของพระองค์

พระวิญญาณแห่งพระเยโฮวาห์ได้แจ้งให้กับกษักตริย์ดาวิดว่า มงกุฎทองฝังเพชรนั้นไมใช่สิ่งที่มีค่าที่สุดในโลก มีมงกุฎของพระเจ้าที่สว่างไสวตลอดกาล ผู้ที่ได้รับพระเมตตาของพระองค์แล้วจะส่งต่อถึงผู้ยากไร้ ผู้คนที่เจ็บป่วยอย่าวใจเอื้องเฟื้อ และได้ไปพบปะกับคนที่ถูกทอดทิ้งและขัดสน คนที่ถูกเหยียดหยาม ผู้คนแปลกหน้า และได้ช่วยเหลือพวกเขาในยามจำเป็น จะได้รับมงกุฎฝ่ายจิตวิญญาณโดยพระเจ้า คุณได้รับมงกุฎแห่งพระเมตตาและความเห็นอกเห็นใจจากพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้กับผู้รับใช้ของพระองค์หรือยัง? จิตใจของคุณยังแข็งกระด้านเหมือนก้อนหินหรือไม่? หรือว่าได้หลอมละลายแล้ว ฉะนั้น กำลังร่วมทุกข์กับคนที่ประสบความทุกข์ ร้องไห้กับคนที่กำลังร้องไห้? พระเยซูคริสต์จะทรงนำคุณต่อไปด้วยพระเมตตา ไม่ใช่เฉพาะท่ามกลางเพื่อนบ้านและเพื่อนฝูง แต่ท่ามกลางคนที่กำลังจะถลาออกนอกทางและคนที่ไม่มีความเชื่อและไม่มีความหวังในชีวิตนี้และชีวิตหน้า จงเข้าหาพวกเขาและอย่างตื่นตระหนกเมื่อคุณพบเจอใบหน้าหม่นหมองของพวเขา แต่จงอธิษฐานเผื่อพวกเขาและละลึกถึงพวกเขาเพื่อพระเจ้าจะได้ใช้คุณในการรับใช้อย่างสัตย์ซื่อและจริงใจ

มีนักบุญที่ไม่ทราบนามและไม่เปิดเผยและมองไม่เห็นมงกุฎบนศรีษะของพวกเขา พวกเขามีความเมตตา ผู้ทนทุกข์และขัดสน อธิษฐานเผื่อและช่วยเหลือพวกเขาพร้อมทั้งเสียสละให้พวกเขา พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาจะปฏิบัติต่อพวกเขาเช่นเดียวกัน พระเยซูได้ยอมรับ "อย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก" (มัทธิ20:28) พระคริสต์ทรงเป็นทางของเราและเป็นแบบอย่างผู้ทรงประทานอำนาจและความกล้าหาญในการรับใช้พระองค์ด้วยความเบิกบานใจ

ผู้อ่านที่รัก
คุณแสวงหาเงินทองและตำแหน่งที่สูงซึ่งมันจะทำให้จิตใจของคุณไร้ความปราณี? หรืพระวิญญาณแห่งพระคริสต์ทำให้จิตใจคุณเปลี่ยน ฉะนั้นคุณจึงกลายมาเป็นคนเปี่ยมด้วยความเมตตาปราณีและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น กำลังสวมมงกุฎที่มองไม่เห็นบนศรีษะของคุณ? ขอใหเศึกษาสดุดีบทที่103ด้วยใจ จงฝึกตัวของคุณให้ขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อคุณจะได้จำได้ในพระคริสต์ ได้บังเกิดในความรักของพระเจ้าและได้เปลี่ยนแปลงคุณสู่พระเมมตาของพระองค์ จงประดับตัวคุณด้วยการขอบพระคุณและสรรเสริญ

เราพร้อมแล้วที่จะส่งให้คุณฟรีเมื่อคุณต้องการ พระกิติคุณของพระคริสต์ ด้วยการอธิษฐานและการเข้าเฝ้าพระองค์ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณสรรเสริญและจะเกิดการขอบพระคุณจากจิตใจของคุณ

จงหนุนใจผู้อื่นในการสรรเสริญและรับใช้พระเจ้า ถ้าคุณพบว่าใบปลิวนี้เป็นประโยชน์ อย่าได้ขัดขวางผู้อื่นเพื่อว่าพวกเขาจะได้มาเป็นผู้รับใช้พระองค์ จงเขียนหาเราและเราจะจัดส่งใบปลิวนี้ให้กับคุณเพื่อคุณจะได้แบ่งปันกับผู้อื่น

จะรอจดหมายของคุณ เราจะอธษฐานเผื่อคุณและใคร่ขอให้คุณระลึกถึงพวกเราในคำอธิษฐานของคุณ อย่าลืมที่จะเขียนที่อยู่ของคุณให้ชัดเจน

WATERS OF LIFE
P.O. BOX 60 05 13
70305 STUTTGART
GERMANY

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 24, 2018, at 02:11 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)