Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 083 (Founding of the Church in Thessalonica)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 2 - అన్యులలో మరియు అంతియోకు నుంచి రోమా సంఘము వరకు ప్రకటించిన పునాదుల యొక్క నివేదిక - పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడిన అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క సేవ పరిచర్య (అపొస్తలుల 13 - 28)
C - రెండవ మిషినరీ ప్రయాణము (అపొస్తలుల 15:36 - 18:22)

5. థెస్సలొనీకలో సంఘ స్థాపన (అపొస్తలుల 17:1-9)


అపొస్తలుల 17:1-9
1 వారు అంఫిపొలి, అపొల్లోనియ పట్టణములమీదుగా వెళ్లి థెస్సలొనీకకు వచ్చిరి. అక్కడయూదుల సమాజ మందిరమొకటి యుండెను 2 గనుక పౌలు తన వాడుక చొప్పున సమాజపు వారియొద్దకు వెళ్లిక్రీస్తు శ్రమపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశ్యకమనియు, 3 నేను మీకు ప్రచురముచేయు యేసే క్రీస్తయియున్నాడనియు లేఖన ములలోనుండి దృష్టాంతములనెత్తి విప్పి చెప్పుచు, వారితో మూడువిశ్రాంతి దినములు తర్కించుచుండెను. 4 వారిలో కొందరును, భక్తిపరులగు గ్రీసుదేశస్థులలో చాలమందియు, ఘనతగల స్త్రీలలో అనేకులును ఒప్పుకొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 5 అయితే యూదులు మత్సరపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగుకొందరు దుష్టులను వెంటబెట్టు కొని గుంపుకూర్చి పట్టణమెల్ల అల్లరిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి వారిని జనుల సభయెదుటికి తీ 6 అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు సహోదరులను ఆ పట్టణపు అధికారులయొద్దకు ఈడ్చుకొనిపోయిభూలోకమును తలక్రిందుచేసిన వీరు ఇక్కడికి కూడ వచ్చి యున్నారు; యాసోను 7 వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజున్నాడని చెప్పి, కైసరు చట్టములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 8 ఈ మాటలు వినుచున్న జనసమూహమును పట్టణపు అధికారులను కలవరపరచిరి. 9 వారు యాసోనునొద్దను మిగిలినవారియొద్దను జామీను తీసికొని వారిని విడుదల చేసిరి. 

థెస్సలొనీక నగరం నేడు కూడా ఒక వ్యూహాత్మక, వాణిజ్య మహానగరం. ఇది ఫిలిప్పీ నుండి 150 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది, 500,000 కన్నా ఎక్కువ జనాభా ఉన్నది. పౌలు థెస్సలొనీక వద్దకు వచ్చినప్పుడు మొదట యూదుల సమాజ మందిరానికి వెళ్ళాడు, అక్కడ ఒక దేవుణ్ణి ప్రేమించి, కోరిన వారిని కలుసుకున్నాడు. వీరు కూడా ఆయన సందేశాన్ని వినేవారు. ఇతర కొత్త మతం అనుమతించకపోయినా, జుడాయిజం అధికారికంగా అనుమతించబడింది. మూడు విశ్రాంతివాసులైన పౌలు, యెరూషలేము న్యాయాధిపతియైన పౌలు, దైవిక క్రీస్తు అద్భుత రాజుగా ఉండలేదని లేదా తన పరలోక శక్తితో లోకాన్ని జయించాలని చూపించాడు. ఆయన సిగ్గుపడతాడని, చనిపోయేటట్లు, మృతులలోనుండి లేపటానికి తిరస్కరించబడటానికి వచ్చాడు, తద్వారా పురుషులు దేవునితో సమాధానపరచబడి, వారి పశ్చాత్తాప హృదయాలను పునరుద్ధరించారు.

