Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Acts - 046 (Christ’s Appearance to Saul)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- HAUSA -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

AYYUKAN - A cikin Nasara Tsarin aiki ALMASIHU
Nazarin a cikin Ayyukan Manzannin
SASHE 1 - Da Kafuwar Da Ikilisiyar Yesu Almasihu A Urushalima, Ƙasar Yahudiya, Samariya, Syria - A karkashin angarorin da Manzo Bitrus, shiryar da Ruhu Mai Tsarki (Ayyukan 1 - 12)
B - Da Tsawo Daga Cikin Bisharar Ceto Samariya Da Syriaa Da Kuma Farkon Juyin Al'ummai (Ayyukan 8 - 12)

4. Zaman Almasihu a kan Shawulu kusa da Dimashƙu (Ayyukan 9:1-5)


AYYUKAN 9:1-5
1 To, Shawulu yana ƙara jin tsoro da kisankai a kan almajiran Ubangiji, ya je wurin babban firist, 2 ya roƙi waɗansu wasiƙu daga wurinsa zuwa majami'un Dimashƙu, don kada ya sami waɗansu daga cikin hanyoyi, ko mata ko maza, zai iya kawo su ɗaure zuwa Urushalima. 3 Yana tafiya, sai ya matso kusa da Dimashƙu, nan da nan hasken ya haskaka kewaye da shi daga Sama. 4 Sai ya fāɗi ƙasa, ya ji wata murya tana ce masa, "Shawulu, Shawulu, don me kake tsananta mini?" 5 Ya ce, "Wane ne kai, ya Ubangiji?" Sai Ubangiji ya ce, "Ni ne Yesu. , wanda kake tsananta wa. Yana da wahala a gareku ku yi wa katako. "

Shawulu ya karanta Shari'a a Urushalima a gaban Gamaliyel, mai hikima, Masanin Tsohon Alkawali. Ya gaskata da kasancewar Allah, kuma yana da matuƙar farin ciki ga bangaskiya. Ya yi ƙoƙarin ƙoƙari ya kare bangaskiyar da Allah yake tare da shi, da kuma ganin cewa an yi dokarsa a cikin al'ummarsa. Duk wanda ya juya baya daga bangaskiyar iyayensa, ko kuma ya ki yarda da shi, Saul ya tilasta masa ya mika wuya, ko kuwa a kashe shi da gangan. Sanarwar istifanas a lokacin da yake kare shi a gaban babban majalisa da bayaninsa game da ganin almasihu ya fusatar da yarinyar Saul. Ta haka ne ya azabtar da masu bi da wannan rukunan, yana buƙatar sun watsar da imani da saɓo Almasihu. Babban majalisa na Yahudawa ya yi farin ciki da aikin da ƙarfin Shawulu, kuma ya ba shi izinin da ya dace da haruffa lokacin da ya nemi izinin don biyan mabiyan almasihu a babban ƙauye da ke cikin Dimashƙu. Ya yi niyya don sake fasalin jama'ar Yahudawa a can, ya hallaka sassaƙar Yesu, kuma ya gaskanta bangaskiyar iyaye.

Mai girman kai Shawulu ya hau kan doki a cikin hamada da kuma babban birnin Syriaa domin ya hallaka wadanda ke da Ruhun Almasihu. Wannan sabon bangaskiya ya kawo Dimashƙu ta hanyar yan kasuwa, 'yan gudun hijira, da masu tafiya, ba ta wurin manzanni ko dattawan ba. Muminai sun san ainihin makiya mai girma da kuma ci gaba da yin addu'a a gare shi.

Lokacin da Shawulu ya ga hasumiyoyin birni da kuma gidaje daga nesa, sai ya shirya yin girman kai shiga birnin. Nan da nan ɗaukakar Ubangiji ta haskaka kewaye da wannan saurayi mai daɗi, wanda ya ɗauka cewa yana bauta wa Allah, duk da haka, a bayyane yake, bawan Shaiɗan ne. Shawulu ya faɗo daga dokinsa zuwa ƙasa. Ba mu taɓa karanta bayan haka ba cewa Shawulu ya hau doki. Tun daga yanzu, zai yi takaici kuma yayi tafiya a kan tawali'u.

Mutumin ya ji muryar da ta tayar da shi a zuciyarsa, ya sa zuciyarsa ta daskare: "Shawulu, Shawulu, me yasa kake tsananta mini?" Mai magana ya san sunansa, halinsa, da baya, da kuma shirinsa. Allah ya gano shi, yana bayyana dukan rayuwarsa da kuma laifuka. An bayyana shi a gaban Alƙali na har abada.

Shawulu ya rawar jiki sa'ad da muryar ta ce masa: "Kakan tsananta ni." Yesu bai ce: "Kuna tsananta coci", amma "kuna tsananta mini", domin Yesu da cocinsa cikakke ne. Ubangiji shi ne shugaban, kuma mu mambobi ne na jikin ruhaniya. Duk abin da ya faru a kan mabiyansa ya faru da shi da kansa. Ubangiji yana fama da Ikklesiyarsa saboda kowane zalunci da aka yi akan shi. A cikin wannan taƙaitaccen bayani Yesu ya bayyana asirin Ikilisiyarsa da kuma ƙarshen zane. Ya kasance allahntaka da ƙauna mai ƙauna tare da mabiyansa ta wurin Ruhu Mai Tsarki.

