Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 044 (Simon the Sorcerer and the Work of Peter and John)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

2. Si Simon ang Salamangkero ug ang Buhat ni Pedro ug ni Juan diha sa Samaria (Buhat 8:9-25)


BUHAT 8:9-13
9 Apan may usa ka tawo ginganlag Simon nga kaniadto naghimog salamangka niadtong siyudara ug nakapatingala sa mga Samaryanhon. Nagpatuo siya nga gamhanan siya. 10 ug ang tanang tawo sa siyudad, gikan sa tanang hut-ong sa katilingban, mituo kaniya. Miingon siya, “Siya ang gahom sa Dios nga gitawag ug ‘Ang Dakong Gahom.’” 11 Ug kay sa dugay-dugayng panahon nakapahibulong man siya kanila pinaagi sa iyang salamangka, mituo sila kaniya.12 Apan sa dihang midawat na sila sa mensahe ni Felipe mahitungod sa Maayong Balita sa paghari sa Dios ug sa ngalan ni Hesu-Kristo, sila, mga lalaki ug babaye, gibunyagan. 13 Si Simon mismo mituo usab ug human siya bunyagi, nag-uban-uban siya ni Felipe ug natingala siya sa pagkakita niya sa dagkong mga milagro ug mga katingalahang buhat.

Sa samang panahon, ang rehiyon palibot sa Nablus gilandungan sa ibabaw pinaagi sa dili matarong nga espiritu. Gawas niini ang mga Samaryanhon paglain sa tumong gikan sa kamatuoran sa Balaod, kinsang relihiyon nagsagol sa lahi nga mga relihiyon, daghan ang mga daotang espiritu nga naghupot kanila. Ang ilang mga balay puno uban niining mga espirirtu, mibalhin sulod ngadto sa pagbuntog sa ilang mga hunahuna. Usa ka yanong butang sa Samaria, pinaagi niining mga demonyo gikontrolar sila, diin ang daotang espiritu mokontrolar sa ibabaw ni Simon, ang nailhan na kaayo nga salamangkero, ingon man usab ang iyang mga sumusunod. Apan sa dihang ang maayong balita miabot, ang mga gapos sa kangitngit nahulog gikan sa kadaghanan, kay ang pulong ni Kristo nagpahigawas niadtong ginapos. Ang kahayag sa langit nag-abog sa kangitngit sa demonyo; si Kristo maoy Mananaog, bisan karon.

Ang salamangkero, nga migamit sa dominyon ibabaw sa mga tawo pinaagi sa iyang gahom, nag-angkon nga siya usa ka tawo nga bantogan. Kadtong misunod kaniya nga duol kaayo kaniya mitawag kaniya sa gahom sa dako nga Dios. Gikan niini nagpakita sa makausa pa, nga ang tinubdan sa espirirtu ni Satanas mao ang garbo, mapahitas-on, ug dominyon. Sa laing bahin, si Kristo maligdong ug mapaubsanon sa kasingkasing. Siya naghatag sa tanang himaya ug dungog ngadto sa Iyang Amahan, ug namatay diha sa porma sa usa ka criminal, puli sa atong dapit.

Sa dihang si Felipe misulod sa mangitngit nga siyudad ingon nga apostol nga mapaubsanon diha sa gahom ni Kristo, ang kahayag sa ebanghelyo nagsugod ngadto sa pagdan-ag. Daghang mga tawo nga nahayagan, ug kadtong nagsunod nga haduol kaayo ni Simon ang salamangkero karon midagan ngadto kang Felipe, og mituo sa iyang pulong. Sa sinugdanan, sila wala mangita sa kaluwasan gikan sa ilang mga sala. Dili bisan anaay dakong paghinulsol. Hinuon, sila nahibulong sa mga milagro ingon nga gibuhat diha sa ngalan ni Kristo, nangandoy nga moapil diha sa Iyang gahom ug proteksyon. Sila nagsugod ingon mga gibawtismohan diha sa kadaghanan. Ang kamatuoran, bisan pa niana, ang ilang pagtuo diha ni Kristo dili pagpahiuyon nga pagtuo, apan pagtuo lamang diha sa maibogon nga pagbati sa nasulti ug nahimo ni Felipe.

Ang maong tinuohan dili tinuod nga espirituhanon pagtuo. Ang mga katawhan midagan ngadto kang Felipe, ang gamhanan nga ebanghelista, apan sila wala makabig. Kining taphaw nga pagbati usab nagpahayag sa iyang kaugalingon diha kang Simon ang salamangkero, nakabati sa dakong gahom sa Dios diha ni Felipe. Siya tataw nga misubmitar ngadto sa mensahero ni Kristo, ug gibawtismohan ingon nga timaan sa pagdawat sa hunahuna. Apan ang iyang kasingkasing nagpabilin nga magahi, ug ang iyang espiritu nagpabilin nga batoon, kay siya sa gihapon puno uban sa mas ubos nga espiritu. Siya matinud-anon nga midala sa pagkahipokrito, nagkupot nga kusog kang Felipe, apan wala ngadto kang Kristo. Siya nag-obserba kang Felipe, ug nangandoy nga makat-on gikan niining tawo sa Dios ang misteryo luyo sa iyang gahom ug kalipay. Siya nahimong bisan pa labaw nga natingala sa dihang siya nakakita sa gahom ni Kristo nga nagdayday ngadto kang Felipe. Apan siya wala diha sa kahimtang sa pagsabot niini.

Gikan niining pagkapukaw sa Nablus, gidala pinaagi sa kamot ni Felipe, kita makakat-on nga dili ang madungganong pagdawat sa pulong sa Dios pinaagi sa daghan dili bisan ang pagdagayday sa gahom sa Dios gikinahanglan sa paggiya ngadto sa sinsero nga paghinulsol, tinuod nga pagtuo, kausaban, ug kaluwasan. Ang kinaiya sa tanang mga tawo kasagaran relihiyoso. Sila andam nga motuo sa espiritual nga mga kahibulongan, pag-abiba sa pagdasig sa mga pakigpulong, ug mosubmitar ngadto sa matahom, og madanihon nga mga balita. Bisan pa, sila wala magtugyan ngadto sa gilansang ug nabanhaw nga Kristo, dili bisan sila gusto nga magdumili sa ilang mga kaugalingon. Minahal kong igsoon, ikaw ba natanom diha ni Kristo, o ikaw ba usa ka espiya sa sulod sa Iyang iglesia?

PAG-AMPO: O Ginoo, nagpasalamat kami Kanimo, kay ang imong ebanghelyo mao ang gahom sa panalangin nga nag-abog sa mga demonyo ug pagpagawas sa kadaghanan ngadto sa pagtuo. Tabangi kami nga dili magpakahilom sa among dapit diin kami natawo, apan kami manglakaw ngadto sa among mga palibot ug magwali sa Imong ngalan, aron ang daotang mga espiritu mogawas diha sa ngalan ni Hesus, ug ang matag-usa maghinulsol ug mabag-o pinaagi sa Balaang Espiritu. Amen.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang sala ni Simon? Gi-unsa ni Pedro pagsulti siya aron mabuntog kini?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:02 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)