Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 048 (Saul’s Preaching in Damascus and his Persecution)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 1 - యెరూషలేములో, యూదయలో, సమారియాలో మరియు సిరియా లోని సంఘములో క్రీస్తు యేసు పునాది - అపొస్తలుడైన పేతురు పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ప్రాపకం చేయబడినది (అపొస్తలుల 1 - 12)
B - సమారియా సిరియా మరియు అన్యుల మార్పు కొరకు రక్షణ సువార్త పొడిగించబడుట (అపొస్తలుల 8 - 12)

6. సౌలు దమాస్కసులో ప్రకటించుట మరియు యూదుల ద్వారా హింసించబడుట (అపొస్తలుల 9:19b-25)


అపొస్తలుల 9:19b-25
19 పిమ్మట అతడు దమస్కులోనున్న శిష్యులతోకూడ కొన్ని దినములుండెను. 20 వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని ఆయనను గూర్చి ప్రకటించుచు వచ్చెను. 21 వినినవారందరు విభ్రాంతినొంది, యెరూష లేములో ఈ నామమునుబట్టి ప్రార్థన చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి ప్రధాన యాజకులయొద్దకు కొనిపోవుటకు ఇక్కడికికూడ వచ్చి యున్నాడని చెప్పు కొనిరి. 22 అయితే సౌలు మరి ఎక్కువగా బలపడిఈయనే క్రీస్తు అని రుజువు పరచుచు దమస్కులో కాపురమున్న యూదులను కలవరపరచెను. 23 అనేక దినములు గతించిన పిమ్మట యూదులు అతనిని చంపనాలోచింపగా 24 వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియ వచ్చెను. వారు అతని చంపవలెనని రాత్రింబగళ్లు ద్వార ములయొద్ద కాచుకొనుచుండిరి 25 గనుక అతని శిష్యులు రాత్రివేళ అతనిని తీసికొని పోయి గంపలో ఉంచి, గోడగుండ అతనిని క్రిందికి దింపిరి. 

పరిశుద్ధాత్మ ప్రబలమైన చోట, సంఘములో ప్రస్థానం ప్రేమ, మరియు సువార్త యేసును తెలియని వారందరిలో ప్రకటిస్తుంది. సౌలు దమస్కు సంఘములో కొన్ని రోజులు మిగిలి ఉండి, పవిత్ర గ్రంథాలలోకి చొచ్చుకొని, దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకున్నాడు. ఓల్డ్ ఒడంబడిక యొక్క భవిష్యద్వాక్యాల ద్వారా కొత్త ఒడంబడికలో అంతర్దృష్టి అతనికి స్పష్టమైనది.

సౌలు తన అనుభవము యొక్క నిధిని క్రీస్తుతో కలుసుకొని ఉండలేడు. యూదుల యూదుల యెరూషలేములోని ఉన్నత మండలికి రాయబారిగా ఆయనకు తెలుసు. అతను యూదుల మధ్యలో వచ్చి బహిరంగంగా యేసును బోధించాడు. అపొస్తలులు తమ ప్రకటనా పనిలో చేసినట్లుగా, నజరేన్ దేవుని వ్యక్తి, గొప్ప ప్రవక్త, లేదా వాగ్దానము చేయబడిన మెస్సీయ అని చూపించడములో ఆయన తృప్తిచలేదు. అతను యేసు యొక్క కీర్తి చూసింది, మరియు అతను నిజమైన దేవుని నుండి నిజమైన దేవుడు, జన్మించాడు, సృష్టించలేదు, తండ్రి ఒక సారం యొక్క నిజమని నిరూపించాడు. ఈ సాక్ష్యం ఒక ఆధ్యాత్మిక విప్లవాన్ని కలిగించింది మరియు యూదుల యొక్క నిర్జీవ విశ్వాసాన్ని సవాలు చేసింది. దేవునికి ఒక కుమారుడు ఉందని ప్రతీ ప్రకటన, దైవదూషణగా భావించి, వారి మతానికి పదే పదే అన్యాయంగా పరిగణించబడింది. సాల్, అయితే, తన ప్రకటనా ప్రారంభంలో నుండి పవిత్ర త్రిమూర్తి యొక్క నిజం నిరూపించాడు. అతను యేసు యొక్క వాయిస్ విన్న, అతని కీర్తి కన్ను, మరియు మనిషి యేసు దేవుని కుమారుడు అని అర్థం. అతను ఈ సత్యాన్ని ఏమాత్రం సందేహించలేదు, కానీ ఇతర సంప్రదాయాలు, వ్యాఖ్యానాలు, మరియు సిద్ధాంతాలపై దానిపై మరియు దానిపై అది బహిరంగంగా ప్రకటించింది. దేవుని తండ్రికి విచిత్రమైన ఆలోచన కాదని పౌలు ప్రకటించాడు, ఎందుకంటే దేవుడు అలాంటివాడు, మరియు కేవలం అలాంటివాడు. తండ్రి, కుమారుడు మరియు పవిత్రాత్మ తప్ప ఇంకెక్కడు దేవుడు లేడు. నైరూప్య ఏకేశ్వరవాదం లో చనిపోయిన నమ్మకం జీవితం లేదా శక్తి ఏ సారం యొక్క ఒక వింత కల్పన శూన్యమైన ఉంది. మన దేవుడు ప్రేమ, ఇది తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సమాజం ద్వారా గ్రహించబడింది. కుమారుని తిరస్కరిస్తాడు అతను తండ్రి తెలియదు, మరియు పరలోక తండ్రి నమ్మకం లేని అతను పవిత్రాత్మ పొందలేదు.