Yesu bai ce wa Shawulu ya kashe shi ba: "Kakan tsananta ni", amma "Me yasa kake tsananta mani?" Yana da zafi da wahala ga Allah yayin da mutane basu fahimci gaskiyar Triniti Mai Tsarki ba. Babu wani dalili ko dama a cikin kowane mutum da ya ƙi yin biyayya ga Yesu. Babbar matsalar ita ce, mutane ba su yarda da ƙaunar da Mahalicci yake yi ba, wanda aka saukar cikin Almasihu. Babban zunubin ba shine ya gaskanta gafarar zunubai ba ta wurin wanda aka giciye. Wannan ya saba da kyakkyawan nufin Allah, wanda ya la'anci kowane mai taurin kai da cewa: "Don me kuke tsananta mini kuma kuna saba wa ƙaunar Triniti Mai Tsarki?"

Shawulu ya ji cewa Ubangiji Maɗaukaki ba zai hallaka shi ba da zarar, ko da yake shi abokinsa ne, kuma ko da yake ya kashe mabiyansa. Ya gane a cikin kansa cewa muryar murya tana da ƙauna, ba bisa fansa ba, kuma wannan ainihin alheri ne kuma ba hukunci ba. Shawulu ba shi da kyakkyawan aiki da ya gabatar wa Allah banda kisan kai da tsananta wa tsarkaka. Duk abin da ya iya yi shi ne don yardar kaina kuma ba tare da samun cancanci alherin Allah ba, ko da yake ya cancanci kawai don mutuwa da jahannama. Saul ya tsoratar da kalmomin: "Wane ne kai, ya Ubangiji?" Bai kira shi "Jagora" ko "babban Mala'ika" ba, amma ya san cewa mai magana shine Allah da kansa, sa'annan ya kira shi "Ubangiji". Kalmomin Shawulu sun nuna alamar rawar jiki, rauni, da kuma tawali'u domin bayyanar sunan Allah. Ya so ya san ko wanene mai magana yake bayyana a wannan babban haske. A tsakiyar hukunci na yanke hukunci Sawulu ya ji daɗi sosai, domin ya ji tsoro ya yi magana da Allah.

Ubangiji ya amsa wa abokan gaba. Bai karya shi ba, amma ya amsa addu'arsa, ya sa masa albarka. Maganar Almasihu ga Shawulu yana nufin Ubangiji ya ji tausayin mugu. Ya kasance mai kyau isa ya bayyana nufinsa gareshi cikin kalmomi masu mahimmanci. Wadannan kalmomi sun tsarkake shi kuma sun kubutar da Saul, kuma ya zama tushe ga rayuwarsa ta gaba da kuma hidima.

Yesu ya bayyana ainihin ainihin kalmar "Ni ne". "Ya ku ɗan ƙaramin Shawulu, ƙanananku, masu aljannu, masu rikici. Ni ne kuma mai rai. Na tashi daga matattu. Ni ne Yesu, ba fatalwa ko ƙarya ba. Ba ni daɗewa cikin kabarin, amma ni Ubangiji Maɗaukaki, wanda ke tsaye a gabanka, da sanin duk abin da kake nufi na gaskiya. Zuciyarka ta sha wahala saboda ƙiyayya ta addini. Ba za ku iya fahimta ni ba saboda ƙazantattun abubuwan da kuke aikatawa. Kuna tsananta mini, wanda ya ci nasara da mutuwa kuma ya rinjayi gidan wuta, yana tunanin cewa ku bauta wa Allah ". Wannan shine mummunar gaskiya, har ma a yau, cewa dukan waɗanda suka tsananta wa Yesu almasihu suna bauta wa Shaiɗan, domin Yesu mai rai yana zaune a hannun dama na Bautawa Uba. An ba shi iko a sama da duniya.

Babu shakka bayyanar Almasihu da kalmomi ga mai girman kai Shawulu ya kasa dogara ga kansa da adalcinsa kamar Bafarisiye. Ya bayyana a gare shi cewa wanda aka gicciye yake yanzu yana rayuwa, kuma shi ne tsakiyar duniya. Bai hallaka abokan gabansa ba, amma ya ba su alherin alheri. Yana ɗaya ɗaya, tare da Ikilisiyarsa, wanda yake cike da Ruhu Mai Tsarki. Wadannan ka'idoji guda uku waɗanda aka bayyana wa Shawulu a cikin lokaci ɗaya, ɗan gajeren lokaci, su ne ginshiƙan bangaskiyarmu a Sabon Alkawari: 1) tashin Almasihu, 2) alherin sa a gicciye, da kuma 3) Ikilisiyarsa ta coci da cika Ruhu Mai Tsarki. Shin, kai ɗan'uwana, ƙaunatacciyar ƙaunatacce, cikin cikakken jituwa da waɗannan ginshiƙai guda uku, ko kuna adawa da Ruhu da gaskiyar almasihu? Idan haka ne, to, Ubangiji yana gaya maka ma: "Shin yana da wahala a gare ka ka yi kukan kullun Allah? Za ku sha wahala sosai saboda adawa ga gaskiya da rayuwar. "

ADDU'A: Muna bauta maka, Maɗaukaki, Mai jinƙai, Ubangiji, gama ba ka hallaka Saul ba, amma ka ji tausayinsa. Kuna rayuwa kuma ba tare da mu a yanzu ba. Don Allah a bayyana kanka ga duk waɗanda suke nemanka, da kuma ceton dukan masu bin addini da suka tsananta Ikklisiyarka tare da tunanin kirki mai kyau, ba tare da sanin laifin su ba. Muna daukaka sunanka, domin Kai ɗaya ne da Ikkilisiyar ƙaunatacce.

TAMBAYA:

  1. Menene bayyanar Almasihu a cikin ɗaukaka ga Shawulu yana nufi ga ƙarshen?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 26, 2021, at 08:32 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)