Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":
Home -- Turkish -- Tracts -- Tract 03 (Bless the Lord, O My Soul!)
This page in: -- Burmese -- Chinese -- English -- German? -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo? -- Indonesian -- Japanese -- Korean -- Nepali? -- Peul? -- Somali -- Telugu -- Thai -- TURKISH -- Uzbek -- Yoruba?

Previous Tract -- Next Tract

BROŞÜRLER- Yaymak için İncil'den kısa mesajlar

BROŞÜRLER 03 -- RAB’bi Yücelt, Ey Canım


Bazı insanlar hayatlarını kazanmak için çok çalışırlar. Geçimlerini temin etmek için yeterince para kazanmaya çalışırlar ve rahat bir hayat yaşamak, bir servet edinmek için bütün zamanlarını ve çabalarını harcarlar. Buna karşın Meryem Oğlu bizlere, “Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz” diye öğretir (Matta 6:24).

Davut, bu sorunu RAB’be tapınarak çözmeye çalıştı. Düşüncelerini sadece RAB’de toplayabilmek için kendini sakinleştirdi ve aklından geçen başka şeyleri susturdu. Başka şeylerin kendisini rahatsız etmesine izin vermedi, bunun yerine şöyle diyerek Tanrı’nın huzurunda durdu: “RAB'be övgüler sun, ey gönlüm! O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım! RAB'be övgüler sun, ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma! Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren, canını ölüm çukurundan kurtaran, sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren” (Mezmur 103:1-4).

Dua edip Tanrı’yı övmek için azim ve dayanma gücü gerekir. Davut, Rab’bi onurlandırıp yüceltmeyi istiyordu. Kutsal Ruh inanlıları, kendilerini Yaratıcıları’nın sesine açmaya yöneltir.

Eski Antlaşma’nın kitaplarında RAB ismi 6,828 kez ,Tanrı ismi ise sadece 2,600 kez görülür. Tanrı’nın ismi, “RAB”dir. Bu isim, O’nun değişmez sadakatini onaylar. Davut’un Kendisine gösterdiği gibi bütün güven ve şükrana layık olan sadece O’dur.

Buna karşın bilinçaltından sesler ve düşünceler güçlü bir şekilde kopup geliyor, sessizliğe teslim olmayı reddediyordu. Peygamberin iç varlığına bir kez daha RAB’bi övmeye buyurmasının nedeni budur. Düşüncelerinin şükran ve övgüyle dolu olmasına azmetmişti. Davut, RAB’bi bütün canıyla sevmek ve O’nu bütün varlığıyla onurlandırmak istiyordu. RAB’bin, Kendisinde hiç hile, kandırmaca ya da sahtekârlık ya da herhangi bir günah yoktur. Tanrı’ya yaklaşan O’nun önünde her kirli işi ortaya çıkaracak olan O’nun kutsallığının ışık hüzmeleri tarafından incelenecek ve bunlar ona nüfuz edecektir. Davut bu ruhsal iyileşmeyi yaşamış ve kendisini Kutsal Olan’ın önünde alçaltıp O’nu yüceltmişti. Tanrı’nın kutsallığı O’nun yüceliğini örter çünkü Kutsal Olan, En Yüceltilen’dir. O’na dönen herkes, yüreğinin derinliklerinde kutsallaştırılacaktır. Davut’un, düşünceleri para konularına, günlük sorunlara, her köşede pusuya yatmış olan tehlikelere kaymasın diye, ruhuna üçüncü bir kez daha emir vererek onu kontrol altında tutması gerekmişti. Dikkatini sadece Rablerin Rab’bine ve dünyanın Gücü Her Şeye Yeten Yargıcı’na vermeye azmetmişti.

Bundan sonra Kutsal Ruh, Davut’u, hayatında kendisine göstermiş olduğu bütün lütuflardan ötürü RAB’be teşekkür etmeye yöneltti. Bizler doğamız itibariyle, RAB’bin bize verdiği bereketleri ve dualarımızı yanıtlayışını çabucak unuturuz.

Hepimiz, Rab’bin lütuflarını unutma bakımından dünya şampiyonlarıyız.

