Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 008 (Background 1)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 1 - Hıristiyan inancının temel ilkeleri (Koloseliler 1:1-29)

Exkurs 1 - Elçilerin esenlik dileklerine ilişkin açıklamalar(Koloseliler 1:1-2)


Sizlere Babamız Tanrı’dan
ve Rab İsa Mesih’ten
Kayra ve
esenlik gelsin

(Romalılar 1:7)

Bu dilekler bazı ufak değişiklikler ve eklemelerle Yeni Antlaşma’daki her 13 Pavlus mektubunda yer almaktadır.( I. Korintoslular 1:3; II. Korintoslular 1:2; Galatyalılar 1:3; Efesliler1:2; Filipililer 1:2; Koloseliler 1:2; I.Selanikliler 1:1; II. Selanikliler1:2; I.Timoteos 1:2; II. Timoteos 1:2; Titus 1:4; Filimon 3) Bu dilekler Pavlus’un vaazlarına mektuplarına ve dualarına işaret etmektedirler. Onun söylemek istediği başka bir şey değildir. Bu sözcüklerle Pavlus, Sevindirici Haber’inin tüm özünü kiliselere aktarmaktadır. Sadece Kolose kilisesine yazmış olduğu mektupta dileklerinin son kısmına yer verilmemiştir.

Lütuf

Tanrı’nın lütfü Müslümanlık gibi başka dinlerde de vardır. Genelde, insan yaşamındaki güzel şeyler için kullanılır, örneğin rüyalarını süsleyen cennet gibi. Muhammed, Müslüman halkını bağışlanmışlar” diye adlandırır ve evlatlığı Zeyid’in karısı ile evliliğini Allah’ın bir lütfu olarak niteler.

Pavlus Tanrı’nın özel lütfünden söz etmez, günahkârların bağışlanmasını kurtuluş tarihinin hukuki bir dalgalanması olarak kabul eder. Elçi üç cevherli Tanrı’nın lütfünü tüm günahların bağışlanması, utanç duygularının yok edilmesi, sonsuza dek geçerli bir hak ve günahlarından arındırılmış kişinin lekesiz biçimde gösterilmesi şeklinde yorumlar. Kurtuluşun gerçeği onun için Tanrı lütfünün temelini ve gizemini kapsamaktadır.

Tanrı lütfü günahkârlara karşılıksız verilen bir haktır, onu elde etmek için dua etmek, oruç tutmak, zekât vermek veya hacca gitmek gerekmez. Aynı şekilde, sevap işlemek de Tanrı’nın lütfünü gerektirmez. Pavlus, Musa Yasalarını tahsil etmiş, onun 613 maddesini eksiksiz olarak yerine getirmiştir, yine de Tanrı’nın karşılıksız lütfünü bilmediğinden, Hıristiyan cemaatlerine kanlı takiplerde bulunmuştur. Sanhedrin’nin buyruğu uyarınca, Şam kilisesini yıkmak için yola çıkan Pavlus, yolculuğu sırasında üstüne dökülen yüceliği içinde İsa ile karşılaşmıştı. İsa onunla konuşmuş, yanıt vermiş ve kilisesini takip eden bu kişiyi Sevindirici Haber’i pagan halklara yaymak üzere elçi olarak seçmiştir. Pavlus kendisine karşılıksız olarak verilen bu lütufla, Tanrı’nın gazabı ve yargısından kurtulduğunu anlamıştı.

Bu lütuf ne yalnızca kişinin günahlarının bağışlanmasını kapsar, ne de Tanrı yasalarına karşı gelmekle ortaya çıkmış suçların bağışlanmasını içerir. Bu lütuf çok geniş kapsamlıdır ve her şey için geçerlidir. Suçlu kişinin bilerek veya bilmeyerek işlenmiş günahları ve kalıtımsal günahlar, bizim sahip olmadığımız, Tanrı’ya özgü yücelik içinde tümüyle silinir. (Yaradılış 1:27; Romalılar 3:23) Tanrı’nın lütfüyle günahkârlara tüm varlıklarının kapsamlı bir temizliğini armağan edilmiş olur. (Mezmur 103:3)

Tanrı lütfüyle günahkârlara verilen, sonsuza dek geçerli bu haklar yalnız inançlı veya vaftiz edilmiş Hıristiyanlara özgü değildir, Yahudiler, Müslümanlar, putperestler ve Budistlerle komünistleri ve ateistleri de kapsar. Onlar kendilerine verilen bu hakkı genellikle bilmezler veya ruhsal körlükleri içinde bağnazca reddederler. Oysa Tanrı’nın sınırsız lütfü dünya üzerindeki herkes için geçerli bir haktır. Hangimiz bize bağışladığı bu hak için O’na teşekkür ediyor ve O’nun sevgisine inanıyor?

