Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Bulgarian":
Home -- Bulgarian -- The Ten Commandments -- 05 Third Commandment: Do Not Take the Name of God in Vain
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- BULGARIAN -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi -- Finnish? -- French -- German -- Gujarati -- Hebrew -- Hindi -- Hungarian? -- Indonesian -- Kiswahili -- Malayalam? -- Norwegian -- Polish -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Tamil -- Turkish -- Ukrainian? -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ТЕМИ 6: ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ - Божията Закрила на Стената, Която поддържа мъж от падащи
Изложение на Десетте Божи заповеди в Изход 20 в светлината на Евангелието

05 - Третата заповед: Не изговаряй напразно името на господа, твоя БогИЗХОД 20:7
„Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог; защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно името Му.”


05.1 - Името на Бог

Човекът не може да живее без своя Създател. Той е бил създаден по Божия образ, но го е изоставил. От тогава, човекът се скита в пустошта на този свят, търсейски своя изгубен дом и копеещ за своя скрит източник. Човек си е създал хиляди богове заместници, чиито свирепи лица просто отразяват човешките неизречими страхове и копнежи. Той харчи пари за магически заклинания, гадаене по дланите и хороскопи, които не осигуряват никаква протекция. Мюсюлманите целуват черния камък почтително, като че ли в него обитава дух от небето. Будистите се покланят на златната статуя на Буда, която се усмухва безразлично на своите духовно безразлични последователи.

Господнето лично откровение за самия Него, „Аз съм Еова, единствен Господ” би трябвало да сложи край на човешкото търсене. Появяването м в горящата къпина е било историческо, защото Господ е изявил себе си и е провъзгласил името си. Има многобройни откровения на Бог в Стария и Новия Завет. Библията ни казва 638 имена и характерни качества на триединния Бог. в семитските езици всяко качество се смята за име. Бог не е само праведен, но той е Праведният, в когото е събрана цялата праведност. Той не е само свят, но Той е Святият, пълен със святост. Всяко едно от тези имена е лъч на славата му. Името, което се среща най-много е Еова( 6 828 пъти в Стария Завет). Това име означава Всемогъщият, който държи всичко, Святият, Съвършеният, Вечносъщият Господ, който никога не е променял и няма да промени своята вярност.


05.2 - Господ в Новия Завет

Самият Господ се въплати като човек в образа на Исус Христос от Назарет, в Новия Завет. Ангелите, пророците и всички вярващи изповядват, че Исус е Господ. Въпреки това Исус не прослави себе си, а своя Небесен Баща. Всъщност Той ни научи как да се молим: „Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име.” В тази молитва, имато на Отец е почетено, прославено и осветено преди и над всяко друго име. Откровението на Бог Отец от Исус ни е издигнало да най-високото ниво на познаване на Бога.

Господ Исус беше въплатено смирение. Той осъществи помирението между Святия и всички грешници, чрез неговата смърт на кръста на срама. „Затова и Бог Го превъзвиши и Му подари име, което е над всяко друго име; така че в името ма Исус да се преклони всяко коляно от небесните и земните , и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца”(Филипяни 2: 9-11). Святия дух е прославен в името на Исус и ни уверява, че Той е „Господът”. В същото време Святия Дух ни уверява в единството на Бог Отец, Бог Син и Святия Дух. Единството на любовта съвършено описва същината на Бог. Давид вече е чул това откровение: „Господ рече на моя Господ: Седни отдясно Ми, докато положа враговете Ти за Твое подножие.””(Псалм 110:1).


05.3 - Какво всъщност означава да „познаваме името на Бог”?

Ако някой отиде в странен град, той би се радвал да има адреса на някого когото познава там. Той може да се обади на своя приятел и да го помоли за насока и помощ. Щастлив е онзи човек, който познава истинското име на Бог и има „телефонния му номер”(Псалм 50:15): „и призови Ме в ден на беда; и Аз ще те избавя, и ти ще ме прославиш.” Нашия жив Бог в небето не спи, и той трескаво очаква нашите духовни телефонни обаждания.

Всяка среща, която имаме със Святия Дух ясно открива нашата връзка с греха, нашата самота и изгубване. Величието на Неговата святост открива същинатта на нашия плитък морал и фалшив хуманитаризъм. Благостта на Бог ни насърчава да изповядаме греховете си и неговото смирение открива нашата отровна гордост. Познаването на името на Бог дава възможност на съкрушените хора да имат лично взаимоотношение с Него.

