Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 097 (The plot to kill Paul in Corinth)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 2 - అన్యులలో మరియు అంతియోకు నుంచి రోమా సంఘము వరకు ప్రకటించిన పునాదుల యొక్క నివేదిక - పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడిన అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క సేవ పరిచర్య (అపొస్తలుల 13 - 28)
D - మూడో మిషనరీ ప్రయాణం (అపొస్తలుల 18:23 - 21:14)

6. కొరింథులో కొందరిని చంపడానికి ఉద్దేశించిన పథకం - యెరూషలేము వైపు అతనితో పాటు సహచరులతో ప్రయాణించే వారి పేర్లు (అపొస్తలుల 20:3b-5)


అపొస్తలుల 20:3b-5
3 అతడు అక్కడ మూడు నెలలు గడిపి ఓడయెక్కి సిరియకు వెళ్ల వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుట్ర చేయుచున్నందున మాసిదోనియమీదుగా తిరిగి రావలెనని నిశ్చయించుకొనెను. 4 మరియు పుర్రు కుమారుడును బెరయ పట్టణస్థుడునైన సోపత్రును, థెస్సలొనీకయులలో అరిస్తర్కును, సెకుందును, దెర్బే పట్టణస్థుడైన గాయియును, తిమోతియును, ఆసియ దేశస్థులైన తుకికు, త్రోఫి మును అతనితోకూడ వచ్చిరి. 5 వీరు ముందుగా వెళ్లి త్రోయలో మాకొరకు కనిపెట్టుకొని యుండిరి. 

యెరూషలేములోని హింసించబడిన సంఘానికి సహాయం చేయడానికి మేసిడోనియా, గ్రీస్, ఆసియా, అనాటోలియాల్లోని అన్నిసంఘాల నుండి పంపించడానికి పౌలు ఏర్పాట్లు చేశాడు. ఇది మనము చదివేది (2 కొరింధీయులకు 8:16-24). యెరూషలేముకు వెళ్ళే ప్రయాణం ఒంటరిగా ఉంటుంది, అది ఎన్నుకోబడిన సహోదర సహవాసము లో చెప్పబడింది. ఆయన నాటాడు ప్రతి సంఘముల నుండి ప్రతినిధి చేరాడు.

మధ్యధరా సముద్రములో తుఫానుల కారణముగా, ఆ ఓడలో సముద్రములో ప్రయాణించకుండా, పౌలు, కొరింథు నుండి సిరియాకు, సముద్రములో ఉన్న తన వసంతకాలంలో తన స్నేహితులతో ప్రయాణం చేయాలని అనుకున్నాడు.

ఏదేమైనా, కొరింథులోని యూదులు పౌలును చంపడానికి తీవ్రంగా నిశ్చయంగా నిరాకరించబడ్డారు, ఆయన తిరస్కరించినందుకు, సిగ్గుమాలిన కారణం, రోమ గవర్నర్ ముందు తీసుకురాబడినప్పుడు ఆయన తిరస్కరించబడినప్పుడు ఆయన తిరస్కరించబడ్డాడు. బహుశా యెరూషలేములోనిసంఘానికి చెల్లించబడిన గొప్ప మొత్తాన్ని అతన్ని దోచుకునేందుకు కూడా పౌలును చంపడానికి నిశ్చయించుకొన్న కొంతమంది బహుశా సూచించారు. కానీ క్రీస్తు తన సేవకుడు ఉంచింది, మరియు ఈ చెడు ఉద్దేశం నుండి అతనిని కాపాడాడు. పాల్ ఈ ప్లాట్లు గురించి తెలుసుకున్న వెంటనే అతను తన ప్రణాళికలను మార్చుకున్నాడు మరియు అతని శత్రువులు అతనిని చంపడానికి పన్నాగం పెట్టినందున, సముద్రంతో ప్రయాణం చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు, వారి నేరాన్ని గుర్తించలేదు. ఆ విధంగా, ఎఫెసస్కు కాలినడకన, దీర్ఘకాలిక మరియు సుదీర్ఘమైన భూభాగ యాత్రను, వందల కిలోమీటర్ల ప్రయాణం, రోజులు మరియు నెలలు తీసుకుంటూ అతను ఎంచుకున్నాడు. పౌలు, అతనితో పాటు ఉన్నవారు ఈ దారిలోనే యెరూషలేముకు వెళ్ళారు.

పౌలు ప్రయాణిస్తున్న సహచరులను సమకూర్చిన ఎనిమిది మందిని గురించి చదువుతాము. ఈ పురుషులు ప్రతిబింబం గ్రీస్ మరియు అనాటోలియా సంఘము యొక్క పరిస్థితులు మాకు అంతర్దృష్టి ఇస్తుంది, మరియు పాల్ యొక్క మిషనరీ పని ఫలితాలు అవగాహన. మీరు గ్రీస్ మరియు ఆసియా మైనర్ యొక్క మ్యాప్ను కలిగి ఉంటే, మీరు ఈ పాఠాన్ని చదవగానే చూడండి. సువార్త మరియు చర్చి దృఢముగా స్థాపించబడిన పెద్ద ప్రాంతాలను చూస్తారు.

మొదటిగా, బెరయొక్క చర్చి గురించి చదివి, నమ్మకమైన తండ్రి సోపెటరు, అతని కుమారుడు, పాల్ చేతుల్లోకి, సహోదరులకు తరఫున, యెరూషలేముకు చెల్లించడానికి సహాయమ చేసే తన సహచరుడిగా మారడానికి. కాబట్టి, కొందరు ఏథెన్స్ నుండి బెరెయకు వెళ్లిపోయే కొద్దిరోజులకే, బెరయలోని సంఘము ముగియలేదు, కానీ క్రీస్తులో విశ్వాసపాత్రంగా స్థిరపడి, పెరిగాడు.

