Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Acts - 040 (The Complaint against the Stubborn People)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- HAUSA -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

AYYUKAN - A cikin Nasara Tsarin aiki ALMASIHU
Nazarin a cikin Ayyukan Manzannin
SASHE 1 - Da Kafuwar Da Ikilisiyar Yesu Almasihu A Urushalima, Ƙasar Yahudiya, Samariya, Syria - A karkashin angarorin da Manzo Bitrus, shiryar da Ruhu Mai Tsarki (Ayyukan 1 - 12)
A - Tsarin girma da bunkasar na farkon coci a Urushalima (Ayyukan 1 - 7)
21. Sanarwar Istifanas (Ayyukan 7:1-53)

d) Da kuka a kan taurinkai mutane (Ayyukan 7:51-53)


AYYUKAN 7:51-53
51 "Ku masu tawali'u, marasa kaciya a cikin zukata da kunnuwanku. Kullum kuna tsayayya da Ruhu Mai Tsarki; kamar yadda kakanninku suka yi, haka kuke. 52 Wanne daga cikin annabawan da kakanninku ba su tsananta wa ba? Suka kashe waɗanda suka yi annabci a kan zuwan Mai-adalci, wanda kuka zama maƙaryata a gare ku, da masu kisankai, 53 waɗanda suka karbi dokoki ta hanyar mala'iku, ba su kiyaye shi ba. "

Istifanas ya furta bangaskiyarsa ta gaskiya da kalmomin hikima. Ya tabbatar da amincinsa ga al'ada na Yahudanci kamar Yahudanci Bayahude, a matsayin wanda ba a ilmantar da shi ba a makarantar masana shari'a. Gama shi Allah Maɗaukaki ne Allah na alkawari, Allah na kakanninmu masu daraja. Ibrahim, Musa, da Dauda tsarkaka. Ya dauka doka da mazaunin shaida su zama abubuwa masu kyau. Duk da wannan furci bayyananne, istifanas ya san ƙiyayya mai tsanani a cikin masu sauraro. Ya yi ƙoƙari ya bayyana a cikin shaidarsa, wadda ta dogara ne bisa Shari'ar, dalilin da ya sa mutane suka taurin zuciya. Ya san matsayinsu na ruhaniya na gaskiya, wanda ba su da shiri don tuba. Daga karshe Ruhu Mai Tsarki ya jagoranci shi ya kai farmaki. Dalilinsa shi ne ya cire rufewar munafurci daga fuskoki na malamai da malaman shari'a. Matashi, wanda ba a ilmantar da ilmin shari'a ba da fikihu, ya bayyana musu ainihin zukatansu.

Ta haka ne Istifanas ya bayyana wa alƙalai gaskiyar lamirinsu. Ko da yake sun yi kaciya ta jiki, ba a yi musu kaciya ko zuciya. Da yake faɗi haka sai ya karya ɗaya daga alamomin alkawarin Allah tare da su, domin Yahudawa sun yi kaciya don zama alamar kasancewar dangantaka da Allah. Duk wanda yayi magana akan kaciya an ɗauke shi ne yayi magana da Allah kansa.

Istifanas ya fada wa 'ya'yansa a fili cewa sun yi tsayayya da muryar Ruhu Mai Tsarki, kuma sun ƙi yin sauraron Allah. A wancan lokacin ba su ƙara sauraron shi ba. Zuciyarsu ta ci gaba da kasancewa marar kyau kuma ba ta da kyau, domin sun ɗauka kansu mai kyau ne kuma masu adalci, masu ilimi da kuma karɓa ga Allah. Sun raina kowane kira zuwa ga tuba, kuma suka yi murmushi game da yin musun kansu. An yi musu mummunan cin zarafin lokacin da suka ji maganganu masu tsanani na azabtar da Musa, Ishaya, Irmiya, Yahaya Maibaftisma da Yesu suka annabta, cewa Allah zai girgiza zukatansu masu wuyar gaske sa'annan ya komar da tumakin da aka watsar zuwa ga makiyansu (Fitowa 32: 9; 33). : 3, Ishaya 63: 10, Irmiya 9: 25; 6: 10). Duk da haka ba su fahimci ba, kuma zukatansu ba su da tausayi, kuma a maimakon haka suka husata sosai.