పవిత్ర ఆత్మతో నిండిన విద్యావంతుడైన సాల్యుడైన సాల్, నజరేతుడైన యేసు నిజమైన క్రీస్తు అని చెడ్డ, ఉల్లంఘించని యూదులకు నిరూపించాడు. అదే విధంగా, యూదులు అందరూ పాపులయ్యారు, ఎందుకంటే వారు పంపిన దేవుని కుమారుడు చంపబడ్డారు. సౌలు వారితో ద్వితీయ వ్యవహారాలను చర్చించలేదు, కానీ ఈ సమస్య యొక్క హృదయానికి నేరుగా వెళ్లారు. ఆయన తన ప్రియమైన క్రీస్తును బోధించలేదు, ఆయన తన విన్నపాలను అన్నిటి కంటే ఆయనకుఉపకరించి, బేషరతులతో వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు. అతను క్రీస్తు రాజుకు సమర్పణ కోసం పిలుపునిచ్చాడు. అతని ప్రభువు పరిశుద్ధాత్మలో ప్రకాశవంతమైన వెలుగులో ఎదురై, అతని ఉత్సాహాన్ని నీకు ప్రయోజనకరమైనదిగా చూపించాడు. గ్రేస్ ఒంటరిగా తన జీవితానికి పునాదిగా ఉండేది.

డమస్క లో ఉన్న యూదులు భయపడతారు మరియు కలవరపడతారు. వారు తమ కమ్యూనిటీలో పెరుగుతున్న యేసు ఉద్యమాన్ని రూపుమాపడానికి కలిసి పని చేయగల ఉన్నత మండలికి ఒక బలమైన మిత్రరాజ్యాల దౌత్యాధికారిలో దొరుకుతారని వారు భావించారు. ఇప్పుడు ఈ న్యాయ నిపుణుడు యేసును విక్టర్ మరియు జీవన దేవుడిగా చూపిస్తున్నాడు. కఠినమైన, చట్టవిరుద్ధమైన యూదులలో ఎవరూ అతన్ని అధిగమించలేకపోయారు. చాలా రోజుల తరువాత క్రీస్తును విశ్వసించిన యూదుల సంఖ్య పెరిగిపోయింది. ఇవి, పౌలు విద్యార్థులయ్యాయి, ఆయన కార్యకలాపాల్లో ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శించాయి. కాబట్టి యూదుల పాలకులు పౌలును చంపాలని నిర్ణయించుకున్నారు. యూదుల గూఢచారులు, విశ్వాసపాత్రులైన స్నేహితుల వలె తృణీకరింపబడినప్పుడు, విశ్వాసుల ఇళ్లలోకి ప్రవేశించినప్పుడు అతను దాచవలసి వచ్చింది. పట్టణ నాయకులపై ప్రభావవంతులు ఉన్నవారు నగరపు ద్వారాలను చూస్తున్నప్పుడు రక్షకులతో పాల్గొన్నారు, అందుచేత సౌలు పారిపోలేకపోయాడు.

మొదటి సారి, యువ నమ్మకం అనుభవించిన, సువార్త బోధన ప్రతిస్పందన తెస్తుంది: రిసెప్షన్ లేదా తిరస్కరణ, కృతజ్ఞతా లేదా శాపం, ప్రేమ లేదా ద్వేషం. సౌలు డమాస్కస్లో ఉండకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు. అతను తనతో ఇలా చెప్పలేదు: "ఇప్పుడు, నేను ఏ ధరలోనూ ఉండాలని, క్రీస్తు కోసం బలిదానం చేస్తాను". బదులుగా, నమ్మకస్థులైన సహోదరులతో ఆయన రాత్రినుండి ఒక బుట్టలో గోడనుండి తప్పించుకుంటారని ఆయన ఒప్పుకున్నాడు. కొన్ని వారాల ముందు అతను ఒక గర్వంగా రైడర్ గా డమాస్కస్ వచ్చారు. ఇప్పుడు అతను ఒక శరణార్థ మారింది, ఒయాసిస్ నగరం బయలుదేరడానికి తక్షణమే అవసరం. తన హృదయము చల్లగా ఉండడం, కఠినముగా ఉండడం, ధర్మశాస్త్రానికి ఉత్సాహముగా ఉండడం క్రీస్తుపట్ల ఆయనకున్న అంతర్గత ప్రేమ ఇప్పుడు ఎగిరిపోయింది. పవిత్ర ఆత్మ యొక్క శక్తి జుడాయిజం యొక్క ఒక-సమయం అపొస్తలుడిని ప్రపంచాన్ని అపొస్తలుడిగా మార్చటానికి ప్రేరేపించింది.

