Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 050 (Life with Unbelievers)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German? -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 5 - Mektubun özeti ve kişisel selam (Koloseliler 4:2-18)

24. Putperestlerle beraber yaşamak (Koloseliler 4:5-6)


Koloseliler 4:5-6
5 Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırsatı değerlendirin. 6 Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz.

Pavlus Helenizm’in çok kültürlü dünya görüşüyle uzlaşmaya yanaşmıyordu. Ruhları ayırma yeteneğiyle, iki cins insan olduğunu anlamış ve böyle bildirmişti. “Günah içindeki ölüler ve Mesih içinde yaşayanlar” Bunun dışında her sentez, din ve eğitim hedefi nafiledir. Anadolu’da, Yunan-Roma tipi eğitim sisteminin egemen olduğu Efes’teki merkez kiliseye şöyle yazdı; “ Sizler de suçlarınızdan ve günahlarınızdan ötürü ölü kişilerdiniz. Bir zamanlar siz de bu işleri yaparken, havayı kaplayan yetkililerin başkanına uydunuz. Bu dünyanın çağdaş gidişine uyarak zaman geçirdiniz. Şimdi de söz dinlemezlik oğullarında iş gören şeytansal ruh budur. Bir zamanlar hepimiz onlar gibiydik,; bedenimizin tutkuları uyarınca davrandık. Bedenin ve aklın istekleri neyse onları uyguladık. Bütün ötekiler gibi, biz de doğal yapımız gereği tanrısal öfkenin çocuklarıydık.” (Efesliler 2:13)

Elçi varlıksal ayrımını derinleştirdi ve daha sonra şöyle yazdı; “Bu nedenle, Rab’be tanıklık eder ve doğrularım; Bundan böyle zamanınızı putperestlerin düşüncesizce geçirdikleri gibi geçirmeyin. Onların anlayışı kapkaranlık olmuştur. Bilgisizlikleri ve yüreklerindeki katılık yüzünden Tanrı’nın yaşamının dışında kalmışlardır. Bu insanlar duyarlılıklarından uzaklaşıp her türlü iğrençliği yapmak için kendilerini açgözlülükle aşağılık ilişkilere verdiler….aldanışın yol açtığı tutkular ardından koşarak yıkıma giden önceki yaşamınıza özgü eski kişiliğinizi üzerinizden atın. Aklınızı ve ruhunuzu yenileyin; öte yandan gerçeğe bağlı doğrulukla ve kutsallıkla Tanrı’ya benzer yaratılan yeni kişiliği kullanın.” (Efesliler 4:17-24)

Putperestlere Tanrı Sözünü müjdeleyen Elçi Galatyalılar’a (bugünkü Ankara ve civarı) iki cins insan arasındaki farkı faydacılık (pragmatik)açısından tanımlıyordu. “ Bedeninizin gereksiz isteklerine gelince, bunlar bellidir: Fuhuş, iğrençlik, sefahat putperestlik, büyücülük, düşmanlık, kavgacılık, kıskançlık, öfke, sürtüşme, bölücülük, iki yüzlülük, çekememezlik, sarhoşluk, içkiligürültülü eğlence âlemleri ve bunlara benzeyen işler. Daha önce uyardığım gibi, sizi yeniden uyarıyorum: Bunları yapanlar Tanrı’nın Hükümranlığı’nı miras alamayacaklar. Bunlara karşın Ruh’un meyvesi sevgi, sevinç, enlik, sabır, iyi yüreklilik, iyilik, sadakat, yumuşak huyluluk özdenetimdir. Bunları kısıtlayan bir yasa yoktur. Mesih İsa’ya bağlı olanlar, utandırıcı istekleri ve tutkularıyla birlikte bedeni çarmıha germiş bulunuyorlar.” (Galatyalılar 5:19-24)

İki tip insan olduğunu tekrarlayalım: Mesih içinde yeniden doğanlar ve günah içindeki ölüler içlerinde Mesih’in konut kurmuş olduğu inanalar ve Tanrı’nın Ruh’unu taşımayanlar. Bu saptamanın burnu büyüklükle ilgisi yoktur, tam tersi, Mesih içinde hak kazanmışlar günahlarını öğrenmişler ve gözyaşlarıyla tanımlamışlardır. Çok iyi biliyorlardı ki, doğal olarak diğer insanlardan daha iyi değildiler. Tanrı’nın çarmıha gerilmiş ve dirilen Oğlu’na olan inançları sayesinde kendilerine Kutsal Ruh’un gücü lütfedilmişti ve şu anda da sonsuz yaşamlarının tadını çıkartıyorlardı. Pavlus onlara şöyle tanıklık etmişti; “ İçinizdeki Mesih gelecek yüceliğin umududur.”