Lütuf Tanrı’nın geçici ruhsal durumuyla ilgili olmadığı gibi, O’nun sempati duyduğu bir suçluya tanıdığı öncelik de değildir. O herkes için ve her zaman geçerlidir. (Mısır’dan Çıkış 33:19) Bağışlanan kişi bazen istemeyerek tekrar günaha girebilir, ancak böyle bir durumda Rab ona sadık kalacaktır, çünkü onunla bağışlayıcılık anlaşması yapmıştır. Fark etmemiş olsak bile artık yasanın çağında değil, bağışlama çağında bulunmaktayız. “ Dağlar yerinden kalksa, tepeler sarsılsa da, sadakatim senin üzerinden kalkmaz, esenlik anlaşmam sarsılmaz “ diyor sana merhamet eden Rab.” (Yeşaya 54:8-10; Luka 4:19)

Tanrı lütfü nasıl oluştu? İsa Mesih’in kefaret ölümüyle ortaya çıktı. Vaftizci Yahya Ürdün Irmağında, Meryem’in Oğlunu vaftiz ederken şu gerçeği anlamıştı: “İşte dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu” (Yuhanna 1:29) Pavlus şöyle tanıklık eder: “Tanrı Mesih’in kişiliğinde insanların suçlarını saymayarak dünyayı kendisiyle barıştırıyordu. Bize de barıştırıcılık sözünü verdi…. Tanrı günah nedir bilmeyeni bizim yerimize günah kıldı. Öyle ki, Mesih’te Tanrı’nın doğruluğu olalım.” (II. Korintoslular 5:19,21) Ulusların Elçisi böyle bir tanımlamayla inancının temel görüşünü ortaya koymaktaydı.: “ İman edenlerin tümü, aralarında hiçbir ayrım olmadan İsa Mesih’e iman yoluyla Tanrı tarafından doğru sayılırlar. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. Onlar bir karşılık ödemeden Tanrı’nın kayrasından yararlanarak, Mesih İsa’da sağlanan kurtuluşla doğrulukla donatılırlar. “ (Romalılar 3:22-24) Elçi Yuhanna aynı gerçeği benzer biçimde açıklar: “O, günahlarımızın, yalnız bizim değil, tüm dünyanın günahlarının bağışlatılmasını sağlayandır. “ (I.Yuhanna 2:2) Onun minik müjdeli iletisinde, herkesin Tanrı’nın bağışlamasıyla teselli bulması gerektiğini okuyoruz: “ Tanrı dünyayı o denli sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, her kim O’na iman ederse yok olmasın, sonsuz yaşama kavuşsun. Çünkü Tanrı, Oğlu’nu dünyayı yargılamak amacıyla göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.” (Yuhanna 3:16-17)

Sizinle beraber olsun

Elçi Pavlus, Semitik dil anlayışına göre bu sözleriyle şöyle demek istemektedir; Bu lütuf artık size aittir. O size yalnız vaat edilmemiş, bir hak olarak verilmiştir. O artık sizindir ve size Tanrı lütfünün bir armağanıdır. Böyle bir hak bu gerçeğe inananlara verilir. İnançsızlar veya bu armağana ilgi göstermeyenler kendi kendilerini cezalandırmış olurlar. Bu hak bağışı her tövbe edene ve inancını değiştirene açıktır. Elçi Yuhanna şöyle tanıklık etmektedir: “ O’na iman eden yargılanmaz. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı’nın biricik Oğlu’nun adına iman etmemiştir.” (Yuhanna 3:18-19) Tanrı’nın lütfü büyük ve çok kapsamlıdır, ancak kabul edilmesi, inanılması ve teşekkür ederek kullanılması gerekmektedir. Bir çekin yasal olarak üzerinde yazılı meblağ kadar değer taşısa da, hamili tarafından imzalanmamışsa, hiçbir geçerliliği olmaz. Bağışlanma hakkını kaybeden bir kişi sonsuza dek kayıptır. Tanrı’ya, İsa’nın senin yerine öldüğü için teşekkür et ve bil ki, O’nun sadakati asla bitmeyecektir.

Dua: Göklerdeki Babamız, Elçi Pavlus’un yazdığı mektuplarda okuyucularına, Senin lütfünün, gücünün ve sevginin sonucu, İsa Mesih’in kefaret ölümü aracılığıyla bağışlanmaya hak kazandıklarını bildirdiği için, sana teşekkür ediyoruz. Kalıcı iman sahibi olmamız, olumlu düşünmemiz ve her türlü ayartma karşısında senin sonsuz lütfünden destek alma konusunda bize yardım et. Âmin.

Soru 8: Yeni Antlaşma’daki “Lütuf sizlerle beraber olsun” sözünden ne anlıyorsunuz?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 10, 2011, at 11:38 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)