Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Romans - 080 (A Warning against the Deceivers)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- HAUSA -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMAWA - Ubangiji Ne Nu Dama
Nazarin a cikin wasika Bulus zuwa ga Romawa
Tambaya Ga SASHE NA 3 - Karanta Santawa A Babi Na Paulga Masu Jagorancin Ikilisiya A Roma (Romawa 15:14 – 16:27)

6. Gargadi ga masu yaudara (Romawa 16:17-20)


ROMAWA 16:17-20
17 Saboda haka, 'yan'uwa, ina roƙon ku, ku lura da waɗanda suke rarrabewa da ƙetare, waɗanda suka saba wa koyarwar da kuka koya, ku guji su. 18 Gama waɗanda suke irin wannan ba sa bauta wa Ubangijinmu Yesu Almasihu, amma da kansu ciki, kuma ta hanyar magana mai laushi da magana mai lalata sukan yaudari zukatan masu sauƙi.19 Domin ku biyayyarku ya zama sananne ga kowa. Saboda haka ina murna saboda ku; Amma ina so ka zama mai hikima a cikin abin da yake mai kyau, mai sauƙi game da mugunta. 20 Allah mai zartar da salama zai rushe Shaiɗan a ƙafafunku. Alherin Ubangijinmu Yesu Almasihu yă tabbata a gare ku. Amin.

Bulus ya koyi, yayin da yake rufe wasikarsa, cewa 'yan majalisa na ƙungiyar dokokin Musa sun fara kiran Krista a cikin majami'a a cikin Ikilisiya a Roma don kiyaye dokar Musa da al'adun da suka fito daga Yahudanci. Wadannan dokoki sun haɗa da kauce wa wasu abinci, azumi a kan wasu kwanakin ko watanni, kiyaye Asabar maimakon Lahadi, da kuma lura da ayoyin Yahudawa kafin su kiyaye ayoyin Kirista.

Nan da nan Bulus ya gane gaskiyar jaraba, wadda shaidan ya yi a cikin majami'u, da kuma hadari na ɓacewa ga heresy da aka kafa a kan ayyukan kirki, da kiyaye dokar, ba tare da yalwa alherin Allah kadai ba. Gicciye na Almasihu, bisa ga wannan karkatacciyar koyarwa, bai isa ya sami ceto ba, amma ya kamata mu dogara ga ƙoƙarinmu, da kiyaye dokokin Musa, da kiyaye shi da tsananin.

Bulus ya ga harin da shaidan yayi da adalcin Almasihu, wanda ya gafarta masu zunubi duk zunubansu, bisa ga maganarsa: "Duk wanda ya ba da gaskiya ya kuma yi masa baftisma za a sami ceto, amma wanda bai bada gaskiya ba, za a hukunta shi". sun nema su karkatar da kyautar alherin Almasihu a matsayin waɗanda suke rarrabewa da zalunci, waɗanda suka saba wa koyarwar wanda annabi Dauda ya ce: "Dukansu sun ɓace, sun haɗa kai ɗaya, ba wanda ke aikata abin kirki, a'a, ba ɗaya "(Zabura 14: 3).

Bulus ya bayyana wannan fatarar dan Adam cikin wasiƙa zuwa ga Romawa, yana jaddada hanya ta Kristi a matsayin hanya ɗaya zuwa ceton mu (Romawa 3: 9-24). Bayan wannan bayani, masu yaudarar Yahudawa suka zo, suna ƙoƙari su warware abin da Bulus yazo da, kafin zuwan wasikarsa zuwa coci na Roma. Saboda haka Bulus yayi gargadin coci a Roma na masu yaudarar ƙarya.

Kafin wannan, a farkon taro na manzannin a Urushalima, da bayan wata gardama mai tsanani tare da waɗanda suke da sha'awar ka'idar tsakanin masu bi, Bulus ya ce a fili: "To, don me kuke jarraba Allah ta wurin ɗaura karkiya a wuyanku? daga cikin almajiran waɗanda ba ubanninmu ba, kuma ba mu kasance masu iya ɗaukarwa ba? Amma mun gaskanta cewa ta wurin alherin Ubangiji Yesu Almasihu zamu sami ceto ta yadda suke "(Ayyukan Manzanni 15: 10-11).

