Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 120 (The shipwreck on Malta)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
F - ANG PAGLAWIG GIKAN SA CESAREA NGADTO SA ROMA (Buhat 27:1 - 28:31)

2. Ang bagyo sa dagat, ug ang pagkalunod sa Malta (Buhat 27:14-44)


BUHAT 27:14-26
14 Apan wala magugay mihuros gikan sa pulo ang kusog kaayong hangin gikan sa amihanang sidlakan. 15 Mihampak kini sa barko ug sanglit dili na man namo masungsong ang hangin, nagpaanod na lamang kami. 16 Nasalipdan kami sa paghitungod namo sa habagatang bahin sa gamayng pulo sa Claudia. Unya among gipahigayon ang sakyanan uban sa dakong kalisod aron dili malunod. 17 Gikarga nila kini ug unya ang barko gihigtan nilag mga pisi aron malig-on. Tungod sa ilang kahadlok nga masangad sila sa kabalasan sa Sirtis, gihipos nila ang layag ug nagpaanod na lang sila. 18 Mipadayon pagkusokuso ang kusog nga unos busa sa pag-kasunod adlaw gilabay nila sa dagat ang mga kargamento sa barko 19 ug sasunod pa gayod nga adlaw ilang gipanglabay ang mga kasangkapan sa barko. 20 Sulod sa daghang mga adlaw wala namo makita ang adlaw ug ang mga bituon ug mipadayon paghuros ang makusog nga hangin. Sa kataposan nawad-an kami paglaom mga maluwas pa. 21 Tapos sa pipila ka adlaw nga ang mga tawo walay kaon, mitindog si Pablo ug miingon, “Mga higala, kon namati pa lang unta kamo kanako ug wala molawig gikan sa Creta, dili unta kita mahiagom niining tanang kadaot ug kapildihan. 22 Apan karon naghangyo ako kaninyo nga dili kamo mahadlok kay walay usa kaninyo nga mamatay. Ang barko lamang ang mapildi. 23 Kay kagabii ang Dios nga maoy nanag-iya kanako ug maoy akong gisimba nagpadalag anghel 24 nga miingon kanako, “Pablo! ‘Ayaw kahadlok! Kinahanglan moatubang ka sa Emperador ug ang Dios, sa iyang kaayo moluwas kaninyong tanan tungod kanimo.’ 25 Busa salig kamo kay ako nagsalig sa Dios nga matuman gayod ang iyang gisulti kanako. 26 Apan idagsa kita ngadto sa laing pulo.”

Ang bagyo namagpatunog palibot sa isla sa Creta. Kini nakapasuko sa dagat, ug nagmaneho sa barko palayo gikan sa duol nga dunggoanan. Ang sakayanon naningkamot aron pag-abot ni-anang pantalan, apan sila dili makahimo, kay ang gahom sa unos nagbira sa dako nga barko uban sa iyang duha ka gatos ug kapitoan og unom ka mga pasahero paingon sa taas nga mga dagat. Gibayaw nila ang bote, ang gamayng banka, aron nga kini dili mapuno sa tubig ug malunod. Ingon nga ang ilang barko gisalikway ug nahuyang sila midagan ilalom sa pagpasilong sa usa ka gamay nga isla nga gitawag Clauda. Ang arte sa paglawig sa maong panahon halayo ra kaayo sa mga kasagaran niini nga adunay miabot karon. Ingon nga wala silay modernong mga himan ingon sa puthaw ug lig-on nga mga tornilyo, aron sa pagkupot sa mga tabla nga hiniusa, sila nagpasa sa mga kable sa palibot sa barko, aron sa paglikay sa mga tabla gikan sa pagkatipak o pagkaguba diha sa unos. Human niana, ang sakayanon misulay sa paghulog sa mga tabla nga gikarga uban sa mga mabug-at nga mga bato diha sa atubangan sa barko, aron sila makahimo sa pagpadayon pag-asdang sa mga balod, sa ingon mogaan ang ilang gidaghanon sa ibabaw sa barko.

Ang sunod nga adlaw, taliwala sa mga kahadlok sa pagkalunod, sila naglabay sa bahin sa trigo nga gikarga ngadto sa dagat, aron mogaan ang karga sa barko, sa ingon makatabang sa barko sa mas maayong pagpaanod sa mga balod. Ingon nga ang mapintas nga bagyo nagpadayon paingon sa tulo ka adlaw sila naglabay sa mga ekipo gikan sa barko ngadto sa dagat. Sila usab nagputol sa palo sa barko, ug gilabay kini uban sa iyang layag ug ang tanan mabug-at nga mga himan ngadto sa dagat. Apan ang unos nagpadayon sa kasuko, ug ang dagat mingulob sa kusog nga tingod. Kadaghanan sa mga pasahero nagsuka ug nangalipong. Sila wala makakita sa adlaw ni sa bulan sa daghang mga adlaw. Daghan ang nag-ampo nga mapinugsanon ug nagpuasa, nga ang Dios mahimong motubag kanila. Taas nga mga adlaw ug mga gabii ang milabay, ug ang mga minuto nahimong sama sa mga oras. Nagpadayon sila nga nawad-an sa paglaom ug ang kasubo nga pagbati mipatigbabaw. Ang kusinero wala magluto sa pagkaon, ug ang tanang sakayanon, mga binilanggo, ug mga sundalo naluya ug gikapoy.

