Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 042 (The Beatitudes)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 2 - Fii waaju e golle Almasiihu on Jaliilu (Matta 5:1 - 18:35)
A - Fii waaju ngun ka hoore fello: Fii sariya teddudho on ka laamu kammu ngun (Matta 5:1 - 7:27) -- Fii no maakuuji Almasiihu on dhin mottindiriraa non ka aranun

a) Fii Malaabhe bhen (Matta 5:1-12)


MATTA 5:3
3 Yondiniibhe ka bhernde bhen ko malaabhe, bhay laamu kammu ngun ko kambhe wonani!

Almasiihu on fuddhori waaju makko ngun malooje, ko fii ko o ariri ka aduna ko fii dandugol e fii barkingol en. O ariraali tun fii yedhugol en goddhi e baraaji dhin, kono ko fii hebbingol en kala barki ruuhuyankewi iwruki ka kammu (Efeesi 1:3). Himo waawi wadhude dhun bhayru himo jogii bawgal ngal fow, himo waawi juurude barki makko kin e men, o yedha en ngurndan poomayankejan dhan. Haa jooni himo barkinde, wano o fodiri non tuuboobhe bhen. Himo noddirde bhe «malaabhe e weltiibhe» bhayru ko bhe dhun tigi sabu makko.

Ahadi Hindi ndin ko «kuddi» lannitori (Malakii 4:6), sariya Ahadi heyri ndin kan ko «maloore» ndi fuddhori. Ko fii ronugol baraaji dhin noddiradhen.

Almasiihu on ko adii hollude ko wonde gooto naatataa ka laamu kammu si wonaa rewrude e Ruuhu-Seniidho on. Annabi Iisaa no yedhude en Ruuhu makko Seniidho on, ko kanko fennyinanta en junuubaaji men dhin e anniyeeji men bondhi dhin. O libhay ka leydi mawninintinaare men nden fii no yankinorodhen e no jabhiren ko wonudhen kon miskimbhe e lo’ubhe e bonbhe e muleteebhe yeeso laabhal Alla ngal. Ko en tuunubhe si en etiraama laabhal e moyyhere makko nden kanko jom mangu e darja on. Hidhen anditi ganyaneendi men ndin yeeso ndaygu giggol makko ngol, e penaale men dhen yeeso ndaygu goonga makko on. On malii si Ruuhu Allaahu on fennyinanii on junuubaaji mon dhin, hidhon ardeede no tuubiron e no mbundhoyaagal mon ngal ka bannhe ruuhu sellira. Baafal kammu ngun udditanaama on no weebhirani on, sabu ko junuubankeejo tuuboowo tun waawi arude ka Alla. Junuubankeejo tuuboowo on si arii ka Joomi on hinaa ka laamu kammu ngun tun o naatata, kono o rodhay ngu haa poomaa.

Hino nhaldhini ko tawi kon annabi Iisaa ko hakkunde taalibaabhe annabi Yaayaa-Lootoowo maande tuubuubuyee on o subhii bhe makko bhen. Hari bhen qirritinoke junuubaaji mun dhin, bhe lootaama maande tuubuuyee on ka Yurdayniwol. Ko bhen hayftintiniibhe e bhen tuuboobhe tun waawata naatude ka laamateeri Alla. Maloore aranere nden hinaa yawteteede si hidhen faalaa hebhude nafa dhiya keyeeji heddiidhi fow.

LANDAL:

  1. Ko hondhun wadhi si ko «yondiniibhe ka bhernde bhen» adotoo naatude ka laamu kammu?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:30 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)