Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 023 (The Revelation of the Righteousness of God)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
B - ANG BAG-ONG PAGKAMATARONG PINAAGI SA PAGTUO ABRE SA TANANG KATAWHAN (Roma 3:21 - 4:22)

1. Gipadayag ang pagkamatarong sa Dios sa panghimayad sa pagkamatay ni Kristo (Roma 3:21-26)


ROMA 3:21-24
21 Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tawo ug kini dili pinaagi sa Balaod. Gipamatud-an kini sa Balaod ug sa mga propeta. 22 Gihimong matarong sa Dios ang mga tawo pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesu Kristo kay managsama man ang tanang mga tawo. 23 Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo-Hesus nga nagluwas kanila.

Makasasala ka ba? Kining pangutana gipunting ngadto sa mga makasasala nga nag-antos sa ilang niaging mga binuhatan, tungod kay ilang gi-ila ang ilang daotang dugo, ug mga daotang pamatasan.

Dali, ug paminaw sa Ebanghelyo nga nag-estorya kanimo taliwala sa paghukom sa Dios sa kalibutan. Gipamatuod ni Pablo sa tanang katawhan, rehiliyoso, ug makasasala, pinili ug nasalaag, tigulang ug batan-on, sa ngalan sa balaod sa kalibotan ug sa langit, silang tanan mga makasasala nga adunay hugawng hunahuna.

Bulahan ikaw nga nasayod nga ikaw dili perpekto sa himaya sa Dios sama nga ang tanan tawo. Nawala gikan kanato ang imahe sa Dios nga iyang gihatag niadtong pagmugna. Naghilaka kaba tungod kay ikaw makasasala?

Unsay tubag sa Ginoo sa mga akusar sa iyang bala-ang balaod batok kanato? Unsay langitnong hukom batok kanato nga mga daotan? Unsay matarong nga hukom batok kanako ug kanimo?

Gamahanang pulong gikan sa langit ngadto sa kalibutan ang nahulog taliwala sa kahilom ug kahadlok sa kalibutan sa mga patay ug buhi: Ang tanan gihimong matarong! Ang atong hunahuna mobarog ug mo-ingon: “Imposible kana!” ug ang yawa mo-singit: “Dili!” Ang Espiritu sa Dios mudasig kanimo, ug mitudlo sa gipatay nga Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Misilot ang Dios sa iyang anak imbis sa mga makasasala. Ang balaang Dios midaot sa iyang balaang Anak aron malimpyohan ang mga daotan.

Si kristo mibayad sa imong mga utang pinaagi sa iyang pag-antos aron libri kang makadawat sa iyang gasa. Gawasnon ka ug luwas.walay gahom ang sala, si Satanas ug kamatayon batok kanimo. Ikaw nahimong walay sala ug gidawat sa Dios hangtod sa hangtod.

Motuo kaba niini, ug mosalig sa pagdawat sa ebanghelyo sa kaluwasan? Kung motan-aw ka sa samin, Makita nimo imong kaugalingon kaniadto, apan mamatikadan nimo ang bag-ong kausaban. Makita nimo ang sinyales sa pagpasalamat ug kasidlak sa kasadya sa imong mga mata, tungod ka yang Dios naghigugma kanimo, ug iyang kang gimatarong pinaagi sa kamatayon sa iyang bugtong anak. Ana-a ra kanimo ang pag-dawat ug pagsalikway niini. Ang pagpagkakamatong diri sa tibuok kalibutan nahuman na ug dili na kinahanglan nga magpakamatay pa ang Kristo sa krus. Kinsa kadtong motoo nga maluwas, ug kinsa kadtong mugonit sa kaluwasan dili pagahukman. Imong pagtoo makaluwas kanimo.

Tanang tawo daotan busa pagahukman sa kamatayon ug gun-obon. Apan ang Dios momatarong nilang tanan, ug maghatag sa higayon nga mabuhi alang sa walay katapusang serbisyo. Kining nga grasya dili makita sa tanang relihiyon sa kalibutan. Kini makita lamang sa ebanghilyo. Ang gugma sa Dios makaluwas sa katawhan; mga maghuhukom ug mga nawala sa maayong dalan, mga inila ug walay pagtuo, mangi-alamon man o walay grado, mga tigulang ug mga batan-on. Ang Dios momatarong nilang tanan. Hangtod kanus-a ka pagpakahilom sa iyang grasya? Mari kamo, tawaga imong mga higala ug sulti-i sila nga ang pultahan sa bilango-an dakong abre, ug aduna silay katungod nga maluwas sumala sa sugo sa Ebanghelyo. Pagdali kamo, ug ipakita kanila ang bag-ong kagawasan sa Dios.

Mga minahal kong igsoon, personal mo na ba nga nadawat si Kristo ug ang iyang kaluwasan? Naila mo na ba siya nga imong maluluy-ong mangluluwas? Busa ikaw akong pahalipayan ug akong isugyot nga kinahanglan magpasalamat ka kang Hesus tungod sa iyang mga pag-antos ug pagpakamatay, tungod kaniya lamang ikaw naluwas, nahugasan, ug gipakamatarong. Pasidungi siya sa imong pagtoo, ug walay undang nga pasalamat kaniya. Himoa ang nabilin nimong kinabuhi puno sa pagpasalamat sa paghimaya sa iyang grasya.

PAG-AMPO: Mahigugmaong Ginoong Hesu Kristo, kami nagpasalamat kanimo sa imong gugma tungod sa imong pagpakamatay sa krus. Maluluy-ong Amahan, kami naga-ampo kanimo tungod kay imo kaming gipasaylo sa among mga kasal-anan pinaagi sa kamatayon ni Hesus. Balaang Espiritu Santo, kami nagpasalamt kanimo tungod kay gihatag nimo kanamo ang grasya sa kaalam, naghatag kanamo ug kompletong pagkamatarung, ug gikumpirma nimo kanamo ang kasiguroan sa pagpasaylo. Gidayeg ka namo o Balaang Trinidad, tungod sa paghatag nimo kanamo sa mabulokong kinabuhi. Tudlo-e kami sa pagpasalamat kanimo kanunay, ug pagkabalaan sa among mga kinabuhi nga ang among mga binuhatan magpadayag sa pagpasalamat sa imong dakong grasya.

PANGUTANA:

  1. Unsay pinaka uyukang kaalam sa atong kagkamatarong paagi sa imong pagtuo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:48 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)