Unya si Pablo mibarog sa ilang atubangan ug nagdasig kanila. Bisan pa sa mapintas nga pagbuto sa mga elemento sa kinaiyahan, siya dili mahimo sa paglikay gikan sa pagkasaba ug grabeng pagsaway kanila. Siya nagsubli-subli sa pag-ingon nga kining katalagman miabot kanila tungod kay sila wala mamati ngadto kaniya o misalign sa iyang tinuod nga kasinatian. Ang tanang pagkawalay pagtuo moresulta sa kapildihan. Apan, si Pablo mao ang nag-ampo, samtang ang uban naghilak. Ang iyang mga kaubanan nagtigom nga hiniusa uban kaniya aron pag-ampo alang niadtong kansang mga kasingkasing sa gihapon nagpagahi. Ang ilang panag-uban sa gugma mao ang pagbatok pinaagi niining pagbuto sa empierno. Apan si Kristo mitubag sa ilang pag-ampo, ug nagpadala ug usa ka anghel ngadto kang Pablo diha sa taliwala sa nasuko nga unos, kinsa gipamatud-an ngadto kaniya nga siya dili mamatay hangtod human siya makasulti sa ebanghelyo sa Romanhong Cesar. Oo, ang barko buot maunlod, tungod sa katig-a sa tag-iya ug sa amo. Apan ang tanang may kinabuhi maluwas, alang og tungod kang Pablo ug sa iyang mga kaubanan nga nag-ampo. Kini ba nga hitabo dili usa ka dako nga panig-ingnan ngadto kanato niining panahona karon? Kini lagmit nga sa pagkakaron ang kapungot sa Dios adunay paghatag sa tibuok kalibotan ngadto sa gahom ni Satanas ug sa iyang makadaot nga mga panon. Apan ang gahom sa mga pag-ampo nagbantay sa mga tawo nga buhi. Gipatunhay sa Ginoo ang pagluwas gikan sa kamatayon sa matag-usa alang og tungod sa mga pag-ampo sa mga magtutuo, ug ang paglaom sa iglesia nga maalagaron.

Si Pablo wala maghatag sa sakayanon ug sa mga pasahero sa usa ka wali o usa ka teyolihikal nga leksyon, alang sa barko nga nagtuya- tuya ug makusganon nga gilukot, ug sila napuno sa kahadlok. Si Pablo naghimo sa iyang pagpamatuod sa iyang kaugalingong pagtuo nga lig-on, nagbarog ingon nga tingog nga nagsinggit ibabaw sa hanging mihapak sa mga balod. Mao nga siya naghulat sa ilang pagdunggo sa usa ka duol nga isla ug ilang gisiguro ang pagkalunod diha sa balas. Ang kapildihan sa barko dili malikayan. Apan diha sa taliwala sa salin sa kagul-anan adunay segurong kaluwasan. Dili ba kini ang tubag sa Ginoo sa umalabot sa atong mga nasod? Pag-ampo nga kamo ug ang tanan ninyong mga igsoong lalaki ug mga igsoong babaye mahimong maluwas, kay kitang tanan aniaa sa parehong barko, ug ang yawa gusto sa paglaglag niadtong nagdala sa Ebanghelyo diha sa ilang mga kasingkasing. Mao nga pagtukaw ug pag-ampo, tingali unya mosulod ang tentasyon.

PAG-AMPO: Nagpasalamat kami Kanimo among Ginoong Hesus, kay Ikaw nagpadala kang Pablo sa usa ka anghel, naghupay kaniya diha sa taliwala sa kawalay paglaon. Ipadala ang maghuhupay sa gugma ngadto sa tanan niadtong nabilanggo o gilutos alang og tungod sa Imong ngalan, ug nagluwas kanato, kinuyogan uban sa tanang katawhan sa atong mga nasod, diha sa bagyo nga moabot sa atong kultura.

PANGUTANA:

  1. Nganong ang Dios nag-andam aron sa pagluwas sa tanang mga tawo didto sa barko bisan pa sa ilang pagkawalay pagtuo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:32 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)