Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Acts - 082 (Founding of the Church at Philippi)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- HAUSA -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

AYYUKAN - A cikin Nasara Tsarin aiki ALMASIHU
Nazarin a cikin Ayyukan Manzannin
SASHE 2 - Santawa Game Da Wa'azi Tsakanin Da Al'ummai Da Tushe Ikklisiya Daga Antakiya Zuwa Roma Ta Hanyar Ma'aikatar Kula Da Bulus Manzo, Ruhu Mai Tsarki Ya Umarta (Ayyukan 13 - 28)
C - Da Na Biyu Mishan Tafiya (Ayyukan 15:36 - 18:22)

4. Kafuwar ikilisiyar a Filibi (Ayyukan 16:11-34)


AYYUKAN 16:29-34
29 Sai ya kirawo wani haske, ya shiga, ya fāɗi a gaban Bulus da Sila. 30 Sai ya fitar da su waje, ya ce, "Ya ku mutane, me zan yi domin in sami ceto?" 31 Sai suka ce, "Ku gaskata da Ubangiji Yesu Almasihu, ku da gidanku za ku sami ceto." 32 Sai suka yi magana maganar Ubangiji a gare shi, da dukan waɗanda suke cikin gidansa. 33 Sai ya ɗauki su a wannan sa'a na dare, ya wanke wutsiyarsu. Nan da nan kuma ya yi masa baftisma da dukan iyalinsa. 34 Da ya kawo su gidansa, sai ya ba su guzuri. kuma ya yi farin ciki, saboda ya gaskata da Allah tare da dukan iyalinsa.

Mai tsaron kurkuku ya yi ihu yana cewa: "Ku zo mini da hasken!" Wannan roƙo ya nuna cewa ya rayu dukan mayaƙansa a cikin duhu, amma yanzu ya zama, a wani ma'anar, ya haskaka ta kalmomin Bulus. Nan da nan ya fahimci hasken Ruhu na sama, ya fadi a ƙafawar manzo wanda ya ceci ransa. Ya yiwu sun yi tunanin cewa su alloli ne, musamman tun da basu yi ceto kansu ba. Sun ma ƙaunarsa ƙwarai da gaske kuma suna kare rayuwarsa. Kyakkyawar alherin Almasihu yana haifar da babbar juyi na ruhaniya a duniya.

Bulus bai yi alfahari ba kuma yayi amfani da tsoron shugaban jami'in. Maimakon haka, ya bayyana masa cewa shi ma, mutum ne, amma an canza shi kuma ya tuba ta alherin almasihu. Lokacin da mutumin da ya firgita da jin tsoro ya ji maganar manzo, sai ya jagoranci shi da abokinsa zuwa filin. Ya ga jikinsu na jini kuma ya ji tsoro ga fushin Allah, domin shi ma ya shiga cikin shan azaba ga waɗannan manzanni masu daraja. Ya yi magana da tsoro mai ban tsoro: "Me zan yi domin in sami ceto, domin a tsĩrar da mu daga fushin Mai Tsarki?" Manzo Bulus ya taƙaita bisharar wannan mutumin da ya rikita cikin ɗaya daga cikin manyan maganganun Littafi Mai Tsarki: "Ku gaskata a kan Ubangiji Yesu Almasihu, kuma zaka sami ceto, kai da iyalinka. "Wannan bayani ya ba wa mai tsaron gidan babban bege. Allah bai hallaka shi ba, kuma bai taba buga shi ba da tsarya daga sama. Maimakon haka, ya bude masa ƙofa don alheri a cikin mutumin Yesu Almasihu. Bulus yayi shaida ga dukan maza da mata, bayi da fursunoni, tsofaffi da matasa waɗanda suka taru wurinsa a can, cewa almasihu Yesu shine Ubangiji mai iko, wanda zai iya yin girgizar asa, ya gafarta zunubai, ya kuma ba da ceto.

Ubangiji wanda ya tashe shi daga matattu ya kuma shirya ya cika mai tuba da Ruhu mai tsarki da Ruhu, wanda yake ceton mutum daga ikon zunubansa. Tare da 'yan kalmomi, manzo na al'ummai ya buɗe bisharar waɗannan zukatansu masu ban tsoro. Waɗanda suka shirya domin ceto sun gaskata da zarar, suna gane cewa Allah kansa yana tsaye a tsakiyar manzanninsa a gabansu. Babu wani sai Allah Madaukakin Sarki ya taɓa magana da su kamar wannan, yana ba su rai da sulhu. Haske na bishara na sama ya samo cikin zukatan masu sauraro. Sojan ya ɗauki manzannin zuwa gidansa, ya wanke raunuka, ya sa su da tufafi mai tsabta, ya kuma umarce su su yi masa baftisma a matsayin alama ta cikakken biyayya ga Yesu almasihu, Sarkin Ƙauna.

