Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 028 (We are Justified by Grace)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
B - ANG BAG-ONG PAGKAMATARONG PINAAGI SA PAGTUO ABRE SA TANANG KATAWHAN (Roma 3:21 - 4:22)
3. Si Abraham ug Dabid mga ehemplo sa gipakamatarong pinaagi sa pagtuo (Roma 4:1-24)

c) Kita gimatarong pinaagi sa grasya ug dili pinaagi sa Sugo (Roma 4:13-18)


ROMA 4:13-18
13 Gisaad sa Dios kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat nga maiya ang kalibotan. Gihimo kining maong saad dili tungod kay gituman ni Abraham ang Balaod kondili tungod kay mituo siya ug gihimong matarong sa Dios. 14 Kay kon ihatag ngadto sa mga tawo nga nagtuman sa Balaod ang mga gisaad sa Dios, walay kapuslanan ang pagtuo ug kawang lang ang saad sa Dios. 15 Ang Balaod nagdala sa kasuko sa Dios; apan kon walay balaod, walay kalapasan. 16 Busa ang saad madawat pinasikad sa pagtuo aron maangkon gayod kini ingon nga gasa sa Dios alang sa tanang kaliwat ni Abraham- dili lamang kanila nga nagtuman sa Balaod kondili niadtong nagtuo usab sama kang Abraham. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan; 17Sumala sa giingon sa kasulatan, “Gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasud.” Busa nadawat ni Abraham ang saad atubangan sa Dios nga gituohan niya, ang Dios nga nagbanhaw sa mga patay ug nagmugna sa tanan nga wala kaniadto. 18 Mituo ug milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na siyay paglaom nga makaanak pa. Busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod;sumala sa giingon sa kasulatan, “Ingon kadaghan sa mga bituon ang imong kaliwat.”

Sa dihang iyang gisaway ang sayop nga pagsalig sa mga Judio sa pagpatuli, gibungkag ni Pablo ang ika-duhang suporta sa ilang tumotumong katarong, diin mao ang ilang pagsalig sa Balaod.

Ang katawhan sa kamingawan nagtuo nga ang Dios naglingkod sa lapida sa kasabutan, diin iyang gipadayang iyang kaugalingon, ug mihari sa kalibutan. Naglaum sila nga ang Dios magpuyo kanila samtang sila nagpadayon pagsunod sa Balaod nga adunay daghang sugo.

Apan, wala nila naila ilang makalilisang nga sala, ni nabati ang dakong gugma sa Dios sa tanang katawhan. Nahimo silang sulogoon sa Balaod. Ilang kasing-kasing nahimong bato, ug sila mga buta nga hambog. Ni usa wala nila nakita ang kasuko sa Dios sa kanila, o naila si Kristo nga nagapuyo uban nila.

Kaalaot sa simbahan, o lungsod, nga kusog sa pag-obserba sa costumbre, paglikay sa mga gidili, ug paghukom sa ilang isigkatawo, kaysa yanong nga pagtuo sa buhing Kristo! Siya kinsa nga luya sa pagtuo mas mayo pa kaysa dili mahigugmaon nga nagsunod sa Sugo.

Usa ka dakong misterio nga ang sugo magbunga ug kasuko, maghulhog sa tawo nga makalapas, ug modalag kinig silot. Mao nga ang maalam nga magtutudlo nagbutang ug pipila lang ka sugo ug kasabutan sa ilang balay ug eskwelahan, kay si Kristo naglain kanato diha sa gugma, pagsalig, pag-antos, ug pagpasaylo, ug dili sa pagpakaulipon sa sugo ug balaod, diha sa ilang estrikto nga pagsabot, ug sa ilang grabe nga silot.

Sa makausa, gikomperma ni Pablo ngadto sa mga Judio, nga si Abraham gimatarong pinaagi sa pagtuo, bisan nga ang Balaod ni Moises wala pa gihatag. Busa, si Abraham nagsalig sa Dios bisan ang sugo wala pa niabot. Ang Sugo miabot alang sa pag-giya sa mga magtotoo, ug mubungkag sa ilang garbo. Ang pagtuo sa kaluoy sa Dios maoy tinuod nga gahum, ug nag-andam kaniya ngadto sa maayong buhat; samtang ang sugo nakigbatok, gasaway, gasilot, ug mopatay kanato.

Wala mitan-aw si Abraham sa iyang mga buhat, ug pagsunod sa sugo, apan mitan-aw sa mga gisaad sa Dios, ug misalig sa iyang Ginoo. Nahimo siyang ehemplo ug espirituhanong amahan sa tanang magtotoo. Iyang gituohan ang saad nga pinaagi kaniya ang tanang nasud mabulahan, bisan wala pa siyay anak, daghang nasud ug katawhan ang nadaug ni Abraham pinaagi sa iyang pagtuo busa gitawag ni Pablo ngadto kaniya, “ang manununod sa kabilin sa tibuok kalibutan”.

Sa ining paagi, ang Balaang Espiritu nagpanguna ni Abraham, ang yanong tawo nga nagpuyo sa kamingawan, sa plano pagpanalangin diha ni Kristo, nagpaduol kanila ngadto sa mga gimatarong pinaagi sa pagtuo.

Siguro si Abraham labaw sa kadaghanang tawo sa Daan nga Kasulatan tungod sa iyang dakong pagtuo. Nagsaad ang Dios nga sa iyang semilya iyang bendisyonan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ang pasabot sa semilya, mismo si Kristo.

Sa mga Judio ang pulong nga “semilya” gapasabot sa usaka tawo, ug mipamatuod ang apostol nga kini mao si Kristo ang gisaad ngadto kang Abraham. Busa, kadtong gimatarong pinaagi sa Paglansang makapanag-iya sa langit uban ang tanang bahandi tungod sa ilang pagtuo ni Kristo maoy nakapahiusa nila sa kinabuhi, gahum, ug panalangin sa Dios.

Dool sa Manluluwas aron ikaw mabuhi gikan sa kamatayon. Kung ikaw pagpadayon sa iyang pulong, ang Balaang Espiritu maghimo ug bag-ong kinabuhi kanimo ug sa imong palibut. Kung adunay pagtuo sa saad sa dios sa inyong simbahan o lungsod, kining pagtuo makalupig sa kamatayon sa sala, ug magtukod ug bag-o nga wala nakita sa una, tungod ang Dios maghimo ug magbuhat pinaagi sa inyong pagtuo, ug siya makadungog sa singgit sa imong pagsalig. Imong pagdawat sa iyang pulong makautro kanimo, apil ang imong kalibutan.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, Among huna-huna mapig-ot, mabalaodnon, ug mas mohukom ug mosaway sa uban. Paghimo ug lawak sa kinatibuk-ang pagtuo ug pagsalig ug pinasumbingay nga pagtuo sa among kasing-kasing, ug himoa imong Balaang Espiritu nga mopahinungud kanamo sa paghigugma, kaisog, kabag-oan, aron kadtong namatay sa sala mabuhi, ug imong pagdayeg mokaylap sa among nasud. Mugna-a imong pagtuo dinhi kanamo aron imong mabuhat ang pagluwas pinaagi kanamo.

PANGUTANA:

  1. Nganong atong dawaton ang bendesyon sa Dios pinaagi sa atong pagtuo sa saad sa Dios, ug dili pinaagi sa atong pagsuond sa Sugo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:54 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)