ప్రార్థన: దేవుని కుమారుడా, మేము నిన్ను ఆరాధిస్తాము. నీ హృదయాలను, మన మనస్సులను నీకు అంకితం చేద్దాం. నీ పరలోక తండ్రితో నీవు బయలుపర్చావు, నీ పాపాలను తుడిచి, నీ పరిశుద్ధాత్మతో మనల్ని అభిషేకించావు. నీ నామమున మాకు కనిపెట్టుము, నీ సువార్తను ప్రకటించామని మనలను వేడుకొనుము, అనేకులు నీ నామమును, కరుణామయమైన తండ్రిని తెలుసుకునేందుకు.

ప్రశ్న:

 1. క్రింది ప్రకటన యొక్క అర్థం ఏమిటి? "మనుష్యుడు యేసు దేవుని నిజమైన కుమారుడు".

క్విజ్ - 3

ప్రియమైన చదువరీ,
ఈ పుస్తకంలో అపోస్తలుల చట్టాలపై మన వ్యాఖ్యానాలు చదివి ఇప్పుడు మీరు ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పగలుగుతారు. మీరు క్రింద పేర్కొన్న 90% ప్రశ్నలకు ఖచ్చితంగా సమాధానం ఇస్తే, మీ సవరణ కోసం రూపొందించిన ఈ శ్రేణిలోని తదుపరి భాగం మీకు పంపుతాము. దయచేసి మీ పూర్తి పేరు మరియు ప్రసంగపు జవాబు పేపర్లలో స్పష్టంగా వ్రాయడం మర్చిపోవద్దు.

 1. ఫిర్యాదు చేయడానికి స్టీఫెన్ ఎందుకు ఒంటరిగా ఉన్నాడు? ఎందుకు పన్నెండు మంది శిష్యులు మినహాయించారు?
 2. అబ్రాహాము జీవితంలో మర్మము ఏమిటి?
 3. యోసేపుకు యేసుక్రీస్తు ఎలాంటి రకం?
 4. మోషే మంచి విద్య ద్వారా సంస్కరించబడలేదని మనకు ఎలా తెలుసు?
 5. అరణ్యంలో ఎనభై ఏళ్ళ వయసుగల గొర్రెల కాపరికి దేవుడు తన ప్రత్యక్షతను చూపించే ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?
 6. మోషే, ధర్మశాస్త్రానికి సంబంధించి ఎత్తయిన సమాజమునకు స్టీఫెన్ ప్రసంగించిన మూడు ముఖ్యమైన ఆలోచనలు ఏవి?
 7. స్తెఫను గుడారాల గుడారాన్ని బంగారు దేవాలయానికి ఎందుకు ఇష్టపడ్డాడు?
 8. హై కౌన్సిల్ తన ఆరోపణలు లో స్టీఫెన్ చేసిన ముఖ్యమైన ప్రకటనలు ఏమిటి?
 9. స్టీఫెన్ యొక్క చివరి మూడు ప్రకటనలను వ్రాసి, వాటిని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు వారి అర్ధాలను తెలియజేయండి.
 10. యెరూషలేములో క్రైస్తవుల హింసించడములో అతి ముఖ్యమైన సంఘటన ఏది?
 11. క్రీస్తు విశ్వాసం మరియు అతని సేవకుల మాటల నమ్మకం మధ్య తేడా ఏమిటి?
 12. సీమోను పాపం ఏమిటి? దానిని అధికమించడానికి పేతురు ఎలా అన్నాడు?
 13. ఇథియోపియా కోశాధికారికి ఫిలిప్పు వివరించిన శుభవార్త ఏమిటి?
 14. సౌలుకు మహిమలో క్రీస్తు ఎలా కనిపించాడు?
 15. సాల్ఫ్ పవిత్రాత్మతో ఏమి నింపాడు?
 16. క్రింది ప్రకటన యొక్క అర్థం ఏమిటి? "మనుష్యుడు యేసు దేవుని నిజమైన కుమారుడు".

నీవు నిత్య నిధిని పొందవచ్చని, అపోస్తలుల కార్యముల పరీక్షను పూర్తి చేయమని మేము మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాము. మేము మీ జవాబులను ఎదురుచూస్తున్నాము మరియు మీ కోసం ప్రార్థిస్తున్నాము. మా చిరునామా:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:13 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)