Yaşamında Kutsal Üçlü’ye yer vermeyen bir kişinin yapabileceği en doğru iş, iyi eylemleri ve örnek gösterilebilecek yaşam tarzıyla kendi esenliğini ve adaletini yaratmak olacaktır. Oysa bunu yaparken Tanrı’nın gözünde kaybolmuş olduğunu fark etmez. Hiç kimse iyi değildir, ancak bu güzel bir eğitimle sağlanabilir. İnsan güzel giysiler içindeki bir kaplana benzer, bir et parçası gördüğü yerde hemen yerinden fırlar ve onu kaparak yemeye başlar.

Pavlus bir konuyu özellikle vurgulamak istemektedir ve Koloseliler’e,”insanların büyük bir kısmı “dışarıda” yaşıyor ve bizler etkinliğimizi onların arasında sürdürmek zorundayız” diye konuşur. “ Bize kutsal merkezimize geri çekilmemiz buyruldu, Hıristiyan olmayanların arasında yaşamakta olduğumuzu artık iyice kavrayalım. Aralarında birçoğu, İsa’nın varlığından ve O’nun esenliğinden habersizdir. Bu bilgisiz ve karşı çıkan insanları söz bombardımanına tutarak imana getirmeye çalışmayalım, böyle bir davranış ters etki yapacaktır. Onlar Tanrı’nın Hükümranlığı’nı göremez ve anlayamazlar. İşte bu nedenle bizler, onlar için dua etmeli ve yaşamımızı onlarla beraber bilgelikle ve anlayışla sürdürmeliyiz.” İsa şöyle der; “ Işığınız insanlar önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görsünler ve göklerdeki Baba’yı yüceltsinler.” (Matta 5:16)

Gerçeği arayanlar yaşam biçimimizi inceleyerek Hıristiyanların yalan söylemediğini, çalmadığını ve zina yapmadığını bilmelidirler. Başkaları için yakarmak, dara düşmüş kişilere yardım etmek ve gerekli durumlarda bir çift hoş söz söylemek bizi Mesih içindeki gerçeklere götüren görünmez köprülerdir. Pavlus cesaretle, Koloseliler’e sözlerini “tuzla” terbiye etmek zorunda olduklarını söylüyordu. Dışarıdakilerle her zaman nezaket çerçevesi içerisinde konuşmalı, hiç kimseyi yargılamamalı ve hor görmemeli, ancak konuştuğumuz kişiye Ruh’un yönetiminde, ölümden sonra ne olacağını, kendisini cehennemin mi, yoksa gökyüzünün mü beklediğini sormalıydı. “Mesih hakkında ne düşünüyorsun” sorusu, ikili konuşmalarda her zaman etkili olur. Özellikle bize İsa’yı tanıtan kişiye kulak vermeli, onun ne düşündüğünü ve hangi acıları çektiğini anlamaya çalışmalıyız. Hemen sonra, bu kişi için gökyüzüne yollayacağımız acil yalvarışa ve İsa’ya edilen duaya en kısa zamanda mükemmel bir yanıt gelecektir. Tanrı’nın sözünü konuştuğumuz kimseye aktarabilene ne mutlu. Ancak konuşmasını beceremeyenler, bunu yazılı olarak da yapabilirleri, böylece karşımızdaki kişiye yanıt verebilmesi için zaman tanımış oluruz.

Pavlus genç Kolose kilisesine, “zamanı boşa harcamayın”, Mesih içindeki Tanrı Hükümranlığı’nı yaymak için elinizde ne geliyorsa yapın, diyerek onları yüreklendiriyordu. Tanrı’nın Ruh’unu kanatlandıracak olan yönetmek, gürültülü eylemler ve psikolojik hileler değildir, bizi Kutsal Ruh’un çekim alanına götürecek Tanrı önündeki sessiz duruşumuz ve İsa’nın alçakgönüllülüğüdür. Sevgi ateşine ve doğruluğa kendi etkinliğimizle değil, zayıflığımızı ve eksikliğimizi tanıyan Kutsal Ruh aracılığıyla ulaşabiliriz. Mesih’in tanıkları arasında yer alan bir kişi, Lütfun mucizesine de tanık olacaktır. Zaten, Pavlus sırf bu nedenle hapishaneye koyulmuştur.

Dua: Rab İsa Mesih, tüm insanlığın kurtarıcısı, sana yalvarıyoruz, çünkü Baban göklerdeki ve yeryüzündeki tüm yetkiyi sana verdi. Öğrencilerine dünyanın tüm ülkelerine dağılmalarını, tüm insanlığa kusursuz esenlik içeren Sevindirici Haber’ini yaymalarını, Tanrı’nın, Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un adına vaftiz yapmalarını buyurdun. Yardımını bizden esirgeme ki, tembellik etmeyip ayağa kalkalım ve bizi senin Ruh’una götürmeyi düşünen, bizde ne istediğini, ne yapmamız gerektiğini bildiren insanlara koşalım. Âmin.

Soru 21: Kolose Mektubunun dördüncü bölümündeki beşinci ve altıncı ayetler senin için ne ifade ediyorlar?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 28, 2011, at 06:40 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)