Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 124 (Jesus appears to the disciples with Thomas)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 4 - Fii no ndaygu ngun fooliri non nibhe dhen (Yuuhanna 18:1 – 21:25)
B - Fii immutal Iisaa-Almasiihu on e feenyannde makko nden (Yuuhanna 20:1 - 21:25)

3. Fii no annabi Iisaa feenyirani taalibaabhe bhen wondude e Tooma (Yuuhanna 20:24-29)


YUUHANNA 20:29
29 Iisaa wi’i mo kadi: Ko bhay a yi’ii lan si hoolidha. Kono maloore wonanii bhen hooliibhe bhe yi’aali!

En andaa si tawii Tooma meemuno tigi annabi Iisaa maa si ko o yi’iri kon gite makko dhen batte penhe dhen yonanno mo. No gasa hara o hersii sabu ko o sikkitii kon e ko o lelliraa kon cuucal. Qirritande gomdhinal Tooma ngal ko e giidhe dhen tippi. Joomiraadho on no faalaa bheydande en gomdhinal, o sinca e men no hooloren mo wondude e daaluyee makko on hoolaare timmunde hara en wi’aali bee tun si en yi’u mo kanko tigi. On mo no faalaa yi’ude koydhi maa fennyinannde maa suppitande no bhangini wonde ko gomdhinal paykun o mari. O laataaki hellifaadho, o tabitaali e nder gomdhinal ngal kadi. Hita en yejjita wonde annabi Iisaa feenyani taalibaabhe makko bhen laabiiji buy fii tiidhingol gomdhinal makko ngal.

Bhen gomdhinbhe haray yi’aali ko bhen woni bhe annabi Iisaa barkini bhen, ko kambhe woni malaabhe bhen. Gomdhinal mabbhe haqiiqawal ngal okkoray bhe doole bhuri fennyinandhe rabhidhudhe dhen. Si neddho hoolike Daaluyee Alla on, haray o teddinii Alla mo yi’otaako on.

Gila ko Almasiihu on feenyani yimbhe bhen, windoobhe bhen Linjiila on e sahaabaabhe bhen hewtinanii en jandeeji dhin ka defte Linjiila e ka bhataake nabhanaadhe dhen mofte dhen. Ummutal annabi Iisaa ngal no bhangini fii duubhi kesi, e nder majji ngurndan Almasiihu on dhan ardoto bherdhe taalibaabhhe makko bhen. Gomdhinal men ngal hinaa gomdhinal niinamawal tun maa miijo tun. Kono ko ngurndan humondirdhan e Almasiihu immintinaadho on. Ko kaawake jamaanu men ngun nii: miliyonji yimbhe no gomdhinde annabi Iisaa, hara bhe yi’aali mo, bhayru rewrude e gomdhinal ngal bhe hendike bawgal wongal ngal e ngurndan poomayankejan dhan.

Almasiiyaabhe heewubhe bhooraama jawle mun, sendaama e mawbhe mun, ngurndan mabbhe dhan ittaanaa bhe. Bhe yiitii goonga on sabu ko bhe gomdhini kon maakuuji Almasiihu on dhin, dhun ko gomdhinal yawtungal haqqile dhen. Annabi Iisaa yobbhiray sugu ngal gomdhinal hooliingal daaluyee makko on joddi moyyhiri nde o ari o humondiri e gomdhindho on. Gomdhinal men ngal no fewti cendhe ngurndan men dhan fow, ko kangal humindirta en e annabi Iisaa, Dandoowo en on.

TORAARE: Iisaa Joomi ko an woni dayyhere gomdhinal amen ngal e ko an woni ko timminta ngal. A yidhii men, awa kadi goonga maa on no meemude men rewrude e maakuuji maa dhin. Midho gomdhini jooni wondema a hisinay lan wondude e yibbhe an bhen, a yedhay bhe ngurndan kesan, tiidhinaa bhe e nder gomdhinal wuurungal e innde maa nden. Awa bhe wuuroyay non ngurndan poomayankejan bhe weltoo weltaare timmunde.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun annabi Iisaa noddiri gomdhinbhe bhe yi’aali mo bhen «malaabhe»?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:27 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)