Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 053 (Greetings of Fellow Workers)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German? -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 5 - Mektubun özeti ve kişisel selam (Koloseliler 4:2-18)

26. Pavlus’un çalışma arkadaşlarının selamları (Koloseliler 4:10-18)


Koloseliler 4:15-18
15 Laodikya'daki kardeşlere, Nimfa'ya ve evindeki topluluğa selam edin. 16 Bu mektup aranızda okunduktan sonra Laodikya kilisesine de okutun. Siz de Laodikya'dan gelecek mektubu okuyun. 17 Arhippus'a, "Rab yolunda üstlendiğin görevi tamamlamaya dikkat et!" deyin.

Pavlus Tihikos’a hem Kolose, hem de Laodikya kiliselerine teslim edilmek üzere iki mektup vermişti. Koloseliler mektubu okuduktan sonra, Laodikya’ ya giderek mektubu bir kez de orada okuyacaklar, aynı şekil de Laodikyalılar da kendi mektuplarını komşularına götürerek bir kaz de orada okuyacaklardı. Bu okuma işlemleri her iki seferde de kilisede tüm cemaatin önünde olacaktı. Koloseliler ayrıca kilise toplantılarının evinde yapıldığı Nimfa’ ı da ziyaret edeceklerleydi. Elçi bu yolla iki kilise arasındaki ilişkilerin güçlenmesini istiyordu. Yeni Antlaşma’nın İsa ve O’nun esenliğiyle ilgili metinleri olasılıkla bu şekilde toplanmıştır.

Garip bir şekilde mektubun son bölümünde Arhippos’ un da adı geçmektedir.

Kolose kilisesinin yöneticisi olan Arhippos, Epafras’ın Kolose’den ayrılmasına neden olan kişiydi ve büyük olasılıkla Pavlus’un yazdıklarına karşı bazı kaygılar taşımaktaydı. Pavlus mektubunda onu ne övmüş, ne de yermiş, sadece Rab içinde aldığı hizmetleri layığıyla yerine getirmesini istemiştir. Pavlus bu konuya daha önce de değinmişti, böylece Arhippos’ un güç ve güven kazanması mümkün olabilecektir. Onun görevi yalnız idari ve mali konularla ilgilenmek değildi, bu görevler yalnız Mesih’le kurulacak kuvvetli bağlarla, “Rab’bin içinde” gerçekleşebilirdi. Tüm yöneticiler görevlerinin sorumluğunu ancak Mesih’le ve Mesih içinde taşıyabilirlerdi.

“Ben Pavlus, bu selamı kendi ellerimle yazıyorum. Cezaevinde olduğumu unutmayın. Kayra sizinle olsun.” (Koloseliler 4:18)

Elçi mektubunun sonunda Ruh aracılığıyla yazdığı sözlere kendi imzasını atıyor, etrafında nöbetçilerin dolaştığı bir ortamda mektubu bir başkasına dikte ettiğini söylüyordu. Pavlus’un, parşömen üzerine yazı yazmanın ne kadar uzun sürebilecek bir işlen olduğu düşünüldüğünde, deneyimlerini ve bilgilerini yoğun biçimde aktarabilmek için bile yeterli zamanı ayırabildiğini söylemek mümkündür. Yazdırdığı bazı sözcük ve cümleler aslında bazı kesintilere uğramış, düşüncelerini son derece zor koşullar altında bazı engellere takılmış olabilir. Bu nedenle mektuplar birkaç kez okunmalıdır, çünkü burada her sözcük ayrı bir önem taşımaktadır.

Şayet nöbetçilerin denetiminde “Zincirlere bağlı olduğumu unutmayın” diye yazıyorsa, bu son cümle, Yaruşalim’den Roma’ya kadar hangi acılar içinde olduğunu, Eski Antlaşma fanatiklerinin onu öldürmek için nasıl her yolu denediklerinin bir ifadesidir.

En son sözü “Kayra sizinle olsun” ise tüm mektuplarının ve Mesih içindeki ruhsal varlığını ortaya koymaktadır. Günahkârları Tanrı’nın yargısından kurtaran kendi “iyi işleri, meleklerle veya ruhlarla kurdukları bağlar değildir. Lütfeden, bağışlayan ve yenileyen yalnız Mesih’in kanı ve Kutsal Ruh’un gücüdür, böylece Mesih’in karşılıksız Lütfuyle O’nun içinde ve O’nunla birlikte yaşar.

Dua: Karşılıksız Lütfunu tüm insanların üzerine döktüğün için, sen Göklerdeki Babamız’a teşekkür ediyoruz. Rab İsa Mesih, bizim yerimize öldüğün, bizi Baba’yla barıştırdığın için sana dua ediyoruz. Ve Kutsal Ruh, İsa’nın adına bize güç verdiğin, yaşamımız olduğun için sana dua ediyoruz. Kiliselerin günahlarını bağışla, gerçeği arayanlara elçilerini yolla. Âmin.

