Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 059 (Establishment of a Gentile Church)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 1 - యెరూషలేములో, యూదయలో, సమారియాలో మరియు సిరియా లోని సంఘములో క్రీస్తు యేసు పునాది - అపొస్తలుడైన పేతురు పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ప్రాపకం చేయబడినది (అపొస్తలుల 1 - 12)
B - సమారియా సిరియా మరియు అన్యుల మార్పు కొరకు రక్షణ సువార్త పొడిగించబడుట (అపొస్తలుల 8 - 12)

10. ఆంటియోకులో ఒక యూదయ సంఘము ఏర్పాటు (అపొస్తలుల 11:19-30)


అపొస్తలుల 11:25-30
25 అంతట అతడు సౌలును వెదకుటకు తార్సునకు వెళ్లి అతనిని కనుగొని అంతియొకయకు తోడుకొని వచ్చెను. 26 వారు కలిసి యొక సంవత్సర మంతయు సంఘములో ఉండి బహుజనములకు వాక్యమును బోధించిరి. మొట్టమొదట అంతియొకయలో శిష్యులు క్రైస్తవులనబడిరి. 27 ఆ దినములయందు ప్రవక్తలు యెరూషలేమునుండి అంతియొకయకు వచ్చిరి. 28 వారిలో అగబు అను ఒకడు నిలువబడి, భూలోకమంతట గొప్ప కరవు రాబోవుచున్నదని ఆత్మ ద్వారా సూచించెను. అది క్లౌదియ చక్రవర్తి కాలమందు సంభవించెను. 29 అప్పుడు శిష్యులలో ప్రతి వాడును తన తన శక్తికొలది యూదయలో కాపురమున్న సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశ్చయించుకొనెను. 30 ఆలాగున చేసి బర్నబా సౌలు అను వారిచేత పెద్దల యొద్దకు దానిని పంపిరి.

యెరూషలేము నుండి అంతియొకయకు బర్నబాస్ వెళ్లినప్పుడు, మొదట తార్సులోని తన ఉత్సాహవంతుడైన మరియు సహోదరుడైన సౌలు గురించి ఆలోచించాడు. ఆసియాఖండములోని ఆగ్నేయ భాగములోని సిలిసియాకు చెందిన ఈ ముఖ్య నగరం అంతియొకయకు దాదాపు 200 కిలోమీటర్లు ఉన్నది. తండ్రి బర్నబాస్ తన ఉత్సాహవంతుడైన స్నేహితుని కోసం మొదటి అవకాశం నుండి ప్రయోజనము పొందాడు. అతను అతియాకులో త్వరితగతిన పెరుగుతున్న సంఘం, వేదాంత శాస్త్రంలో ప్రావీణ్యం ఉన్న వ్యక్తికి తెలుసు, నూతన జీవితం మరియు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లా మరియు బైబిల్ ఆఫ్ పామ్స్ యొక్క ప్రవచనాలపై పటిష్టంగా నిర్మించవలసిన అవసరం ఉంది. సౌలు యెరూషలేములో సంఘమును హింసించుచున్న సమయము నుండి సౌలుకు బర్నబాస్ కు తెలుసు. బర్నాబాస్ సౌలు యొక్క మార్పును నమ్మాడు, మహిమగల దేవుడు అతనిని దమస్కు దగ్గర ప్రత్యక్షమయ్యాడు.

సైప్రియట్బ అను బర్నబాస్,, సౌలును కనుగొన్నంతవరకు అతని కోసం అతన్ని. అతడు క్రీస్తులో ఉంది అతని నుంచి దూరముగా వెళ్ళలేదు కనుక అతను అతనిని బట్టి ఎంతగానో సంతోషించాడు. అతడితో పాటు వేదాంతవేత్తలని వారితో పాటు అంతియోకు వరకు రమ్మని అడిగాడు. అక్కడ వారు ప్రార్థన యందు, బోధనయందు, మరియు వినువారిని వారు బలపరుస్తూ సముదాయిస్తూ నమ్మకమైన ప్రార్థనా పూర్వకముగా ఉండిరి.

పరిశుద్ధాత్ముడు బర్నబాను మరియు సౌలును క్రైస్తవ సంఘమునకు మధ్య అనుసంధాన రెండవసారి ఉపయోగించాడు. సౌలును సంఘములోనికి నడిపించడములో బర్నబా సేవను బట్టి మనం కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా సాక్ష్యమిస్తున్నాము. అక్కడ అన్యజనుల అపొస్తలుని ఆయన ధృవీకరించాడు. ఈ చట్టం సంఘ చరిత్రలో ఒక గొప్ప ప్రభావం చూపింది. దేవుని దయను ప్రపంచమంతా తెలుసుకొనునట్లు దేవుడు తన శక్తి అయినా అంతియోకు సంఘమును ఒక కృప కలిగిన సంఘముగా వారుందుకున్నాడు.

