Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Vietnamese":
Home -- Vietnamese -- John - 066 (Sheep hear the voice of the true shepherd; Jesus is the authentic door)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- VIETNAMESE -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

GIĂNG - SỰ SÁNG SOI TRONG TỐI TĂM
Nghiên Cứu Tin Lành của Đấng Christ theo Giăng
PHẦN 2 - SỰ SÁNG SOI TRONG TỐI TĂM (GIĂNG 5:1 - 11:54)
C - HÀNH TRÌNH CUỐI CÙNG CỦA CHÚA GIÊ-XU ĐẾN GIÊ-RU-SA-LEM (GIĂNG 6:1-71)
3. Chúa Giê-xu là người chăn hiền lành (Giăng 10:1-39)

a) Bầy chiên nghe tiếng của người chăn thật (Giăng 10:1-6)


Trong đoạn 7 và đoạn 8, Chúa Giê-xu chỉ cho những kẻ thù nghịch Ngài thấy tình trạng thật sự của mình, rồi trong đoạn 9 là sự họ mù quáng trước sự hiểu biết Đức Chúa Trời và Con Ngài cũng như về chính họ. Trong đoạn 10, Ngài giải phóng những người thuộc về Ngài khỏi trách nhiệm vâng theo các nhà lãnh đạo tội lỗi, và kêu gọi họ đến với Ngài. Ngài là Người chăn Tốt lành, là cửa duy nhất dẫn đến Đức Chúa Trời.

GIĂNG 10:1-6
1 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. 2 Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên. 3 Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. 4 Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. 5 Nhưng chiên chẳng theo người lạ; trái lại, nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ. 6 Đức Chúa Jêsus phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi.

Ở một số làng, những người chăn chiên lùa chiên vào một cái ràn lớn để chúng được canh giữ về đêm. Buổi sáng, người chăn đến và bước vào ràn để gọi chiên mình. Những người canh giữ chiên sẽ để họ vào, rồi một điều lạ lùng xảy ra: người chăn chiên không lôi hay kéo chiên mình ra khỏi ràn chiên đông đúc, nhưng gọi chúng ra bằng giọng quen thuộc. Chiên có thể phân biệt được giọng người này với người khác, và đi theo tiếng của người chăn mình. Dù người chăn chiên có mặc một trang phục lạ, chiên vẫn đi theo tiếng của người chăn mình. Trong khi nếu một người chăn giả đến và mặc trang phục giống của người chăn thật, chiên cũng sẽ chẳng động đậy. Chiên chỉ đi theo tiếng của người chăn thật. Người chăn thật gọi chiên mình và dẫn chúng đến đồng cỏ xanh và mé nước bình tịnh. Chiên đi thành đàn sau lưng người; không con nào bị bỏ rơi, chúng hoàn toàn tin cậy người chăn chiên.

Chúa Giê-xu sử dụng hình ảnh này để bày tỏ cho chúng ta rằng hết thảy những ai sẵn lòng nghe theo tiếng Ngài, thì Ngài sẽ làm Người chăn thánh của họ. Ngài không đến với dân sự Cựu Ước để cướp hay giật, nhưng để chọn lấy những người biệt riêng trong số đó để gọi họ đi theo Ngài. Ngài giải cứu họ và nuôi họ bằng thức ăn thuộc linh. Những “người chăn” khác giống như kẻ cướp, chúng rình mò quanh bầy chiên như sói thèm mồi. Chúng lẻn vào nhờ mưu kế. Chúng giành giật lấy chiên để ăn nuốt đi. Chúng sống cho bản thân và tôn cao chính mình. Chúng không thật chăm lo cho bầy. Mục sư và nhân sự trong hội thánh nếu không được Đức Chúa Trời kêu gọi cách cá nhân và không thật sự ở trong Đấng Christ, thì Chúa gọi họ là kẻ cướp. Họ gây hại hơn là giúp ích.

Chúa Giê-xu nói trước rằng những môn đồ thật của Ngài sẽ tránh xa người chăn lạ, cảm biết được mối nguy hiểm đúng lúc. Ngài cũng thúc giục họ tin nơi lời hứa rằng chính Đức Chúa Trời sẽ trông nom bầy Ngài như lời chép trong Thi Thiên 23. Dân chúng không hiểu được lời Chúa Giê-xu, họ không nhận ra ‘người chăn’ mình là bất tín và gian ác (Giê-rê-mi 2:8; 10:21; Ê-xê-chi-ên 34:1-10; Xa-cha-ri 11:4-6). Dầu vậy, Đức Chúa Trời vẫn sẵn lòng làm Người chăn Tốt lành của họ, để cứu dân Ngài và ban cho họ những người chăn bầy thành thật, như Môi-se và Đa-vít. Kinh Thánh sử dụng ẩn dụ về sự chăn bầy; những từ ngữ “người chăn” và “bầy” và “Chiên Con của Đức Chúa Trời” và “cứu chuộc bởi huyết”, đều đến từ lối suy nghĩ của những vùng quê chăn nuôi. Đức Chúa Trời ở trong Con Ngài được gọi là Người chăn Tốt lành, để nhấn mạnh sự săn sóc thiết yếu của Ngài cho chúng ta.


b) Chúa Giê-xu là cửa thật (Giăng 10:7-10)


GIĂNG 10:7-10
7 Đức Chúa Jêsus lại phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. 8 Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp; nhưng chiên không nghe chúng nó. 9 Ta là cái cửa: Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.

