Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 052 (Greetings of Fellow Workers)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German? -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 5 - Mektubun özeti ve kişisel selam (Koloseliler 4:2-18)

26. Pavlus’un çalışma arkadaşlarının selamları (Koloseliler 4:10-18)


Koloseliler 4:10-11
10 Hapishane arkadaşım Aristarhus ve Barnaba'nın yeğeni Markos size selam ederler. Markos'la ilgili buyruklar aldınız; yanınıza gelirse kendisini kabul edin. 11 Yustus diye tanınan Yeşu da size selam eder. Tanrı'nın Egemenliği için çalışan emektaşım Yahudiler yalnız bunlardır. Bunlar bana teselli oldular.

Aristarhos, Makedonya, Selanikli bir Yahudi’dir ve Pavlus’un ikinci görev gezisi sırasında İsa Mesih’e iman etmiş, Elçinin üçüncü gezisinde onunla birlikte Efes’e kadar gitmiştir. (Elçilerin İşleri 19:29; 20:4) Orada, kuyumcuların başkaldırısı sırasında Hıristiyan hareketinin sorumlularından biri olarak galeyana gelen halk tarafından tiyatroya götürülmüş ve orada sorgulanmıştır. Ancak vali sakin bir insandı, hemen yasal bir mahkeme kurulacağını söyleyerek halkı sakinleştirmeyi başardı. Aristarhos daha sonrasında, halkın Yaruşalim’de açlık çekenler için topladığı oldukça yüksek bir tutarı götürme görevini üslenen Pavlus’a bu yolculuğu sırasında eşlik etti. Böylece Kutsal Ruh’un gücü aracılığıyla putperestler arasından olgun Hıristiyanların çıkabileceği kanıtlanmış oluyordu.

Aristarhos’un en büyük katkısı, tutukluların gemiyle Roma’ya nakli esnasında Pavlus’a refakat etmesi olmuştur. (Elçilerin İşleri 27:2) Yelkenliyi sarsan şiddetli rüzgârlarda Pavlus’la beraber dua etmiş, Malta’da gemileri batmış, Pavlus’u ısıran bir yılanı yakalayıp ateşe fırlatmış ve Pavlus’la birlikte Roma limanına çıkmıştır. Pavlus onun kendisiyle birlikte tutuklu olduğunu söylüyordu, çünkü Aristarhos onunla birlikte hapis yatmamış, ancak aylar, belki de yıllar boyunca Pavlus’a arkadaşlık etmişti.

Diğer kişinin adı, Markos (Latince) ve Yuhanna(İbranice) okuyucuları şaşırtmış olabilir. Bu genç adam amcası Barnabas ve Pavlus’a ilk görev gezileri sırasında eşlik etmiş, (Elçilerin İşleri 13:5) ancak yolculuğun zor koşulları sonucu onları terk ederek tek başına Yaruşalim’e geri dönmüştür. (Elçilerin İşleri 13:13) Bu olaydan sonra Barnabas yeğeninin ikinci geziye katılmasına kesinlikle karşı çıkmış, Pavlus’la olan tartışması, bu ikilinin ayrılmasına neden olmuştur. (Elçilerin İşleri 15:37-40)

Yuhanna Markos, Yaruşalim’deki evi ilk Hıristiyan cemaatinin toplandığı yer olan Meryem adlı bir kadının oğluydu. Pavlus hapishaneden kurtulduktan sonra onun evini ziyaret etmiş, daha sonra da Roma egemenliğinde olan kıyı bölgesinden ayrılmıştı. (Elçilerin İşleri12:12) Bu genç adama ilgi duyan Pavlus ona Roma’da yardım etmişti. Kendisini “benim manevi oğlum” diye çağırmaktaydı.(I.Petrus 5:13) Markos, İsa hakkındaki ilk bilgilerini büyük olasılıkla Roma’daki ev cemaatlerinde vaaz veren Petrus’tan almıştır. Daha sonra Yahudi olmayanlar, Petrus’un müjdeli Haber’ini yazması için, Markos’a ricada bulunmuşlardır. Burada, İsa’nın tutuklandığı gece kendisinin üzerine iliştirdiği yatak çarşafıyla dolaşırken az daha yakalandığını, gece boyunca sokaklarda dolaştığını anlatır. (Markos 14:5-15)

Petrus’un Roma’da infaz edilmesinden sonra, Markos Pavlus’u tutuklu bulunduğu hapishanede ziyaret etmiş, bu vesileyle barışmışlar, sonra Elçi, İsa’nın işlerini, çarmıhta ölümünü ve dirilişini anlatması için genç adamı Kolose ve Laodikya kiliselerine yollamıştı. Kitabının ilk ayetiyle müjdesinin temel konusunu ortaya koymuştur. “İsa Mesih, Tanrı’nın Oğlu’nun sevindirici Haber’i ” (Markos 1:1)

Burada belirtilen YahudiHıristiyanların üçüncüsü Yustos İsus’ dur. Yaşamı hakkında bildiklerimiz fazla değildir. Ancak, Pavlus’u hapishanede sıkça ziyaret ettiğini, onunla konuştuğunu biliyoruz. O ve daha önce adı geçen, Yakup soyundan gelme iki kişi putperestlerin Elçisine sadakat göstermişler, onu unutmamışlar, kendisiyle birlikte ve onun için dua etmişlerdir. Pavlus onların kendisi için teselli kaynağı olduğunu söyler, çünkü onlar varlıklarıyla yalnız Mesih yolunda yürümekle kalmamış, çağrılmış halktan birkaç kişiyle beraber Roma İmparatorluk sınırları içinde, daha Yaruşalim’in yıkılmasından önce (İ.S.70) İsa Mesih’ e, Tanrı Hükümranlığı’nı kralına olan bağlılıklarını açıklamışlardı. Yustos İsus’ un İsa’nın adını taşıması nedensiz değildir, çünkü bu ad Rab (Yahova)yardım et, uzlaş, bağışla ve yen anlamına gelmektedir. (Matta 1:21)

Koloseliler 12:14
12 Sizden biri ve Mesih İsa'nın kulu olan Epafras size selam eder. Tanrı'nın her isteğinden emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalasınız diye sizin için her zaman duayla mücadele ediyor. 13 Gerek sizin gerekse Laodikya ve Hierapolis'tekiler için çok emek verdiğine tanıklık ederim. 14 Sevgili hekim Luka'yla Dimas da size selam ederler.

