Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 041 (Stephen becoming the First Martyr)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 1 - యెరూషలేములో, యూదయలో, సమారియాలో మరియు సిరియా లోని సంఘములో క్రీస్తు యేసు పునాది - అపొస్తలుడైన పేతురు పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ప్రాపకం చేయబడినది (అపొస్తలుల 1 - 12)
A - యెరూషలేములో ఉన్న ప్రారంభపు సంఘ ఎదుగుదల మరియు అభువృద్ది (అపొస్తలుల 1 - 7)
21. స్తెఫేను రక్షణ (అపొస్తలుల 7:1-53)

e) తెరచిన పరలోకమును స్తెఫేను చూడడం, మరియు రాళ్లతో కొత్తబడడం మరియు మొదటి అమరవీరునిగా మారటం (అపొస్తలుల 7:54 - 8:1)


అపొస్తలుల 7:54 - 8:1
54 వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండ్లుకొరికిరి. 55 అయితే అతడు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపార్శ్వమందు నిలిచి యుండుటను చూచి 56 ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుష్యకుమారుడు దేవుని కుడిపార్శ్వమందు నిలిచి యుండుటయు చూచుచున్నానని చెప్పెను. 57 అప్పుడు వారు పెద్ద కేకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా అతనిమీదపడి 58 పట్టణపు వెలుపలికి అతనిని వెళ్లగొట్టి, రాళ్లు రువి్వ చంపిరి. సాక్షులు సౌలు అను ఒక ¸°వనుని పాదములయొద్ద తమ వస్త్రములు పెట్టిరి. 59 ప్రభువును గూర్చి మొరపెట్టుచుయేసు ప్రభువా, నా ఆత్మను చేర్చుకొనుమని స్తెఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళ్లతో కొట్టిరి. 60 అతడు మోకాళ్లూని ప్రభువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుమని గొప్ప శబ్దముతో పలికెను; ఈ మాట పలికి నిద్రించెను. సౌలు అతని చావునకు సమ్మతించెను. 8:1 ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొప్ప హింస కలిగినందున, అపొస్తలులు తప్ప అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి.

ఉన్నత సమాజములో మత నాయకులు దేవుని స్వరాన్ని విన్నారు, మరియు పవిత్ర ఆత్మ వారి హృదయాలను కుట్టినది. అయినప్పటికీ, వారు పశ్చాత్తాపపడే ప్రతి వక్రతను నిశ్చయంగా వ్యతిరేకిస్తూ, దేవునిపై పోరాడుతూనే ఉన్నారు. నరకం యొక్క ఆత్మతో నిండిన వారు పళ్ళు కొట్టుకున్నారు. ఏదేమైనా, వారు స్టీఫెన్ నోటి నుండి దైవదూషణకు స్పష్టమైన మాట వినకపోవచ్చని వారు నిరాకరించారు. చివరకు, లాలో వ్రాయబడిన సత్యాల గురించి ఆయన ఎంతో జ్ఞానముతో మాట్లాడాడు. అతను కొత్త కాంతి యొక్క గ్లో లో పాత విశ్వాసాన్ని సమర్పించారు. అతనిని నాశనం చేయటానికి వీలుగా అతనికి చట్టబద్ధమైన వాదనను కనుగొనలేక పోయారు.

ఈ నిర్ణయాత్మక సమయములో ప్రభువు యొక్క రూపకల్పన తన కుమారుడైన యేసును అసాధారణమైన పద్ధతిలో మహిమపరచడమే. పవిత్ర, అమాయక స్తెఫేను, విజయం తో కిరీటం, మీద వసంతకాలం సిద్ధం మరియు అది మ్రింగివేయు తయారు చేసిన ఆకస్మిక తోడేలు ముందు ఒక కోపంతో గొర్రె వంటి నిలబడి జరిగినది.

స్తెఫేను ముఖం దేవదూత యొక్క ముఖం వలె ప్రకాశించింది. పరలోకంపై అతని కళ్ళు స్థిరపడ్డాయి, మరియు దేవుని చెవులు నుండి అతని చెవులు ఇకపై అపవిత్రతను వినలేదు. దేవుణ్ణి వ్యక్తిగతంగా మహిమతో చూస్తూ ఆయన చుట్టూ ఉన్న ప్రజలను, న్యాయస్థానాన్ని ఆయన మరచిపోయాడు. ప్రవక్తలు తరచుగా ఆయన మహిమలో దేవుణ్ణి చూడరు, మరియు వారు చూసినప్పుడు వారు అతనిని చూసినప్పుడు పడిపోతారు. అయితే, స్టీఫెన్ నిలబడి ఉంది, ఆనందము సంతోషముతో నిండి ఉన్నది.

