Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Serbian":
Home -- Serbian -- Acts - 044 (Simon the Sorcerer and the Work of Peter and John)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- SERBIAN -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

DELA - U Hristovoj pobedničkoj povorci
Proučavanje knjige Dela Hristovih apostola
DEO 1 - Osnivanje crkve Isusa Hrista u Jerusalimu, Judeji, Samariji i Siriji - Pod pokroviteljstvom apostola Petra, vođeni Svetim duhom (Dela 1 - 12)
B - Širenja Evanđelja spasenja do Samarije i Sirije i početak oberaćenja nejevreja (Dela 8 - 12)

2. Simon čarobnjak i delo Petra i Jovana u Samariji (Dela 8:9-25)


DELA 8:9-13
9 A u tom gradu se već neko vreme bavio vračanjem čovek po imenu Simon i zadivljivao samarijski narod. Govorio je za sebe da je veličina, 10 i svi su ga, od malih do velikih, slušali i govorili: “Ovaj je Božija sila koja se zove Velika.” 11 A slušali su ga jer ih je već dugo zadivljivao vračanjem. 12 Ali, kad su poverovali Filipu, koji je propovedao evanđelje o Božijem carstvu i o imenu Isusa Hrista, krštavali su se i muškarci i žene. 13 Poverova i sam Simon i krsti se pa ostade uz Filipa, zadivljen znamenjima i delima sile koja je video.

U to vreme, regija oko Nablusa je bila natkrivena jednim nepravednim duhom. Pored odstupanja Samarićana od istine Zakona, čija je religija bila jedna mešavina različitih religija, mnogi zli duhovi su ih opsedali. Njihove kuće su bile prepune ovih duhova, koji su se uselili kako bi potčinili njihove umove. Samarija je naročito bila kontrolisana demonima, gde je zli duh preuzeo kontrolu nad Simonom, čuvenim čarobnjakom, kao i nad njegovim sledbenicima. Međutim, kada je došla radosna vest, okovi tame su bili skinuti sa mnogih, zato što reč Hristova oslobađa one koji su svezani. Nebeska svetlost tera đavolju tamu; Hrist je Pobednik, čak i dan danas.

Čarobnjak, koji je upražnjavao vlast nad mnogim ljudima putem svojih moći, tvrdio je za sebe da je neko izuzetan. Oni koji su ga pomno sledili, nazivali su ga silom silnoga Boga. Iz ovoga, još jednom možemo da vidimo da je suština Sotoninog duha ponos, oholost, i nadmoć. S druge strane, Hrist je nežna i krotka srca. On je svu slavu i čast dao svom Ocu, i umro je u vidu zločinca, preuzevši naše mesto.

Kada je Filip ušao u ovaj mračan grad, kao apostol poniznosti u Hristovoj sili, svetlost evanđelja je počela da sija. Mnogi ljudi su bili prosvetljeni, a oni koji su pomno sledili Simona čarobnjaka, sada su hrlili za Filipom, verujući u njegovu reč. Oni prvobitno nisu tragali za spasenjem od njihovih greha, niti je tu bilo velikog pokajanja. Umesto toga, oni su se divili čudima koja su bila počinjena u Hristovo ime, želeći da imaju udela u njegovoj sili i zaštiti. Počeli su da se krštavaju u gomilama. Istina je, međutim, da njihova vera u Hrista nije bila jedna postojana vera, nego puko verovanje i divljenje prema onome što je Filip govorio i činio.

Takvo verovanje nije bila prava duhovna vera. Mnoštvo naroda je hitalo ka Filipu, silnom evangelizatoru, međutim, oni se nisu obraćali. Ova površna reakcija se takođe ispoljila i u Simonu čarobnjaku, koji je osetio veliku Božiju silu u Filipu. On se naizgled potčinio Hristovom glasniku, a njegovo krštenje je predstavljalo znak umnog prihvatanja. Ipak, njegovo srce je i dalje ostalo tvrdo, a njegov duh je ostao neosetljiv, jer je on i dalje bio ispunjen nižim duhom. On je verno glumio licemera, čvrsto se držeći Filipa, ali ne i Isusa. On je posmatrao Filipa, i želeo je da nauči tajnu od ovog Božijeg čoveka koja se nalazila iza njegove sile i radosti. On se još više zaprepastio kada je video Hristovu silu koja je izvirala iz Filipa. Međutim, nije bio u stanju da je prihvati.