Wannan jami'in ritaya da mai kula da kurkuku ya so ya kawar da sauran sauran kaya a rayuwarsa. Ya buɗe gidansa don wannan sabon ruhu, kuma ya tara dukan iyalinsa, bayin, da ma'aikatan su yi masa baftisma a wannan dare. Wannan jami'in ya san cewa umurnin Allah ya zama dole, kuma cewa jinkirin ba zai zama zunubi ba. Ya amsa nan da nan, ya tuba kuma ya mika kansa ga Ubangiji mai rai. Ruhu Mai Tsarki ya shiga waɗanda aka yi musu baftisma, kuma suka zama masu farin ciki. Waƙar yabo sun cika zukatansu, kuma sun gane cewa Allah ya ziyarce su, har ma a tsakiyar kurkuku mai duhu.

Sun shirya ɗaki na sama a gidansu, suka fara dafa abinci don babban abincin dare. Sun yi farin ciki gaba daya kan Almasihu, wanda ya wanke lamirin su daga zunubai kuma ya tsarkake su da yardar kaina. Wadanda suka kasance masu laifi da masu zunubi sun kasance a cikin cikakken haske na Allah har ma a tsakiyar dare mai duhu. Wannan batu ne mai ban sha'awa - wani biki da aka gudanar a tsakar dare, a cikin mutuwar dare! Almasihu ya haskaka masu imani a tsakiyar duhu kewaye da su, kuma ya cika su da farin ciki ƙwarai. Wannan shi ne sakamakon wahala, jimiri, da biyayya da aminci cikin Bulus da Sila. Lidiya, Luka, da Timoti, don su, basu riga sun gama yin addu'a ga wadanda aka tsare ba.

AYYUKAN 16:35-40
35 Da gari ya waye, sai mahukuntan suka aika a ce, "Bari waɗannan mutane su tafi." 36 Sai mai tsaron gidan ya faɗa wa Bulus waɗannan kalmomi, ya ce, "Masu Shari'a sun aike ku ku tafi. To, yanzu tashi, ka tafi lafiya." 37 Amma Bulus ya ce musu," Sun zalunce mu a fili, ba mu da laifin Romawa, suka jefa mu a kurkuku. Yanzu kuma suna fitar da mu a ɓoye? Babu hakika! Bari su zo su fitar da mu." 38 Su kuwa suka faɗa wa mahukuntan waɗannan maganganun, suka ji tsoro, don sun ji Romawa ne. 39 Sai suka zo, suka roƙe su, suka fitar da su, suka roƙe su su bar gari. 40 Sai suka fita daga kurkuku suka shiga gidan Lidiya. Da suka ga 'yan'uwa, sai suka ƙarfafa su, suka tafi.

Mai tsaron kurkuku yana jiran damuwa don yanke shawara na karshe na alƙalai, domin ya sake sakin fursunoni guda biyu ya kuma yi musu hidima ba tare da izinin su ba. Ya yi farin ciki da jin cewa alƙalai sun yanke shawarar saki su cewa nan da nan ya yi farin ciki da Bulus don sanar da shi. Ya tambaye su su tafi cikin salama don kada su cutar da su.

Amma Bulus ya tashi ya ƙi ya tafi, yana nuna ikonsa na doka kamar dan Romawa, hakkoki da aka keta. Ya yi kuka ba kawai saboda kansa ba, har ma don kare sabuwar ikilisiyar. Shi da Sila basu zama barayi ba, amma 'yan Romawa da suka sha wahala sau uku. An zalunce su, wani abu ne da ya saba wa ka'idar Romawa, domin yin kisa shi ne azabtar da aka yi akan bayi kawai. 'Yan Romawa ba su da wata irin wannan hukunci. Bugu da ƙari kuma, an zalunce su a fili. An azabtar da su ba tare da tsarin shari'a ba, kuma irin wannan rashin adalci ne aka ɗauke da kuskuren kuskure a cikin Romawa daular da aka kwatanta. Babban rashin kulawa kamar yadda aka yi a cikin sassan shari'ar da ke da alaƙa mai tsanani daga doka. Bugu da ƙari, an tsare su a haramtacciyar doka, ko da yake suna da laifi kuma ba a hukunta su ba. Duk wannan ya ba Bulus dama ya kawo ƙarar da ake yi wa mahukunta.

Ta haka ne bulus ya ci gaba da cewa a yanzu hukumomi sun nemi gafarar su a kurkuku. Haka kuma, ya kamata su bi su a matsayin baƙi a cikin tsakiyar titunan birninsu. Manufar Bulus ba nufin nufin ɗaukar fansa ba, domin a matsayin mai bi na gaskiya ya gafarta wa alƙalai dukan laifuffukan su. Ya ɗauki wannan matsayi don tabbatar da ƙananan 'yan Ikilisiyar a filibi, inda suka kafa harsashin ginin Ikilisiyar. Ya so wannan ikilisiyar za a gani a matsayin mai gaskiya, wanda ba shi da bukatar ya ɓoye a cikin kogo da valtisi.

A sakamakon haka ne mahukuntan suka ji tsoro da gaggawa zuwa gare shi. Sun yi magana da manzo da hankali ga manzo na al'ummai, suna roƙe shi ya bar lafiya kuma a hankali daga garinsu. Suna so su guje wa matsalolin da magabtan da suke da su, waɗanda suka kasance a cikin lokaci sun ɓoye dukiyar su ta hanyar aiki na alheri.

