Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 013 (The Sanhedrin questions the Baptist)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
B - GIDALA NI KRISTO IYANG MGA DISIPOLO GIKAN SA PAGHINOLSOL NGADTO SA KALIPAY SA KAMINYOON (Juan 1:19 - 2:12)

1. Ang hugpong gikan sa Sanhedrin mipangutana sa Magbubunyag (Juan 1:19-28)


JUAN 1:25-28
25 Sila nangutana niya, “Nganong ikaw gabunyag, kung ikaw dili man si Kristo, o si Elias, o ang propeta?” 26 Si Juan mitubag nila, “Ako nagbunyag sa tubig, apan taliwala ninyo nagbarog kinsa usa kaninyo wala kaniya makaila. 27 Siya kinsa miabot human nako, kinsa gipili una kanako, binsan ang hikot sa iyang sandal dili ako angayan nga motangtang.” 28 Kini nga mga butang nahitabo sa Betania unahan sa Jordan, diin si Juan nagbunyag.

Gikan sa Torah ang mga Judio nakahibalo bahin sa paglimpyo, paghugas sa pagbunyag. Ang paglimpyo sa lawas nakalimpyo gikan sa daotang dungog, samtang ang pagbunyag mao ang paglimpyo sa dili mga Judio, tungod kay ilang giila ang mga nasud nga hugaw. Ang pagdawat sa pagbunyag usa ka simbolo sa pagpaubos ug pakighiusa sa mga tawo sa Dios.

Kini mag saysay ngano ang mga delegado gikan sa Jerusalem natingala. “Nganong imong gisugo ang mga magtutuo nga maghinolsol, kadtong mga gituli ug natukod sa pakigsaad? Imo bang giila kami nga kulang sa pagkabalaan ug gihunahuna nga kami nangawala ngadto sa kasuko sa Dios, kami kinsa nga responsable nga lider sa nasud?”

Ang pagbunyag ni Juan usa ka kapandulan sa mga relihiyosong katigulangan. Kini mipikas sa duha ka grupo. Ang unang grupo kadtong nalimpyohan pinaagi sa pagbunyag sa paghinolsol. Sila mi’abi-abi ni Kristo isip mga pinili nga kadaghanan nga andam motagbo sa ilang Ginoo. Ang ika-duhang grupo mao ang misalikaway sa pagbunyag sa paghinolsol, pamati nila nga sila angayan nga mo abi’abi ni Kristo. Ilang gituhoan nga ang iyang pag’abot alang sa politikanhong o balaodnong katoyo-an.

Lagmit si Juan nga ebanghelista, nakasaksi niining pag-abot sa delegasyon. Ang pag-usisa nakatandog kaniya, labi na ang pangutana sa mga delegado sa Magbubunyag, kay gusto sila nga siya musugid kon siya ba si Kristo, o Elias o ang saad sa propeta. Tungud kay dili man, siya ilang gipakaulawan, sa pagpadayag nga siya walay bili.

Ang Magbubunyag, kabalo unsay iyang buhataon, nagpa-ubos sa iyang kaugalingon ug miingon nga nakapahiyon, “Ikaw insakto, ako dili importante. Ako gabunyag lamang sa tubig, walay panglamat o gahum. Ang akong gibuhat simbolo, gapunting sa Usa ka Umaabot.

Ug ang Magbubunyag sa iyang gisuot nga balahibo sa kamelo mitindog ug mitawag sa kusog nga tingog ngadto sa mag lideres sa delgasyon ug sa kadaghanan, “Kamo tanan buta. Pakyas kamo nga makamatngon sa masaysayong kalihokan nga nahitabo sa inyong taliwala. Tan’awa ako, kinsa apan ubos nga dagway. Apan tan’aw, ang Kristo miabot na. Siya anaa karon taliwala sa kadaghanan sa gapenitensiya. Ako, si Juan nga Magbubunyag, walay gahum sa pagbuhat bisan unsa. Anaa lamang akoy serbisyo nga tumanon. Ako ang tingog, ug ang Balang Espiritu nagpahibalo nako bahin sa Ginoo nga moabot karon dayon. Anaa na siya karon. Karong adlawa ang adlaw sa Kaluwasan. Pagdali ug kumpisal, kay kining talagsahong higayon molabay lang.”