కాబట్టి వారు దీనమైన దేవుని గొఱ్ఱెని గుర్తించలేదు. నజరేయుడైన యేసు దేవుని యొక్క మూర్తీభవించిన ప్రేమగా వస్తున్నాడని పౌలు తన శ్రోతలకు వివరించాడు. ఆయన మాటలు వినడానికి మరియు ఆయన స్వస్థతలు, గొప్ప రచనలు మరియు అద్భుతాలను చూసేందుకు ఆయనకు చాలామంది పోటీపడ్డారు. అందువలన, యూదుల ఉన్నత మండలి సభ్యులందరూ ఆయనపై అసూయపడ్డారు. వారు అతని దైవత్వాన్ని తిరస్కరించారు, క్రూరంగా అతన్ని హింసించారు, మరియు ఆయనను తప్పుగా ఖండించారు. చివరకు, రోమీయులు ఆయనను సిలువ వేశారు. అయితే ఆయన మరణం, దేవుని పవిత్ర న్యాయాన్ని సంతృప్తి పరచగల ఏకైక బలి, మన నేరాలకు ప్రాయశ్చిత్తం మరియు మా దోషాలను తుడిచివేయండి. పాత నిబంధన యొక్క పుస్తకాలను సూచించడం ద్వారా క్రీస్తు మరణం యొక్క అవసరాన్ని పౌలు మొదట చూపించాడు. రెండవది, అతను తన సామర్ధ్యంను ప్రత్యక్ష సాక్షిగా ఉద్ఘాటించాడు. తన సువార్త ద్వారా ప్రపంచం తలక్రిందులైపోయే క్రమంలో ఆయన జీవించి ఉన్న క్రీస్తు నుండి ప్రత్యక్ష ప్రేరేపణలను పొందాడు.

మోక్షం యొక్క సువార్తలో కొందరు యూదులు విశ్వసించారు. వారు క్రీస్తు యేసు యొక్క దైవత్వాన్ని అంగీకరించారు మరియు పౌలు అపోస్తలుడి సందేశాన్ని సమర్పించారు. అలాగే, చాలామంది భక్తివంతులైన గ్రీకులు బలమైన విశ్వాసంతో నమ్మేవారు. వారు ధర్మశాస్త్రాన్ని పౌలు వివరణతో ఆకట్టుకున్నారని, బహిరంగంగా అపోస్తలు మరియు సిలాస్తో కలిసి పోయారు. అనేక గౌరవనీయమైన స్త్రీలు, అలాగే, స్వచ్ఛత సువార్త అంగీకరించారు, నిజం, మరియు పవిత్రత. వారు పవిత్ర క్రీస్తు యొక్క ఆత్మకు తమని తాము తెరిచారు, మరియు ఆయన ప్రభావశీల మోక్షంలో కొనసాగారు. కాబట్టి థెస్సలొనీక పట్టణములో సజీవ సంఘము ఉద్భవించింది, అక్కడ పౌలు, సీలయులు, తిమోతి నిశ్చయముగా విశ్వాసులకు బోధించారు.

థెస్సలొనీకి (1 మరియు 2 వ వచనాలలో) పౌలు యొక్క మొదటి ఉపదేశము, ఉపదేశకుడు, మరియు క్రీస్తు యొక్క అపోస్టల్స్ లో పనిచేసిన విస్తారమైన కృప, శక్తి మరియు ఉత్సాహంతో మీరు త్వరలోనే గుర్తించగలరు. మీకు తెలుసా, థెస్సలొనీకయులకు ఈ మొదటి ఉపదేశం కొత్త నిబంధన యొక్క పాత భాగం, సువార్తల కంటే పాతదా? పౌలు తన పోరాటాల మొదటి దశల్లో ప్రకటనా పనికి మీరు కనుగొనవచ్చు. మీరు, అలాగే, అతని సువార్త విషయాలను చూస్తారు, ఇది ప్రతిచోటా నగరాలు మరియు ప్రజలకు తలుపులు తెరిచింది. ఈ ఉపదేశం జాగ్రత్తగా చదవండి, అలా చేయడం వలన మీరు అపోస్తలల చట్టాల గ్రంధాన్ని మరింత స్పష్టంగా అర్థం చేసుకుంటారు.