Нарастването на нашата вяра ни вкоренява в Него и третата заповед, както Той казва: „Аз съм Господ, твоя Бог”, където употребата на думата „твоя” означава, че Бог Святият се идентифицира със своите творения, грешниците, неспособните и слабите. Той ги уверява в Своята вярност и протекция, според Новия Завет, Той ни включва в Божието семейство, където Исус е главата, а ние сме частите на неговото духовно тяло. Бог Отец иска да бъде един ум и един дух със Своите деца и да работи чрез тях, спасявайки това порочно поколение. В Неговата милост, Той им дава власт да се доверяват и действат в неговото име.


05.4 - Изговаряне на името на Бог напразно

Живеем в свят, който е дълбоко повлиян от Божиите откровения в Библията. Въпреки това малцина Му се доверяват с цяло сърце. Ако човек не пребъдва в божието присъствие, тогава той започва да използва името на Бог напразно. Такива хора Го използват с безразличие, като че ли плащат с пари без стойност. Дори новородените християни са способни да наскърбят Святия Дух чрез празното си говорене. Те са нехайни за използването на Божието име. Третат заповд ни предупреждава и предпазва от изговарянето на Божието има напразно.

Християните, наричащи се така само по име, използват името на Бог непрекъснато и лекомислено, казвайки: „О, Боже! За Бога!” и т.н. Те са като деца, които играят с телефон, набират номер и след това не говорят с човека, който бърза да отговори на обаждането. Очевидно е, че ако те прдължат да правят това отново отново, този на когото се обаждат ще се ядоса и ще спре да обръща внимание на досадното звънене. Бог чува, когато го призовем. Какво си мислите когато казвате името му? Ако използвате името без да мислите, това показва каква малка част от живота си живеете пред Господа.


05.5 - Мюсюлманите, изговаряйки името на Аллах

Един мюсюлманин трябва да изговаря името на Аллах често, надявайки се да бъде оправдан и счетен за достоен, праведен и верен. Той вярва, че колкото повече изговаря името на Аллах, толкова повече от греховете му са простени. Това схващане е дало началото на плитка форма на поклонение, при която да изговарят името на Аллах е съществена част. Важно е да разберем в този момент, че мюсюлманите нямат лично взаимоотношение с Аллах. Тяхното говорене с Аллах е едва доловимото мънкане на служител, който откликва на своя вдъхващ страхопочитание гасподар, и въпреки това не знаят дали Аллах ги чува или не.

Освен това, ежедневните молитви са издиктувани ритуали. Средностатистическият мюсюлманин рецитира Фатиха(Сура ал-Фатиха) седемнадесет пъти, тихо или силно, по време на своите пет молитви през деня. Почти един милиард мюсюлмани трябва да се молят с Фатиха на арабски по целия свят, въпреки че над 800 милиона мюсюлмани не разбират арабски. За съжеление Господнята молитва също се повтаря лекомислено от някои хора и в някои църкви по време на хваледните служби.


05.6 - Колебливи молитви и безполезни спорове

Не само мюсюлманите рецитират лекомислено молитвите си, но и голям брой християни също пеят своите молитви, както една майка пее приспивни песни на своето дете. Как може да призоваваме Бог без да очакваме отговор от Него, или да говорим на Бог докато мислим за работа или незначителни неща. Например, ако имахме възможнистта да се срещнем с главата на нашата държава и да говорим с него лично, не бихме ли помислили за всяка дума, която бихме казали и да преценим дали да я кажем? А Бог по-малко важен ли е от един човек? Ако някой се моли без да мисли, то той пренебрегва Бог.

Богословите понякога са на ръба да нарушат третата заповед и да наскърбяъ Святия Дух, когато изучават Библията и обсъждат характеристиките и чудните дела на Бог, като че ли обсъждат научен лабораторен експеримент без да усещат Неговото присъствие. Не можем да имаме за цел един безпристрастен разговор за Бог, тъй като Бог не е концепция или предмет. Той е жива личност и всеприсъстващ при нас. Той слуша нашите разговори и Той знае нашите мисли отдалеч. Ето защо всяко богословско изследване, при което липсва страх от Господа и почит към Него, несъмнено води до нарушаване на третата заповед.


