Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 043 (The Elixir that Keeps a Church Alive)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 3 - Dirildikten sonraki yaşamın nasıl? (Koloseliler 3:1-17)

18. Kiliseye can veren iksir (Koloseliler 3:16)


Kolose ve Laodikya kiliselerinin kuruluş ve gelişim aşamalarında gösterdiği özen ve verdiği ayrıntılı talimatlardan sonra tutuklu Elçi bunun nasıl yapılacağını ve korunacağını açıkladı.

Koloseliler 3:16
16 Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nağmeler yükseltin.

Tanrı’nın sözü O’nun gücünü kanıtlar. Sözü ile tüm maddeleri ve canlıları yaratmış, yasasını Musa’ya bildirmiştir. O’nun sözü bizi tövbe etmeye zorlar ve tüm hastalıkları iyileştirir, içimizdeki günahların bağışlanmasını sağlar ve kederlilere teselli verir. Rab’bin sözü insanları yeniler ve dünyaya çekidüzen verir. O’nun sözünü asla değersiz görmemeliyiz. O Üç Cevherli Tanrı’nın yetkisini taşımaktadır.

Pavlus ilginç bir biçimde Tanrı’nın sözü demez, Mesih’in sözü diye yazar. Eski ve Yeni Antlaşma’nın arasında önemli bir fark vardır. Eski Anlaşma genelde ilk inanç metinlerini içerir. Oysa Yeni Antlaşma ikinci ve üçüncü inanç metinlerine dayanan Mesih’in içindeki esenlik ve de Kutsal Ruh’un ürünlerinden ve bağışlarından söz etmektedir. Bunlar Eski Birliğin 29 kitabında yalnız kısmen açıklanmıştır. İsa’nın kişiliği ve Kutsal Ruh’un gücü Yeni Antlaşma Metinlerinde açıkça ve ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Eski Antlaşma’nın kitapları bir binanın üst katlarına çıkabilmemiz için mutlaka kullanmamız gereken zemin katına benzetilebilir. Ancak zemin katında bilgilerin doluluğu ve gücü üst katlardaki kadar fazla değildir. Mesih’in Sevindirici Haber’iyle, çarmıha gerilmiş ve dirilmiş Mesih’in başlattığı, dünya tarihinin günümüze kadar uzanan Tanrı’nın lütuf çağı başlamıştır. Bunların dışında, Pavlus’un kendi sözlerini ve mektuplarını “ Mesih tarafından müjdelenmiş bizim veya benim Sevindirici Haber’im” diye adlandırdığını, ancak bu adı kendisinin koymadığını, Rab’bi tarafından bildirildiğini biliyoruz. (Romalılar 2:16; 16:25; I. Korintoslular 9:16; 15:1; II. Korintoslular 4:3; Galatyalılar 1:8; I. Selanikliler ¼; II. Selanikliler 2:14 vb)

“Mesih’in sözleri” O’nun yaşamını anlatır, sözlerini, 1000 buyruğunu ve de çarmıhta tamamlanan kurtarışını, ölüler arasından dirilmesini kapsar, ayrıca Kutsal Ruh’un geleceğini bildiren mesajları ve mahşeri bildiren kehanetleri de içerir. Şayet, “İsa’nın sözleri” aynı zamanda Pavlus’un kendi açıklamalarını da kapsıyorsa, bu müjde bildiren sözler, Kutsal Ruh’un ürünlerini ve bağışlarını, Tanrısal gücünü de ifade ediyorlar demektir. Ancak bu kavram ne 365 yasaklı ve 248 koşullu Musa Yasalarını, ne de Ferisiler ve Yazı bilimcilerinin YahudiHıristiyanları etkilemiş, Pavlus’un güçlü duygularla karşı koyduğu öğretilerini içermez, Elçinin mektuplarında belirttiği gibi, İsa’nın ölümü ve dirilişi aracılığıyla lütfedilen esenliği ifade eder. Pavlus esenlik için başka yollar öneren ve bu öğretilerinde direnenleri “lanetlenmiş” olarak niteler. (Galatyalılar 1:8-9)

Dua: Rab İsa, söylediğin her söz için sana teşekkür ediyoruz. Onlar bizim yaşamımız, gücümüz ve esenliğimizdir. Günümüzde bir değil, beş Sevindirici Haber’e sahip olduğumuz için sana dua ediyoruz, çünkü bizler Pavlus’a senin tarafından dikte ettirilmiş mektupları da Sevindirici Haber olarak değerlendiriyoruz. Sözlerinin amacına uygun olarak, onların içimizde yer etmeleri, bizi etkilemeleri için bizden yardımını esirgeme. Âmin.

Soru 14: İsa’nın sözleri niçin yeri doldurulamaz ve önemlidirler?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 28, 2011, at 03:24 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)