Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 049 (Steadfast in Prayer)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German? -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 5 - Mektubun özeti ve kişisel selam (Koloseliler 4:2-18)

23. Dua etmeyi sürdürün (Koloseliler 4:2-4)


Koloseliler 4:2-4
2 Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın, şükredin. 3 Aynı zamanda bizim için de dua edin ki Tanrı, sözünü yaymamız ve uğruna hapsedildiğim Mesih sırrını açıklamamız için bize bir kapı açsın. 4 Bu sırrı gerektiği gibi açıklıkla bildirebilmem için dua edin.

Tanrı ile kişisel bağlılığın var mı? Dua ediyor musun? Şayet Tanrı senin Baban ve sen de O’nun oğluysan, senin O’nunla, O’nun da seninle konuşması doğaldır. Bir çocuk dünyevi babasıyla konuşmuyorsa, ikisinin arasında bazı şeyler yolunda gitmiyor demektir. Ya çocuk kendisine yapılan haksızlığa kızmaktadır ya da babanın iş yaşamındaki sıkıntıları kafasını kurcalamaktadır ve aklı başka yerdedir. Tanrı bizim Babamız, aynı zamanda da her şeyi bilen ve yücedir. Bizim için hep zaman ayırır. O senin dualarını bekler, böylece O’na sorunlarını anlatır, günahlarını açıkça itiraf edebilirsin. Yüreğini her zaman O’na açabilirsin, senin sesine kulak verir, çünkü O senin Baba’ndır. İsa bizim için öldü ve bizi Tanrı’yla barıştırdı, böylece Baba’nın bildirdikleri içimizde gerçeğe dönüşecektir. (Elçilerin İşleri 1:4)

Dua ile sesimizi nasıl duyurabileceğimizi öğrenmek isteyen Babamız Duasını anımsasın. ( Matta 6:8-13) Tanrı’ya, Baba’ya edilen eşsiz ve dünya dışı bir hitaptan sonra düşüncelerimizin yönünü belirleyen ve yerine getirmemiz gereken göksel hükümranlığa ilişkin üç istek gelir.

Duaların aracılığıyla, konuşmalarında veya davranışlarında Baba’nın adını nasıl kutsarsın? Tanrı’ya yalvarışın, O’na verdiği esenlik ve iyi işleri için şükran sunuşun nasıl olur?

Babamız duasında daha sonra müjdeyi yayma görevi içinde yapılan yoğun yalvarış gelir, burada Babamız’ın ruhsal egemenliğinin büyümesi için dua edilir. İmanın sayesinde Baba’nın dış politikandan sorumluluk alır, pay sahibi olursun. O’nun çağrısına uymaya hazır mısın?

O’nun Babalık istemlerine tamamen boyun eğdiğimizi bundan sonraki yalvarışla vurgularız. Kendini her zaman İsa’ya teslim ettin mi? Baba’nın isteklerinin yaşamında ve çevrende, göklerde olduğu gibi sessizce yerine getirmeyi istiyor musun?

Babamız duası gündelik yaşamımıza ilişkin iki rica ile sürer. İlki her gün gereksinim duyduğumuz ekmeğin verilmesi, ikincisi ise giyim ve yaşam için gerekli nesnelerin dağıtılması. Bu yalvarışın dünya üzerinde açlık çeken herkesi kapsar bu nedenle de çoğul kipiyle yazılmıştır.

Rab’be bizi bağışladığı için şükranlarımızı sunarız, çünkü kimse kendi başına adalet dağıtamaz. İsa günahlarımızın kefaretini kendi kanıyla ödedi ve bize hakkımızı verdi, tabii ki, düşmanlarımızı Rab’bin bizi sevdiği gibi sevmek koşuluyla. (Matta 6.12.14.15)

Babamız duasının son iki ayetinde kötü olandan bizi kurtarması için Tanrı, Baba ve Oğul’a dua eder sınanmamıza izin vermemesini dileriz. O bize kutsallığının sertliği içinde her türlü sınanmada O’na sığınmayı, Kutsal Ruh aracılığıyla korunmayı, yönetilmeyi ve teselli edilmeyi öğretir.