05.7 - Греховно използване на името на Бог

Проклет да бъде всеки, който целенасочено изкривява Божието слово, осмива го или се шегува с него. Такъв човек злоупотребява с името, което е над всяко друго име и няма страх и уважение към него. Ето защо никога не трябва да се присъединяваме към хора, които се смеят на Божието слово. Вместо това, ние трябва да предупредим подигравачите и да вземем твърда позиция за Бога. Писателите на книги и филми знаят дълбокия ефект на религиозните думи и ги използват в своите предукции. Но не използват думи като „грях”, „ад”, „погиване” буквално, а ги обличат със светско значение. Техните собствени думи ще се върнат към тях и ще ги усъдят.

Хората често се ядосват на други и в гнева си те проклинат с думи като „Бог”, „Аллах” или „Исус”. Те ругаят и говорят за проклятие и други религиозни факти без да мислят за това. Веднъж един пастор минал покрай един зидар и го чул как ругае и проклина и го попитал: „Винаги ли се молиш толкова шумно?” Мъжът бил объркан и отвърнал рязко: „Аз не се молех.” А пасторът казал: „Но аз те чух да призоваваш името на Бог и Той със сигурност ще ти отговори. ” Работникът е бил спрян в безумието си.

Много често хората използват ругатни свободно един срещу друг и дори срещу своите роднини. Дълбока ненавист се крие зад тези думи. Исус смята такива проклятия за равни на убийство, защото те оскверняват образа на Бог в човека.


05.8 - Божието предупреждение: жестоко наказание

Третата заповед съдържа ясно предупреждение „Бог ще накаже всеки, който използва името Му напразно”. Въпреки това предупреждение, някои хора използват божието име за да прикрият своите зли дела и да оправдаят беззаконието си. Проклет онзи, който изговаря името на Бог напразно за да прикрие лъжа и лицемерие. Хората почти не се доверяват един на друг днес, защото не казват истината дори когато се кълнат в Божието име. Исус категорично ни забранява да се кълнем „Но речта ви да бъде „Да, да” и „Не,не”; а каквото е повече от това, е от лукавия”(Матей 5: 37). Ако ние се кълнем и лъжем, ние не само лъжем хората, а и Бог. Фалшивата клетва е под третата заповед, която предупреждава срещу говоренето на божието име напразно. Ето защо в Библията се казва: „Страхът от Господа е началото на мъдростта.” Ние ,всички, се нуждаем от страх от Господа, в противен случай падаме в грях.

Бог ненавижда онзи, който го познава, но не го призовава във време на беда и очаква неговата насока и отговор, а вместо това отива при гадател, който изговаря божието има напразно и твърди, че открива миналото, сегашното и бъдещето(Второзаконие 18:9). Бог казва: „И човекът, който се отнесе към запитвачите на зли духове и към врачовете, за да блудства след тях, против онзи човек,Аз ще насоча лицето Си и ще го изтребя от народа му.”(Левит 20:6). Забранено е да установяваме контакт с мъртвите и да приемаме послания от тях. Подобни грехове неоспоримо отделят човек от Бог и отварят сърцето му към дявола и неговите духове. В Божиите очи токова езичество е равно на прелюбодейство; точно толкова ужасно, както когато един мъж е неверен към съпругата си и харчи нейните пари за проститутки. Не е изненадващо, че Бог нарича такива практики „духовно прелюбодейство” (Левит 20:6) и такива хора „зло и прелюбодейно поколение”.

В Африка и Азия хората носят амулети за да се предпазват от злото. Те плащат много пари за тези предмети и им се доверяват.те също пишат и „писма-заклинания” за да търгуват по-успешно и да извикат любов в семейните двойки. Народите, които практикуват тези суеверия не познават Бог. В някои страни практики на орис, магьсничество и суеверие се излъчват по телевизията. Ние, като християни, считаме тези предавания и учения за сатанински атаки към наивната публика. Те отварят портите на ада. Господ ясно ни предупреждава за тези опасности, които ни отделят от Него. Само Исус може да освободи такива хора от оковите. Четенето на хороскопи, гледането на ръка и врачуването с цел призоваването на духове са кратките пътища към ада. Има много предсказатели в хотелите в Индия, който чакат да предскажат бъдещето на всеки гост. Те също рисуват очи, прободени от стрела, за да отблъснат окото на злото. Някои окачат муски в своите автомобили, подкови на къщите си или докосват дърво, за да се защитят от нещастие. Такива хора вярват повече в силата на тъмнината, отколкото в промисъла на своя Небесен Баща. Те са в робство на силита на този свят, поради тези свои практики.