Her okurumuza, Tanrı’nın bize verdiği çeşitli yararları unutmamak için, eline bir kağıt kalem alıp RAB’bin size sunmuş olduğu bütün yararları yazmanızı öneriyorum. Bundan sonra bunlardan ötürü O’na gerçekten teşekkür edin. O’na, temiz hava ve su; yağmur, kar, yiyecek ve giysiler; anne babalarınız, öğretmenleriniz, okullarınız ve çalıştığınız yerler ve yaşadığınız yerler; ülkenizdeki güvenlik ve esenlik için teşekkür edin. Sizi fırtınalar, depremler ve volkanlar gibi doğal felaketlerden koruduğu için O’na teşekkür edin. Ülkenizi savaşların getirdiği kıtlık ve sıkıntılardan koruduğu için O’na teşekkür edin. RAB’bin size sunmuş olduğu daha başka lütufları hatırlamak için düşünün. RAB’be teşekkür ederken cimri olmayın. Yüreğinizi, sürekli olarak RAB’bi övmek ve kalbinizde mutlu kalmanız ve RAB’bin hoşnutluğunun üzerinizde kalması için somut nedenleri düşünüp bunlar için teşekkür etmek üzere eğitin.

Tanrı’nın Ruhu tarafından Davut’a esinlendirilen en önemli minnettarlık nedeni, O’nun bütün günahlarının bağışlanmasıydı. Birçok insan masummuş gibi yaşar. Suçlarını saklarlar ve suratlarını asarak dolaşırlar. Onların örneğini izlemeyin, tövbe edin. Bütün günahlarınızı RAB’be itiraf edin ve bundan sonra bu günahları işlememe kararını alın ki, elçi Yuhanna tarafından bildirilen teselliyi yaşayabilesiniz:“

“Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır” (1 Yuhanna 1:8-9).

Davut, kendisinin bütün günahlarını bağışlayan RAB’bin lütfunu yaşamıştı. Bu yüzden, ruhuna Tanrı’nın kendisine sık sık sağlamış olduğu merhametten ötürü RAB’be teşekkür etmeyi buyurmuştu. Peygamber, Kutsal Olan’ın, kendisinin bütün günahlarını gerçekten de bağışlayışını yaşamıştı. Diğer dinlerde böylesine kapsamlı bir lütuf bulmuyoruz. Tevrat ve İncil’de, belki ya da muhtemelen gibi sözleri görmüyoruz çünkü RAB günahlarımızın sadece bir kısmını bağışlayıp diğerlerini bırakmaz. O bize olan büyük sevgisinden ötürü, bizleri tamamen temizler, iyice aklar ve lütfunu bizlere özgürce verir. Mesih, bizim yerimizi alarak ölüp, dünyanın günahı için kefaret etmiş olduğundan, “Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirdiğini” kesinlikle biliyoruz (İbraniler 10:14).

Ancak RAB, kendi günahlarından ötürü bağışlanan herkesin kendi düşmanlarını da Tanrı’nın kendisini bağışladığı gibi bağışlaması gerektiğini bildirmiştir (Matta 6:12). Sizin bir düşmanınız var mı? Siz kendisiyle aynı görüşte olmadığınız birisiyle yaşıyor musunuz? Onu tamamen bağışlayın, yoksa Rab’bin sizin günahlarınızı lütufkâr bir şekilde bağışlamasını kaybedersiniz. Yaratıcınız sizi zaten bağışlamış olduğu gibi Rab’den, size düşmanınızı size yapmış olduğu haksızlıktan ötürü bağışlamanıza Kendi gücü aracılığıyla size yardım etmesini isteyin (Matta 6:14).

Kutsal Ruh, Davut peygamberi, bütün günahlarının bağışlandığının bilincine varmaya yöneltmişti. RAB’bin ona vermiş olduğu ikinci önemli armağan sağlıktı. Davut, sağlığından ötürü RAB’be teşekkür etmesi gerektiğinin bilincine varmıştı. Bizler de birçok kereler, nezleler, gripler, küçük yaralar ya da kronik hastalıklar yaşamışızdır ama RAB merhametinde bizi iyileştirmiştir. Doktorların analizleri ve pahalı ilaçlar bizleri iyileştirmede tek başlarına yardımcı olmazlar. Nihai olarak iyileşmemizi sağlayan RAB’dir. RAB bizlere, “size şifa veren RAB benim” diye güvence verir (Mısır’dan Çıkış 15:26).

Meryem Oğlu, bu vaadi yerine getirmiştir. Kendisine gelen bütün hastaları iyileştirmiş ve cinlilerden kötü ruhları kovmuştur. İyileştiren RAB günümüzde doktorları ve ilaçları kullanır, ama tamamen iyileşme sadece O’ndan gelir. O zaman O’na şükran duyma nerededir? Yaratıcınız’a bütün kalbinizle teşekkür etmeyi unutmayın çünkü size sağlık ve iyileştirmenin bütün yararlarını veren O’dur.

