Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 010 (The Wrath of God against the Nations)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
A - ANG TIBOUK KALIBUTAN NAHILALUM SA PAGTABYOG SA DAOTAN, UG ANG DIOS MAGHUKOM SA TANAN PINAAGI SA PAGKAMATARONG (Roma 1:18 - 3:20)

1. Gipadayag ang kasuko sa Dios sa tibuok kalibutan (Roma 1:18-32)


ROMA 1:18-21
18 Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa pagka dili diosnon ug sa pagkadaotan sa mga tawo, kansang mangil-ad nga pagkinabuhi nagsanta sa kamatuoran. 19 Ang masayran sa tawo bahin sa Dios gipadayag niya kanila sa klaro gayod. Ang Dios gayod maoy nagpatin-aw niini kanila. 20 Sukad buhata sa Dios ang kalibotan, ang iyang dili Makita nga mga kinaiya--- ang iyang gahom nga walay kataposan u g ang iyang pagkadios, nakita nga klaro kayo diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios. Busa wala na sila ikabalibad. 21 Nakaila sila sa Dios, apan wala nila siya pasidunggi ni pasalamati ingon nga Dios. Hinunoa, ang ilang mga gihunahuna pulos binuang ug gingitngitan ang ilang mga salabotan.

Human mapaubsanon, mahigugmaon ug mahandumon nga gitimbaya ni Pablo ang simbahan sa Roma, iyang gihatagan ug bili ang pagkamatarong sa Dios diha ni Kristo isip tema sa evanghelyo, ug iyang gisugdan ang unang bahin sa iyang pagkutikuti.

Iyang gipadayag nga ang kasuko sa katarong sa Dios moabotay batok sa atong mga daotang binuhatan ug mga sala batok sa katawhan. Nagpuyo kita karon dili lamang sa panahon sa grasya, apan sa panahon sa kasuko sa Dios, diin kini maoy lihok ug misterio sa atong panahon.

Ang kasuko sa Dios batok sa kahugaw sa mga tawo ug iyang pagbalos sa ilang mga sala maoy timailhan sa atong mga adlaw. Kung kinsa ang nakaila sa Usang Balaan mahadlok niya, ug magkurog kon Siya masuko. Walay nakaila sa iyang kaugalingon hangtud makakita ug gamay nga kahayag sa pagkabalaan sa Usa ka Balaan.Ang kalapasan sa tawo makit-an diha sa balaang himaya sa iyang pagkadiyos.

Gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang imahe, apan sa ilang ngil-ad ug kalaw-ay ug kabuang mipili nga mahimong gawasnon gikan kaniya. Apan, sa iyang pasensiya, wala niya gidaot ang mga kabus ug mga gahig ulo, apan iyang gilaom nga sila magpasalat ug motugyan ngadto kaniya.

Apan gihigugma nila ilang kaugalingon labaw pa sa Dios, ug mipalayo kaniya, hangtud nabuta ilang espiritu. Wala na nila namatngonan ang himaya sa Usa ka Balaan, ug mipadayon sa ilang kadaotan, ug naghugawhugaw sa ilang isigka tawo ug gipugngan ang uban sa pagkab-ot sa kaluwasan, ang ilang pagkabakakon ug daotang buhat maoy gipatigbabaw nga hustong dalan.

Bisan nahulog siya sa sala, ang tawo makamatngon nga anaa ang Dios pinaagi sa iyang mga talagsahong buhat nga Makita sa kina-iyahan.

Tun-e ang estraktura sa mga tanom, ang gahom sa pinakagamay nga butang, ug ang kadako sa mga dili maihap nga bitoon, diba ikaw makasimba sa Mambubuhat, tungod kay siya maalamon, makagagahum, ug walay katapusan. Nakita mo ba ang ka nindot sa imong kalag, ang pagbati nimo ug konsensya ug ang kamugnaon sa imong hunahuna?

Gapaminaw ka ba sa pitik sa imong kasing-kasing, nga ga pitik sa usa ka libong higayon matag adlaw, aron dalhon ang dugo sa tibuok parte sa imong lawas? Kini ang mga kahibulongan nga dili dali apan mga gasa sa Mangbubuhat kanimo.

Kinsa kanato ang mopakyas sa pagbarog sa kahadlok ug mo kurog kung kita makakita sa himaya sa Dios? Ang testimonya sa iyang himaya mahisgotan sa walay katapusan. Ang mga tawo sa atong panahon, walay panahon sa pagbasa ug kaha pag-abre sa libro bahin sa kina-iyahan, diin kini klarong gisulat sa kamot sa Dios.

Usa ka tonto siya, kinsa nga napakyas sa paghatag ug dungog sa Mangbubuhat sa Kalibutan, ug napakyas mopasalamat kaniya sa tanan nga iyang nabuhat kanato ug paghatag sa iyang himaya. Kay nawala kaniya ang kahibalo sa Balaang Espiritu, nabuta sa iyang hunahuna, ug mura na siyag hayop. Mahigugmaong igsoon, dayega ang Dios sa imong gugma ug kahadlok, tungod kay iya kang gibuhat sa iyang imahe ug naginhawa sa ginhawa sa kinabuhi. Sakop ka niya ug dili ka mabuhi kon wala siya.Ang tanang katawhan nga dili mosimba sa Dios nawala, makasasala, ug dili magtutuo.

Nawala ang centro sa ilang kusog ug gahum, mipugong sa ilang konsensiya, ug na ngitngitan ilang mga hunahuna.Ilang gikonsidera ang pagpamakak ingon nga matuod, gilubag ang kahibalo sa Dios, ug gipogngan kini sa tumang ka isog.

Busa, pangayoa sa Ginoo ang buhing pagtoo aron mogiya sa uban nga motoo nga anaa ang Dios, tungod kay kung dili kita mosalig sa iyang himaya, ug pagdayeg sa iyang kaluoy, ang katawhan mawala sa kasuko sa Dios, diin gipadayag kini batok kanila.

PAG-AMPO: O balaang Dios, Makagagahum, kami nagapasalamat kanimo tungod kay imo kaming gidala sa pagkatao, ug maoy hinungdan sa among maayong porma. Pasayloa kami sa among pagkataphaw ug dili mabinantayon sa pagdayeg kanimo. Tabangi kami nga mobalik kanimo, giangkon namo nga anaa ka, mopadayon sa imong gugma kada adlaw, modayeg kanimo sa tanang panahon, ug moproklama sa imong kasuko batok sa among daotan ug dili makatarunganong buhat sa katawhan, ug sila maghinulsol ug mobalik nimo.

PANGUTANA:

  1. Nnanong gipadayag ang kasuko sa Dios?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:32 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)