Ya ɗan'uwana, ka fahimci dalilin wannan hukunci? Zuciyar mutum mugunta ne tun daga matashi. Mutane da yawa sun tuba kuma suna mika wuya ga jagorancin Allah, domin mutum yana da dabi'a da tawaye. Yana so ya zama abin bauta, allahmi marar tsarki domin ya ƙi Mahaliccinsa kuma bai kula da maganarsa ba.

Tare da mugun ruhu Yahudawa suka tsananta wa dukan annabawan kirki kuma suka azabtar da waɗanda suka yi musu wa'azin Allah yardar rai: "Ku zama tsarkakakku, gama ni mai tsarki ne." Annabawa na gaskiya sun saurari muryar Ruhu Mai Tsarki kuma suka shiga cikin jituwa tare da annabce-annabce. Sun sanar da zuwan Mai Ceton duniya, wanda ya cancanci ya zama mai adalci, Sarkin Allah, wanda yake iya canza dukan zuciyarsa mai-mugunta kuma ya kafa mulkin sama a kan ƙasƙancinmu mara kyau.

Duk da haka lokacin da Almasihu yazo wurin nasa, masu bautar gumaka sun mika wuya gareshi, malaman malaman ilimi kuma basu fahimci shi ba. Istifanas ya kira Yahudawa masu cin amana ga almasihu , domin sun rasa tsarin tarihin Allah ga al'ummarsu, kuma sun kashe Dan Maɗaukaki da gangan kuma ba daidai ba. Da wannan shaida Ruhu Mai Tsarki ya sake magana da gaba ɗaya. Ya kori manyan firistoci da shugabanni na kasa zuwa zuciya don su iya karya kuma su tuba sosai. Ƙungiyar Yahudawa ba wai kawai suka kashe wani saurayi banazare mai ban mamaki ba, sun kuma cinye Almasihun da aka yi alkawarinsa, matsanancin zaɓaɓɓun Allah daga farkon. Wannan aikin ya nuna girman rashin biyayya, kuma ya kawo mulkin shaidan akan dukan duniya.

Istifanas bai gamsu da kawai ba da umarni ga mambobi ne na babban majalisa tare da kisan kai da aikata laifuka, abin da manzannin suka maimaita zargin su. Ya ci gaba da kalubalancin Farisiyawa mafi kuskure, ya ce musu: "Ba ku karbi dokoki ba daga wurin Allah, amma a maimakon haka, ta wurin mala'iku kuka sami hukunci na biyu da kuma cikakken bayanan. Ba ku iya rarrabe tsakanin abin da yake na gaske da abin da ba shi da muhimmanci. Baya ga wannan dokar Yahudawa mai ban mamaki, ba ku riƙe wani abu ba. Ba ku cancanci yin biyayya da dokokin ba, kuma ba ku da kirki ba, amma kuna da la'ana kuma la'ane, tun da yake wanda ya yi zalunci a cikin wata ka'ida, yayi laifi cikin dukan shari'a. "(Yaƙub 2:10)

Tare da waɗannan kalmomi masu ƙarfi da mahimmanci Istifanas ya girgiza tushe na Tsohon Alkawari adalci, domin Yahudawa sun gaskata cewa Haikali, kaciya, shari'a, da Asabar sune ginshiƙai da asirin alkawarin da Allah ya ɗaure kansa ga jama'ar Isra'ila . Yanzu Istifanas ya shaida musu a bayyane cewa Haikali ba kome ba ne, zukatansu sun kasance marasa kaciya, dokar su ba gaskiya ba ce, kuma ba su kiyaye shi ba. Wadannan zargin za a iya kwatanta da wanda ke zaune a kan kujera yayin da wani ya zo ya cire shi daga ƙarƙashinsa. Babban shi ne fall! Yawancin masu sauraro sun rinjaye su da tsoro da baqin ciki, yayin da wasu suka cike haƙoransu, kamar dai wuta ta jawo hankalinsu.

ADDU'A: Ya Allah Mai tsarki, Ka tuna da ni, Ka kiyaye ni daga kowane cin amana, Ka koya mini yadda zan yi biyayya da Ruhu Mai Tsarki, Ka gafarta mini laifina, Ka kawar da ni daga tunanin ni na Allah game da mutane, ka yi mini kaciya, ka juyo, ka ba ni kunnuwa don ku ji, ku cece ni daga kaina, kada in ƙi ku, amma na ƙaunace ku, har in bashe ni a hannunku har abada.

TAMBAYA:

  1. Mene ne muhimman maganganun da Sifen ya yi a cikin zarginsa na babban majalisa?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 26, 2021, at 07:00 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)