Son isteğin konusu şeytan ve onun ruhlarına karşı verdiğimiz ruhsal savaştır. Hiç birimiz tek başına zafer kazanamaz. Tanrı, Baba ve Oğul’dan bizi şeytanın, kötünün hilelerinden tamamen kurtarmasını dileriz. Mesih’in içinde onun tehditlerinden korunmuş oluruz.

Babamız Duasının birçok dileği çoğul halinde yazılmıştır böylece yalnız kendimiz için değil, diğer İsa ardılları ve imansızlar için de yalvarmış oluruz. Bir tek kendisi için dua eden kişi ruhsal bencil olma tehlikesiyle baş başadır.

Üç cevherli Tanrı’ya yalvarmamız ve O’nu yüceltmemiz bize ışık verir, bu yolla kendi sorunlarımızın çok ufak olduğunu anlarız, çünkü Baba’nın hedefi sevgisini ve doğruluğunu dünya çapında bir hükümranlık aracılığıyla etkili olmasıdır. Oğlu’na gökte ve yeryüzünde tüm yetkiyi verdi ki, ezeli göksel gücü O’nun ardılları arasında kendini belli etsin, böylece Baba’nın yüceliğinin gelişine hazır olsunlar. Sen de gökyüzündeki Baba’na geri dönüp O’nu görmek, ailesi içinde sonsuza dek kalmak ister misin?

Âmin bu muhakkak doğrudur, oldu bil anlamına gelir. Şayet Rab İsa ve O’nun Ruh’u adına yalvarıyorsan Tanrı seni mutlak duyacaktır.

Pavlus mektubunda Babamız duasında geçen dileklerden birini özellikle vurgulayarak, teşekkür etmemizi buyurdu. İnançlıların birçok duası dolaylı ve dolaysız dilekleri içermektedir. Küçük çocuklar gibi isteklerimiz bitmez, ancak bu dileklerimiz yerine geldiğinde ender teşekkür ederiz. Şu soru hepimize yönetilmiştir; Teşekkür ederken çok mu cimri davranıyoruz? Göklerdeki Babamız dileklerimizi yerine getirecek, biz ise teşekkür etmeyi unutacağız. Böyle bir davranış biçimi kendimizi Tanrı’dan üstün gördüğümüz şeklinde yorumlanabilir. Mezmurlar bize giderek artan ciddi dileklerimiz sonrasında nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretirler. (Mezmurlar 50:23; 103:122; 104:135; 107:145; 108:15; vb) Aynı şekilde, Elçilerin İşlerinde ve Pavlus’un mektuplarında, Kutsal Ruh’la mesh edilmişe nasıl teşekkür etmemizi gerektiği konusunda birçok ipucu verilmişti. (Elçilerin İşleri 16:23-26; 21:35; Efesliler 1:3-6, 14-16; 3:20-21; 5:18-20 )

Pavlus’un Kolose cemaatinden kendisi için acilen dua etmelerini istemesi garipsenecek bir durumdur. Bu yolla Rab İsa’nın kendisine ve ekibine ulaşılamamış uluslara giden kapıları, Sevindirici Haber’i tam yetkiyle yayabilmesi için de tüm yürekleri açmasını ummaktadır. Elçi Kolose kilisesinden, Roma hapishanesindeki uzun tutukluluk süresinin sona ermesi için yalvarmalarını istememiştir. Dileklerinin arasında böyle bir istem yoktur. Onun en büyük dileği, Sevindirici Haber’in yayılması, böylece insanların doğru yolu bulabilmesi, yeni kiliseler oluşması, tüm bu eylemlere kendisinin de hapishaneden katılması, Baba’nın hükümranlığının gelmesi ve Baba adının kutsanmasıdır.