యూదుల ఉన్నత మందిరము యేసును అసూయపెట్టినట్లుగానే, థెస్సలొనీకయలోని యూదులు పౌలును అసూయపడ్డారు. వారి సమాజమందిరానికి వస్తున్న అందమైన గ్రీకు సభ్యులు పౌలువైపుకు వచ్చారు. అపోస్టోలిక్ సాక్షి జీవితాలు నిష్కలంగా ఉంది, ధర్మశాస్త్రానికి అనుగుణంగా ఆయన బోధలు ఉన్నాయి. అందువల్ల వారు అతనిపై ఫిర్యాదు చేయలేకపోయారు. కాబట్టి, వారు వీధుల్లో నివసిస్తున్నవారిలో ఒక గుంపును కదిలించడానికి చూసారు. వారు తక్కువ పాత్రకు లంచం ఇచ్చారు మరియు వారు అల్లర్లను ప్రారంభించేందుకు ప్రేరేపించారు. అల్లర్లు మొత్తం నగరాన్ని ప్రేరేపించాయి. క్రైస్తవులపై ప్రజల అభిప్రాయాన్ని రేకెత్తించాలని వారు ఆశించారు.

ఆ జనసమూహము, పౌలు, సిలాసులకు వినోదాన్నిచ్చిన ఒక అద్భుతమైన, ధనవంతుడైన జేసన్ కు చెందిన విగ్రహారాధనకు వెళ్లింది. అపొస్తలులు దాడి, ప్రదర్శనల సమయములో కాదు. కాబట్టి మనుష్యులు ఇంటి గదులలోకి ప్రవేశించి ప్రతి మూలలో మరియు వార్డ్రోబ్ను శోధించడం ప్రారంభించారు. వారిలో ఏవీ లేనప్పుడు, వారు జాసన్ మరియు కొంతమంది సహోదరులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు మరియు నగర అధికారుల ముందు వారిని లాగారు. వారు యేసు అహరోవేలకు వ్యతిరేకంగా ఫిర్యాదు చేయడం ప్రారంభించారు. ఇది అద్భుతమైన ఉంది, వారు యూదుల అధిక మండలి క్రీస్తు విచారణలో పైలట్ ముందు పలికిన అదే శోథ పదాలను, గురించి ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం జెరూసలేం లో. పౌలు, బర్నబా యేసును గొప్ప రాజుగా ప్రకటిస్తున్నారని వారు చెప్పుకున్నారు. ప్రజలందరికి ఆయన సమర్పించబడాలని. అలాంటి అభివృద్ధి రోమన్ సామ్రాజ్యం ముగింపు అయి ఉంటుంది. ఈ ఫిర్యాదు తీవ్రమైనది, మరియు ఇది రోమన్ సామ్రాజ్యం యొక్క అంతరాత్మ స్వభావాన్ని కదిలించింది. యూదులు ఆధ్యాత్మిక రాజు అయిన యేసు గురించిన సత్యాన్ని వక్రీకరించారు. వారు అన్ని ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించే ప్రమాదకరమైన తిరుగుబాటుదారుడిగా, అతణ్ణి, వినయస్థుడని, వినయస్థుడైన వాళ్ళుగా చేశారు.

క్రీస్తు నిజానికి, రాజుల రాజు మరియు ప్రభువులకు ప్రభువు. అతను తండ్రి యొక్క కుడి చేతిలో కూర్చున్నాడు, వీరిలో అతను నివసిస్తుంది మరియు ప్రపంచాలపై ప్రస్థానం. అతని శక్తి ఈ భూమి కాదు. ఇది తుపాకులు, పన్నులు మరియు హింసపై నిర్మించబడలేదు. బదులుగా, అతని తీర్పు పద్ధతి పవిత్రాత్మ యొక్క పండు మీద స్థాపించబడింది, దేవుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక రాజ్యం వారి ప్రభువుకు సమర్పించినవారి హృదయాల్లో స్థాపిస్తుంది. అవిశ్వాసులనేవి అవినీతికి గురవుతాయి, మరియు అందమైన ప్రపంచాన్ని ఒక డన్గిల్, ఊచకోత, పెద్ద జైలు, మరియు పీడకలగా మార్చండి.

