Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 071 (Return to Antioch in Syria and Presenting an Account of the Ministry)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
A - Ang Unang Misyonaryong Panaw (Buhat 13:1 - 14:28)

7. Ang Pagbalik ngadto Antioquia sa Siria ug ang Pagpresentar sa panghitabo sa Bulohaton ngadto sa mga Kaigsoonan didto (Buhat 14:24-28)


BUHAT 14:24-28
24 Unya milatas sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilia. 23 Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya nangadto sa Atalia. 26 Gikan didto milawig sila balik sa Antioquia diin gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang nahuman. 27 Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang sakop sa iglesia ug gisuginlan sa tanang mga buhat sa Dios pinaagi kanila ug sa iyang pagbukas sa dalan alang sa mga dili Judio aron sila motuo. 28 Nagpabilin silag dugay didto uban sa mga tinun-an.

Si Pablo ug si Bernabe mibalik ngadto sa Antioquia human sa taas nga panaw. Subay sa dalan sila naglakaw ngadto sa baybayon, ug nagwali didto sa siyudad sa Perga, didto sa habagatang bahin sa Anatolia. Wala na kitay nabasa bisan unsa mahitungod sa pagtukod sa iglesia didto, kay ang Balaang Espiritu wala magpadala sa mga apostoles ngadto sa baybayon, apan sa mga bukid ug sa mainit nga patag sa sulod. Busa sila mibiya sa siyudad paingon sa silangan, balik ngadto sa Antioqiua sa Siria ug sa hinigugma nga iglesia gikan diin ang Balaang Espiritu nagpili kanila alang sa trabaho, usa ka trabaho diin sa samang panahon nahimo sa gihapon daw dili klaro. Apan, sa dihang sila mibalik gikan sa unang misyonaryong panaw, kini nahimong tataw ngadto kanila kon unsa ang buhat sa Balaang Espiritu. Sila nag-ila nga kining buhat nga gitumong gikan sa tanang panahon ug sa walay kataposan, nga mao: ang pundasyon sa mga iglesia nga giporma sa Hentil, ug ang mga nakabig nga Judio. Kining milagro, diin nagsugod didto sa Antioquia sa Siria, og nagpadayon, kay ang Balaang Espiritu nagdala sa samang bunga diha sa matag nasod sa ilang pag-agi.

Kini nahimong tataw nga ang pultahan naabli sa halapad ngadto sa mga Hentil. Kadtong gitawag paggawas sa mga Hentil miagi lahos niining abling pultahan ug mosulod ngadto sa komunidad ni Kristo. Dili lang ang mga Judio ang gipili sa pakigsaad nga relasyon uban sa Ginoo. Ang tanan nga mituo diha ni Kristo nakasinati nga ang pultahan ngadto sa balaan nga Dios abli alang kanila. Ang dugo ni Kristo nagputli kanila ug ang Balaang Espiritu nag-usab kanila. Siya nga motuo maluwas.

Uban sa dakong kalipay si Pablo ug si Bernabe mitawag sa iglesia aron maghiusa kinsang mga membro nag-ampo gabii ug adlaw alang kanila sa tibuok nilang panaw, naghangyo nga sila mahimong giyahan ug tipigan sa Dios. Ang mga apostles mapasalamatong nagsulti kon unsa ang gihimo ni Kristo ug nahuman pinaagi sa ilang kasagaran nga pag-alagad. Ang resulta silang tanan naglipay ug naghimaya sa Dios- ang Amahan, Anak ug ang Balaang Espiritu. Ang nahitabo niining misyonaryong panaw nagtawag sa dako nga balod sa pagpasalamat ug pagdayeg ngadto sa kang Ginoo Hesus, kay ang pagwali, diha sa iyang diwa, mao ang pagpasalamat sa Dios sa Golgota.

Si Pablo ug si Bernabe mipahulay taliwala sa espirituhanong panagsuod sa mga hamtong nga mga igsoon. Sila nakasinati pag-usab sa madagayaong mga gasa sa Balaang Espiritu diin si Kristo naghatag ngadto sa iglesia niining puhonan. Hiniusa silang nagpadako sa langintnong grasya, diin kini gihatag niadtong mituo diha ni Kristo aron makahimo sila sa pag-alagad sa kalibotan diha sa gahom sa Balaang Espiritu.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, amo Kang gipadako, kay Ikaw nagdapit sa tanang tawo aron sa pagsulod sa Imong gingharian. Nagsulti usab Ikaw ngadto kanamo, nagpamatuod kanamo sa Imong kaluwasan, nagpabarog kanamo gikan sa pagkamatay diha sa sala, nagputli kanamo pinaagi sa Imong dugo, ug nagpadala kanamo sa pagwali ngadto sa among mga higala. Tabangi kami sa paglakaw diha sa pagpaubos, ug sa paglikay, diha sa kalipay sa Imong Espiritu, nagtuman sa Iyang giya sa matag adlaw.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang bag-ong katumanan ug nasinati sa duha ka apostoles ingon nga resulta sa ilang pagwali atol sa unang misyonaryong panaw?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:34 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)