Selem yollayanlar arasında, kitabın başında Kolose kilisesinin kurucuları arasında saydığımız Epafras da vardır. (Koloseliler 1:7-8) Epafras kilise üyelerinin ve kilisenin bütününün ruhsal dirliği için savaşmış, kötüler karşısında kilisenin bilgeliğini ve dayanıklılığı için çalışmış, sevgi ve doğrulukla İsa Mesih’in Tanrısal doluluğunu ortaya koymuş bir kişidir. (Koloseliler 2:10) Onun için Tanrı’nın istemlerinin tanınması kuru ve mantıksal bir doktrin değil, bir itaat etme çağrısıdır. Pavlus onu aynı kendisi gibi kayıtsız şartsız Rab’be adamış, yasaların getirdiği yetersiz adaleti dualarıyla kovmaya çalışan ”İsa Mesih’in kölesi” olarak görmektedir. (Romalılar 1:1; Filipililer 1:1; Titus 1:1) Epafras’ın ruhu koruma çabası Kolose ile kısıtlı kalmamıştı ve Laodikya ve Hierapolis’teki çalışmalarını da içeriyordu. Pavlus’un gözaltında tutulduğu ev edilen dualar sonucu en üst derecede bir enerji deposuna dönüşmüştü burada üretilen Mesih Ruh’unun gücü direnen genç kiliselere dağıtılıyordu.

Mektupta Pavlus’un saygı duyduğum sevgili dostum diye hitap ettiği Yunanlı Doktor Luka’nın adı da geçmektedir. Luka putperestlerin Elçisinin üçüncü görev gezisi sırasında ona Truva’dan Yaruşalim’e kadar eşlik etmişti. Olasıdır ki, Luka Pavlus’un Sezariye’de sorgulanması sırasında, Meryem’in İsa’yı doğuruşu, Mesih’in mucizevî şifa dağıtışı, çarmıhta söylediği üç önemli sözü, diriliş ve göğe yükselmesinden sonra teselli veren görünümünü tıbbı açıdan inceleyerek, Ruh’a ilişkin yazgıları için materyal toplamıştır. Luka olmasaydı, Kutsal Ruh’un dökülüşü, Yaruşalim’deki ilk cemaatin yaşadığı acı deneyimler hakkında pek fazla fikir sahibi olamayacaktık. Ana dili İbranice olmayan bu sadakati için Rab’be şükür edelim. Luka yol boyunca bir dizi felaketlerin yaşandığı gemi seyahati sırasında Pavlus’a Roma’ya varışlarına kadar yol göstermiştir. Elçilerin İşlerinde karşılaştığımız biz kipiyle yapılmış konuşmalarda hep onun izlerine rastlarız. Elçilerin İşlerini yazan Pavlus’la ayrıntılar hakkında bilgi veren Luka, hiç kuşku yok ki, burada dile getirilen düşüncelerin ve ilkelerin fikir babasıdır.

Saydığımız bunca addan sonra, anlaşılabileceği gibi Pavlus Roma’da Rab’be hizmet vermesi sırasında tek başına değildi, Markos ve Luka gibi, Mesih’in yaşamı, işleri ve dirilişi konusunda uzmanlaşmış, Küçük Asyalı Tihikos ve Makedonyalı Aristarhos gibi kendi alanlarında derin bilgi sahibi kişilerle birlikte çalışmıştı. İşte böylece, Pavlus başı kesilerek öldürülüşüne kadar geçen zaman dilimi içerisinde, hapishanede bulunmasına rağmen, kiliselerin kuruluşunda uzman ve gerçek ruhsal kaygılar taşıyan bir ekibin katkılarıyla etkili olabilmişti.

Yanında bulunan hizmet arkadaşlarından başka bir de Pavlus’un yardımcılarından Dimas adı geçmekte. Bu kişi Pavlus’un gerilim dolu çevresine uyum sağlayamamış, gelecek tehlikeyi sezerek, Elçinin deyimiyle, “bu dünyayı severek” kendisini terk edip Selanik’e kaçmıştır.( II. Timoteos 4:10)

Dua: Göklerdeki Babamız, Pavlus’a hapishane yaşamı sırasında kendisini yalnız bırakmayan biraderler ve hizmet arkadaşları gönderdiğin için sana teşekkür ediyoruz, böylece o savaşı sırasında tek başına kalmadı ve iman, dua ve mektuplarla Anadolu ve Yunanistan’daki kiliselere güç verdi. Sen de bize sıkıntıya düştüğümüzde ve denenmemize karşı güçlü kıl ki, kiliselerdeki hizmetimizi sürdürebilelim, Oğlun İsa Mesih’e bağlı kalalım. Âmin.

Soru 23: Kolose mektubunun sonunda belirtilen isimlerin gönderdikleri selamlar giderek hangi amaçla yollanmıştırlar?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 28, 2011, at 06:58 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)