Bulus bai yi sha'awar maganganunsu ba. Ya koma gidan Lidiya, mai sayarwa mai shunayya, inda 'yan majalisa suka taru domin addu'a. An kewaye ta da 'yan'uwan da ke cikin gidanta, wanda ya nuna cewa akwai lokaci mai tsawo tsakanin juyin juya hali na farko na Turai da ceton mai tsaron kurkuku. A wannan lokacin manzo ya yi wa'azi ga Filibiyawa kuma an dasa ginin majami'a. A lokacin da suka sadu a gidan Lidiya, waɗanda suka sha wahala suka ta'azantar da 'yan'uwansu, suka kuma tabbatar musu da kasancewarsu tare da almasihu a duk lokacin da suke shan wahala. Bayan haka sai Bulus da Sila suka tafi, Timoti kuma tare da su, ya bar Luka Likita a Filibi don ya yi hidima a ikilisiyar a can. Wannan ya bayyana dalilin da ya sa Luke yayi magana akan su a cikin mutum na uku, yana nuna cewa bai kasance tare da su ba.

ADDU'A: Ya Ubangiji, muna gode maka, saboda kalmarka ceton da tuba. Muna da tabbacin cewa kana so ka ceci iyalinmu gaba daya. Ka tsarkake zukatanmu daga dukan zunubi ta wurin jininsa mai daraja, kuma ka tsarkake zukatan mu gaba da hasken Ruhu Mai Tsarki. Taimaka wa dukkan danginmu da maƙwabta su iya ganin ƙaunarka a gare mu, kuma ku yi tsammanin zaman lafiyarku.

TAMBAYA:

 1. Me yasa aya ta 31 na babi na 16 shine mafi mahimman bayani a cikin Littafi Mai Tsarki?

JARRABAWA - 5

Mai karatu,
Yanzu da ka karanta ayoyinmu game da Ayyukan manzanni a cikin ɗan littafin nan za ku iya amsa tambayoyin da suka biyo baya. Idan kun amsa daidai 90% na tambayoyin da ke ƙasa, za mu aiko muku na gaba na wannan jerin da aka tsara don inganta ku. Don Allah kar ka manta da su rubuta cikakken suna da kuma adireshin a fili akan takardar amsa.

 1. Mene ne tasiri da kuma burin tarihin Allah tare da mutane?
 2. Menene Bulus ya yi wa'azi game da tashin Yesu daga matattu? Menene labarin da yake da shi game da tashinsa daga matattu?
 3. Ta yaya Bulus ya tabbatar da hakkinsa na yin wa'azi ga al'ummai? Ta yaya bangaskiyarsa ta fahimci masu shirki?
 4. Me ya sa Bulus da Barnaba suka gudu daga birni zuwa wani?
 5. Me yasa Bulus ya kira duk abubuwan banza alloli?
 6. Ta yaya Bulus da Barnaba suka yi hidima cikin sababbin majami'u lokacin da suka dawo su ziyarci su?
 7. Mene ne sabon fahimtar da manzannin biyu suka fuskanta sakamakon sakamakonsu a lokacin da suka fara tafiya na farko?
 8. Me yasa Ikilisiya a Antakiya ba ta yanke shawarar magance matsalar ta kanta ba, amma ya tambayi manzanni a Urushalima don su sami mafita na ƙarshe game da ita?
 9. Menene maganar Bitrus, wanda ya zama batun maganarsa? Me yasa Ikilisiyar Krista ta dauka a matsayin tushe na ceto?
 10. Mene ne bambanci tsakanin ajiye wasu abubuwa don kare ƙauna, da kuma kiyaye dokar don ceto?
 11. Menene manyan ka'idodi a cikin shawarar da majalisa Majalisar ya yi a Urushalima?
 12. Mene ne tsarin zane da kuma dalilin wa'azin mishan na Bulus?
 13. Shin kaciya Timoti ya zama dole ko a'a? Me ya sa?
 14. Mene ne Ma'anar Ruhu Mai Tsarki ya hana masu imani daga bin aikin da suke nufi, kuma menene ma'anar kiran sa zuwa sabon sabis?
 15. Mene ne mu'ujiza a rayuwar Lidiya? Me yasa Bulus ya yi wa dukan iyalinsa baptisma?
 16. Mene ne karya a cikin kalmomin mai aljannun mallaki? Menene gaskiyar da Bulus ya yi magana?
 17. Me ya sa 'yan fursunonin da ke shan azaba suka yi waƙar waka a tsakiyar dare?
 18. Me yasa ayar 31 na babi na 16 shine mafi muhimmanci a cikin Littafi Mai Tsarki?

Muna ƙarfafa ka ka kammala wannan jarrabawar jarrabawa akan Ayyukan manzanni domin ku sami tasiri na har abada daga maganar Allah. Muna jiran amsoshinka da yin addu'a a gare ku. Adireshin mu shine:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 01, 2021, at 11:52 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)