Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 008 (Genealogy of Jesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Somali -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
A - Fii jibineede annabi Iisaa e paykunyaagal makko ngal (Matta 1:1-2:23)

1. Taariika fii Iwdi Iisaa Almasiihu on (Matta 1:1-17)


MATTA 1:2-3
2 … Yaaquuba jibini Yahuuda e musibbhe mun bhen 3 Yahuuda kadi jibini Faarisa e Zahaara …

Kitaabul-Muggadasi on hinaa deftere liddorde yimbhe bhen, kono ko bhanginayde no laabhiri fii ko yimbhe bhen fow woni kon junuubankeebhe. Kala neddho miijiino wonde bheynguure makko nden aldaa e ella, hay si tawii ko o annabaajo maa landho, haray ootigi dhaynitike, sabu feewudho woo alaa yeeso Alla, hay ka nder bheynguure annabi Iisaa. Medhen hoolii wondema hino haani ka iwdi annabi Iisaa ndin wuura bhaawo wadhugol junuubu. Kanko tigi o ronaali mbaadi junuubankeeri ndi maamiraabhe makko bhen roni ndin ko fii hinaa baaba neddhanke woodini mo, kono ko rewrude e Ruuhu Alla wondho on e makko. O lutti wonude laabhudho mo bonnaali hay nde wootere goddhun, e maanaa o wadhaali junuubu, o anniyii sottugol banii-aadama en e fee okkitirgol ngurndan makko dhan.

Bhibbhe Yaaquuba bhen sappoo e dhidho yhettii indhe bolondaaji Israa’iila dhin sappo. Hari ko wadhoobhe yaha-ara. Nyande goo bhe muli yimbhe saare fow sabu goddho no hersini debbo bandiraawo mabbhe on (Fuddhoode 34:1-29). Hibhe nawlunoo toolaajo on, on-le ko Yuusufu ko fii ben mabbhe no yidhunoo mo bhuri kotiraabhe makko bhen fow, ben makko yedhi mo dolokke pikkaadho. Ka sakkitorun kotiraabhe makko bhen haldi sahinbingol mo, kono Yahuuda goddho e kotiraabhe makko bhen, yhippi guleendi mabbhe ndin. O waawi faaminde bhe yo bhe yeeyu Yuusufu yeru tammaaji noogay kaalisi, bhe hetta nafa makko edii ittugol mo wonkii kin.

Yahuuda wadhi jinaa e fee himme. O hadhi yo Tamaaru, esiraawo makko heyniidho on jombu bhiddho makko tammo on tippude e ko sariya on yamiri kon. O janfii mo, o waalidi e makko no harmiri. O woni sowiidho, o jibini Faarisa (Fuddhoode 38). Dhun no hersinii ko tawi kon bhen bhibbhe tato (Yahuuda e Tamaaru e Faarisa) no littaa ka taariika fii iwdi annabi Iisaa ndin. Bhiddho Alla on ko tippanii ko fii seeditagol wonde o sottay hay bhen himmubhe e bhen jinoobhe e bhen junuubankeebhe. O weebhitay kala aaden, o itta heedaango ngon, hara sendondiral woo alaa.

Yaaquuba sifii fii laamu Almasiihu ngu alaa ngun kattoodi fii sottugol junuubankeebhe bhen e fee ko o barkini kon Yahuuda bhiddho makko on. O ebbhindiri mo e ngayuuri, on mo ben-gootoobhe mun bhen e leyyhi dhin fow sujjanta e nder dhoftaare (Fuddhoode 49:8-12). Yuuhanna oo windudho ndee deftere ka linjiila no andi fii gundoo kon ko hiitaa. Wurin o nanuno noddaandu mawbhe bhen ka kammu hara hibhe wi’a: «E hino Ngayuuri bolondaa Yahuuda ndin, dhun ko Geeyhol Daawuuda ngol, foolii » (Wirnitaango 5:5-10). Yuhanna udditii gite dhen fii yi’ugol Ngayuuri Mawndi ndin, kono o yi’aali ndi. Ko o waawunoo yi’ude woo ko baalun hettanookun layya sottirankun kun Alla yimbhe jeyaabhe e kala bolondaa e wadhaabhe laamateeeri e yottinoobhe sadaka haa poomaa. Ko annabi Iisaa timmini fodaari ndi Yahuuda maamiraawo makko on fodaa ndin.

TORAARE: Baalun Alla seniikun, midho sujjande ma sabu hidha handi e barki e darja e jawdi e mantoore. A foolii bone wondho on ka aduna e ka taalibaabhe maa bhen, a sakkanike lan ngurndan maa dhan. Wallan no mi foolira poodhande junuubu nden sabu mi bhuraa Yahuuda e Tamaaru. Labbhin junuubaaji an dhin, labbhinaa lan mi fow.

LANDAL:

  1. Ko honno fodaari ndi Yahuuda, bhiddho Yaaquuba on, fodaa ndin timmiri e annabi Iisaa?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 16, 2012, at 01:01 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)