Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 037 (Deliverance to the Service of Christ)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
D - ANG GAHUM SA DIOS MILUWAS KANATO GIKAN SA GAHUM SA SALA (Roma 6:1 - 8:27)

3. Kaluwasan gikan sa Sugo maghatod kanato sa serbisyo kang Kristo (Roma 7:1-6)


ROMA 7:1-6
1 O wala ka kabalo, igsoon (ako gasulti ngadto kinsa nakaila sa sugo), kay ang sugo adunay kamandoan ibabaw sa tawo samtang siya nabuhi? 2 Sa babaye nga adunay bana adunay utlanan sa sugo nadto sa iyang bana samtang siya nabuhi. Apan kung ang bana mamatay, siya luwas gikan sa sugo ug sa iyang bana. 3 samtang iyang bana nabuhi, siya magminyo ug laing lalake, siya matawag nga nakalapaw;Apan kung iyang bana mamatay, siya luwas gikan sa sugo ug siya dili na mananapaw, maski siya nagminyo na ug laing lalake. 4 Busa niini, mga igsoon, ikaw namatay sa sugo pinaagi sa lawas ni Kristo, kay ikaw makaminyo ug lain – ngadto Kaniya kinsa nagbuhi gikan sa kamatayon, nga kita magbunga sa Dios. 5 Sa dihang kita mga unod, ang tinguha sa sala makadasig pinaagi sugo samtang kita gabuhat sa atong mga miyembro aron magbunga ngadto sa kamatayon. 6 Apan karon nga kita naluwas gikan sa sugo, namatay kung asa ta gakupot, busa kita dapat magserbisyo sa kabag-ohan sa Espiritu ug dili sa kakaraan sa sulat.

Nangandoy si Pablo nga ang iyang mga magtutuong igsoon gikan sa Judiong kaliwat nga nagpuyo sa Roma modawat sa iyang pagtudlo kalabot sa ilang kamatayon gikan sa Balaod, ug pagkabanhaw nila diha ni Kristo isip magtutuo. Apan, si Pablo kabalo usab nga siya angay maghatag ug klarong tubag kabahin sa Balaod o Sugo, kay nakita nila sa Sugo ang inspirasyon sa Dios, nga kining Sugo ibabaw sa tanang pagpadayag, ug ang kinatibuk-an sa diosnong kabubot-on nga gihatag kang Moises.

Si San Pablo miingon ngadto nila: Ikaw kinsa nakabalo ug nahigugma sa Sugo, nga ang Sugo adunay gapos sama sa mga magtiayon nga adunay hikot sa kaminyuon. Ingon usab nga ang higot sa kaminyoon mawala pinaagi sa kamatayon sa usa ka pares, busa ikaw hubaran gikan sa higot sa Sugo o Balaod tungod kay ikaw namatay uban sa kamatayon ni Kristo. Ngani ang iyang gilubong nga lawas giila nga imoha, ug ang kamatayon walay gahum ibabaw kanimo.

Si Kristo usab nabanhaw gikan sa kamatayon, aron ikaw kinsa nga libre mopili sa Prinsipe sa imong kinabuhi ug maghimo ug bag-ong kasabutan sa Anak sa Dios. Ang karaang kasabutan, kasulatan sa kamatayon alang sa katapusang paghukom sa Sugo.

Karon nga ikaw nakasulod sa pakigkuyog sa Prinsipe sa kinabuhi, ang bunga sa Espiritu adunahang motunga kanimo; gugma, kalipay, kalinaw, mainanantosun, kabuotan, pagkamatinudanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, ug mga uban pang batasan nga naa ni Hesus; mapasalamaton, kamatouran, putli ug pagkakuntento.

Gadahum ang Dios sa bunga sa iyang Anak sa imong kinabuhi, tungod si Kristo namatay, nabanhaw, ug mibubo sa iyang Espiritu sa tawo aron daghan ang magdala sa katakus sa iyang bunga. Sama sa trabahante sa punoan sa paras nga makugihong nagtrabaho nagdahum ug bunga, mao pud ang Dios nga adunay katungod kanimo, Siya pud gadahom ug imong bunga.

Sa wala pa si Kirsto, ang tawo giila nga ulipon sa Sugo o Balaod, hangtud misamot ang tanang kalaw-ayan sa iyang lawas, tungod kay ang pagdili sa Sugo nakadasig kanato sa pagbuhat sa daotan. Ang Sugo magbunga sa kamatayon. Dili lamang kini nagdala kanato sa kalapasan, apan sa paghukom kanato nga walay kaluoy. Apan diha kang Kristo, kita namatay sa tanang mga kinahanglanon sa Balaod o Sugo, sama si Kristo hingpit nga nakatuman sa Sugo pinaagi sa iyang kamatayon. Sukad kita namatay sa atong kaugalingon pinaagi sa atong pagtuo sa Gilansang, atong gilantaw atong kaugalingon nga patay na ug gawasnon na sa higot sa Karaang Gipadayag nga mao ang Balaod o Sugo.

Sa maong higayon, ang Anak sa Dios mitawag kanato sa bag-og kasulatan, diin gitukod sa labing maayong pagpadayag aron kita dili mapandul sa litra sa Sugo, apan mo serbisyo sa dios sa gahum sa iyang Espiritu. Busa ang atong kinabuhi dili kuyawan kay wala nalibutan ug mga ginadili, apan kita napukaw sa pag-agda sa gugma sa kinabuhi ug kalipay sa gahum sa diosnong kalinaw.

Ang Espiritu sa bag-ong kasabutan dili mada-an o maluya, kay siya ang Dios mismo ug iyang kahingpitan walay katapusan. Siya walay utlanan nga abilidad sa kaalam, kaayo, kabuotan ug paglaum. Busa hingpit nga itugyan sa paggiya sa Espiritu sa Dios diha sa iyang ebanghelyo ang imong kaugalingon, aron ikaw makakuha ug espirituhanong bahandi ug diosnong gahum, aron motubo sa pagkamahiubsanon ug maaghupon kang Kristo, Kay namatay kana, ug nagpuyo siya kanimo.

PAG-AMPO: O balaang Dios, salamat tungod kay gitawag nimo kami gikan sa pagkaulipon sa sugo, pinaagi sa kamatayon ni Kristo, kinsa mituman sa gugma ug kamatouran sa iyang kinabuhi sa krus. Kami nagadayeg kanimo tungod kay imo kaming gidala sa bag-ong kasulatan, ug ikaw nagpuyo kanamo sa imong Magdadasig nga Espiritu sa among kasing-kasing aron kami magdala sa bunga pinaagi sa gahum sa imong grasya.

PANGUTANA:

  1. Ngano kitang tanang magtutuo naluwas gikan sa mga gikinahanglan sa karaang kasabutan?

Apan kita mitou nga pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesu Kristo kita maluwas,
apil usab sila.

(Mga Buhat 15:11)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:03 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)