Kral Davut, Tanrı’dan korkan bir adamdı. Rabbi’nin karşısına çıkacağı bir günün geleceğini biliyordu, bu yüzden ölümü için hazırlandı. Buna karşın, Rab ona, kendisini ölümden dirilteceğini bildirmişti. Bunu Davut çok doğru bir insan olduğu için değil, aklayan Rabbi’ne inandığı için yapacaktı. Mesih’e güvenen kimsenin Meryem Oğlu’nun bize, “Diriliş ve yaşam Ben'im" dedi. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?” diyerek (Yuhanna 11:25-26) onayladığı gibi ölümden ya da mezarın cezasından korkması gerekmez.

Meryem Oğlu, ölümü yendikten sonra ölümden dirilmiş ve mezarından diri olarak ayrılmıştır. İblis’in üzerinde yengi kazanmış ve sonsuz yaşamının gerçekliğini kanıtlamıştır. Kendisini izleyen herkese yardım edecektir, onların elini tutacak ve ölüm kapısından Kendi sonsuz yaşamına onlarla birlikte geçecektir. RAB’bin Ruhu, Kral Davut’a, üzerinde pırlantalar bulunan altından taçların bu dünyadaki en değerli şeyler olmadığını bildirmişti. Rab’bin sonsuza dek parlayan taçları vardır. Rab’bin merhametini alan ve onu fakir ve hasta olanlara bol bol veren ve toplum dışına itilenlerin, küçümsenenlerin ve yabancıların ihtiyaçlarını karşılayan ve onlara gerçekten de yardım edenlere RAB tarafından ruhsal bir taç verilecektir. Siz RAB’den O’nun merhametli hizmetkârlarına verdiği merhamet ve acıma tacını aldınız mı? Sizin yüreğiniz hâlâ bir taş kadar katı mı? Yoksa, acı çekenlerle birlikte acı çekmeniz ve ağlayanlarla birlikte ağlayabilmeniz üzere eridi mi? Mesih sizi, sadece komşularınız ve dostlarınız arasında değil, yoldan çıkanlar ve ne bu yaşamda ne de bir sonrakinde umutları olmayanlar arasında da sürekli merhamete yöneltir. Onlara dönün ve onların soluk yüzlerini gördüğünüz zaman şoke olmayın, bunun yerine onlar için dua edin ve onları düşünün ki, RAB sizi onlara sadık ve içten bir şekilde hizmet etmeye gönderebilsin.

Başlarında görünmeyen taçlar olan kimse tarafından bilinmeyen ve temiz yürekli kutsallar vardır. RABleri’nin kendileri için yaptığı şekilde onlar da bedbaht ve fakir insanlara merhamet etmişler, onlar için dua etmişler, onlara yardım etmişler ve onlar için fedakârlık etmişlerdir. RABbimiz, “Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi” diye bildirmiştir (Matta 20:28). Mesih bize, Kendisine sevinçle hizmet etmemiz için güç ve cesaret veren yolumuz ve örneğimizdir.

Sevgili Okurumuz, Siz yüreğinizi bir taş gibi katılaştıran bir biçimde para ve yüksek mevkiler peşinde misiniz? Yoksa Mesih’in Ruhu, merhametli ve acıyan bir insan haline gelmeniz ve başınızda görünmez bir taç taşıyan biri olmanız üzere fikrinizi değiştirdi mi? Mezmur 103’ü ezberleyin. Kendinizi müteşekkir olmak üzere eğitin ki, Mesih’te sizi Kendi merhametine dönüştüren Tanrı’nın beden alıp insan olan sevgisini tanıyabilesiniz. Kendinizi minnettarlık ve övgüyle süsleyin!

Bize yazıp size yollamamızı isterseniz size Mesih’in Müjdesi’ni, açıklayıcı ve üzerinde düşünmenize yardım edici yazılarla birlikte size ücretsiz olarak yollamaya hazırız. Bunlar Tanrı’yı övmenize ve bütün kalbinizle şükranlar sunmanıza yardım edebilirler.

Başka insanları RAB’bi övmeye ve O’na hizmet etmeye teşvik edin: Eğer bu broşür sizin için yararlı olduysa, onu başkalarından esirgemeyin ki onlar da RAB’bin hizmetkârları olabilsinler. Bize yazın ve biz size dağıtmanız için bu broşürlerden birkaç tane gönderelim.

Mektubunuzu bekliyoruz, diri Rab’bin sizi kutsayıp bereketlemesi için sizin için dua ediyoruz. Adresinizi tam olarak ve açık bir şekilde yazmayı unutmayın.

YAŞAM SUYU
ERDEM CAD. NO:86 BUCA
35160 İZMİR
TÜRKİYE

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on July 29, 2013, at 12:09 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)