Kroz ovo probuđenje u Nablusu, započeto kroz Filipa, možemo naučiti da ni masovno prihvatanje Božije reči ni izlivanje sile Božije ne mora da dovede do iskrenog pokajanja, prave vere, obraćenja i spasenja. Svi ljudi su opšte gledano religiozni po prirodi. Oni su spremni da veruju u duhovna čuda, da aplaudiraju nadahnutim govorima, i da se potčinjavaju privlačnim, primamljivim novostima. Oni, međutim, nisu predani raspetom i vaskrslom Hristu, niti su spremni da se odreknu sami sebe. Da li si ti, dragi brate, ukorenjen u Hristu, ili si samo jedan špijun u njegovoj crkvi?

MOLITVA: O Gospode, zahvalni smo ti, jer tvoje evanđelje je sila blagoslova koja isteruje demone i oslobađa mnoge kako bi verovali. Pomozi nam da ne budemo pasivni u našem gradu, mestu gde smo rođeni, nego da idemo u naše okruženje i propovedamo tvoje ime, kako bi isterivali zle duhove u Isusovo ime, i kako bi pojedinci mogli da se pokaju i prime novi život putem tvog Svetog Duha. Amin.

DELA 8:14-25
14 Kad su apostoli u Jerusalimu čuli da je Samarija prihvatila Božiju reč, poslaše im Petra i Jovana. 15 Oni dođoše i pomoliše se za njih da prime Svetog Duha. 16 On još nije bio sišao ni na jednog od njih pošto su bili kršteni samo u ime Gospoda Isusa. 17 Onda na njih položiše ruke, i oni primiše Svetog Duha. 18 Kad je Simon video da se polaganjem apostolskih ruku daje Duh, ponudi apostolima novac, govoreći: 19 “Dajte i meni tu moć da svako na koga položim ruke, primi Svetog Duha.” 20 A Petar mu reče: “Propao tvoj novac zajedno s tobom jer si mislio da se Božiji dar stiče novcem! 21 Ti nemaš ni dela ni udela u ovome jer ti srce nije ispravno pred Bogom. 22 Pokaj se, dakle, zbog ove svoje opakosti, i moli se Gospodu da ti oprosti što si u srcu gajio takvu misao. 23 Jer, vidim da si pun gorčine i okovan nepravdom.” 24 Tada Simon odgovori: “Vi se pomolite Gospodu za mene da me ne snađe ništa od onog što ste rekli.” 25 A oni se, kad su izneli svoje svedočanstvo i objavili Gospodnju reč, vratiše u Jeruslaim, propovedajući evanđelje u mnogim samarijskim selima.

Jerusalimski članovi crkve su se jako radovali kada su čuli da je Samarija prihvatila Božiju reč. Ne samo da su pojedinci bili kršteni, već je bilo kršteno čitavo mnoštvo ljudi iz regiona. Na takav način se carstvo Božije proširilo širom samarijskog regiona, gde se religija uglavnom sastojala od ostataka drugih, preostalih religija.

Oni koji su se nalazili među apostolima okarakterisanim duhom oslobođenja, govorili su: “Hajde da ispitamo ovo mnoštvo kako bismo videli od kog su duha! Već smo videli da su samarićani ranije sprečili Isusa da prođe kroz njihovu zemlju. Jovan i njegovi saputnici su se tada razljutili i tražili su od Gospoda da pošalje vatru sa neba da uništi sve koji su nepokorni u ovim selima. Međutim, Isus ih je pogodio pravo u srce kada ih je upitao: “Zar vi ne znate od kog ste duha?” Sada su Petar i Jovan otišli da osmotre ovu novu teritoriju probuđenja. Oni su se takođe nadali da će kroz svoju službu uvećati radost vernika.