ఈ కుమారుడు స్వర్గం లో ఒక ఉద్యమాన్ని చూసాడు అది దేవుని కుమారుడు తన తండ్రి యొక్క కుడి చేతి వద్ద తన సింహాసనం నుండి మొదటి అమరవీరుదీని చూసినప్పుడు. యేసు కుడి వైపున కూర్చొని ఉన్నాడని బైబిల్లో సాధారణంగా వ్రాయబడి ఉన్నది. ఇది యేసు తన సింహాసనం నుండి లేచిన ఏకైక సందర్భం. భూమ్మీద తన జీవితములో క్రీస్తును చూసినప్పుడు స్తెఫేను చనిపోయినా, ఆయన తన ప్రభువైన యేసును మొదటిసారిగా మనుష్యకుమారునిగా, దేవుని వెలుగు మహిమనుబట్టి నిజమైన దేవతగా, దేవదూతలు, కీర్తి, మహిమగల కిరణాలుగా గుర్తించాడు.

ఆనందముగా, మరియు కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మాట్లాడుతూ, దేవుడు చూపించినదాన్ని క్రీస్తు సాక్ష్యమిచ్చాడు. అతను క్రీస్తు పవిత్ర ఆత్మ యొక్క కత్తి పదునుతో క్రీస్తు పదాలు ధ్రువీకరించాడు, అతను ఎప్పుడు, అన్ని కీర్తి కారణంగా, అధిక సమాజము ముందు చెప్పాడు: "ఇకమీదట మీరు మనుష్యకుమారుడు శక్తి కలిగిన దేవుని కుడి వైపున కూర్చొని ఉండుట చూస్తారు "భక్తిహీన పాలకులు ఆయనను చూడలేరు, కానీ స్తెఫను, హింసించి, వాటిని ద్వేషించిన వారు పరలోకము తెరువబడుట చూశాడు.

యూదులు దైవదూషణ పవిత్రమైనదిగా పవిత్ర త్రిత్వములో కొనసాగుతున్న క్రీస్తు మహిమ యొక్క అభివ్యక్తి గురించి ఈ సాక్ష్యము గురించి ఆలోచించారు. అలాంటి దుష్ట ఆలోచన వారి హృదయాలలో ప్రవేశించి, మత విరోధమైన కుట్రలకు అనుమానం కలిగించవచ్చని, లేదా వివక్షకు గురిచేస్తుందాం. దేవుని అద్వితీయ ఐక్యతను గురించి ఎవరిని దూషించాడో వెంటనే వెంటనే రాళ్ళు వేయబడాలని వారు తెలుసుకుంటారు.

ఉన్నత మనుష్యులు బిగ్గరగా అరిచారు, మరియు యాజకులు అరుపులు పడ్డారు. వారు అందరు స్తెఫేను మీద జంతువుల వాలే అతని మీద పడిరి. వారు అతనిని ఇంటి నుండి బయటకు తీసుకొని, పవిత్ర పట్టణపు వీధుల గుండా అతనితో నడిచారు. ఈ నగరానికి చెందిన గోడ నుండి అతన్ని బయటకు త్రోసివేసి, ఈ దైవదూషణ మరణం వలన శాంతి నగరం కలుషితం కాకూడదని.

స్తెఫేను బిగ్గరగా అరవటం మరియు శబ్దం చేయడం అనునది ఒక సురక్షితమైనదిగా భావించాడు. ఆయన తన మరణానికి సన్నద్ధమై ప్రార్ధించాడు, మరియు అతని ఆత్మ తన పరలోకమునకు అధిరోహించుటకు సిద్ధంగా ఉంది, అక్కడ తన ప్రభువు మరియు రక్షకుడు అతనిని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. చివరి వరకు అతను తన శత్రువులకు ప్రేమతో నింపిన పవిత్ర ఆత్మకు విధేయుడిగా ఉన్నారు. రాళ్ళు మరియు శిలలు అతని శరీరాన్ని తలమీద కొట్టాడు, అతను చూచిన మనుష్యకుమారుని పిలిచి, "లార్డ్ జీసస్, నా ఆత్మను స్వీకరించు!" అని క్రీస్తు ప్రభువు తనకు ప్రార్థిస్తాడు మరియు అతని చేతుల్లో జీవితం మరియు మరణం యొక్క కీలు ఉన్నాయి. సిలువ వేయబడినవాడు తన ఆత్మ చేతిలో తన తండ్రి చేతుల్లో పడ్డాడు కాబట్టి, పరిశుద్ధాత్మ సర్వశక్తిమంతుడైన శక్తిని పూర్తిగా నమ్మడానికి రాళ్ళతో నడిపించబడ్డాడు. అతను భయపడకూడదు లేదా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. స్ఫూర్తినిచ్చిన మనస్సు మరియు ఆనందం యొక్క ఈ సమాధానంలో, అతని శరీరం ఘోరంగా విరిగిపోయినప్పటికీ, దెబ్బతింది మరియు రాళ్ల స్నానం ద్వారా నిమగ్నమైపోయింది. చివరగా అతను పడిపోయాడు, ఆపై మోకరిల్లి, ఒక బిగ్గరగా స్వరంలో ఇలా అన్నాడు: "ప్రభువా! వారిపై ఈ పాపాన్ని గుర్తుంచుకోవద్దు! "దేవుడు అతనిని క్షమి 0 చినట్లుగానే, స్టీఫెన్ తన జనాంగపు పరిపాలకులను ప్రేమపూర్వకంగా, తక్షణమే, బేషరతులతో క్షమించాడు. దేవుని ప్రేమ తన హృదయములో పోయింది. ఈ ఆత్మ అతని మరణం లో ఉంచింది. అతణ్ణి పడవేసిన రాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ, అతని పుర్రెను చూర్ణం చేసి, అతని ఎముకలు విరుగగొట్టేటప్పుడు, అతను శాంతితో నిద్రపోశాడు. అతను అతనిని భయపడాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయింది, అతను భీతి