చట్టం యొక్క పండితులు మరియు పాత నిబంధన యొక్క ప్రవక్తలు తరచుగా వారి ప్రజలు కాకుండా వేరుచేసి నివసించారు. వారు మధ్యమధ్యకు మధ్యమధ్యలో ఉన్నవారు మరియు మనుష్యులకు పైన అధికారమున్నవారు. ఇంకా ఆంటియోచ్లో సౌలు బర్నబాస్ నుండి ఒంటరికి వ్యతిరేకంగా నేర్చుకున్నాడు: సంఘములో సాధారణ సేవ, ప్రేమలో పరస్పర సమర్పణ, మరియు రోగి మరియు వినయపూర్వకమైన సహకారం. బర్నబా ఆధ్యాత్మిక ఫెలోషిప్కు సంబంధించిన అన్ని విషయాలలో సౌలుకు తండ్రుల గురువుగా అవతరించాడు, అక్కడ దీర్ఘశాంతము, నమ్మకము, నిరీక్షణ ప్రేమ ఎదగడము అనే పునాది (1 కొరింతి 13:1-8). స్నేహపూర్వక సహకారంతో వారి పరస్పర సేవ ద్వారా, సంఘము చాలా సంఖ్యలో మరియు ఆధ్యాత్మిక నాణ్యతలో పెరిగింది.

అంతియొకయలో యేసును నమ్మేవారు క్రీస్తు అని పిలువబడినవారంటే, క్రీస్తు వారి ఆలోచనలను, మాటలను నింపగా, ఆయన ప్రేమ వారికి చిహ్నముగా మారింది. పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించటానికి యెహోవా చేసిన వాగ్దానం మరణం నుండి లేపబడిన అతని అనుచరులలో దాని నెరవేర్పును కనుగొంది. "క్రీస్తు" అనే పదాన్ని అభిషేకిని, అభిషిక్తుడు అని అర్ధం కాదా? పాత నిబంధన రాజులలో, ప్రధాన యాజకులు, మరియు ప్రవక్తలు పవిత్ర చమురు చిహ్నంగా పవిత్రాత్మ అభిషేకము పొందింది. క్రీస్తు రాజుల రాజుగా, ప్రధాన యాజకుడుగా, మరియు దేవుని వాక్యమగు దేవుని వాక్యము అని మేము నమ్ముతున్నాము. పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన తనను అనుసరిస్తున్న వాళ్ళందరితో ఆయన మిమ్మల్ని కలిసి పిలుస్తాడు. మనము చీకటిలో నుండి తన అద్భుతమైన వెలుగులోనికి పిలిచిన వాని ప్రశంసలను ప్రకటించటానికి ఒక ఎంపికైన తరం, రాజ యాజకత్వము, పవిత్ర దేశము, అతని స్వంత ప్రత్యేక ప్రజలమయ్యాము (1 పేతురు 2:9). మన తండ్రియొక్క దేవుని యొక్క ఐశ్వర్యములు "క్రిస్టియన్" అనే పదములో దాచబడ్డాయి, ఎందుకనగా అతడు తన ఆత్మతో అభిషేకిచబడిన వారందరు అతని పిల్లలు. అదే సమయంలో వారు క్రీస్తు యొక్క ఆధ్యాత్మిక శరీరంలో సభ్యులు, పటిష్టమైన కలిసి ఒత్తిడి, పవిత్రాత్మ ఆలయం చేశాడు. "క్రిస్టియన్" అనే పదం యొక్క అర్థంలోకి లోతుగా చొచ్చుకుపోయేవాడు ఆనందంతో నిండినవాడు మరియు పవిత్రమైన త్రిత్వములో దేవుణ్ణి స్తుతిస్తాడు. మనల్ని మన రక్షకుడికి సాక్షులుగా పిలుస్తామని ఆయన మనల్ని పిలుస్తాడు. నీవు నీ ప్రభువుకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నావా? ఆయన నీకు విస్తారమైన కృపను మాత్రమే చేసాడు.

అయితే క్రైస్తవులు పరలోకములో జీవించరు, కానీ భూమ్మీద జీవిస్తున్నారు. వారి ప్రభువు వారితో ఇలా అన్నాడు: "నాలో మీకు శాంతి కలుగుతుంది. లోకములో మీరు శ్రమను పొందుదురు; కానీ మంచి ఉల్లాసముగలవాడను, నేను ఈ లోకమునుండి వచ్చెదను." (యోహాను 16:33) క్రొత్త నిబంధన యొక్క ప్రవక్త అయిన అబబుస్ ద్వారా క్రైస్తవులను పరిశుద్ధాత్మ హెచ్చరించింది, ప్రజలందరి మీద గొప్ప కరువు వచ్చినా, దేవుని కోపాన్ని పురుషులు అన్ని భ్రష్టులను ప్రకటించారు. క్లాడియస్ సీజర్ (A.D. 41-54) పాలనలో ఈ కరువు జరిగింది. క్రైస్తవులు అదే బాధలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, వారు విపత్తు యొక్క కల్లోలభరిత తరంగాలలో మిగిలిపోరు, ఎందుకంటే దేవుని ప్రేమ పవిత్రాత్మ ద్వారా వారి హృదయాలలో కుమ్మరించబడింది.

