Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 045 (The Beatitudes)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 2 - Fii waaju e golle Almasiihu on Jaliilu (Matta 5:1 - 18:35)
A - Fii waaju ngun ka hoore fello: Fii sariya teddudho on ka laamu kammu ngun (Matta 5:1 - 7:27) -- Fii no maakuuji Almasiihu on dhin mottindiriraa non ka aranun

a) Fii Malaabhe bhen (Matta 5:1-12)


MATTA 5:7
7 Yurmeteebhe bhen ko malaabhe, bhay bhe yurminoyte!

Hino weebhani yurmeteebhe bhen hollugol yurmeende e wallitagol e faabagol haanaabhe faabeede bhen. Neddho, hay si o jogaaki huunde ko o okkitira maa ko o senda, himo waawi wonude aaden «yurmeteedho» tigi. Allaahu on jabhay kala hakkile fertiidhe. En haanaa weltorde ronditorgol tun tampereeji dhin munyal, kono hidhen haani tampidude e musibbhe men tampubhe bhen. Dewal ngal ko yo yaltintine, hara hingal bhornii yurmeende tiidhunde ka bhernde (Koloosi 3:12).

Hidhen haani kadi yurmeede wonkiiji yimbhe bhen, wallitodhen bhe, yurmedhen majjubhe bhen, jannen welsidiibhe bhen, waajodhen wondho wuurude on e nder junuubu, ardodhen mo no o tuubira.

Yurmedhen wulloobhe bhen, yarlinen bhe e hoore neweede. Anditee wondubhe e soxola bhen, wallitoron bhe faamu. «sendodu nyaametee maa on e weelaabhe bhen… Harnu wonkii miskimbhe bhen» (Isaaya 58:7, 10). Wano non kadi:«Feewudho on dankoto dammi mun dhin» (Deftere Tindi nden 12:10).

Yurmeende Alla nden no ka bhernde on aaden fewnaano sabu yhiiyhan Almasiihu on dhan. On mo no yidhi annabi Iisaa sabu giggol makko ngol kanko moyyhintinanoowo en on, ootigi anniyoto yaafanagol aybhe mun bhen ellaaji mabbhe dhin. On maandiniraadho Ruuhu-Seniidho on yawitotaako neddho ko o yawnii woo, kono o wallitoto mo, o barkina mo, o wakkilina mo. Ko okkoowo sadaka. Dhun ko seedee wonde Alla ko giggol! On mo gomdhii Baabaajo on naatay e nder ngol giggol. On mo andaa Alla luttay e nder ngayngu e aybineede e nyaawoore nden. Hara on wonii yurmeteebhe wano Almasiihu on non, on yurmeteedho yurmeende nde sugu mun alaa? Si ko non woniri, bawgal Alla ngal feenyoyay rewrude e mon e nder aduna wondho on e daande mayde. Bhayru on gomdhinii Almasiihu on, ko sabu dhun fewniroyte dhon e ko sabu dhun immintiniroyte hakkunde maybhe bhen fii ngurndan poomayankejan moyyhan dhan. On dandoyte nyaawoore sakkitorde nden tippude e yurmeende makko nden e giggol Alla ngol o juuriri ngol ka bherdhe men Ruuhu Seniidho mo yedhadhen on. Hinaa sabu kuudhe mon moyyhe dhen hisiniradhon, kono ko sabu yhiiyhan annabi Iisaa wattitaydhan on dhan wonton jiyaadho wondudho e giggol.

Yurmeteebhe bhen no mari moyyhere laabhunde wano windori non ka Ahadi Hindi e oo aaya dhoo: «O malii on aaden wattanoowo yili e miskimbhe bhen!» (Zabuura 41:1). Etodhen no nandiren e Alla, wano annabi Iisaa yamiriri en non e oo maaku mo o maaki ka Linjiila dhoo: «Wonee yurmeteebhe wano Baaba mon Jom Bhural on woniri non yurmeteedho» (Luuka 6:36). En fow hidhen toraa wonugol timmubhe, wano kanko o woniri non timmudho (Matta 5:48). Dhun ko fii bhurtugol seeditaade fii giggol Alla ngol. Neemaaji bhurdhi laabhunde e neebhinaade e nder oo aduna ko huuwirgol yurmeende kuudhe moyyhe dhen. E dhin kongudhi «Yurmeteebhe bhen ko malaabhe», kongol Almasiihu on ngoo no bheyditaa ngol sahaabaabhe bhen seeditii fii mun e oo aaya dhoo: «Ko okkugol bhuri moyyhude edii okkoreede» (Sahaabaabhe bhen 20:35)

LANDAL:

  1. Si tawii ko en anyanbhe, ko honno wontirten yurmeteebhe?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:32 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)