Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Romans - 029 (The Faith of Abraham is our Example)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- HAUSA -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMAWA - Ubangiji Ne Nu Dama
Nazarin a cikin wasika Bulus zuwa ga Romawa
SASHE NA 1 - Halkokin Allahkaranta Dukan Dukan Dukada Justifies Da Santifiesdukan Mutuwa A Kristi (Romawa 1:18 - 8:39)
B - Sabon Adalci Ta Wurin Bangaskiya Na Bude Ga Dukan Mutane (Romawa 3:21 - 4:22)
3. Ibrahim da Dauda a matsayin misali na gaskatawa tawurin bangaskiya (Romawa 4: 1-24)

d) Imanin bangaskiya ga Ibrahim shine misalinmu (Romans 4:19-25)


ROMAWA 4:19-22
19 Kuma ba ta da rauni a cikin bangaskiya, bai la'akari da jikinsa, riga ya mutu (tun yana da shekara ɗari da haihuwa), da kuma mutuwar Saratu ta mahaifar. 20 Bai ƙetare alkawarin Allah ta bangaskiya ba, amma ya ƙarfafa cikin bangaskiya, yana ba da ɗaukaka ga Allah, 21 yana kuma gaskata cewa abin da ya alkawarta zai iya yi. 22 Saboda haka "an lasafta shi a gare shi na adalci."

Ibrahim ya ji maganar da Allah ya faɗi cewa an zaɓa ya zama uban mutane da yawa. Wannan wahayin ya kamata ya mamakin Ibrahim, wanda ba shi da ɗa, amma ya yarda da shi ta bangaskiya. Ya gaskanta cewa Allah yana ba da bege lokacin da fatawar mutum ta rasa. Ibrahim ya riga ya gaza cikin bangaskiyarsa ta gwagwarmaya, lokacin da Isma'ilu ya haife shi daga bawan Bamasaren. Yanzu, kamar yadda yake da wuya ga matarsa ta tsufa ta haifi ɗa, bai dubi ka'idodin yanayi ba, amma a Mahaliccin halitta, wanda zai iya canza dokokin yanayi. Ibrahim bai yaudare kansa ba tare da tunanin cewa ba zai iya yiwuwa ya sami ɗa daga Sara, matarsa ba. Maimakon haka ya ƙarfafa bangaskiyarsa, ya riƙe maganar Allah, ya dogara da gaskiyarsa har abada, kuma ya san cewa Allah Maɗaukaki ba ƙarya, kuma ba zai kasa cika alkawarinsa ba, koda kuwa zuciyar mutum ta samu babu hanyar cika alkawuran.

Wannan tabbatar da amincin Allah a cikin wannan bangaskiya gwagwarmaya an ba da shi ga Ibrahim a matsayin adalci (Farawa 15: 1-6; 17: 1-8).

Almasihu ya kira ku, a yau, ku raba bangaskiyar Ibrahim. Yayin da muke duban kanmu da shiga cikin ikilisiyoyinmu, zamu ga cewa al'ummominmu suna da gajiya na ruhaniya, musaki, da matattu. Duk da haka, Kristi yana so ya bada rai na har abada ga miliyoyin tawurin bangaskiyarku, da kuma nawa. Yana so ya albarkace shaidarmu cewa ƙaunarsa za ta kasance ta kasance ta zama kamar taurari a sama. Kuna gaskanta da alkawarin da kuma kiran Yesu cewa za ku sami 'ya'yan ruhaniya tawurin maganar bangaskiyar ku? Kuna gaskanta cewa Allah yana iya cin nasara akan rashin iyawarka, ya sake farfado da coci na lukewarm, kuma zai iya ɗaga 'ya'yan ruhunsa daga zukatansu masu taurin zuciya, kamar yadda Yahaya Maibaftisma ya ce: Shin Allah zai iya ɗaga zuriyar Ibrahim daga duwatsun da ke cikin jeji idan ba ku tuba ba da gaske? Kuna girmama Allah? Shin kun dogara ne da Ubangijin ɗaukakar, kuma ku dogara gareshi, maimakon ku zama masu zato game da Ikilisiyanku na lukewarm da al'amuranku na rashin lafiya? Yana iya amfani da ku don ɗaukar ikon rayuwarsa ga mutane da yawa. Ka tabbata cewa Allah na Ibrahim, Ubangijin Bulus, shi ne ɗaya jiya, yau, har abada. Yana fatan bangaskiyarku, domin wannan shine nasarar da ta shawo kan duniya - bangaskiyarmu. Kada ku barci! Kada ku yanke ƙauna, koda kuwa gwagwarmayar bangaskiyarku ta kasance tsawon shekaru da shekarun shekaru goma, kamar yadda ya faru a rayuwar Ibrahim, har sai ɗayan ƙananan 'ya'yansa suka cika, wanda Ishaku ne mai tawali'u. Duk da gwagwarmayar Ibrahim, Ubangiji ya ƙarfafa shi cikin ruhu, ya sanya shi uban annabawa. Ubangijinku yana raye, kuma yana son ya tabbatar da ku ta wurin bangaskiyar ku. Saboda haka, tada zuciyarka, karfafa hannunka, wanda ke ratayewa, da gwiwoyinku marar ƙarfi, domin Ubangiji yana raye, kuma yana tafiya gabanku a cikin ruhaniya na ruhaniya.