నగరం యొక్క పాలకులు వివేచన కలత కోసం Re- కొడుకు అర్థం. ఆందోళన వలన రోమన్లు ఆందోళనను కలిగి ఉండటం వలన, వారు మనుష్యులందరిని శాంతిపొందినవారు, మరియు జాసన్ విడుదల చేయటానికి చాలా డబ్బు చెల్లించారు. క్రైస్తవ రూపకల్పన అన్ని రాజకీయాలలో లేదని ఆయన వారికి వివరించారు. బదులుగా, ప్రతి నమ్మకం హింస లేదా అన్యాయం సాధన బదులుగా తన క్రీస్తు వంటి చనిపోయే ఇష్టపడతారు. జీసస్ రాజ్యం ఆధ్యాత్మికం, క్రీస్తు రెండవ రాకడను మహిమలో మాత్రమే కనబడుతుంది, ఆ తరువాత ప్రపంచములు దూరంగా పోతాయి. పౌలు ఏ రాజకీయ రూపకల్పన లేదని తెలుసుకున్నప్పుడు, వారు ఒకేసారి నగరాన్ని విడిచిపెడతారని జాసన్ వారికి హామీ ఇచ్చాడు.

యేసు రాజ్యం యొక్క సమస్య చర్చి చరిత్రలో చాలామంది ప్రజలను, రాజులు, సీజర్స్ మరియు పోప్లను కదిలి చేసింది. పౌలు క్రీస్తును సిలువ వేసినట్లు తరచుగా బోధించాడు. అయితే అతని వారసులు తరచుగా, ప్రపంచమంతా ఆధిపత్యం వహించే శక్తివంతమైన సీజర్ను కోరారు. అనేకమంది క్రీస్తు రాజ్యం ఈ ప్రపంచానికి చెందినది కాదు, అది విరిగిన మరియు పశ్చాత్తాప హృదయాలలో మాత్రమే నిర్మించబడిందని మర్చిపోయారు. వాస్తవానికి, క్రీస్తు అంగీకృతంగా, అహంకారమునుండి, వినయం నుండి, వినయముతో, కనికరముతో, అంగీకరించేందుకు ప్రపంచములోని సీజర్స్, జనరల్స్, నాయకులను క్రీస్తు పిలువలేదు. క్రీస్తు మతం కత్తి లేదా విప్లవం మీద ఆధారపడి లేదు, కానీ మోక్షం మరియు ప్రేమ యొక్క శక్తి మీద. అయినప్పటికీ, క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఆయన దేవునికి విరుద్ధంగా ఉన్న అన్ని శక్తులను ఓడించాడు. ఏ మరణం, దుఃఖం లేదా పాపం చేయాలనే శోధన ఉండదు. ఈ క్రొత్త సృష్టి, తండ్రి దేవుని మహిమలో, దేవుని నిజమైన రాజ్యం.

ప్రార్థన: ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, నీవే గొప్ప రాజు, మరియు నీవు నా హృదయం మరియు నా డబ్బు కలిగివున్నావు. మేము నీకు మమ్మల్ని సమర్పించుకుంటాము, మరియు నీవు జ్ఞానమును మందించుటకు అడుగుము, మేము నీకు విధేయతతో సేవచేస్తాము. నిరంతరం జీవించడానికి అనేకమంది మీ రాజ్యములోకి వారిని పిలుస్తారు.

ప్రశ్న:

  1. యేసుక్రీస్తు రాజుల రాజు మరియు ప్రభువుల ప్రభువు ఎలా అయ్యాడు?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:43 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)