05.9 - Богохулство

Някои хора отиват твърде далеч, когато използват имет на Бог, когато свободно ругаят Бог и Неговия Христос. Те се присъединяват към тези, които се бунтуват против Бог Отец, Исус Христос и Святия Дух. Сатана е старият враг на Бог. Хуленето на Бога е форма на предаването на демони, които текат като мръсотия от ада. Ако някой трябва да прочете дълго писмо, в което името на Исус е похулено, той ще усети дъхът на ада в лицето си. В Левит 24:14-16 се казва: „Изведи вън от стана онзи, който прокле;и всички, които са го чули, нека сложат ръцете си на главата му и цялото общество нека го убие с камъни. И кажи на израиляните: Който прокълне своя Бог, ще носи греха си. Който похули Господнето име, да се умъртви; цялото общество да го убие с камъни;бил той чужденец или местен, когато похули Господнето име, да се умъртви. ”

Трябва да бъдем смирени и внимателни, когато съдим клеветник/богохулник. Много обладани от демони хора били толкова заслепени,че докато мислили, че служат на Бога, те в действителност се противят на Него и на Неговия Месия (Йоан 15: 19-21; 16:1-3). Мъдри, набожни лидери били тези, които осъдили Исус на смърт, твърдейки, че Той хули Бога. Въпреки, че били духовни лидери, че Исус е единствения Син на живия Бог. В тяхната ревност за Бог, те похулиха Неговия помазан Месия. Те плюха на лицето му и го удряха по главата. Лидерите на тези древни хора не осъзнаха или приеха техният Господ, който присъстваше между тях. Вместо това, те го отхвърлиха и разпънаха. И за съжаление, повечето от тях все още го отричат.

Като тези синове на Яков, мюсюлманите мислят, че хулят Бога ако вярват в божествеността и разпятието на Христос. Те са наследили еврейската неоправдана неохота и се противят на вярването в триединен Бог. Те таят безотказана омраза към разпънатия Божий Син. Но те откриват и изразяват своето богохулство към Бог Отец, Исус Христос и Святия Дух чрез тяхната омраза към доктрината за триединството. От друга страна, хиндуистите отхвърлят абсолютната власт на Хрситос като го смятат за един от многото богове.

Някои отстъпили от вярата християни а дотолкова заблудени, че започват да се покланят на Сатана. По време на тяхното поклонение те имат големи партита и дори принасят кръвни жертвоприношения на Сатана. По този начин силата на тъмнината достига до всеки, който свободно отхвърля спасението от Бог в Христос.

Но в Христос има убежище, където адът не може да прникне. Нашият добър пастир казва: „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца. Аз и Отец едно сме.”(Йоан 10: 27-30)

Евреите искаха да спазват третата заповед толкова стриктно, че се страхуват да изговорят името на Бог по погрешка или без да искат. Всички знаем, че четирибуквеното, еврейско име на Бог е YHWH. Дължащо се на своя свещен произход от 300 пр.Хр. евреите избягвали да го изговарят, когато четели Писанито, и замествали „Адонай”. „Еова” е име създадено от човек, което е резълтат на размесването на гласните от думата „Адонай” със съгласните от “YHWH”. Създадено е след 1520г. сл.Хр. Оригиналното име и произношение масово се смята, че е Еова.

Това може да надигне следния въпрос: Нужно ли е да изговаряме името на Бог по какъвто и да е повод? Как правилно да използваме името на Бог, за да не паднем под осъждение?


