Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 113 (The First Hearing of the Trial)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
E - ANG PAGKABILANGGO NI PABLO SA JERUSALEM UG SA CESARIA (Buhat 21:15 - 26:32)

9. Ang Unang Pagdungog sa Bista diha sa Cesarea (Buhat 24:1-23)


BUHAT 24:1-9
1 Tapos sa lima ka adlaw ang Pangulong Pari nga si Anani- as miadto sa Cesarea uban sa pipila ka kadagkoan ug usa ka abogado nga ginganlag Tertulo. Miatubang sila kang gobernador Felix ug mipasaka sa ilang sumbong batok kang Pablo. 2 Gipatawag si Pablo sa gobernador ug sa diha na siya, si Turtulo miingon: “Halangdong Felix! Ang imong maalamong pagpangulo naghatag kanamo ug kalinaw sulod sa taas nag panahon ug daghang mga kausaban ang imong gihimo alang sa kaayohan niining nasora. 3 Sa tanang dapit ug sa tanang panahon gikalipay namo kini pag-ayo ug mapasalamaton kaayo kami kanimo. 4 Dili ako buot mag-usik sa imong panahon, busa naghangyo ako nga imong pamation kining mubo namong isulti. 5 Nakit-an namo kining tawhana samokan kaayo ug tigpasiugdag mga kagubot sa mga Judio sa tibuok kalibotan ug siya ang pangulo sa pundok sa mga Nazareno. 6 Misulay gani siya sa pagpasipala sa templo apan amo siyang gidakop. 8 Kon sukitsukiton mo kining tawhana masayran mo ang tanan sa among sumbong batok kaniya. 9 Ang mga Judio midason sa sumbong ug miingon nga kining tanang pulos tinuod.

Si Ananias, ang labawng pari sa Jerusalem, nasuko pag-ayo, sa dihang si Pablo nakalingkawas gikan sa iyang mga kamot. Mao nga siya nangandam sa paggukod kaniya diha diha dayon, aron sa pagwagtang sa Kristianismo pinaagi sa pagpatay kang Pablo. Siya wala modala sa kap-atan ka mga rebelde uban kaniya sa Cesarea, nga siya mahimong dili magpakita sa iyang mapintas ug kriminal nga tuyo, apan nagdala sa usa ka madanihong mamumulong ingon nga usa ka kauban, aron siya mahimong mag-ulog-ulog sa mga taga-Roma uban sa iyang aroganteng pinulonan, ug pagdani kanila nga kinahanglan laglagon si Pablo sa labing madali.

Sa dihang si Pablo, ang binilanggo, gidala ngadto sa bista, ang madanihong orador misugod sa iyang pakigpulong uban sa mga paglitok sa pag-ulog-ulog ug pagdayeg, aron ang gobernador modapig ngadto kanila. Siya misulti ingon nga ang kalinaw sa Roma miabot sa Palestina pinaagi kaniya, ingon nga ang personal nga hunahuna ug pagkabuotan maoy nagdala sa kaugmaran, seguridad, kalamboan ug paghan-ay sa nasod sa mga Judio. Siya nagdula sa tulin ug napilde, nag-angknon nga ang labing taas nga konseho sa mga Judio naandam na aron mosuporta kaniya diha sa iyang mga sumbong ug bug-os nga naghugpong uban kaniya.

Ang mga kinaiya ug mga hiyas nga iyang gisulti nasayran nang daan ngadto ni Felix. Kini mga tin-aw ingon sa adlaw. Sa ingon, siya wala mopili sa pagkalot sa gobernador pinaagi sa pagpatin-aw sa taas nga grado ug kahalangdon sa iyang mga hiyas. Sa baylo, mibalhin sa labing madali aron sa paghulagway kang Pablo, ang binilanggo, ingon nga usa ka makuyaw kaayo nga tawo. Siya nagsumbong kaniya uban sa tulo nga mga internasyonal nga mga krimen: Una, nga siya nagsamok sa kalinaw, dili lang sa Palestina, apan usab sa tibuok mga probinsya sa Imperyo sa Roma, nagmugna sa panagsumpaki, pag-alsa, ug mga panag-away sa taliwala sa mga Judio. Ikaduha, nga ang akusado mao ang pangulo sa tanang Kristianismo, ang iyang ulo ug kasingkasing. Kini nagpakita nga ang labing taas nga konseho sa mga Judio adunay tukma nga pag-ila kang Pablo, ug dili si Pedro, si Juan o si Santiago, nga mao ang pwersa sa luyo sa Kristianismo, ug ang hinungdan alang sa internasyonal nga relihiyosong hunahuna sa mga Judio, diin mao ang nag-usab paingon sa usa sa tibuok kalibotan nga mensahe nga natukod sa gawasnong grasya ni Kristo nga gitanyag ngadto sa tanang mga tawo. Ikatulo, ang sumbong nga si Pablo adunay pagtamay ug gipasipad-an ang templo, bisan pa samtang ang mga gobernador sa Roma adunay pagpasidungod niini, gipatunhay ang iyang mga katungod, ug gitahod ang sentro sa kultura sa mga Judio. Ang mga magsusumbong wala magdala sa bisan unsa nga gikinahanglan nga impormasyon ngadto sa gobernador, sama sa panaghisgot mahitungod sa subay sa balaod nga pagkamatarong o ang pagbalik ni Kristo. Sa baylo, sila naghulagway sa apostol sa mga Hentil ingon nga maglalaglag sa kalinaw sa estado, ug usa ka mangingilog sa pagkabalaan sa templo.

Labot pa, ang mga Judio mireklamo batok ni Lisias, ang komandante sa Jerusalem, alang sa pagkuha kang Pablo pinaagi a pwersa gikan sa ilang mga kamot, busa gibutang ang mando sa Roma ibabaw sa balaod sa mga Judio. Kini nga reklamo, diha sa iyang kasingkasing, mao ang usa ka tinago nga hangyo alang sa kagawasan sa mga katungod sa mga Judio, kay ang mga taga-Roma adunay gikuha gikan sa mga Judio ang katungod aron sa pagpatay sa mga makasasala sumala sa ilang balaod. Ang tanang mga pari adunay pagsuporta niining reklamo, ug sila mitawag kang Pablo nga usa ka hampak dinhi sa kalibotan, gikan niini diin mitubo ang pagtakod ug makamatay nga kakuyaw alang sa tanang mga tawo. Busa, kini nag-agad sa gobernador aron a paglaglag niining kakuyaw sa labing madali ug sa pagwagtang niining hampak gikan sa lawas sa kalibotan. Kini nga reklamo nagpakita sa buta nga pagkapanatiko, diin dili makahimo sa pag-ila sa gugma ni Kristo, nagtawag sa tuburan sa panalangin nga usa ka tinubdan sa kamatayon. Si Satanas mao ang amahan sa tanang mga bakakon, kinsa malimbongong nanghimakak sa kamatuoran, ug diha sa ilang pagpagahi sa kasingkasing naghunahuna nga sila mga matul-id.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, nagpasalamat kami Kanimo, kay Ikaw ang makita nga kamatuoran. Ang tanang bakak ug sugilanon nga dili tinod mahimong mabuak pinaagi sa gahom sa imong pagkamatarong. Tudloi kami sa pagsulti uban sa pagkamatinud-anon ug gugma, ug giyahi kami aron sa pagwali nga maisogon ug maalamon.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang tulo ka mga punto diha sa reklamo batok kang Pablo? Unsa ang katibuk-ang gidaghanon niining reklamo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:27 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)