Kada su ova dva apostola došla u Samariju, oni su istog trena zapazili nešto jako važno: uprkos očiglednom entuzijazmu i veri, koji je usledio kao rezultat čuda, najvažniji elementi su još uvek nedostajali – unutrašnja promena u čoveku, oslobođenje od demonskog učešća, i ispunjenje Svetim Duhom. Ovo mnoštvo naroda je verovalo Isusu, ali uprkos njihovom verovanju i krštenju u vodi, oni još uvek nisu primili krštenje Svetim Duhom.

Mi moramo da priznamo, čak iako nismo voljni, da je vera za većinu Hrišćana samo umno verovanje. U suštini, oni su praktikovali vodeno krštenje, potčinili su se svetim simbolima, i želeli su da vide i dožive Gospodnja čuda i njegovo vođstvo. Međutim, oni zapravo još uvek nisu primili spasenje. Njihova srca su još uvek bila svezana okovima zlih duhova, a u tome su im pružale snagu njihove misli koje su još uvek bili ostaci nekadašnjih doktrina. Greh obuzima njihova tela, tako da Božija sila kroz ljubav, poniznost, ličnu žrtvu i samo-odricanje ne deluje u njima.

Kao pojedinci i kao crkve, mi moramo da se preispitamo u svetlu evanđelja: Da li smo mi zaista zajedništvo onih koji veruju isključivo u Hrišćansku veru? Da li smo mi sveci, ispunjeni duhom ljubavi, koji su mrtvi sebi, ali živi Bogu? Nemojte misliti da poimanje Hrista, znanje o veri, ili održavanje crkvene tradicije može da vas spasi. Bez Božijeg života, koji dolazi od Svetog Duha, ostajete duhovno mrtvi uprkos vašim religioznim mislima i slepom fanatizmu. Da li ste zaista primili dar Svetog Duha? Hrist nam je na krstu oprostio naše grehe kako bismo mi mogli da primimo obećanje njegovog Oca, i kako bi njegova sila, život, zadovoljstvo i pravednost mogli da uđu u naša propadljiva tela. Nemojte se zadovoljavati svojom takozvanom pobožnošću, i nemojte uzdizati svoje religiozne maštarije, nego se pokajte i obratite. Istrajno molite Hrista da vas ispunjava svojim Svetim Duhom, kako biste mogli da uvidite svoju grešnost i odbacite svoje grešno ‘ja’. Tada će vas Hrist načiniti novim stvorenjem, ispunjenog večnim životom.

Dragi brate, pazi da se ne ponašaš kao Simon čarobnjak, koji je postao Sotonin duh koji se kretao i delovao u Hrišćanskoj crkvi. On je posmatrao Božiju silu koja je izvirala iz apostola, i žudeo je za tim. On je želeo da oni tu silu prenesu na njega, kako bi on mogao taj dar da daruje drugima. Da se to dogodilo, on bi postao moćniji od Filipa i narod bi napustio tog aktivnog đakona i krenuo bi za Simonom, starim čarobnjakom.

To pokazuje da čovek, uprkos krštenju i licemernom pokajanju, može i dalje da ostane ponositi đavo. On će žudeti za vlašću i uzvišenošću, osim ako u dubini njegovog bića ne bude izbavljen od svojih greha mačem Božije reči. Naše spasenje predstavlja oslobođenje od zlih vlasti i sila. To nije samo neko religiozno osećanje ili umno uviđanje.

Simonova đavolska priroda je uskoro postala jasna kroz njegovo uzdanje u novac. On je smatrao da mogućnost i sila polaganja ruku može novcem da se kupi. On nije razumeo suštinu Hrišćanske poruke koja govori o Hristovoj besplatnoj žrtvi na krstu. Nemoguće je primiti Božiju milost putem novca, dobrih dela ili bilo kakvih priloga. Naš Bog nije otvoren za takve radnje, zato što je On milostivi Otac, koji želi besplatno i beskrajno da daje. Ko god pokuša od Boga ljubavi da napravi trgovca, završava u paklu – zaista jedno zlo utočište!

