Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 032 (Who Comprehends the Fullness of Deity of Christ?)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 2 - Mesih’in gizemini anlamak bizi sahte öğretilerden korur (Koloseliler 2:1-23)

10. Mesih içindeki tanrısallık? (Koloseliler 2:8-10)


Koloseliler 2:8-10
8 Dikkatli olun! Mesih'e değil de, insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. 9 Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. 10 Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz.

Mesih’in Tanrısallığının doluluğunu hangimiz anlıyor?

Pavlus kendi eğitiminden ve takip edilmelerinden kaynaklanan deneyimi içinde, dünyevi öğreti temsilcilerinin ve iblisçe bilgeliklerin kendileri gibi düşünmeyenleri hangi zorbaca ve acımasız yöntemlerle ikna etmek istediklerini çok iyi biliyordu. Bu nedenle Kolose ve Laodikya kiliselerine verdiği korunma derslerini sürdürdü. İşe yalnız onlara sorun çıkartan sözde öğreticilere karşı çıkmakla başlamadı, bir yan tümcede onların tüm yanılgılarını ortaya koydu. Öncelikle kiliselerin sahip olduğu muhteşem ve eşsiz hazinelerden söz ediyor, Rableri Mesih’in kişiliğini tanıtıyor, kendisinin O’nunla ve diğer ruhlar ve güçlerle olan ilişkilerini vurguluyordu.

Süpürücü yan cümlesinde Pavlus tüm Mesih ardıllarını, merkezinde diri Tanrı’nın bulunmadığı, değersiz saptırmaların ve dünyevi öğretilerin tuzaklarına düşmemeleri için uyarıyordu. Bunlar fantastik bilgeliğe veya yol gösterici bir icada değer veriyor ve onu tanıtıyormuş gibi görünseler de, sonuçta soyutlanmış sahtekârlıktan başka bir şey değildirler. Ulusların saygı duyulan gelenekleri ve bunların anlatımları, Kutsal Ruh’un gerçek Sevindirici Haber’ine dayanmadıkları sürece, bizi asla hedefe götürmeyen tahta köprülerdir.

Hepsi de Mesih karşıtı olan birçok ruhsal yönlendirme, dünya görüşü, din ve yaşam düzeni vardır. Eski doğa yasaları, insan hakları veya mantık ilkeleri yücelik içindeki diri Rab’den söz etmiyor, O’nu merkez olarak almıyorlarsa, hepsi ruhsal açıdan ölü veya ölüme mahkûm hastalardır. Pavlus tüm bu insani bilgelikleri giriş cümlesinde öyle bir yargıladı ki, sanki hiçbirinin beş kuruşluk değeri yoktu. Bunlar üzerinde konuşmak boş işti, çünkü onun daha fazla söyleyecek şeyi vardı.

Ulusların Elçisi anlaşılması son derece kolay cümlesinde İsa Mesih’in kişiliğini ve kilisesinin sırrını açıklar, tüm Tanrısal doluluğun Tanrı’nın Oğlu’nda toplanmış olduğuna değinir. Bu açıklama İncil yazarı Yuhanna ve peygamber Yeşaya tarafından da onaylanmıştır.

İsa, Kutsal Ruh aracılığıyla Meryem’de doğdu. Yazılmış olduğu gibi, Tanrı Ruh’unun doluluğu o anda yeni doğana geçti. “ Tanrı Ruh’u ölçüsüz verir.” (Yuhanna 3:34-35)

İsa Ürdün Irmağında bizim adımıza olduğu vaftiz ile dünyanın günahını yüklendi. Kutsal Ruh bir güvercin kılığında acı çekmeye ve ölmeye hazır Tanrı Kuzusu’nun üstüne doğru süzüldü; “Rab’bin Ruh’u üzerimdedir. ..Çünkü beni mesh etti” (Luka 4:18)

Bozukluğun ve suçluluğun bu taşınmaz yükünü Tanrı’dan başka hiç kimse kaldıramazdı. Bu nedenle Pavlus zafer kazanmış bir edayla konuştu; “Tanrı Mesih’in kişiliğinde dünyayı kendisiyle barıştırdı. … Tanrı günah nedir bilmeyeni bizim yerimize günah kıldı. Öyle ki, Mesih’te Tanrı’nın doğruluğu olalım.” Günahsız hiçbir ölümlü olmadı ve olmayacak. Bu nedenle Tanrı insan kılığına büründü, artık günahsız bir insan vardı ve günahsız olan bu insan tüm günahkarlar adına ölmeye hak kazanmıştı.

