Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 040 (In Christ, Man is Delivered)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
D - ANG GAHUM SA DIOS MILUWAS KANATO GIKAN SA GAHUM SA SALA (Roma 6:1 - 8:27)

6. Diha kang Kristo, ang tawo naluwas gikan sa sala, kamatayon, ug paghukom (Roma 8:1-11)


ROMA 8:1
1 Tungod niini karon dili na hukman sa silot kadtong kinsa nahiusa kang Kristo Hesus, kinsa nga wala milakaw pinasikad sa unod, apan pinasikad sa Espiritu.

Sa kapitulo 5-7, si apostol Pablo mikompirma kanato sa atong kakulang nga moluwas sa atong kaugalingon gikan sa atong daotang kinaiyahan gamit atong kaugalingong gahum. Iyang giklaro kanato nga ang Sugo o Balaod wala nagtabang nato, apan kini nag-aghat kanato sa sala, ug nagkondena kanato sa katapusan.

Ang espiritu sa kamatayon naghari sa atong mga bukog, ug ang sala nagpatigbabaw diha sa atong mga maayong katuyoan. Kini mga proyba nga ang apostol mihukas sa tawo sa iyang abilidad aron maluwas iyang kaugalingon pinaagi sa iyang gahum, ug nagbungkag sa iyang sayop nga paglaum diha sa kaugalingong-katarong, kaugalingong-kaputli, mga maayong buhat pinaagi sa gahum sa tawo, o ba kaha pagbinu-otan.

Human niining dili malalis nga kamatuoran, mipakita ang apostol kanato nga ang dalan lamang sa kinabuhi sa Dios, pinaagi sa unsay gipasabot niya sa kapitulo 8 sa prinsipyo sa bag-ong kinabuhi “diha kang Kristo.”

Ang tawo,kinsa naghiusa kang Hesus, karon misulod sa pinuyanan sa Mangluluwas. Wala siya naglakaw nga walay kauban, gibiyaan, gikapoy, o nagpabiling makasasala, tungod kay ang Ginoo gauban kaniya, nagprotekta kaniya, ug nag-amping alang kaniya.

Gibuhat kini sa Ginoo, dili tungod kay ang magtutuo maayo sa iyang kaugalingon, apan tungod sa pagtugyan niya sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang maluluy-ong Mangluluwas, kinsa mihimo kaniyang matarong ug mibalaan kaniya, mihimaya kaniya sa gugma, ug miusab kaniya sa bug-os sa espirituhanong estado nga gitawag sa apostol nga “anaa kang Kristo”.

Wala siya gasulti bahin sa kalahutayan sa simbahan, apan nangayo kanato nga mohiusa kang Kristo, ug mapuno sa iyang gugma. Ang atong pagtuo wala gi-basi sa teoriya, apan gituman sa balaang buhat, tungod si Kristo ang hinungdan nga ang atong garbo namatay sa krus, ug nabanhaw sa bag-ong kinabuhi. Siya kinsa nga nagtuo kaniya minonot sa Ginoo, ug makadawat gikan kaniya sa langitnong gahum.

Kining mga pulong dili gabuk nga pilosopiya, apan kaagi sa liboan nga magtutuo, diin kaniya ang Balaang Espiritu nagapuyo. Ang Dios mismo mosolod ug mopuyo niadtong modawat kang Kristo ug sa iyang kaluwasan.

Ang Balaang Espiritu, Dios nga manlalaban, tiglipay sa imong naglibog nga konsensya batok sa mga saway sa demonyo. Iyang gikumperma kanimo, sa ngalan sa balaang Ginoo, ang pagkamatarong kang Kristo, ug imong nakab-ot ang langitnong gahum nga ikaw mabuhing putli taliwala sa hugaw nga kalibotan.

Ang pagpuyo sa Balaang Espiritu miusab sa hunahuna sa tawo, matud ni Pablo sa kapito 7. Wala siya nagpabiling unodnon, maulagon, ug huyang; apan nahimong adunay sa Espiritu aron pagbuhat sa katuyoan sa Dios.

Karon nga naagian niya ang dakong kaluwasan sa gahum sa Espiritu, ang gi-angkon Pablo nga ang gusto niya buhaton wala niya nabuhat, apan ang dili niya gusto buhaton iyang nabuhat, nausab kini. Siya karon gabuhat kung unsay gusto sa Dios, ug malipayon nga naka-angkon niini nga gahum.

Nagkompirma ang Espirtu kanimo nga ang pagkabanhaw, kadaogan ni Kristo magauban kanimo sa panahon sa oras sa paghukom. Iya kang agakon sa iyang kamot sa nagasigang kapungot sa Dios, ug siya moprotekta kanimo gikan sa silaw sa Usa ka Balaan, kay wala nay pagkondena niadtong anaa kang Kristo Hesus.

Siya pud nagatabang kanimo karon sa paggiya sa Kristiyanong kinabuhi sa pasensiya uban sa gugma, kalipay sa pagkamaubsanon, ug kamatuoran uban sa kaputli, dili tungod kay ikaw makahimo niining mga kaayo sa imong kaugalingon, apan tungod kay ikaw mosunod ni Kristo isip sanga nga nagpabilin sa bagon. Mao kini nganong imong Ginoo miingon kanimo: “Pagpabilin dinhi kanako, ug Ako kanimo, aron ikaw magdala ug daghang bunga”. Unsa kadako sa atong paglaum!

PAG-AMPO: O balaang Dios, kami nagasimba kanimo ug nagmaya, tungod kay imong gitubos kami gikan sa among pagkamahambogon, giluwas kami gikan sa among hugaw nga buhat, mimatarong kanamo gikan sa tanan namong sala, ug miputli kanamo gikan sa among mga kalagot. Kami gasimba kanimo tungod kay imo kaming gi-agak ngadto sa imong kaugalingong kinabuhi, ug mitubos kanamo sa imong gugma aron kami maglakaw nga balaan, ug magpadayon sa imong walay katapusang pakiguban sa tanang gitawag sa kalibutan.

PANGUTANA:

  1. Unsay ipasabot sa unang pamulong sa kapitulo 8?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:08 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)