Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 024 (Christ the Head and Reconciler of the Church)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 1 - Hıristiyan inancının temel ilkeleri (Koloseliler 1:1-29)

6. Kilisenin Başı ve onu Tanrı ile barıştıran Mesih (Koloseliler 1:18-23)


Koloseliler 1:18
18 Bedenin, yani kilisenin başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur.

Doğu ülkelerinde “baş” sözcüğü düşündüklerini gerçekleştirmek için yetki ve güce sahip, hüküm süren efendi anlamına gelir. Onun yerini kimse tutamaz. Yapacağı işlerin kararını o tek başına verir.

Ancak kilisenin başı deyimi daha derin bir anlam içerir. Yüce Rab Şam önlerinde Pavlus’a “Bana niçin eziyet veriyorsun?” diye sormuştu. (Elçilerin İşleri 9:4) Pavlus bu sorunun anlamını henüz çözememişti ve nasıl yanıt vereceğini bilemedi. Ayrıca, kendisine sesleneni de tanımıyordu. İsa ona adını söyleyip, suçlamasını “ben senin eziyet verdiğin İsa’yım” diye sürdürünce, yere diz çökmüş kişi bu sarsıcı gizemi çözdü. “ İsa yaşıyor. O ve kilisesi çözülemez bir birliktelik içindeler.” Pavlus çarmıha gerilmiş kişinin çoktan ölmüş, cesedinin çürümüş olduğunu düşünmüştü, oysa şimdi O tüm yüceliği içinde dimdik ayaktaydı.

Saul, genç Pavlus Yahudi topluluğundaki fikir ayrılığa son vermek için, çarmıha gerilmişin haleflerini ortadan kaldırmak istemekteydi, şimdi diri kişi kendisine onun yalnız haleflerini yok etmek istemekle kalmayıp, kendisine de eziyet çektirdiğini, işkence ettiğini söylüyordu. Pavlus artık anlamıştı, Rab İsa ve kilisesi, aynı bedenle başın birbirlerinden ayrılamayacağı gibi, bir bütün oluşturmaktadırlar. Mesih kilisesine verilen her acıyı ruhsal baş önceden duymaktadır.

Bu birlik Kutsal Ruh’un sevgisiyle oluşmuştur. İsa’ya inananlar Tanrı’nın Ruh’unu aldıktan sonra ölümlü günahkârlar olmaktan çıkıp, saf Tanrı çocukları olmuşlardır. Kutsal Ruh’tan doğma İsa ve O’nun yeniden dirilen halefleri ruhsal birlikteleri içinde, aynı Ruh’la birbirlerine uyum sağlamışlardır. O baş, halefleri ise başın buyruklarını harfiyen uygulayan bedendir.

Pavlus mektuplarında yalnız kendisine bildirilmiş bu temel gizem ve Tanrı’nın iyileştirme planına sıkça değinmiştir. (Romalılar12:48; I. Korintoslular 12:431; Efesliler 1:22; 4:1516 vb) Bu mektupları okuyan kimse, kendisine şu soruyu yöneltmelidir; “Ben Mesih’in etkin, saygılı ve merhametli bir organı mıyım? “ İsa ile kutsal beraberliğimiz, O’nunla birlikte acı çekmemiz için bize öncelik sağlayan Tanrı’ya hangimiz dua ediyor?

İsa ölüler arasından dirildi. O yalnız sayısız yaratık arasından Tanrı’nın önüne ilk çıkan olmayıp, sonsuza dek yaşayacakların birincisidir. İsa günah, şeytan ve ölüme galip geldi. Kötüler O’nu aratmak için az çaba göstermediler. O’nun dirilişi Meryem’in Oğlu’nun kutsal ve günahsız olduğunun, kefaret ölümünün Tanrı tarafından kabul edildiğinin ve içindeki ölümsüzlüğün asla bitmeyeceğinin sinyallerini vermektedir. Mesih’in kötüler üzerindeki zaferi ve bunun hukuksal sonucu olarak Tanrı’nın gazabının ortadan kalkması, yeni bir çağın açılmış olması demektir. Babası’nın ilk Oğlu, aynı zamanda günahın ortaya çıkmasından sonra canlanarak ölüler arasından dirilen ilk kişidir. Bu bağlamda Doğu kilisesi O’nu “ölüler arasından ilk dirilen” olarak adlandırır. Paskalya yortusu Ortodoks kilisesinin en büyük bayramıdır. Bu bayramda Mesih’in zaferi ve sonsuz yaşamın O’nun içinde belirmesi kutlanır. Yaşamın ilk kişisi bizim ölümlü dünyamıza girer ve ruhsal ölümü gerçekleşmiş günahkârları yaşayan kutsallara döndürür. Ancak bunun tek koşulu O’na güvenmek ve böylece O’nun ruhsal bedeninin içinde yer almaktır. Diğer Hıristiyanlarla beraber Mesih’in zaferine seviniyor, O’nun Ruh’u içinde mi yaşıyorsun? Yoksa hala günah, kibir ve kendini beğenmişlik içinde misin?

Dua: Baba, bize lütfettiğin ölçüsüz bağışlaman sonucu Mesih’in ruhsal bedeninde yaşadığımız ve her zaman yaşayacağımız için sana dua ediyoruz. Bizi bu merhametli bedenin etkin hizmetkârları yap, öyle ki, ruhsal başımıza her zaman itaat edelim, O’nun sözünün dışına çıkmayalım. Günahlar içindeki ölülere can ver, böylece Oğlu’na bağlı yaşasınlar. Âmin.

Soru 24: Hala yüreğinin isteklerine göre mi yaşıyorsun? Yoksa ruhsal başına severek itaat etmeyi öğrendin mi?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 22, 2011, at 08:11 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)