థెస్సలొనీక వాణిజ్య నగరం నుండి అతను అరిస్టార్కుస్ మరియు సెకండస్లచే గుర్తింపు పొందాడు. అరిస్టార్కు పౌలు ఎఫెసులో ప్రయాణిస్తున్న ప్రయాణికుడు. ఎఫెసులో పాల్ మీద గొడవ పడినప్పుడు అతను థియేటర్లో ఉన్న ఇద్దరు యువకులలో ఒకడు (అపోస్తలుల కార్యములు 19:29). అయితే ఆయన క్రీస్తు యొక్క బలమైన రక్షణ వల్ల హాని చేయలేదు. ఈ అనుభవం ఉన్నప్పటికీ, అతను పాల్ను విడిచిపెట్టాడు, కానీ అతనితో ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేశాడు, తన దీర్ఘకాల, చేదు జైలులో ఆయనను ఓదార్చాడు, మరియు భయంకరమైన ప్రమాదాలు ఉన్నప్పటికీ, రోమ్కు తన ప్రయాణంలో అతనితో పాటు వచ్చాడు. (కొలొస్సయులు 4:10; ఫిలేమోను 24).

ఫిలిప్పీలో ఉన్న సంఘమును వదిలిపెట్టిన తరువాత, వైద్యుడు అయినా లూకా, ఈ పట్టణంలోని విశ్వాసుల ప్రతినిధిగా పౌలు తో కలిసి చేరారు (20:6). అలా చేస్తూ, సువార్తికుడు-వైద్యుడు తన ముఖ్యమైన సువార్తతో తన దీర్ఘకాల ప్రయాణం మొదలుపెట్టాడు, ఆ సమయములో ఆయన తన ప్రసిద్ధ సువార్తకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరించాడు మరియు ప్రజలను కలుసుకొని, అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథమును నిర్మించాడు.

గ్రీస్ మరియు మాసిడోనియా సంఘాలు మాత్రమే యెరూషలేము సంఘమునకు ప్రతినిధులు మరియు రచనలను పంపించాయి, కానీ అనాటోలియా మరియు ఆసియా నుండి నమ్మినవారు కూడా ఈ పర్యటనలో పాల్గొన్నారు. పౌలు నమ్మకమైన సహోదరుడైన తిమోతితో పాటు డెర్బేలోని గాయిస్ అనే పేరును మేము చదివి వినిపిస్తుంది, ఆసియా మైనర్లో, అపొస్తలుడైన ఈ చర్చిల మధ్య ఎన్నో సంవత్సరాలు గడచిపోవడం ఎన్నడూ లేదని చూపిస్తుంది.

ఎఫెసు నుండి తన తండ్రి టికికియస్ నుండి వచ్చాడు. ఆయన ఎఫెసీయులకు, కొలొస్సయులకు, ఫిలేమోనుకు లేఖలను పంపిణీ చేసిన రచయిత. ఈ విశ్వసనీయ విశ్వాసి గ్రీసు నుండి యెరూషలేముకు ప్రయాణించే సంవత్సరాలలో అపొస్తలుడి యొక్క ప్రయాణ సహచరగా మిగిలిపోయాడు. రోమ్లో మళ్ళీ పౌలును కలుసుకున్నాడు, అతన్ని ఒక సేవకునిగా మరియు అమనీయనిస్కుడిగా సహాయం చేసాడు.

ఎఫెసుకు చెందిన త్రోఫీమస్ గురించి కూడా మనం చదువుతాము, యెరూషలేములో అపొస్తలుడైన జైలులో ఉన్న కారణము అయ్యింది. ఈ సున్నతి పొందని అన్యుడైన యౌవనస్థుని తీసుకొని, ఆలయములో ఆయనను తీసుకువచ్చారని ఫెనటిక్ యూదులు వాదించారు.

పౌలు తిరిగి యెరూషలేముకు తిరిగివచ్చాడు క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు. అపొస్తలుడు తన హృదయంలో దేవునిపట్ల ఉన్న గొప్ప ప్రేమతో తిరిగి వచ్చాడు, అన్యజనుల ప్రతినిధులుగా నమ్మకమైన పురుషులతో కలిసి వచ్చారు. వారు కేవలం పదాలు తో సమస్యాత్మక సంఘమును సందర్శించడానికి వెళ్ళడం లేదు, కానీ, అదనంగా, పవిత్ర ఆత్మ యొక్క ఆలయంలో ఉంచాలి ఉద్దేశించి, డబ్బు ఒక గొప్ప మొత్తం వచ్చింది. పరిశుద్ధుల యొక్క స్పష్టమైన సమాజం ఇటువంటిది.

ప్రార్థన: ప్రభువైన క్రీస్తు, దేవుని గొర్రె గొఱ్ఱెవలె నీ మార్గములో నీవు అనుసరించిన ప్రజలందరి నుండే నీవు ఎన్నుకొనియున్నావు. మా పిల్లలు, మిత్రులు, బంధువులు, మమ్మల్ని స్వీకరించడానికి మరియు ఒక సాధారణ శాశ్వత సేవకు మమ్ములను పవిత్రం చేయమని మేము మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాము.

ప్రశ్న:

  1. పౌలు దగ్గర ఉన్న గొప్ప సహచరుల యొక్క ప్రాధాన్యము ఏమిటి?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:51 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)