Lokacin da Bitrus, shugaban manzanni, yayi ƙoƙari ya juyo Yesu daga shan wahala da giciye, Yesu ya ce masa: "Ka bi bayan ni, ya Shaiɗan! Kai ne laifi a gare ni, gama ba ka kula da abubuwan Allah ba, sai dai ga mutun "(Matiyu 16:23).

Dukan ayyukan da mutane ke da su don kawar da gicciyen Almasihu, da kuma tabbatar da cetonsu a kan aikin kansu, ya kasa. Su ne kawai yaudarar shaidan a ainihin su. Hakazalika, kokarin da za a rayar da Humanism ya zama kyakkyawa, amma sun kasance, a kan ainihin alherin Allah. Duk wanda ke neman samun aljanna ta wurin kiyaye shari'ar, ƙin gaskiya gaskiyar gicciye, da kuma fansa na Almasihu, mai ɓatarwa ya ruɗe shi kuma ya ruɗe shi.

A cikin wasiƙarsa, Bulus ya kira masu bangaskiyar rikicewa a Roma kuma ya ce musu: "Ku yi hankali game da wadanda suke yaudara, ku kauce daga gare su, kuma kada ku bar su su yi magana a gida ku, don ba ku fahimci abin da Yesu yake nufi ba? ta hanyar da ya ce: 'An fada wa wadanda suka gabata ... Amma ina gaya muku ...' Wadanda suka yaudare suna rayuwa a baya, kuma basu wuce cikin sabon zamani ba, tsawon shekaru na alheri. Saboda haka ku kama wanda aka gicciye wanda aka tashe shi daga matattu, za ku rayu har abada."

Bulus ya kara da cewa ya yabe shi da girmamawa ga muminai a Roma, ya ce musu: "Na yi farin ciki saboda bangaskiyarku da ƙaunarku ta ruhaniya, domin kun koyi biyayya, karkashin jagorancin Ruhu Mai Tsarki, kuma kun aikata shi a cikin ku rayuwa mai amfani, kuma wannan gaskiyar ruhaniya ya zama sananne a dukan majami'u na Girka. Sabili da haka, nemi hikima daga Yesu mai rai don ku iya rarrabe nagarta da mugunta. Ku aikata abin da yake mai kyau, ku bar mugunta. Ka tambayi Ubangiji mai rai, a koyaushe, domin shiriya da aka kafa a kan bishara don ya kai ka ga bangaskiyar gaskiya, kuma ka yi zaman lafiya tare da Allah."

Bayan waɗannan kalmomi masu ƙarfafawa, Bulus ya cika alkawarinsa a cikin fushinsa mai tsarki, wanda ba mu samu a wani wuri na Littafi Mai Tsarki ba: "Allah na salama zai rushe Shaiɗan a ƙarƙashin ƙafafun ku" (Romawa 16). : 20). Wannan furci na nufin cewa Allah na salama, wanda daga cikakkiyar salama a kansa, zai zubo salama a zukatansu. Wannan Allah, wanda ba ya furta rikice-rikice, zai zo da shaidan lokacin da Almasihu ya dawo daga sama. Bulus ya tabbatar wa Ikilisiya a Roma cewa jiki ne na ruhaniya, sabili da haka zai san yadda Mai Iko Dukka zai shafe mummunar ƙafafun su, domin sun kasance cikin Almasihu, Almasihu kuma a cikinsu. "Ba za ku iya cin nasara akan mugunta ba, amma Allah ya jefa shi a ƙarƙashin ƙafa na Ɗansa ƙaunataccena, domin a gare shi kuke shan wahalar bayyanar ɗaukakar haske" (Zabura 110: 1).

Bulus ya kasance mai hankali. Ya roki Ubangiji Yesu ya kiyaye magoya bayansa a Roma daga gwaji na shaidan, kuma ya sanya su a cikin alherinsa, domin alheri shine mabuɗin ga Uba, da Ɗa, da Ruhu Mai Tsarki.

ADDU'A: Ya Ubangiji Yesu, ka koya mana mu yi addu'a: "Kada ka kai mu cikin gwaji, amma ka cece mu daga mummunan abu". Ka buɗe idanuwanmu don ganin ka dagewa kan mummuna, kuma ka hana mu daga kowane ƙoƙari na fanshi kanmu ta kanmu, don kai, kuma babu wani, Mai Ceton mu.

TAMBAYA:

  1. Mene ne manufar shaidan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on January 11, 2021, at 05:56 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)