Tanrı kiliselerin bu yalvarmalarını işitti. Pavlus’un mektupları günümüzde bile birçok dilde ve ülkede yeni bir çığır açarak Sevindirici Haber’in yayılmasında önemli katkılar sağlar. Ölüm döşeğindeki bir hasta, Pavlus’un kendisini suçlayan ruhlara söylediği şu cümleyi anımsatmıştır; “ Günahın arttığı yerde, Tanrı’nın kayrası da çok daha büyük ölçüde arttı.” (Romalılar 5:2)

Pavlus öncelikle kendisine bildirilmiş olan ve yüzlerce defa tanıklık ettiği akıl almaz büyüklükteki sırrı açıklamak istiyordu. Buna göre Mesih kendisine iman eden Yahudi olmayanların içinde konut kurmaktadır. Pavlus ayrıca nefes kesen bu konuya da açıklık getirir; “ İçinizdeki Mesih gelecek olan yücelikle ilgili umuttur.” (Koloseliler 1:27) Pavlus tutukluluğunu Yahudilerin, Yahudi olmayan bir kişiye Eski Antlaşma’nın bildirileri ve esenliği içinde yer vermelerinden kaynaklandığını düşünmektedir. Fanatik bir Yahudi bu olay bağışlanmaz bir iftira olarak değerlendirir. Pavlus ve arkadaşları işte bu nedenle takibe alınmışlardır. (Elçilerin İşleri 21.27.22:23 vb)

Pavlus müjde yayma görevinin kendisine coşkusu veya dini idealizmi sonucu verilmediğini, bunun kendisi için Tanrısal bir zorunluluk olduğunu bildirir. O çarmıha gerilmiş diri İsa’yı, Tanrı’nın Oğlu’nu bildirmek zorundaydı. Rab kendisini YahudiHıristiyanları takip edene göstermiş, ancak onu yargılamamış, bilakis bağışlayarak Yahudilerden oluşmayan yeni bir kilise kurması için çağırmış ve ona yetki vermiştir. İşte Pavlus bu nedenle takip edilecek ve ölecekti. (Elçilerin İşleri 9:16)

İsa’nın yaşamını inceletenler Tanrı’nın yüklediği kaçınılmaz sorumluluğun O’nun Oğlu’nda da var olduğunu, uysallıkla kabullenip sonuna kadar uyguladığını bilirler. (Matta 16:21; 17:12; Markos 14:49; Luka 2:49; 9:44; 24:26; Yuhanna 3:14; 10:16; 20:9 vb) Bu zorunluluk merhametsizce belirlenmiş bir yazgı değil, Babaları Tanrı’yı sevenlerin içsel dürtüsüdür. Baba onları Kurtarma programını bildirsinler diye çağırmıştır.

Kötü ezeli her zaman Tanrı’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a düşman olmuş, bir zamanlar İsa Mesih’le uğraşmıştır, şimdi ise O’nun kiliselerine içten ve dıştan saldırmaktadır. Bu nedenle Pavlus kaçınılmaz sorumluluğunu, dünyanın karanlık güçlerine karşı yaptığı ruhsal savaşta içinde, Anadolu’nun bu genç kilisesi için arttırmıştır. “Tanrı’nın Hükümranlığı’na birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekiyor.” (Elçilerin İşleri 14:22)

Bu nedenle, Pavlus iman ve ahlak üzerine verdiği yoğunlaştırılmış derslerini, dua ederken uyanık olmak ve özellikle geceleri uyku tutmadığı zamanlarda sürekli yalvarmak önerileriyle tamamlamış oluyordu. “ Doğru kişinin dileği çok güçlü ve etkindir.”(Yakup5:16)

Dua: Göklerdeki Babamız, sana ve Oğlun İsa Mesih’e yönelmemize her zaman izin verdiğin için dua ediyoruz. Bize, Abba, Sevgili Baba! Diyerek seslenen dua Ruh’unu bağışladığın için teşekkür ediyoruz. Bizlere Babamız duasını öğreterek O’nun gücü ve Ruh’u içinde yalvarmamızı sağlayan İsa Mesih’e şükran duyuyoruz. İsa Mesih adına konuşan kutsalların konuşmalarını dinlememize fırsat tanıdın. Bize yardım et ki, sana inanmaya ve dua etmeye devam edelim. Sesimize kulak ver. Âmin.

Soru 20: Pavlus öğretilerini ve mektuplarını, niçin sürekli inanmak ve dua etmek önerisiyle tamamladı?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 28, 2011, at 06:24 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)