Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":
Home -- Turkish -- Tracts -- Tract 05 (Prepare The Way of the LORD!)
This page in: -- Burmese -- Chinese -- English -- German? -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo? -- Indonesian -- Japanese -- Korean -- Nepali? -- Peul? -- Somali -- Telugu -- Thai -- TURKISH -- Uzbek -- Yoruba?

Previous Tract -- Next Tract

BROŞÜRLER- Yaymak için İncil'den kısa mesajlar

BROŞÜRLER 05 -- RAB’bin Yolunu hazırlayın! (Yeşaya 40:3)


Kalabalıklar hayatlarında bir amaç olmadan koşturarak yaşarlar, rahatlığın tadını çıkartmaya ve gündelik ekmeklerini kazanmaya çalışırlar, aslında ölümü beklediklerini düşünmezler. Tanrı’yı düşünen, O’ndan korkan ve O’nun yol gösterimini ve gerçeğini alabilmek için O’nun buyruklarını yerine getirmek için ellerinden geleni yapan çok az sayıda insan vardır.

Evrenin Yaratıcısı, yarattığı insanları unutmaz. Tanrı insanları sever, onları düşünür, onlara hitap ederek konuşur ve onların yüreklerini araştırır. Eğer tövbe edip Kendisine dönerlerse onlara Kendi doluluğundan tanrısal güç vermeyi arzular.


RAB bize gelendir

Adem ve Havva, Tanrı’ya itaatsizlik ettiklerinde, utanmışlardı ve yaptıkları kötülüğün bilincine vardıkları için Tanrı’dan saklanmışlardı. Buna karşın Rab onları suçlamamış ama, “Adem, neredesin?” diyerek onları arayarak gelmişti (Yaratılış 3:9). Yaratıcı herkesi arar ve onlara, “Neredesin? Hayatında nereye vardın?” diye sorar.

Rab, İbrahim’i Mezopotamya’dan, çoktanrılı bir toplumun ortasından çağırmış ve onu temiz, sonsuz bir vatan, bir yuva arayan huzursuz bir yolcu haline getirmişti. Sevgili okurumuz siz de, kendiniz için sonsuz bir vatan ve yuva arayarak doğruluk yolunu mu arıyorsunuz?

Yakup akıllı bir sahtekârdı. Çok uzak bir ülkeye kaçtı ve orada evlendi. Yabancı bir ülkedeki uzun yıllardan sonra, vatanına geri döndü. Ama RAB’bin meleği, geçmiş suçlarından ötürü onu cezalandırmak için yolunda durdu. Buna karşın Yakup RAB’bin büyük merhametine iman ediyordu. “Beni kutsamadıkça seni bırakmam” diyerek Kutsal Olan’la güreşti” (Yaratılış 32:26). Siz, Tanrı sizi kurtarana kadar O’na sarılıyor musunuz?

Musa Mısır’dan çöle kaçtı, çünkü bir angaryacının İbrani bir köleyi dövdüğünü gördüğünde öfkelenip onu öldürmüştü. Kırk yıl sonra Rab ona yanan bir çalıda görünmüş ve ona, “Ben Ben’im” diye bildirmişti. Yani O, hiçbir zaman değişmeyecek Olan’dır ve O sonsuza dek sadık olacaktır. RAB sizi hayatınızın çölünde mi buldu? Sizin kalbiniz O’nun sizi sık sık çağırışını duydu mu? Siz Değişmeyen’in sadakatini hissettiniz mi?

RAB kendisini çağırıp onu Kendi ulusu üzerinde bir Hakim olarak atadığında Samuel genç bir çocuktu. Tanrı sadece yetişkinleri seçmez, gençleri de seçer. Bizler etrafımızdaki çocuklara Tanrı Sözü’nü onların anlayabileceği bir dilde öğretip onları O’na yöneltmeliyiz. RAB günümüzde sizin gibi hizmetkârları kullanarak gençlere yaklaşmayı arzular.