 తో బాధపడుతున్న ఒక పిచ్చి కుక్కగా ఉన్నాడు.

నిద్రిస్తున్న సన్యాసికి దూరంగా ఉందని ఒక యువకుడు సౌలు అనే ఒక ఉత్సాహవంతుడైన విద్యార్థి, కఠినమైన పరిసయ్యుడు. చట్ట ప్రకారం, తప్పుడు సాక్షుల దుస్తులను రక్షించే గౌరవం ఆయనకు మరణ శిక్ష విధించిన మొదటి రాయిని విసిరి వేయవలసి వచ్చింది. తన ద్వేషంలో సౌలు మరణానికి దైవదూషణను రాళ్ళతో పాలుపంచుకునేందుకు తన హృదయముతో కోరుకోవాలనుకున్నాడు. కానీ అతను బట్టలు మీద చూడటానికి వచ్చింది. అమరవీరుడు యొక్క చివరి మాటలు సౌలు సరిగ్గా విన్నాడు, దాని కోసం ఆయన అతన్ని మరింత ద్వేషిస్తాడు. అతను తన మరణం వద్ద గొప్పగా ఉప్పొంగింది. అయినప్పటికీ అతని ఉపపరీక్ష తెరిచిన స్వర్గం లో హోలీ ట్రినిటీ గురించి అమరవీరుడు సాక్ష్యం నిండిపోయింది. అలాగే, స్టీఫెన్ యొక్క ప్రేమపూర్వకమైన ప్రార్థన యొక్క చిత్రం, రాళ్ల షవర్ మధ్యలో చనిపోయినప్పుడు, అతని మనసును విడిచిపెట్టలేదు. అందువలన అతను డౌన్ పడిపోయిన అతను తన శత్రువు యొక్క చేతి లోకి సువార్త యొక్క మంట చాలు, తరువాత ఎవరైనా కంటే ఎక్కువ పాత నిబంధన యొక్క శక్తివంతమైన పునాదులు దాడి చేసిన. అలా చేయడం ద్వారా ఆయన యూదుల ఆత్మను పూర్తిగా క్రైస్తవ చర్చి నుండి విడిపించాడు. పవిత్ర ఆత్మ దేవుని యొక్క నిత్యమైన ప్రేమ ప్రకారం ఏ తప్పు లేదా ఆలస్యం లేకుండా దేవుని విమోచన ప్రణాళికలో అభివృద్ధిని నిర్వహిస్తుంది.

ప్రార్థన: పవిత్ర త్రిత్వము, మేము నిన్ను ఆరాధించి, ప్రేమించుచున్నాము, నీవు ఒకవేళ, నీవు మాకు ప్రేమ, మరియు నిరాకరించవద్దు. నీ మరణం ద్వారా మాకు ఈ వాగ్దానాన్ని కొనుగోలు చేసిన స్తెఫనుకు నీ యొక్క నీకు చూపిన కృతజ్ఞతా దృష్ట్యా నీకు కృతజ్ఞతలు. మీరు ప్రేమ మరియు సత్యంతో నిండిన త్రిత్వములో ఉన్నవాడని మాకు తెలుసు. మరణానికి కూడా నమ్మకముగా ఉండి, నీ సర్వశక్తితో మన సాక్ష్యాలను వివరించటానికి మాకు సహాయం చెయ్యండి.

ప్రశ్న:

  1. స్టీఫెన్ యొక్క చివరి మూడు వాంగ్మూలను వ్రాయండి, మరియు వాటి అర్ధాలను మీరు అర్థంచేసుకోవాలి.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:05 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)