ఈ ప్రవచనం తర్వాత అంతియొకులో ఒక అద్భుతం జరిగింది. ఆకలి నుండి వచ్చిన క్రైస్తవులను రక్షించడానికి దేవుడు వారిని కాపాడలేదు, వారిపై పరలోకంలో నుండి రొట్టె వర్షం కురిపించాడు. పవిత్ర ఆత్మ వారి ప్రార్థనలకు సమాధానమిచ్చింది, వారు తాము ప్రధానంగా తమను తాము అందించకుండా నిలిపివేయాలని తెలిసింది. వారు యెరూషలేములోని పేద చర్చికి ఎలా సహాయము చేయగలరో వారు ఆలోచించారు. అంతియొకయ సంఘము తన సభ్యులమీద వచ్చే శ్రమ భారం తగ్గించడానికి ఒక సాధారణ నిధిని ఏర్పాటు చేయలేదు. బదులుగా, వారు యెరూషలేములోని తమ పేద సహోదరుల కోసం ఒక సహకారాన్ని చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు. ఈ మూర్ఖత్వం ఒక అసమంజసమైన చట్టం కాదు? ప్రపంచ కరువు మరియు పశ్చాత్తాప పవిత్ర ఆత్మ పవిత్ర ఆత్మను ముందుగానే చెల్లించేందుకు తమ డబ్బును చెల్లింస్తుంది! పవిత్ర ఆత్మ ప్రేమ మా స్వార్ధం ఏ కంటే బలంగా ఉంది. మీరు నిజమైన క్రైస్తవుడైనా కాదా అని తెలుసుకోవాలంటే, మీ డబ్బుతో ఆచరణాత్మకమైన త్యాగం ఎంత తరచుగా అవసరమో మిమ్మల్ని అడుగుతుంది.

సంఘం సేకరించిన డబ్బును రెండు బోధకుల చేతులలో ఉంచింది, ఎందుకంటే ఈ దేవుని మనుషులు తాము ఒక పెన్నీని ఉపయోగించరు అని వారు తెలుసు. వారు దేవునికి కలిగి ఉన్నదానిని త్యాగం చేయటానికి వారి అంగీకారం తెలుసు. పౌలు, ముఖ్యంగా, తన చేతుల పని నుండి జీవించడమే కాక, తనకోసం బహుమతులు తీసుకోకపోవడమే. యెరూషలేములోని చర్చికి బర్నబాస్ సమాధానమిచ్చాడు, ఆంటియోచ్లో ఉన్న చర్చి యొక్క స్థితి గురించి విచారణ చేయమని అతడు ఆజ్ఞాపించాడు, పేద విశ్వాసులకు సహాయం చేయటానికి గణనీయంగా డబ్బు సంపాదించాడు. అతను జెరూసలేం చర్చి సమర్పించారు అంతియొక్క వద్ద కొత్త సంఘము లో పని పవిత్రాత్మ ప్రేమ ఒక రుజువుగ ఉంది.

బర్నబా మరియు సౌలు ఈ విరాళాన్ని అపొస్తలులకు ఇవ్వలేదు, యూదుల ప్రాంతంలో ఉన్న చర్చిల బాధ్యత ఉన్న పెద్దలకు ఇవ్వలేదు. లూకాకు ఈ చర్చిల మధ్య ఎన్నుకోబడినప్పుడు, లేదా యెరూషలేము వెలుపల వారి సేవ ఎలా నిర్వహించబడిందో ఎటువంటి సూచనలు ఇవ్వలేదు. చర్చిలు పెరుగుతున్నాయి, సువార్త వ్యాప్తి చెందింది, మరియు పవిత్రాత్మ యొక్క శక్తి కనిపించింది.

ప్రార్థన: ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నిశ్శబ్దంగా నీ సంఘాన్ని నిర్మించావు, నీ ప్రేమతో నీ అనుచరులను నీవు అభిషేకించావు. నిజమైన క్రైస్తవులుగా ఉండటానికి, నీ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి, అక్కడ ఎక్కడున్నదానిని త్యాగం చేయటానికి మరియు పేదవారికి పరిచర్య చేయుటకు సహాయపడండి. ప్రపంచం అంతటా వస్తున్న గొప్ప కరువుకాలంలో మీ పేరును నిరాకరించకూడదని మాకు సహాయం చెయ్యండి, కానీ ఎల్లవేళలా పవిత్రంగా ఉండాలని.

ప్రశ్న:

  1. నిజమైన క్రైస్తవుని మార్కులు ఏమిటి?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:20 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)