Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Tracts -- Tract 06 (Rejoice in the LORD Always!)
This page in: -- Armenian -- Baoule -- Burmese -- Chinese -- Dagbani? -- Dioula -- English -- French -- German? -- Greek -- HAUSA -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Japanese -- Korean? -- Lingala -- Maranao -- Nepali? -- Peul? -- Somali -- Spanish -- Sundanese -- Telugu -- Thai -- Turkish? -- Twi -- Uzbek -- Yoruba

Previous Tract -- Next Tract

TAMBAYOYI - Saƙonnin Littafi Mai Tsarki kaɗan don rarraba

TAMBAYOYI 6 -- Yi murna a cikin Ubangiji Ko da yaushe! (Filibiyawa 4:4)


Duk wanda yake kallon talabijin zai iya ganin matasa suna yin rawa a cikin raye-raye, hawan tsaunuka duk da haɗari, da kuma tafiya a fadin duniya a cikin manyan balloons. Suna ƙoƙari su cika fansa a cikin ruhun su ta hanyar ayyukan da kokarin kai.

Wani rukuni na sa kudi don jin dadi, manta da matsalolin su kuma rayuwa ta rayuwa da zunubi. Mun sami wasu suna makoki saboda rashin adalci sun faɗo a kansu. Suna rantsuwa da yin fansa ta hanyar fashe kansu a matsayin masu fansa ga al'ummar su.

Sai kawai ƙananan mutane sukan juya zuwa ga Allah suna tambayarsa, "Menene dole muyi domin mu sami ceto?" "Me kuke so mu yi da kuma abin da ba zamu yi ba?" Rahamar Allah ta karfafa masu karya zuciya su ɗaga idonsu zuwa sama don samun ƙarfafawa ta gaskiya daga Mahaliccin Mai Tsarki.

Yawan mutanen da suke raguwa cikin rashin fatawarsu suna karuwa, ba su da wata manufa ko fata a wannan rayuwar. Shin waɗannan mummunan zasu iya samun begen cikin wahala? Shin duk muna tserewa zuwa yakin nukiliya, wanda zai iya hallaka kashi daya bisa uku na yawan mutanen duniya?


Shari'ar ta'aziyya

A cikin damuwa da yaƙe-yaƙe Annabi Nehemiya ya ji wahayi na Allah ya zama amsar addu'arsa, "Kada ku yi baƙin ciki, gama farin cikin Ubangiji shine ƙarfin ku" (Nehemiah 8:10).

Bari mu ɗaga zukatanmu zuwa ga Ubangiji mai rai, domin shi kaɗai zai iya ba mu hutawa, bege da zaman lafiya.

Menene ta'aziyya ta musamman wanda Annabi ya karbi wannan wahayi? Ubangiji ya gaya masa cewa shi da kansa yana cike da farin ciki da farin ciki. Bai zauna kamar Buddha ba, yana jin murmushi yana kuma watsar da bala'in mutane ba tare da kula da su ba. Allahnmu ya cika da farin ciki da farin ciki na ceto. Ya gabatar da shirin fansa ga dukan mutane. Masanin ilimin ya san cewa babu wanda ke aikata aiki nagari, cewa duk sunyi lalacewa, cewa babu wanda zai iya gyara kansa ko ya cika zancen zuciyarsa da salama da farin ciki. Ubangiji yana so ya sabunta masu zunubi kuma ya ba da ma'ana da kuma bege ga wanzuwarsu. Kada ku manta cewa farin cikin Allah shine ƙarfin ku! Wanda ya tuba zuwa gare Shi karbar karfinsa, ta'aziyya da ƙarfin hali. Ubangiji kadai ne yake kawo jinƙai - mulkin mulkinsa yana kusa.


An haifi Mai Ceton

Daren nan ya haskaka a kan duwatsun Baitalami, lokacin da mala'ika Ubangiji ya bayyana a ɗaukakarsa mai haske a gaban makiyayan da suke kula da garkensu. Sai suka fāɗi ƙasa, suka firgita, sa'ad da hasken sama ya haskaka kewaye da su. Sun yi zaton ranar shari'a ta zo ba tare da sanarwa ba. Sun tsorata ƙwarai, saboda tsohuwar zunubansu sun farka suka bayyana a idonsu. Suna so su tsere wa hukunci, amma ba za su iya ba, domin ɗaukakar Ubangiji ta soke su.

Mala'ikan da ya bayyana gare su ba ya tsawatawa ko ya tsoratar da su ba, amma ya ƙarfafa su, "Kada ku ji tsoro, gama ga shi, ina kawo muku albishir, babban farin ciki da zai kasance ga dukan mutane. Gama an haife ku a yau a birnin Dauda mai ceto, wanda shine Almasihu Ubangiji" (Luka 2:8-11).

Da wannan babban bayyanar, mala'ika na Ubangiji ya bayyana sabuwar shekara, shekarun farin ciki da alheri. Fararin shirin fansa na Allah shine ya zama gaskiya. Mala'ikan ya gayyaci dukan mutane su haye da kuma karɓa daga kogin farin ciki da salama, wanda ke fitowa daga wurin Allah. Ubangiji bai buɗe alherinsa ba ga masu adalci da masu adalci, amma ga mugunta da marar kyau. Mala'ikan bai aiko gayyatar ga malaman da masu hikima ba, amma ga marasa ilimi da jahilai cewa ilimin Ubangiji ya haskaka su. Ba a ba wannan damar ba ne kawai ga maza ba, har ma ga mata da yara, da gajiyayyu da marasa lafiya. An yi farin ciki ga Ubangiji. Me yasa mala'ikan Ubangiji ya umarci dukan su yi farin ciki? Domin an haifi Mai Ceton kuma aikin jinƙai ya fara.