05.10 - Правилна употреба на името на Бог

Третата заповед никога не ни е забранявала да изговаряме името на Бог в правилния дух. Това е веикото обещание: „ Не изричаш напразно името на Господ ако го изговаряш с вяра, любов и благодарност.” Господ ще използва свидетелството на твоята вяра като проводник на прошка и обновление в животите на твоите приятели. Неговото име няма магическа сила, която можем да използваме спрямо нашата собствена воля и желания. Живият Господ действа чрез своето име според своето намерение и план. Апостол Петър каза на сакатия мъж: „В името на Исус Христос от Назарет, стани и ходи.” Той по-късно заяви пред старейшините и лидерите: „В името на Исус Христос от Назарет този човек стои пред вас цял”(Деяния3:6,16; 4:10). Трябва да задълбочим познанието си за името на Исус и неговата сила. Шлатер, известен богослов, е научил гръцките текстове на Новия Завет на изуст, но накрая на живота се е написал книгата „Познаваме ли Исус?”. Не трябва да говорим за Исус с лекота, но да разбираме нашия Господ по-добре. Нека да влизаме по-дълбоко в неговото слово и чрез молитва. Нека медитираме над всяка дума и тогава Бог ще ни говори чрез Неговото слово, което е дълбоко вкоренено в сърцата ни.

Едно от нещата, които ни помага да бъдем по-добри свидетели за Исус е да наизустявам глави и стихове от Стария и Новия Завет, защото Божието слово е сила и ни дава мъдростта на Святия Дух. Благословен е онзи мъж или жена, който изпълва съзнането и паметта си с Божието слово. Освен това, свидетелствата на вярващите и биографиите на зрели Божии мъже могат да ни вдъхновят да разбираме Божието име и неговите дела по-добре, което от своя страна укрепва нашата вяра.

Когато слушаме Божието слово, ние не сме сами, но опзнаваме нашия Господ повече и повече. Директно можемда го призовем, защото познаваме името му. Той ни говори чрез Библията и ние му отговаряме в нашите молитви. Каква привилегия имаме само! Можем да говорим с нашия Създател за всеки грях, болест, проблем и изпитание, и Той ни слуша. Неговия съвет е по-добър от този на лекар или психолог. Той ни обича повече от нашия земен баща. Той прощава греховете ни напълно, поради изкупващата смърт на Исус, и Той ни дава силата за вечен живот чрез обитаващия в нас Святи Дух.


05.11 - Да хвалим Бога с цялото си сърце и ум!

Наистина ли хвалим Бог и му благодарим с цяло сърце? Нека си спомним, че Всемогъщият Бог е нашият Баща, неговият единствен Син, този, който ни освобождава и Сятият Дух е нашият вечен Утешител и наша сила, и наке останем благодарни. Вместо да хвалим Бога със страх и треперене, ние трябва да го хвалим като негови деца, които се радват в Неговото дело за тяхната благословена надежда и тяхното завършено изкупление; не е нужно да оставаме мъртви в греха повече, но сме завинаги живи в Христос. И така, ако не можеш да пееш в хора, можеш да си пееш сам, и ако не можеш да пееш със собствените си устни, то можеш да пееш в сърцето си. Ако някой изговаря името на Отец, Сина и Святия Дух с увереност в молитва или радостно хваление, този човек почита всемогъщия Бог и Му доставя радост като го хвали.

Ако има някой, който не познава Бог и сърцето му е закоравено или съвестта мъ е нечиста, поради скрити грехове, тогава този човек трябва да послуша съвета на апостол Петър: „И всеки, който призове името Господне, ще се спаси.”(Деяния 2:21). Ние сми привилигировани да говорим директно с Бог, нашият Баща, в името на Исус и Той ще ни отговори. Приближаваме се към Бог, понеже Той се е приближил към нас. Името на Бог, „нашия Баща”, ни уверява, че всички небесни благословения са приготвени за нас. Името на Исус разклаща основите на ада, защото Той победи греха, смъртта и дявола. Святият Дух прославя Сина на Бог, защото в Неговото име, Той дарява вечен живот и уникалната Божия сила. Той също ни дарява сигурност, чистота, радост и мир. Точно, както слънцето изпраща многобройните си лъчи на земята ден след ден, така имената на нашия Триединен Бог ни даряват благодат над благодат. Кой не би благодарил на Отец или не би прославял Сина, или не би се молил в силата на Святия Дух? Отвори себе си към утешителната сила на Духът на твоя Господ, тогава ще научиш как Бог наистина отговаря на молитвите ти. Дай своето хваление в името на Исус, което се ориема от Отец. Благодари му и го хвали, защото Той те обича, изкупил те е и ти е дал вечен живот.