Davut zina işlemişti ve sonra da kadının kocasının öldürülmesini buyurmuştu. Ama RAB onun yaptığının yanına kâr kalmasına izin vermemişti. RAB ona yaptığı suçu hatırlatmak ve Tanrı’nın onun üzerindeki gazabını bildirmek için bir peygamber yollamıştır. Davut içtenlikle tövbe etmiş ve günahkârları günahlarından RABleri’ne dönmeye yöneltmeye başlamıştı. Davut, RAB’de lütuf ve bağışlanma bulmuştu. Mezmur 51’i okuyun; onu ezberleyin ve siz de Davut gibi teselli ve bağışlanma bulmak için bu Mezmur’un içindeki ayetleri imanla duada kullanın. Kahin Yeşaya, Kutsal RAB’bin yüceliğini bir an için görmüş ve, “Vay başıma! Mahvoldum" dedim, "Çünkü dudakları kirli bir adamım, dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın Kral'ı, Her Şeye Egemen RAB'bi gözlerimle gördüm” diye haykırmıştı (Yeşaya 6:5).

Böyle haykırmasının nedeni, RAB’bin ona etrafındaki insanların durumu kadar kendi durumunu göstermiş olmasıydı. Siz Tanrı’ya yaklaşıp O’nun yüceliğini görmenin özlemini çekiyor musunuz? O zaman günahınızın sizi Kutsal Olan’dan ayırdığını anlayacaksınız. Günahlarınızın sizin Kutsal Yaratıcı’ya yaklaşmanızı engellediğini ve bunların ortadan kaldırılmaları gerektiğini biliyor musunuz? “O'nun adına yalvarıyoruz: Tanrı'yla barışın” (2 Korintliler 5:20).


RAB’bin yolunu hazırlayın!

Tanrı’yı hoşnut etmek isteyen O’nun buyruklarını yerine getirmelidir. İstemeden günah işleyip Tanrı’nın buyruklarına kasıtsız olarak itaatsizlik eden kişi, günahını itiraf etmeli ve Rab’den, “Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır” vaadine göre kendisini bağışlamasını istemelidir (1 Yuhanna 1:9).

Yalan söyleyen, RAB’be yaklaşıp yalan söylediğini itiraf etsin. Evinde kendisine ait olmayan bir şey bulan kişi, onu sahibine versin ve ondan kendisini bağışlamasını dilesin. Bir başkasıyla birlikte bir pislik yapan bir insan, suçunu Tanrı’ya itiraf etsin, tövbe etsin ve bir daha günah işlemesin. Anne babası, eşi ya da çocukları dahil bir başkasına baskı ve zulüm yapan biri, onlardan kendisini bağışlamalarını istesin ve onlara pratik yollarla yardım etsin.

Vaftizci Yahya, aldığı vahyi tekrarlarken Yeşaya peygamberin büyük vaadini yerine getirdi: “Çölde haykıran,'Rab'bin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin' diye sesleniyor. 'Her vadi doldurulacak, her dağ ve her tepe alçaltılacak. Dolambaçlı yollar doğrultulacak, engebeli yollar düzleştirilecek. Ve bütün insanlar Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu görecektir.'” (Yeşaya 40:3-5; Luka 3:4-6).

Vaftizci Yahya, kimsenin doğru olmadığını vaaz etti: Hepimiz suçluyuz ve alçakgönüllü olmamız için temizlenmemiz ve değişmemiz gerekir. Depresyondan ötürü acı çeken ve inleyene cesaret verilecek ve canlandırılacaktır. Başkalarını kandıran, kandırıcı yollarından uzak dursun, doğru bir şekilde yaşasın ve kötülük yaptığı insanlara karşı yaptıklarını tamir etsin ve verdiği zararları tazmin etsin.

Aşağıdaki ayetler, RAB’bin buyruklarını özetler: “Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz” (Yasa’nın Tekrarı 6:5), ve, “Komşunu kendin gibi seveceksin” (Levililer 19:18). Tanrı’yı sevmek ve O’nun buyruklarını yerine getirmek istiyorsanız, RAB’den size kişisel olarak gelebileceği yolu nasıl hazırlayabileceğinizi göstermesini isteyin.


RAB size gelen yolu hazırlar

Meryem Oğlu, doğaüstü bir şekilde doğmuştu çünkü Tanrı’nın Ruhu O’nda bir insan olmuştu. Mesih, bozulmuş, günahlı bir insanlığın ortasına bedende gönderilmişti. Onlara olan sevgisini, Kendisine gelen bütün hastaları iyileştirerek göstermişti ve ruhsal yetkisiyle cinlenmiş olan kişileri cinlerinden kurtarmıştı. Buna karşın ulusundaki insanların çoğu O’nun yüceliğinin özünün Kendisinin pak sevgisi olduğunu anlamamıştı.