Tanrı haklarımızı lütfederken üç kişiymiş gibi gözüktü, ancak O her zaman tekti. Yüksek kahinlik konuşmasında İsa kendisine güvenenlere böyle sesleniyordu. (Yuhanna 17:2123) Bu, işaret edilen Mesih’in Eski Antlaşma’nın Noel kehanetinde niçin “Ebedi Baba” diye çağrıldığının bir kanıtıdır. Baba Tanrı İsa’nın doğumuyla insan olmuştur. (Yeşaya 9:5) Pavlus mesajlarında Üçlü kutsallığın birlikteliklerini tanıtıyordu. Tanrı, İsa’nın tanıklık ettiği gibi her zaman tektir; Ben ve Baba biriz.” (Yuhanna 10:31)

Pavlus’un açıklamalarından Tanrısallığın tüm doluluğunun tek bir insanın zayıf bedeninde taşıdığını öğreniyoruz. Bu açıklama mantık kapasitemizi zorlar ve sanki devasa güneşi bir el lambasının içine girmiş gibi düşünürüz. Bazı Yahudiler Pavlus’u yaptığı açıklamalar nedeniyle taşa tutmak istemişlerdi. Elçi Yuhanna aynı şeylere başka sözlerle tanıklık ediyordu;” Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini gördük.… Hepimiz O'nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık.” (Yuhanna 1.14.16) İsa Tanrı’nın yaratılış, kayra, yasama, denetim, bağışlama, teselli, yenileme ve mahşer için yetki verdiği bedene bürünmüş sözüdür. Tanrısallığın akıl ermez doluluğu İsa’da oturur, etkisini Rabbimiz, günümüze ve sonsuza dek kurtarıcımızda gösterir. Şöyle tanıklık eder; “Beni görmüş olan Baba’yı görmüştür.” (Yuhanna 14:9) ve; Ben Baba’dayım, Baba da bendedir. Buna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum. Bende yaşayan Baba kendiişlerini yapmaktadır. Bana inanın: Ben Baba’dayım, Baba da bendedir. Hiç olmazsa bu işler nedeniyle iman edin.” (Yuhanna 14:10-11)

Tanrısal İsa’ya olan sevgi teorik bir sevgi değildir. Öğrencilerinden üçü dağda O’nun yüceliğine tanık oldular. (Matta 17:19; II.Petrus 1:16-18)

Pavlus Mesih’in Şam önlerinde ona görünüp onunla konuştuğunda O’nun parlak ışığı gözlerini kör etmişti. Pavlus Musa Yasalarını yerine getirerek Eski Antlaşma’ya göre lütuf aramadan vazgeçip üç gün boyunca tövbe edince, araya giren Kutsal Ruh’un yolladığı Hananya aracılığıyla gözlerini tekrar açıldı.(Elçilerin İşleri 9:1-19) Rab’bin kendisini sevdiği genç Yuhanna, karşısına yargıç, reformcu ve Rab olarak çıkan İsa’yı görünce ölü gibi yere serildi. (Vahiy 1:12-18) ” Yüzü, tüm parlaklığıyla aydınlatan güneş gibiydi.” (Vahiy 1:16) Öğle güneşine uzun zaman bakan bir kimse kör olabilir.

İsa’nın yüceliği mantık ve algılama kapasitemizin çok üstündedir. Tanrısallığın tüm doluluğu O’nda barınır.

Dua: Rab İsa Mesih, Tanrı’nın özelliklerini ve gücünü içinde barındırdığın için sana dua ediyoruz. Seni gören Baba’yı görür. Göklerde ve yerde tüm yetki sana verilmiştir. Korkumuzdan ve kaygılarımızdan henüz kurtulamadığımız için bizi bağışla. Sen her şeye kadirsin. İsa adı tüm kötü ruhları uzaklaştırır. Âmin.

Soru 3: Pavlus’un, “tüm Tanrısallık Mesih’in bedenindedir” sözü ne anlama gelmektedir?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 24, 2011, at 09:37 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)