Yawanci, mafi yawan mutanensa sun ƙi Prince of Peace. Ba su so su canza tunaninsu. Manufar su ita ce iko, kudi da matsayi mai kyau. Suna so su yi amfani da makamai masu guba domin su yi nasara a kan abokan gaba da kuma tabbatar da mulkin su na nasara.


Babban tayin Kristi

Maimakon haka, Kristi ya tara mai tuba da maras kyau waɗanda suka juya ga Allah. Ya warkar da marasa lafiya da suka zo wurinsa, ya gafarta musu duk zunubansu, aljannun aljannu daga masu mallaki, ya ƙosar da hadari, ya ji masu sauraro masu jin yunwa kuma ya tabbatar musu da cewa, "Na fada muku waɗannan abubuwa, domin farin ciki na iya zama a cikin ku, kuma ku yi farin ciki ku cika" (Yahaya 15:11; 16:24).

Kristi ya tabbatar da wannan asirin allahntakar a cikin addu'arsa na ceto, ya furta cewa jinƙansa na iya zama cikin ƙaunatattun ƙaunatattunsa (Yahaya 17:13).

Ɗan Maryama bai ba da ƙaunarsa ga mabiyansa kadai ba, har ma ga masu adawa da abokan gaba. Ya kawar da zunubansu da laifuka kuma ya tuba don zunubansu. Ta wurin kafara, Kristi ya sulhunta duka tare da Mai Tsarki; Saboda haka Kristi yana da iko ya gafarta zunubai ga wadanda suka yarda da yardarsa ta wurin alheri kuma ya kafa musu bege na har abada.

Lokacin da Dan Maryama wanda aka tayar daga matattu ya hau ga Allah, ya zubo Ruhu Mai Tsarki a kan dukkan mutane (Ayyukan Manzanni 2:16-21). Duk wanda ya tuba da zunubansa kuma ya haɗa kai cikin bangaskiya tare da Almasihu, zai karbi Ruhun ƙauna, farin ciki da salama tare da hakuri da kuma kai kansa (Galatiyawa 5:22-23). Tarurrukan farawa a rayuwar waɗanda suka bi, ta hanyar sabuntawa ta Ruhun Allah. Waɗanda suka yi baƙin ciki za su ta'azantar da su, marasa tsoro za su sami bege, mugunta za su zama masu adalci, waɗanda suke tafiya zuwa mutuwa za su rayu cikin ikon rai na har abada. Tun daga lokacin da Kristi ya sulhunta mu da Allah, aikinsa na warkarwa da tsarkakewa ya tashi zuwa ga ɗan adam tare da yalwarci da tawali'u.

Daga cikin kwarewar ruhaniya, manzo Bulus ya rubuta, "Ku yi murna cikin Ubangiji kullum. Har yanzu na sake ce, ku yi farin ciki!" (Filibiyawa 4:4).

Abin farin cikin Allah ya kasance a cikin duk wanda yake mai da hankali ga ƙaunarsa, ya karanta kalmominsa kuma ya kiyaye su. Almasihu ya karfafa kuma ya tabbatar wa mabiyansa cewa, "Ku yi murna! Domin an rubuta sunayenku a sama" (Luka 10:20).

Mai karatu,
kuna rayuwa ne kadai, rasa ko yarinya? Ko kuna cikin Kristi mai rai? Mutumin da yake riƙe da Ɗan Maryama ya rabu da ikonsa da farin ciki. Yi kai kanka ga Kristi, wannan farin ciki na har abada zai zauna cikin zuciyarka a cikin wannan duniya mara yarda da gwaji da tsanantawa.

Are you established in the joy of the LORD? We are prepared to send you the Gospel of Christ, together with meditations, so that you can find in it the fountain of God’s refreshing power. Read the Bible and pray daily, so that the LORD can guide you in the paths of His righteousness.

Shin, an kafa ku cikin farin ciki na Ubangiji? Muna shirye mu aiko maka Bisharar Almasihu, tare da tunani, domin ku iya samo shi maɓuɓɓugar ƙarfin ikon Allah. Karanta Littafi Mai-Tsarki kuma ka yi addu'a yau da kullum, domin Ubangiji zai iya jagorantarka cikin hanyoyi na adalcinsa.
Ka raba farin cikin Ubangiji tare da abokanka: Idan kana son wannan lakabi kuma kana son ba da ita ga waɗanda ke da matsala da ɓata, za mu yi farin ciki mu aika maka da takarda don ka ba da labari. Yi addu'a ga wadanda suka karbi wannan takarda.

Muna jira harafinku. Kar ka manta da rubuta cikakken adireshinka a fili. Muna addu'a cewa farin cikin Ubangiji zai cika ku.

WATERS OF LIFE
P.O. BOX 60 05 13
70305 STUTTGART
GERMANY

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 18, 2018, at 11:32 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)