Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 051 (Personal Greetings)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German? -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 5 - Mektubun özeti ve kişisel selam (Koloseliler 4:2-18)

25. Kişisel bildiriler (Koloseliler 4:7-9)


Koloseliler 4:7-9
7 Rab yolunda emektaşım ve güvenilir bir hizmetkâr olan sevgili kardeşimiz Tihikos, benimle ilgili her şeyi size bildirecektir. 8 İşte bu amaçla, durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için kendisini size gönderiyorum. 9 Onunla birlikte, sizden biri olan, güvenilir ve sevgili kardeş Onisimos'u da gönderiyorum. Burada olup biten her şeyi size bildirecekler.

Pavlus sorgulamasının, duruşmasının sonuçlarını ve kendisini nelerin beklediğini Koloseliler’e bildirmek istiyordu. Ancak yaşadıklarını, tepesinde dikilen nöbetçilerin yanında dile getiremezdi. Bu nedenle deneyimli bir hizmet arkadaşını yazdığı mektubu iletmesi için Kolose’ye yolladı, böylece Roma’da olup bitenleri herkes tüm ayrıntılarıyla öğrenecekti. Bu iş için, bir zamanlar Efeslilerin YahudiHıristiyanları desteklemek adına aralarında toplamış oldukları oldukça büyük bir parayı Yaruşalim’e götürürken, onların bir temsilcisi olarak kendisine eşlik etmiş olan Tihikos’u görevlendirdi. Tihikos Anadolu’da saygı gören bir kişiydi ve kendisine ve sözlerine güvenilebilirdi. (Elçilerin İşleri 20:4)

Pavlus Tihikos’un muhteşem özelliklerini sayarak onu onurlandırıyor, Mesih içinde sevgi ve doğruluk dolu bir kişi olarak tanıtıyordu. Tihikos Elçiyi Roma’daki tutukluluğu sırasında sıkça ziyaret etmiş, nu yalnız bırakmamıştı. Romalılar kendisini sanığa iman eden bir kişi olarak tanımışlardı. Pavlus onu sadık bir Mesih hizmetkârı olarak tanıtıyor, her türlü işi itiraz etmeden kabul ettiğini bildiriyordu. O, İsa Mesih adına Elçiyle beraber çalışıyordu ve kendisini aynı Pavlus gibi “Mesih’in gönüllü hizmetkârı” olarak nitelemekteydi. (Romalılar 1:1; I. Korintoslular 7:22; Efesliler 6:6 vb) Her ikisi de Kurtarıcılarına, Rab’be kayıtsız şartsız boyun eğiyorlardı. Putperestlerin Elçisi bu onu sözcüğünün anlamını derinleştirerek onu kendisiyle birlikte “Rab’bin içinde” hizmet eden, İsa Mesih’in bedeninde etkin, Rab’bin bir dediğini iki etmeyen bir üye olarak niteliyordu.

Bu adam Pavlus’un Kolose’ye gönderdiği elçisi, postacısı ve cemaatin ruhsal koruyucusuydu. Pavlus gidemediği için, mektubun içindeki Tesellici Ruh’un güç aracılığıyla onları Tihikos teselli ediyordu. Tihikos benzer bir görev için Pavlus tarafından ilk önce merkez kilise Efes’e sonra da Girit’e gönderildi. (Efesliler 6:21; II. Timoteos 4:12; Titus 3:12)

Tihikos Kolose’ye yolculuğu sırasında, Onisimos’la ilişkin hukuksal sorunun çözümünde önemli bir rol oynamıştır. Firar eden Kolose yurttaşı köle Onisimos, Roma’da Pavlus’u ziyaret etmiş, burada iman etmiş, ancak Pavlus tarafından efendisi Filimon’a geri yollanmıştı. (Filimon 10) Pavlus Filimon’a yolladığı özel mektupta kullandığı sevgi ve duygu yüklü sözcüklerle onu iman etmiş kölesini çarmıha yollamaması için ikna etmeyi başarmıştır. Filimon kölesini Mesih içindeki sadık ve sevgili kardeşi olarak kabullenecek, ona özgürlüğünü bağışlayarak hizmet vermesi için Pavlus’a yollayacaktır. Pavlus Onisimos’u üyesi olduğu Kolose kilisesinin bir parçası olarak görmekte, onu aynı Tihikos gibi durumu hakkında bilgilendirme yapabileceğine inanmaktadır.

Onisimos’un kilise tarihinde önemli bir yeri vardır, çünkü daha önce de belirtildiği gibi, Pavlus ölümüne kadar tüm mektuplarını ona yazdırmış, çoğalttırmış ve onun aracılığıyla kiliselere dağıtmıştır. Yeni Antlaşma Kitabının yarısını oluşturan 13 Pavlus mektubu onun çalışkanlığı sayesinde kaybolmamıştır. Onisimos “faydalı, yararlı” anlamına gelir.

Dua: Sevgili Rab İsa, hapishanedeki Pavlus’a ölümünden önce, onunla beraber dua eden, mektuplarını yazan ve parşömen ruloları kiliselere yetiştiren biraderler verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bize yardım et ki, sana hizmetimizde tembellik etmeyelim, bilakis senin gönüllü kölelerin olarak her zaman sana hizmet edelim. Âmin.

Soru 22: Tihikos ve Onisimos’un hangi özelliklerini anımsıyorsun?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 28, 2011, at 06:46 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)