Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 044 (The Beatitudes)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 2 - Fii waaju e golle Almasiihu on Jaliilu (Matta 5:1 - 18:35)
A - Fii waaju ngun ka hoore fello: Fii sariya teddudho on ka laamu kammu ngun (Matta 5:1 - 7:27) -- Fii no maakuuji Almasiihu on dhin mottindiriraa non ka aranun

a) Fii Malaabhe bhen (Matta 5:1-12)


MATTA 5:6
6 Weelaabhe dhondhaa peewal bhen ko malaabhe, bhay bhe harnoyte!

Noddaandu nayabhuru ndu giggol Alla ngol noddi en e mun ngol ko fii welaaabhe peewal bhen, bhen finubhe e dhoyngol junuubaaji mun dhin. Aaden kala no faalaa huuwude ko moyyhi, himo faalaa polgal banii-aadama ngal, kono gooto gaynataa huuwirde dhun ittiri anniye mun on, ko fii ko en maccubhe junuubu. Kono non, Almasiihu on fewnii junuubankeebhe bhen fow rewrude e mayde makko nden ka hoore leggal altindiraangal. On mo no faalaa hebhude ko feewi e ko laabhi hendoto peewal ngal immorde Alla no timmiri, o hebha doole no o wuurira giggol haqiiqawol. Aree e annabi Iisaa fii no o fewnira bhernde mon nden e no o tiidhinira on. Weltaare mon nden tippataaa han kadi e wakkilaare mon nden, kono nde tippay e sulfu Allaahu on tun, bhayru on hisinaama sabu gomdhinal mon ngal, awa kadi weltaare Almasiihu on no wondi e mon.

Ko peewal ngal woni nyoggande kala barki ruuhuyankewi (Zabuura 24:5). Hidhen haani faaleede fota dhii baraaji. Hidhen toraa faalegol dhi, ko fii on mo no welaa e no dhondhaa, faalete nyaamugol yara, huunde kadi ittantaamo faale makko on yawti dhun. Ko faaladhen kon baraaji ruuhuyankeeji dhin no haani wonude soobee e ko tabiti. Peewal Alla ngal, ko onon moyyhinanaa. Si tawii hidhon gomdhini Almasiihu on, on wonay sono kala harnaabhe ko fii peewal Alla ngal no weebhitanaa bhen tuuboobhe e bhen jabhoobhe dhun, hara hibhe anditi moyyhere nde bhe wadhanaa nden.

TORAARE: Yaa an Baaba Seniidho, medhen yidhu maa men yettii ma bhay a holllii men yurmeende maa nden e fee ko addudhaa kon Bhiddho maa yidhaadho on. Yaafano men mawnintinaare amen nden e hunnyeendi amen ndin e niwre wonde nden ka gite amen. Labbhinir men yhiiyhan annabi Iisaa dhan, wattu men jeyal maadha rewrude e bawgal Ruuhu maa Seniidho on fii no men wuurira ngurndan laabhudhan. Yedhu men tama’u no men naatira ka nder weltaare maa e nder laamateeri poomayankeeri ndin wondude e gomdhinbhe bhen fow.

LANDAL:

  1. Ko honno Almasiihu on ittiranta dhondhaabhe peewal bhen dhonka mun kan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:31 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)