Petar je istog trena rekao ovom licemeru: “Da nestanete i ti i tvoj novac. Ti si pun sebičnosti, požude za vlašću, oholosti i laži. Ti nisi rođen od Božijeg Duha, nego si sin đavola. Ti govoriš da veruješ u Hrista i kršten si, ali nemaš nikakvog udela u carstvu Božijem. Tvoji putevi su i dalje krivi kao što su bili ranije. Zbog toga si ti uobražen, iskvaren, zao i prokletnik. Ti razmišljaš na ljudski način, a ne kroz prosvetljenje Svetog Duha. Ti, siroti Simone, misliš da se sve može pribaviti novcem. Pokušavaš da kupiš milost Božijeg Duha. Pokaj se za svoj ponos i svoju požudu. Dozvoli da tvoja grešnost bude slomljena, i promeni tok svog života. U suzama se pokaj za svoje grehe pred Bogom, i traži od njega da ti oprosti tvoju bezbožnost i da te oslobodi od tvojih zlih sveza. Otvorio si svoje srce destruktivnoj opasnosti. Odmah je odbaci, i moli Boga za oproštenje, kako bi On mogao da ti oprosti. On ti neće oprostiti ukoliko se u potpunosti i dragovoljno ne odvojiš od svog greha. Tada ćeš biti siguran i primićeš oproštenje koje je pripremljeno za sve koji se pokaju.”

Isto tako i ti, dragi brate, draga sestro, ako se ne obratiš i ne pokaješ i dalje ćeš predstavljati opasnost za svoju crkvu, trujući srca mnogih zbog svog kolebanja između Boga i Sotone. Svoje saputnike ćeš svezati vezama nepravde i na taj način ćeš postati vrata, ali ne ona koja vode u raj, već u pakao. Tvoje reči će kvariti ljude i nikoga neće spasiti.

Nažalost, Simon čarobnjak se nije iskreno pokajao. On nije pao na svoja kolena pred apostole i priznao svoj greh. Umesto toga, on se jednostavno uplašio duhovne pretnje sadržane u rečima apostola Petra. Sveti Duh nije istog trena učinio da čarobnjak umre, kao što je to učinio u Jerusalimu sa Ananijom i Safirom. Simon nije bio nanovo rođen niti je primio Svetog Duha. Stoga, prilika za pokajanja je i dalje stajala otvorena pred njim.

Iz crkvene istorije saznajemo da se licemerni čarobnjak nije obratio, već je nastavio dalje započevši jeres kojom sebe proglašava za boga, i dopušta raznorazna seksualna zastranjivanja i nečistu prostituciju. Tamo gde se prilikom religioznog ushićenja i entuzijazma pojavi duh Sotone, ubrzo zatim dolazi do zastranjivanja po pitanju novca i seksa. Zbog toga, dragi brate, budi izuzetno pažljiv! Nemoj imati udela u bilo kakvim zanesenim religioznim pokretima. Pokaj se i prihvati Hristovo siromaštvo i zadovoljnost. Izaberi čistotu Svetog Duha, i živi u samokontroli kroz njegovu silu.

Apostoli su otkrili da su se mnogi Samarićani iskreno pokajali i obratili kroz Svetog Duha. Apostoli nisu propovedali površno i ushićeno, nego su insistirali na očišćenju srca. Oni su naglašavali pravo nanovo rođenje, jer bez drugog rođenja niko ne može biti primljen u carstvo Božije.

Dragi brate, ljubazno te molimo da prineseš sebe Božijem Duhu još danas. Zamoli ga da osudi tvoje grehe, da ih nadvlada i da ih umrtvi. Zamoli ga da te posveti kroz veru u krv Hrista i da te ispuni tim Duhom. Nemoj ostati da stojiš nasred puta, inače ćeš naneti štetu mnogima.

MOLITVA: O sveti Gospode, molim te nemoj me uništiti, nego me očisti od svih mojih greha krvlju Hristovom. Neka tvoj Sveti Duh slomi u meni svu oholost, nečistotu, žudnju za vlašću i licemerje, kako bih bio oslobođen od svog ega i svih zlih duhova i kako bih bio nanovo rođen u Hristu, koji je začetnik i usavršitelj naše vere.

PITANJE 44: Koji je bio Simonov greh? Na koji način mu je Petar rekao da može da ga savlada?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 28, 2012, at 09:10 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)