Sa niining pahibalo sa kadaghanan nangakurat sila. Sila nagkatigom nga adunay tumong sa ilang hunahuna sa pag’abi-abi ni Kristo. Apan siya miabot na, ug wala sila kabantay sa iyang pag’abot o nakakita niya. Sila nalibog ug nagtan-aw sa matag usa sa katingala.

Unya dayon ang Magbubunyag militok sa iyang iladong paghulagway kang Kristo sa iyang testimonya diin mas klaro kay sa gisulat sa ebanghelyo nga nahisgutan nga dili direkta sa bersikolo 15, “Siya kinsa nga moabot human nako kay nauna pa nako”. Sa niini ang Magbubunyag mipadayag sa walay sinugdanan ug katapusan ni Kristo ug sa maong higayon iyang presensiya anaa taliwala sa katawhan. Iyang giklaro nga sa pang-gawas si Kristo normal nga tawo nga anaa sa ilang taliwala, wala nailhan, walay kaambong, walay nindot nga sapot o gasiga nga mata. Siya pareha lamang sa matag usa, walay kalainan sa uban. Apan sa kamatuoran nga kinaiyahan siya lahi sa tanan. Usaka binuhat una sa tanang panahon, ang langitnon ug diosnon, gabarog taliwala nila sa tanang kayano.

Ang Magbubunyag mikumpisal sa iyang dili pagka’angayan nga sulogoon ni Kristo. Ang nabatasan sa maong panahon, kung ang mga bisita gidawat sa bisan asang panimalay, ang sulogoon maoy mohugas sa ilang ti-il sa tubig. Nakita nga si Hesus miadto sa kadaghanan, ang Magbubunyag miisip sa iyang kaugalingon nga dili angayan motangtang sa sirado sa sandal ni Hesus aron kini mahugasan.

Kining mga pulong nakagubot sa kadaghanan. Ilang gipangutana ang matag usa, “Kinsa ning wala ilhi nga naa sa duol? Giunsa nga ang Ginoo nahimong yano? Ug nganong ang dakong Magbubunyag miingon nga dili siya angayan sa pagtangtang hikot sa iyang sandal?” Ang mga delegado gikan sa Jerusalem siguro nang yam’id sa pagkadungog sa Magbubunyag, sama nga miingon, “Kining hugaw nga Magbubunyag limbongan!”. Busa sila mibiya. Siguro ang uban nga sumusunod sa Magbubunyag misunod sa ilang ehemplo, sa paghunahuna nga si Kristo mopakita sa capital sa Jerusalem sa gasiga ug mahari-anon ug dili nga wala naila, yanong tawo sa kaminganwan. Busa niana ilang gipakyas ang higayon sa pakigkita sa Kristong iya sa Dios.

Kining mga higayon nahitabo sa sidlakang bakilid sa Jordan, anaa dapit sa gahum sa Sanhedrin, sa lugar nga ubos kang Herod Antipas nga pamalaod. Ang mga delegado wala nakadakop sa Magbubunyag ug nakadala niya aron mahukman sa Jerusalem.

PAG-AMPO: Ginoong Hesu Kristo, salamat sa imong pag’anhi kanamo, tinoud nga tawo ug walay katapusang Dios. Kami gasimba kanimo ug gapadako kay ikaw gapadoul kanamo. Imong gipaubos imong kaugalingon aron walay maka’ila nimo gawas sa Magbubunyag. Ikaw kabus ug mahumok ang kasingkasing. Tudlo’e kami nga mahimong ma’aghup ug mosunod kanimo pinaagi sa giya sa imong Balaang Espiritu.

PANGUTANA:

  1. Unsay pinaka’taas nga pagsaksi sa Magbubunyag kang Hesus una miabot ang mga delegado gikan sa Sanhedrin?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:03 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)