Merhametli Rab, yüreğini Kendisinin onlara geliş yolunu hazırlamaya çalışan herkese açar. Meryem Oğlu’nun dünyanın günahını ortadan kaldırmasının, bizim günahlarımız için kefaret etmesinin, bizleri bütün günahlardan temizlemesinin ve bizleri özgürce aklamasının nedeni budur. O bizim için cennete giden yolu açtığı için bizlerin O’na teşekkür etmemiz ve O’nu sevmemiz gerektir.

Mesih’in dünyamıza gelişi, insanlık tarihinin üzerinde döndüğü gizli eksendir. Tanrı, dünya Kendisine dönebilsin diye dünyaya gelmiştir. Tanrı tövbe edip Kendisine dönen herkesi bağışlar. Bu sırrı anlayan kişiler bilgedir ve bunu uygulayanlar kabul olunacaktır.


Tanrı size şahsen gelir

Mesih ölümden dirildi çünkü Mesih ölümü yendi, cennete alındı ve Kutsal Tanrı’yla birlikte yaşamaktadır. Sevdiği izleyicilerinin özlemini çeker, onların zayıflıklarını ve umutlarını bilir. Cennete alınmadan önce onlara Kutsal Ruhu’nu göndermesinin nedeni budur. Mesih, “Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O'nu size gönderirim” demiştir (Yuhanna 16:7). Tanrı bizlere, Mesih’in izleyicilerinin içinde yaşayan Tesellicimiz Kutsal Ruh aracılığıyla gelir.

Siz yüreğinizi Mesih’in Ruhu’na açtınız mı? O, esenliği, sevinci, sabrı ve şefkatinin sizde yaşaması için (Matta11:29, Galatyalılar 5:22-23) sizi değiştirmeyi ve sizi sevgisiyle doldurmayı istiyor. RAB yüreğinizin kapısını çalıyor. Siz yüreğinizi O’na açacak mısınız? Aklınızı O’nun önünde katılaştırmayın, RAB’bin size gelen yolunu hazırlayın.

“Kalk, parla; çünkü Işığın geliyor, RAB'bin yüceliği üzerine doğuyor. Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor; oysa RAB senin üzerine doğacak, yüceliği üzerinde görünecek.” (Yeşaya 60:1-2)


Tanrı herkese gelir

Mesih’in sevgisi, müjdenin iyi haberini dostlarına ve komşularına götürebilmeleri ve Tanrı’nın kendilerine de gelmeye istekli olduğunu onlara bildirmeleri için ruhsal bakımdan yenilenmiş olan herkese yol gösterir. Sadece kendiniz doğru yola dönmekle kalmayın, Mesih’i izleyin ve yoldan çıkanları arayıp onların doğru yola dönmelerine yardım edin.

Rab’be nasıl hizmet edeceğinizi bilmiyorsanız dua edip O’ndan size yol göstermesini, kılavuzluk etmesini isteyin ve Rab size başkalarına nasıl erişebileceğinizi, nasıl iyi işler yapabileceğinizi ve ihtiyacı olanlara yardımda bulunabileceğinizi size öğretecektir. Rab ağzınızı açacaktır ve böylece Tanrı’nın sevgisi ve kutsallığı hakkında bir şeyler duymayı arzulayan kişilerle konuşabileceksiniz. Rab sizi kuvvetlendirir, sizinle birlikte gider ve sizi korur.

Yaşamınızın direksiyonunu Mesih’e teslim edin, bundan sonra bereketlerle dolacaksınız. Rab sizin için ruhsal ilişkiler düzenleyecektir.


Mesih’in gelişinin sırları üzerinde derin düşünün

Mesih’in geçmişte, şimdi ve gelecekte erkek ve kadınlara gelişi hakkında daha çok şey öğrenmek isterseniz, lütfen bize yazın. Biz de iman, sevgi ve umutta kuvvetlenebilmeniz için size Mesih’in Müjdesi’ni ve onu açıklayıcı ve üzerinde düşünmenize yardım edici yazılarla birlikte yollayacağız.

Mektubunuzu bekliyoruz. Eğer bize yazarsanız, mektubumuzun size ulaşması için adresinizi tam olarak yazmayı unutmayın.

YAŞAM SUYU
ERDEM CAD. NO:86 BUCA
35160 İZMİR
TÜRKİYE

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on July 29, 2013, at 12:28 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)