Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 060 (Warning the Believers of the Gentiles of being Proud)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 2 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS WALAY PAGKA-BALHIN BISAN PA SA PAGKATIG-A SA MGA ANAK NI JACOB, ANG IYANG MGA PINILI (Roma 9:1-11:36)
5. Ang paglaom sa mga kaanakan ni Jacob (Roma 11:1-36)

c) Pagbaod sa mga magtutuo sa mga Hentil sa ilang pagpagarbo ngadto sa mga kaliwat ni Jacob (Roma 11:16-24)


ROMA 11:16-24
16 Kon nabalaan man ang unang hakop sa minasa, mao man usab ang tibuok minasa; ug kon nabalaan man ang gamut, mao man usab ang mga sanga. 17 Apan kon ang pipila ka mga sanga gipamutol, ug ikaw, nga salingsing sa olibo nga ihalas, gisumpay lamang diha sa ilang dapit aron makaambit sa kabahandianon sa kahoyng olibo, 18 nan, ayaw pagpasigarbohi ang mga sanga. Kon magpasigarbo man gayud ikaw, hinumdami nga dili baya ikaw mao ang nagsapnay sa punoan, hinonoa ang punoan mao ang nagasapnay kanimo. 19 Magaingon ikaw, "Ang mga sanga gipamutol aron ikasumpay ako diha sa ilang dapit." 20 Tinuod kana. Sila gipamutol tungod sa ilang pagkadili matinoohon, apan ikaw nagabarug pinaagi lamang sa pagtoo. Busa ayaw pagpahitaas, hinonoa pagbarug nga mahadlokon. 21Kay kon wala man gani kaloy-i sa Dios ang mga sangang tiunay, dili usab ikaw niya pagakaloy-an. 22 Busa timan-i ang pagkamapuanguron ug pagkamapiuton sa Dios: mapiuton kanila nga mga nangatumba, apan mapuanguron ang Dios kanimo, basta magapadayon ikaw diha sa iyang pagkamapuanguron; kay kon dili man, ikaw usab pagaputlon. 23 Ug bisan pa gani ang uban kanila, kon dili sila magpabilin sa pagkadili matinoohon, igasumpay sila niini, kay ang Dios makahimo man sa pagsumpay kanila pag-usab. 24 Kay kon ikaw giputol gikan sa usa ka kahoy nga sa kinaiya olibo nga ihalas ug gisumpay, supak sa kinaiya, ngadto sa olibo nga maayo, unsa ka labaw pa gayud nga igasumpay kining mga sangang tiunay balik ngadto sa ilang tiunayng punoan sa olibo.

Naseguro ni Pablo nga si Abraham naluwas pinaagi sa pagtuo lamang, ug iyang giila nga ang mga kaliwatan ni Abraham maluwas usab kon sila motuo sama sa gibuhat sa ilang amahan, kay kon maayo ang gamut, mayo usab ang mga sanga, ug kon lami ang unang mga tinapay, lami usab ang ubang mga tinapay sa susamang masa. Sa sinugdanan, ang mga Kristohanon mga estranghero sa gingharian sa Dios.

Sama sila sa mga sanga kahoyng olivo sa kamingawan, apan gisumpay sila sa Dios ngadto sa karaang kahoyng olivo, sama kang Abraham ug sa iyang kaliwatan, aron sila mabuhi sa iyang duga, ug mamunga gikan sa iyang gahom. Apan kon putlon sa Ginoo ang orihinal nga mga sanga aron isumpay ang lahing mga sanga, ang maong mga sinumpay dili angayng magpasegarbo ug maghunahunang mas maayo ug mas mahinungdanon kaysa sa giputol nga mga sanga.

Ang mga Judio sama sa giputol nga mga sanga tungod sa ilang pagsalikway ni Kristo ug pagkasilag sa kaluwasan, samtang ang bag-ong mga sanga nagrepresenta sa mga Kristohanon kinsa midawat sa pagtuo sa Anak sa Dios. Ang bag-ong sinumpay nagpasegarbo sa ilang mga kaugalingon, ug moingon nga ang kaliwatan ni Abraham mga daotan ug gikayugtan. Siya nga magpagarbo ug mag-pataas sa iyang kaugalingon dali rang mahagbong. Mao nga si Pablo nagbahad sa mga magtutuo sa mga Gentil batok sa pagpaburot sa kaugalingon.

Ang apostol nagpadayon ug nagmatuod nga ang pagkamatarong sa balaang Dios wala magbati ug kaluoy sa mga orihinal nga mga sanga, tungod kay wala sila mamunga, bisan gisultihan sila sa Dios pinaagi sa mga pakigsaad. Putlon usab niya ang bag-ong sinumpay nga mga sanga kon magdala silag sakit sa ilang pagkatawo, ug magdumili sa gahom sa karaang gamut nga molig-on kanila.

Si Pablo mihisgot sa kaayo ug sa pagka higpit sa Dios. Ang pagkahigpit sa Dios makita sa iyang pagputol sa dili mamungang mga sanga kon dili dila mosabmitar sa pagbag-o, paghinlo, ug pagbalaan sa Dios.

Natagamtaman sa mga sinumpay ang kaayo sa Dios, kay siya ang espirituhanong kahoyng olivo, ug sila mabag-o ug magmabungahon kon magpabilin sila kaniya, apan kon magmagahi ug magmasinupakon sa pamuhat sa Balaang Espiritu, putlon na usab sila pagbalik.

Si Hesus mipasabot niini nga prinsipyo sa pag-ingon: “Ako mao ang tinuod nga punoan, ug kamo ang mga sanga. Siya nga magpabilin Kanako, ug Ako diha kaniya, mamunga ug daghang bunga; kay wala kamoy mahimo gawas kanako. Kinsa kadtong dili magpabilin kanako, mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya; pamuniton kini ug dauban” (Juan 15:5-6).

Bisan ang Judio, nga naputol sa karaang kahoyng olivo, kon motuo na kang Hesus ug sa iyang pagkabalaan, ug modawat sa iyang kaluwasan sa krus, isumpay pagbalik sa Ginoo. Walay imposible sa Dios. Mohatag siya ug kinabuhi sa mga naputol nga mga sanga, busa ang mga Judio mahimong mobalik sa ilang manluluwas nga si Hesus.

Bahin kanato, wala kita kasilagi sa Dios sa atong pagka makasasala, apan dihang nagbasol kita sa atong mga sala, gihinloan kita niya pinaagi sa dugo ni Kristo, ug gihatagan sa kinabuhi pinaagi sa Balaang Espiritu. Niini nga pamaagi nga gusto niyang luwason ang mga kaliwatan ni Abraham, uban sa tribu in Ismael, ug mga kaliwat ni Jacob, kon mangita sila sa kamatuoran. Si Hesus mopasig-uli kanila aron mamunga ug daghan ang matag usa kanila.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, nagpasalamat kami kanimo tungod sa imong paghinlo kanamo, mga tawong walay tahod, gibalaan mo kami sa imong grasya, ug gipasig-uli mo kami sa espirituhanong lawas ni Kristo. Pagkadaku sa libreng pribilehiyo nga imong gihatag kanamo! Tabangi kaming dili magpasulabi sa among kaugalingon, ug magarbohon, apan tinguhaon namo ang pagdasig sa usag-usa nga magkinabuhi diha sa imong pagkamatarong.

MGA PANGUTANA:

  1. Unsay ipasabot sa pagpasig-uli o pagsumpay ngadto sa espirituahanong lawas ni Kristo?
  2. Kinsa ang mamiligro kon sa maong pagsumpay kini madaot?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:29 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)