Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 030 (Call to Repentance)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
B - No yaayaa lootoowo maande tuubuubuyee on fertoranii Almashiihu on laawol ngol (Matta 3:1-4:11)

1. Noddaandu fii tuubugol ngol (Matta 3:1-12)


MATTA 3:10
10 Toode teenirde nden no waalii ka binde leddhe. Kala leggal ngal rimataa bhibbhe moyyhudhe, ngal soppete, ngal bugee ka yiite.

Oo aaya ko mbodo fii waajagol en fii mulegol ngol wadhiranaa en. Hita en yejjita non fii ko munyal Alla ngal e moyyhere makko nden mawni kon! O nyaawataa ado o waajaade taho bondho on. Hara on yi’ii ka soppoowo leddhe hebulii soppugol leggal soppande wootere hara ko teenirde o huutori? Annabi Yaayaa no yhettiri soppoowo leggal ngal on wa Almasiihu on e leggal ngal wa neddho on. Leggal rimayngal giggol ngol e goonga on meemetaake ka nder naako laamateeri makko. Kono on wuuroowo e nder ngayngu e ganyaneendi e kuddi, ko on Almasiihu on, dhun ko Nyaawoowo on, soppirta teenirde mun nden.

Hande oo waaju alaaka fennyinireede cuucal. Waajotoobhe bhen no fewtini doole mabbhe dhen fow e sulfu on e yaafuyee yedheteedho on, hara huunde en yobhaali, tippude e goonga wondho on ka leggal altindiraangal. Kono hibhe welsidii e yewtugol fii tikkere Alla nden e hoore bhe rimataa bhen fus. Dendaangal bhen bhe wattitiraaka sabu gomdhinal tippungal ngal e ko leggal altindiraangal ngal woni kon goonga ko saatinaabhe nyaaweede e bugeede ka jahannama.

Adunaaru men ndun hande no bhuri bhadaade donkinande Alla nden edii sulfu makko on. Dhuudhubhe e yimbhe bhen no wuurude, hara hibhe yejjiti Alla, hibhe yawitii sulfu Almasiihu on. Hita on haawo sabu ko tikkere Alla nden e battane peewal makko ngal yanata kon e hoore yimbhe bhen sabu ko bhe bugitii kon leggal altindiraangal ngal e doole maggal on. Yiite jahannama nge Alla nyaawirta ngen bhurtay tun bhangude. Ca’e no sumude e ley bombuuuje, fureeji kadi no royroyta e nder cuudhi dhin. Alla fuddhike nyaawoore nden. Hita en yawitoo han kadi ko Alla fennyini kon fii yiite hubhoonge habbiinge ngen bhen bugitiibhe yurmeende wonde nden ka leggal altindiraangal. Ninse dhen e angal tama’u no habbii bhee no yawitii munyal Alla ngal! Bhe wulloyay fota, bhe nhatidira nyiiyhe nyande tuubugol lanni laawaade. Jahannama on no bhadaade, Ibuliisa e jinnaaji mun no ardaade bhen bhe udditanaali bhernde mun nden Ruuhu Almasiihu on. Faamee fii bone satiidho arde on ko bhooyaa, wonee tabitubhe ka noddadhon dhon, udditanee Almasiihu on bhernde mon nden e dow weltaare.

Teenirde nden no waalii ka binde leggal. Kono munyal Alla ngal no mari keerol. Aroyay nyande goo ka kala leggal ngal rimataa soppoytee, bugee ka yiite. Ko nyaawoore Alla nde waylotaako nden nyande o nyaawata jamaa makko on non (Ndaaree Fennyinannde 2:1-5).

TORAARE: Yaa an Baaba seniidho, mi mawninii ma bhayru nyaawooje maa dhen ko feewudhe e haanuudhe. Hita a soppir dhadhi ngurndan an bondhi dhin teenirde maa nden, kono munyano lan. Wallito lan no mi tuubira e no mi waylira miijooji an dhin e jikku an on no yamirirdhaa non. Midho faalaa rimude ko weltinta maa. Yaafano yibbhe an bhen e musibbhe an bhen, bhayru ko haanaabhe bugeede ka yiite wano mi haaniraa bugeede nder ton dhon. Yaa an Joomi, mi fawii tama’u an on e moyyhere maa nden e yurmeende maa nden.

LANDAL:

  1. Ko hondhun Tagudho on habborii on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:14 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)