05.12 - Свидетелството на вярата

Кой би могъл да мълчи, когато сърцето му прелива с благодарност и хвала? И кой би могъл да държи спасението само за себе си, когато знае, че Господ иска всички хора да бъдат спасени? Да достигнем до изгубените не е наш избог, но самият Господ Исус ни е заръчал да отидем и кажем добрите вести на всички. Победата на Исус Христос и Неговото величие трябва да бъдат провъзгласявани. Апостол Петър ни наставлява: „като бъдета винаги готови да отговаряте на всеки, който ви пита за вашата надежда.”(1Петър 3:15). Исус ни предупреждава: „И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Ми, Който е на небесата. Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Ми, който е на небесата.” (Матей 10: 32-33).

Когато апостол Павел беше уморен от атаките на Божиите врагове, Господ му се яви през нощта и го утеши: „И Господ каза на Павел през нощта във видение: Не бой се, но говори и не млъквай; защото Аз съм с тебе и никой няма да те нападне да ти стори зло; защото имам много люде в този град.”(Деяния 18:9-10). Той го увери: „като те избавям от юдейския народ и от езичниците, между които те пращам да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината, и от властта на Сатана към Бога, и да приемат опрощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в Мене.”(Деяния 26: 17-18).

През онази вечер на Неговото възкресение Исус дари своята божествена власт на уплашените ученици, които бяха заключили своите врати, „Както Отец Ме прати, така и Аз ви пращам.” Когато Той им откри това, Той вдъхна в тях и им каза: „Приемете Святия Дух. На които простите греховете, простени им са, на които задържите, задържани са.”(Йоан 20: 21-23). Ако наизустите тези стихове и ги държите в сърцето си, ще получите сила и насока за най-добрия и ефективен начин за благовестие между опониращите невярващи и изгубените атеисти.


05.13 - Да служим в името на Господа

Когато Господ ни говори чрез Неговото слово и ние откликваме чрез молитва и хваление и изповядваме Негово свято име пред нашите приятели и врагове, тогава ние виждаме и действаме в авторитета на името Му. В името на Исус апостолите изцеляваха болните, изгонваха демоните и бесовете, възкресиха мъртвите и самият Исус укроти бурята чрез своето слово. Той преумножи петте хляба и те бяха достатъчни за хиляди хора. Той прости греховете на каящите се грешници и ги благослови с вечен живот. Исус казва: „Отец Ми работи досега, и Аз работя.”(Йоан 5:17). Ние не само изговаряме името Му, но Той също работи чрез нашите слабости. Когато Отец, Синът и Святият Дух обитават в сърцето на един вярващ, Бог извършва чудеса и знамения чрез живота му. Няма значение колко малки неговите деца са, тъй като самият Отец е този, който извършва работата.

Всяко истинско и ефективно свидетелство е основано на свидетелството в живота на вярващите: ние благославяме Господ и в същото време не му се покоряваме. Святият Дух ни подтиква към свято поведение и ни освещава, защото Той самият е свят. Исус ни научи да се молим с първите думи от Господнята молитва- да освещаваме или „да се свети” името на Господ с нашата уста и с нашето поведение. Нашите молитви биха били лъжа и свидетелството ни лъжливо ако в живота си отричаме силата на Бог и нямаме искрено смирение.

Истина е, че грешим спрямо собствената си воля, но оставаме съкрушени в присъствието на Святия. Нашите грехове не са тривиални проблеми в Неговите очи и трябва да помним, че го наскърбяваме с нашите прегрешения. Святият Дух обитава в сърцето на всеки каящ се човек и го утешава, и уверява, че кръвта на Христос го очиства от всеки грях. (1 Йоан 1:19).

Словото на нашия небесен баща Отец ни насърчава да имаме вяра и да живеем в името на триединния Бог. Ние преживяваме нашето освещение чрез добродетелта на Неговата дълготърпелива и превъзходна любов.

Наистина ли познаваш и разбираш Божието име? Неговто свято излиза ли от устата ти? Обитава ли Божият Дух в сърцето ти? Тогава и само тогава ти можеш да изговаряш името на Отец, Сина и Святия Дух по правилния начин, със страхопочитание и любов. Нека Господ те пази от напразно говорене на името Му и да те води да го хвалиш с радост през целия си живот.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 23, 2015, at 11:52 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)