Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 024 (The Revelation of the Righteousness of God)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
B - ANG BAG-ONG PAGKAMATARONG PINAAGI SA PAGTUO ABRE SA TANANG KATAWHAN (Roma 3:21 - 4:22)

1. Gipadayag ang pagkamatarong sa Dios sa panghimayad sa pagkamatay ni Kristo (Roma 3:21-26)


ROMA 3:25-26
25 Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa motuo kaniya. Niining paagiha gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagkamapailubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. 26 Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tawo aron pagpakita nga siya matarong ug himoon niyang matarong ang tanan nga motuo kang Hesus.

Dili lamang ang katawhan milansang kang Kristo, apan ang paghigugma sa Dios sa atong daotang kalibutan nga iyang gihatag iyang bugtong anak ngadto sa mga makasasala, bisan nahibaloan nga siya pagapatyon nila. Apan iyang langitnong kaalam, iyang gituyo nga ang kamatayon sa Usa ka Balaan diin sakripisyo ug panghimayad sa tanang mga makasasala sa tanang panahon. Ang dugo ni Kristo mo-limpyo kanato sa atong mga kasal-anan. Walay pagtubos kundili pinaagi sa dugo sa inosenteng Anak sa Dios.

Sa atong kapanahonan karon nga puno sa mga bag-ong uso ug bag-ong teknolohiya, nawala na ang atong mga kaalam kalabot sa kasuko ug paghukom sa Dios maoy aktibong gahum sa kasaysayan sa kalibutan ug kini mas importante kay sa mga eroplano, submarino, tanke ug bomba.

Matag usa sa atong sala naga kinahanglan ug silot ug panghimayad, tungod kita e-kondina sa kamatayon, ug ang pagtubos nga sakripisyo ni Kristo mao lamang ang atong kaluwasan.

Ang maong katuyo-an, ang anak sa Dios mibalik aron sunogon sa altar nga krus nga nagkalayong kasuko sa Dios. Kinsa kadtong tinud-anay nga mobalik kaniya mahimong matarong. Milyon sa katawhan naka-agom nga ang tanang gahom sa Dios mibuhat ubos sa dugo ni Kristo.

Busa, amo kamong gi-awhag mga hinigugmang igsoon, ayaw pagpalayo kaniya nga gi-lansang sa krus. Apan, ihalad ang imong balay, trabaho, kagahapon, umaabot, imong simbahan ang imong tibuok kaugalingon ubos sa nagatulong dugo sa Karnero sa Dios, aron ikaw malimpyohan ug maprotektahan sa walay katapusang kamatuoran sa Dios. walay laing proteksyon batok sa pag-akusar sa daotan ug kasakit gikan sa kasuko sa Dios kondili ang dugo ni Hesu Kristo.

Kinasingkasing tun-e ang bersikolo 21 hangtud 28. Basaha ang matagpulong niini, ug himoa nga ang matag pulong motandog sa imong kasingkasing. Ug pinaagi niini makita nimo ang importansyang pagtulon-an nga dili ang pagmatarong sa mga makasasala, apan pagpakita sa pagkamatarong sa Dios, nga nahisgutan 3 ka higayon pinaagi ni-ining basahon.

Ang mahigugmaong Dios wala midaot sa mga makasasala sa niaging panahon, nga gikinahanglan sa balaod. Ang Usa ka Maluluy-on mipasaylo, ug nagpabiling patas tungod sa iyang gugma ug pasensiya, hangtud ang gipaabot nga panahon sa tanang binuhat miabot, kini ang panahon sa pasig-uli sa kalibutan ngadto sa Dios diin gi-singgit sa kamatayon ni Kristo sa krus. Tanang anghel nagmaya, tungod sa pagkabanhaw sa Gilansang, tanang makasasala gimatarong.

Usa ka ignorante ang mo-sulti nga ang Dios makapasaylo kang bisan kinsa ug sa bisan kanus-a sa iyang pagtugot, kay kini iya lang sa tawo nga rason, tungod ang Dios dili tunhay nga gawasnon, apan iyang gilimitahan iyang kaugalingong sa iyang pulong ug sa iyang pagkabalaan, busa matag makasasala angayan sa iyang kamatayon. Iyahang gipadayag nga kung walay pagpatulo sa dugo walay kapasayloan sa sala. Kung si Kristo wala gi-sakripsiyo, ang Dios mabasol kung mipasaylo siya sa iyang kaugalingon nga wala nakatakdo sa mga gikinahanglan sa pagkamatarong.

Duha ka butang ang nahimo sa paglansang ni Kristo: gipakita sa Dios iyang pagkamatarong, ug kompletong gimatarong kita sa susamang paagi. Ang Usa ka Balaan patas sa pagpasaylo kanato, tungod si Hesus mituman sa tanang gikinahanglang sa pagkamatarong.

Nabuhi si Nazareno nga putli, balaan ug mapa-ubsanon. Siya lang ang nag-inusarang mihambin sa sala sa kalibutan tungod sa iyang makagagahum nga gugma. Busa atong simbahon ug higugmaon si Hesus, ug dayegon iyang Amahan, nga mipili mamatay kaysa iyang hinigugmang Anak, apan tungod sa kalibutanhong pagpadayon, ug sa gikinahanglan paghukom sa Pagpalansang, dili maoy hinungdan nga siya mamatay sa iyang dapit.

Sa iyang pari-onong pag-ampo (Juan 17), si Hesus misulti sa Dios ani nga mga pulong “Balaang Amahan”. Niining mga pulong, nakita ang usa ka lawum nga pagka matarong. Ang magbubuhat puno sa gugma ug kamatuoran. Wala siyay pagpili sa gugma, iyang gitukod ang kaluoy pinaagi sa hustisya.Sa kamatayon ni kristo, ang gipangayo sa dios nga kinaiya gi hingpit. Kining way kataposan nga gugma, pinasikad sa balaodnong katarong ug gitawag nga “grasya” kay kini gihalad ngadto kanato nga libring pagkamatarong, ingon nga ang Dios nagpadayong matarong bisan kita iyang gihigugma ug gipasaylo.

PAG-AMPO: Balaang Trinidad, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo, kami nagasimba kanimo, tungod sa imong gugma ug dili matukib nga pagka masinabtanon, ang imong kabalaan lawom pa kaysa kadagatan. Imo kaming giluwas gikan sa among mga sala, kamatayon, ug sa kadautan, gikan sa kamatayon, ug gikan sa gahom sa kangit-ngit, apan dili sa pilak ug bulawan, apan pinaagi sa kapait nga pag-antos ni Kristo ug sa iyang kamatayon sa krus sa tinunglong kahoy. Iyang putling dugo milimpyo sa among mga kasal-anan, ug kami nahimong matarong ug balaan sa iyang grasya. Kami miyukbo sa sakripisyo ni Hesus, ug among ihalad among kaugalingon kanimo, isip pasalamat sa imong pag-luwas sa pagmatarong kanamo.

PANGUTANA:

  1. Unsay ipasabot niining pulong: “ang pagpakita sa katarong sa Dios”?

Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, sila
pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa, pinasikad sa
pagkatinubos tungod kang Kristo Hesus

(Roma 3:23-24)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:49 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)