Chúa Giê-xu mô tả chính mình như cửa dẫn đến bầy chiên của Đức Chúa Trời. Ngoài Đấng Christ không có cách nào khác để thông công với những người được chuộc trong hội thánh. Ai cố sống một đời sống tôn giáo mà không có Đấng Christ thì giống như một kẻ trộm làm bối rối tâm trí bầy chiên của Đức Chúa Trời bằng sự sai lạc. Đức Thánh Linh không dẫn dắt chúng ta theo đường khoảng khoát, mà vào cửa hẹp là Chúa Giê-xu. Ai không vào bằng cửa đó, hay không ăn thịt Ngài, uống huyết Ngài, thì không có quyền hầu việc con cái Đức Chúa Trời. Chính chúng ta phải chết đi thói tự mãn và bước vào cửa của Đấng Christ; để được gia nhập bầy của Ngài.

Hết thảy những người lỗi lạc xuất hiện trước hoặc sau Đấng Christ, và không sống bởi Đức Thánh Linh, là những kẻ trộm lừa dối. Chúa Giê-xu nói hết thảy các triết gia, các nhà tư tưởng, và các nhà lãnh đạo quốc gia chỉ là những kẻ cướp nếu họ không tin và đầu phục Ngài; họ làm người khác bại hoại bằng những lời dạy và thói quen của mình. Nhưng những tiên tri thật ở trong cùng Thánh Linh Đấng Christ và đến trước Ngài với tấm lòng tan vỡ, thì cũng đến với Đức Chúa Trời qua cửa đúng. Chúa Giê-xu đã sửa soạn và sai phái họ để hầu việc trung tín cho bầy và ràn.

Không ai có thể bước vào ràn của Đức Chúa Trời nếu không chết con người cũ đi và nhờ Chúa Giê-xu cứu mình. Chúa Giê-xu cho những chiên ngoan ngoãn làm vua và thầy tế lễ. Mục sư thành thật đi ra khỏi cửa, vào trong thế gian để giúp mọi người được cứu. Rồi ông đem họ trở về, vào trong thân thể của Đấng Christ, để họ ở trong Ngài và Ngài trong họ. Những mục sư như vậy không xem mình là trỗi hơn bầy chiên, vì họ đều ở trong Đấng Christ. Ai ở trong Ngài cách khiêm nhường thì tìm được năng quyền và sự hiểu biết đầy trọn. Tấm lòng tan vỡ tìm thấy nơi Chúa Giê-xu một đồng cỏ không héo tàn.

Bốn lần Chúa Giê-xu cảnh báo bầy chiên về các thầy thông giáo và thầy tế lễ tìm kiếm vinh hiển cho mình và làm bại hoại người khác.

Đồng thời Đấng Christ kêu gọi mọi người đến với Ngài để ban cho họ sự sống thật tốt lành, bình an; và khiến họ trở nên nguồn ơn phước cho người khác. Ai đến với Đấng Christ thì trở nên một dòng suối trong lành chảy đến mọi người. Người chăn không sống cho mình, nhưng hy sinh tháng năm sống cho bầy chiên. Thánh Linh của Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta sự sống thiên thượng chỉ để riêng chúng ta được cứu, nhưng chỉ định chúng ta làm những đầy tớ và mục sư để tự bỏ mình đi và yêu thương mọi người. Tình yêu thương càng gia tăng thì dòng chảy càng tuôn tràn. Không gì đáng yêu chuộng hơn hầu việc vì Chúa! Đó là ý nghĩa của lời Kinh Thánh: “hầu cho chiên được sự sống dư dật!”

LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giê-xu Christ, cảm tạ Ngài là cửa dẫn đến Đức Chúa Trời. chúng con thờ phượng Ngài vì Ngài đã kêu gọi chúng con vào mối thông công với Ngài, để hầu việc Đức Chúa Trời và mọi người. Xin giúp chúng con đầu phục chính mình và tìm thấy sự sống thật. Xin giúp chúng con chinh phục được những linh hồn theo sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài, và trở nên một nguồn phước cho mọi người theo ơn Chúa ban.

CÂU HỎI:

  1. Những ơn phước Chúa Giê-xu ban trên bầy chiên của Ngài là gì?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 12, 2018, at 12:42 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)