ROMAWA 4:23-25
23 Duk da haka ba a rubuce yake a kansa ba, sai dai a gare shi. Za a lissafta mu a gare mu, waɗanda suka gaskata da shi wanda ya tashe Yesu Ubangijinmu daga matattu, 25 wanda aka ba da shi saboda zunubanmu, aka kuma tashe shi saboda munɓutarmu.

Sanin bangaskiyarmu ya karu cikin cikakken tabbaci, tare da sake yin wahayi zuwa ga Ibrahim. A yau, Allah baya nuna kansa a matsayin Mai iko duka ba, mai girma, kuma mai ɓoye, amma ya aiko mana dansa Yesu don mu gane a cikin ƙaunar Allah maraba. Abin da ya zama ba zai yiwu ba ne, Ɗan Allah kaɗai ya mutu ya shafe zunubanmu. Allah Mai Tsarki bai hallaka masu zunubi saboda laifin su ba, amma ya hallaka shi-kanmu, domin mu da mugaye za mu sami ceto. Irin wannan ƙauna mai ƙauna, ƙauna, sadaukarwa, badawa, da haƙuri Allah shine Allahnmu.

Lokacin da Almasihu ya tashi daga matattu, nasararsa ta hadayarsa ta bayyana. Ubansa bai bar shi ba, lokacin da ya zubar da dukan fushinsa a kan gicciyen, amma ya tashi ɗansa marar laifi, kuma ya tabbatar da shi cewa hadayarsa ta musamman ta kasance daidai da nufin Allah. Sabili da haka, tashin Almasihu ya tabbatar da gaskiyar gaskatawarmu. Ba shi yiwuwa Almasihu ya hau sama kafin a binne shi, ya zama abokin Allah. A'a! Allah ya tashe shi daga mutuwarsa domin mu gani kuma mu tabbata cewa sulhu tsakanin Allah da duniya an cika akan giciye.

A yau, muna kawai Ceto ne yake hannun dama na Allah. Ya yi sulhu a tsakanin Mai Tsarkin nan da mu, kuma yana fitar da sakamakon aikinsa, don kada mu kasance cikin natsuwa, amma a maimakon haka ci gaba da bangaskiyarmu, kuma muna gaskanta cewa Kristi zai iya ceton waɗanda suka zo wurin Allah ta wurinsa , tun da yake suna rayuwa har abada don yin cẽto a gare su.

Saboda haka, ina bangaskiyarka a duk matsalolin, tsoro, da haɗari? A ina kuke bege game da zuwan mulkin Allah a yau, kuma haihuwar na biyu a miliyoyin? almasihu ya sulhunta mu ga Allah, kuma a yau yana rayuwa don tabbatar da gaskatawa ta wurin cẽtonsa. Ku yi imani da cewa rafi na ruwa mai rai yana gudana daga bangaskiyarku zuwa bakarare, zukattun matattu. Ku gaskata kuma kada kuyi shakka, domin almasihu yana rayuwa ne.

ADDU'A: Ya Ubangiji Allah, kana rayuwa kuma kai ne ka aiko mu mu yi wa'azi ga duniya. Bawanka Ibrahim ya gaskata cewa shi, da Saratu, a cikin tsufansu, za su iya haifar da yaron jinƙanka, ta wurinsa ne dukan albarkun zasu sami albarka. Yi nasara da bangaskiyarmu kaɗan, kuma ƙarfafa dogara gare mu don mu amince da kai daga gwaji mu domin a cika ikonka a cikin rauni. Na gode saboda ka tabbatar mana da cewa za a sake haifar da miliyoyin a kwanakin nan, tun da kake zaune da mulki har abada.

TAMBAYA:

  1. Mene ne muka koya daga bangaskiyar bangaskiyar Ibrahim?

Sabili da haka, bayan an kubutar da ku ta wurin bangaskiya,
muna da salama tare da Allah
ta wurin Ubangijinmu Yesu Almasihu.

(Romawa 5:1)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on January 05, 2021, at 03:21 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)