Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 023 (Christ, Image of His Father and Creator of the Universe)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 1 - Hıristiyan inancının temel ilkeleri (Koloseliler 1:1-29)

5. Babası’nın sureti ve evrenin yaratıcısı Mesih (Koloseliler 1:15-17)


Koloseliler 1:17
17 Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir.

Mesih’in melekler ordusu

Elçiler gelmiş geçmiş milyarlarca meleğin varlığına tanıklık etmişlerdir. Onlar varlıklarını, düzenlerini, sınıflandırmalarını ve sıralamalarını Mesih’e borçludurlar. Mesih bilgisini, yüceliğini ve bilgeliğini göksel Babası’ndan miras aldığı ve sonsuz yaşama sahip olduğu için, gökte ve yeryüzündeki her şeyi sayısız çeşitlilikte yaratabilmiştir. Bizler duygusal düşünce yapımız içinde çoğu zaman görünmez güçlere ve kuvvetler karşı olan inancımızı ve anlayışımızı kaybettik. Bu kötü ruhların ve ölülerin dünyası için geçerli olduğu gibi, Tanrı’nın koruyucu melekleri ve Kutsal Ruh’un güçleri için de geçerlidir. Yeni Antlaşma’da anlatılanları dikkatle incelemeliyiz ki, şeytanın tuzağına düşmeyelim, İsa Mesih adına ruhları ayırmayı öğrenelim. Pavlus bu konuyla ilgili olarak şöyle konuşur; “Rab’de ve O’nun görkeminin gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için, Tanrı’nın tüm silahlarını kuşanın. Çünkü savaşımız ete ve kana karşı değildir. Ama yönetimlere, yetkilere, karanlığın egemen güçlerine göksel yerlerdeki ruhsal kötülük kuvvetlerine karşıdır. Bu nedenle kötü günde bu güçlere karşı durabilmek ve gerekli direnişi gösterdikten sonra ayakta dimdik kalabilmek için Tanrı’nın silahlarını kuşanın. (Efesliler 6:10-13)

MesihEvrenin Rab’bi ve Yaratıcısı

Pavlus Yaratan Mesih’e ilişkin iletilerini, her şeyin O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldığını, varlıklarını yalnız O’nun içinde sürdürebileceklerini söyleyerek tamamladı. Yaşamını hapishanede sürdüren Pavlus’un bu söylemleri üzerinde kafa yoranların neredeyse nefesi kesilir. Mesih varlığını yalnız her türlü yaratık, melekler, ışık ve canlı içinde sürdürmez, O aynı zamanda tüm bu saydıklarımızın yaratıcısıdır ve bu nedenle de her şeyin sahibi O’dur. Bilsen de, bilmesen de, kabul etsen de, etmesen de, sen Mesih’e aitsin. Birçok insan Efendisi’nin malını çalarak, özgür, tek başına ve kendi başına buyruk olmak istemektedir Onlar kendilerini kandırmakta, karanlığın ruhuna davetiye çıkartmaktadırlar. Tanrı ve O’nun Oğlu ile kuracağımız düzenli bir ilişkinin dışında, barış ve iç huzur bulmamız mümkün değildir. Kilise babalarında Augustin şöyle der;” Yüreğimiz içimizde huzur bulamaz. Ne zaman ki, Rab içimize girer, o zaman biz rahata ereriz.”

Dünya varlığını asla tek başına sürdüremez. Tanrı yapıcı güçtür. O’nun adı, İbranicede “güç, kuvvet” anlamına gelen “El” sözcüğünden türetilmiştir. Yaşamlarını Tanrı ve Oğlu’nun gerçek kutsal ve kurtarıcı gücü olmaksızın sürdürmek isteyenler, kapılarını onun özünü ve varlığını zehirlemek, karanlığa sürüklemek ve yıkmak isteyen olumsuz güçlere açmış olurlar. Bizler ve çocuklarımız, ancak Tanrı Oğlu’nun esenlik istemleriyle uyum sağlarsak ve kendimizi O’nun lütufkâr sevgisine atarsak kutsanmış varlıklar olabiliriz. Tüm dünya, Tanrı Oğlu’nun merhameti ve lütufları sayesinde yaşamaktadır. Yaratıcı Rab, inatçı kullarına karşı sabırlıdır, onlarda tövbe etmelerini bekler. Ancak, imanlarından uzaklaşanlar, Rab’bin istemlerini yerine getirmeyenler, yaratıcılarının karşısına çıktıklarında O’nu yargıç olarak bulacaklardır. Çünkü O varlık nedenimizdir, istesek de, istemesek de, O’nun içinde ve O’na doğru yaşarız. Bu noktada eleştirmenler, Pavlus’un Helenist felsefesinin ön plana çıktığını belirtirler. Onlara verilecek yanıt, Pavlus’un Tarsus’ta Helenist bir çevrede dünyaya geldiği ve okula gittiği, ancak okuyucularının Sevindirici Haber’in tesellisini anlayabilmeleri için, Semitik düşünce yapısından çıkartıp, HintAvrupa düşüncesine çevirdiği olmalıdır. Mesih’in halefleri huzurlu olabilirler, çünkü Mesih, varlıkları ve gelecekleri için onların adına dua etmiştir; “ Ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller. Onları dünyadan kaldırman için değil, kötü olandan koruman için dilekte bulunuyorum. Senin sözün gerçektir.” (Yuhanna 17:14-17)

Dua: Rab İsa Mesih, onlardan önce var olduğun, onları yarattığın ve kurtardığın için, tüm melekler sana dua ediyorlar. Sen evrenin yüce sahibi ve kralısın. Deri ve saçlarımız, ruh ve bedenimiz, hepsi sana aittir. Bize yardım etki, sana seve seve hizmet sunalım, buyruklarını yerine getirelim, ruhları senin adına ayıralım, Mesih karşıtlarının egemenliğine girmeyelim. Âmin.

Soru 23: Pavlus’un “ Mesih gök ve yeryüzünün yaratıcısı ve evrenin sahibidir” mesajı ne anlama gelir

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 21, 2011, at 02:08 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)