Soru 24: Pavlus’un yolladığı kişisel selamdan ne anladın?

İkinci Test: Koloseliler mektubu hakkında bilgilerini sına

Soru 1: Pavlus niçin, bilgeliğin ve bilginin tüm hazinelerinin Mesih’te saklı olduğunu yazmıştır?

Soru 2: Pavlus kilisesini tarikatçıların etkisinden nasıl kurtardı?

Soru 3: Pavlus’un, “tüm Tanrısallık Mesih’in bedenindedir” sözü ne anlama gelmektedir?

Soru 4: Üç Cevherli Tanrı’nın fani insanlarda konut kurması nasıl gerçekleşti?

Soru 5: Pavlus’ göre vaftiz ne anlama gelmektedir?

Soru 6: Pavlus Yasa fanatiklerinle, ruh çağıranlarla, melek ve ölü ruhlara saygı gösterenlerle niçin savaştı?

Soru 7: Yaşamının hedefi nedir?

Soru 8: Günahların körleştirilmesi pratikte nasıl gerçekleşir?

Soru 9: Üyeleri çeşitli kültürel çevrelerden gelen kiliselerde hangi nedenle gerilim ve yanlış anlaşılma vardır? Sorun nasıl çözülebilir?

Soru 10: Elçi Pavlus etkin cemaat üyelerinin hangi özelliklerini vurgulamış, onlara hangi biçimde hitap etmiştir?

Soru 11: Kilise üyeleri aralarındaki hangi sorunu özellikle çözmek zorundadırlar?

Soru 12: Tanrı’nın sevgisi niçin Mesih cemaatinin sırrıdır?

13: Kilisede barış nasıl sağlanabilir?

Soru 14: İsa’nın sözleri niçin yeri doldurulamaz ve önemlidir?

Soru 15: Şimdiye kadar İncil’den kaç ayet ezberledin?

Soru 16: İsa için elimizden geleni nasıl yaparız? Babamız’a nasıl teşekkür ederiz?

Soru17: İncil’de kadın erkek ilişkisinden söz eden ayetler arasında sizin için en önemli olanı hangisidir?

Soru 18: Günümüzde, İsa’yı bilen ve seven çocuklar nasıl yaşamalıdırlar?

Soru 19: İsa için dua ettiğimizi davranışlarımız ve sözlerimizle nasıl kanıtlarız?

Soru 20: Pavlus öğretilerini ve mektuplarını, niçin sürekli inanmak ve dua etmek önerisiyle tamamladı?

Soru 21: Kolose Mektubunun dördüncü bölümündeki beşinci ve altıncı ayetler senin için ne ifade ediyorlar?

Soru 22: Tihikos ve Onisimos’un hangi özelliklerini anımsıyorsun?

Soru 23: Kolose mektubunun sonunda belirtilen isimlerin gönderdikleri selamlar hangi amaçla yollanmıştırlar?

Soru 24: Pavlus’un yolladığı kişisel selamdan ne anladın?

Sayın Okuyucu:

Yaşlı ve deneyimli Elçi Pavlus Roma’da tutuklu bulunduğu ceza evinden Küçük Asya’daki Kolose kilisesine sevmeyi, inanmayı, umut etmeyi öğretmek için onlara cesaret veren bir mektup yazdı. Birkaç sözcükle, Mesih’in yüceliğinden, bizim için yaşamını feda etmesinden ve kendisine iman eden herkesin yüreğinde konut kurmasından bahsetti. Mesih ile tüm Tanrısallığın O’na iman edenlerin yüreklerine döküleceğini, dirilişinden ve yüceliğinden pay alacaklarına tanıklık etti. Pavlus ayrıca iyi işlerin ve Tanrı önünde hak kazanmak için yasalara uymanın Eski Antlaşmadan kaynaklandığını vurguluyordu. Buna karşın Yeni Antlaşma inananlara Kutsal Ruh’un gücünü ve sonsuz yaşamı bağışlamıştır. Bu muhteşem ruhsal gerçek, insanın denenmesine karşı çıkarak esenlik verir, çok kültürlü toplumlar içerisinde diğer dinlerin sözde gerçeklerine açılmamızı engeller.

Bu kitapta verilen bilgiler ve dualarla okuyucuya Mesih’in doluluğundan pay almanın ve umudunu yitirmiş dünyamızda umut kazanmanın yollarını göstermeye çalıştık. Mesih, gerçeğe ve yaşama giden yolun kendisinden geçtiğini söylemiştir. Pavlus Rab’bin işleri aracılığıyla Kutsal Ruh’unun dökülmesi gerçeğini araştırmış, bize şöyle bildirmiştir; “İçinizdeki Mesih yüceliğin umududur.”

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 28, 2011, at 07:13 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)