Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Acts - 108 (Paul’s defense)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek? -- HAUSA -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

AYYUKAN - A cikin Nasara Tsarin aiki ALMASIHU
Nazarin a cikin Ayyukan Manzannin
SASHE 2 - Santawa Game Da Wa'azi Tsakanin Da Al'ummai Da Tushe Ikklisiya Daga Antakiya Zuwa Roma Ta Hanyar Ma'aikatar Kula Da Bulus Manzo, Ruhu Mai Tsarki Ya Umarta (Ayyukan 13 - 28)
E - Bulus A Gidan Yari, A Urushalima Da Kuma A Kaisariya (Ayyukan 21:15 - 26:32)

4. Kariyar Bulus a gaban mutanen garin (Ayyukan 22:1-29)


AYYUKAN 22:9-16
9 Waɗanda suke tare da ni suka ga hasken, sai suka ji tsoro, amma ba su ji maganar da ya yi mini ba. 10 Na kuma ce, 'Me zan yi, ya Ubangiji?' 11 Tun da yake ban iya gani ba saboda ɗaukakar hasken nan, ta hannun waɗanda suke tare da ni, na isa Dimashƙu. 12 Saan nan Hananiya, mutum mai ibada bisa ga shari'ar, yana da kyakkyawar shaida tare da duk Yahudawan da ke zaune a wurin, 13 suka zo wurina. Ya tsaya a wurina, ya ce mini, 'Ya ɗan'uwana Shawulu ka gani!' 14 Sa'an nan ya ce, 'Allah na kakanninku ya zaɓe ku don ku san nufinsa, ku ga Mai Adalci, ku ji muryar bakinsa. 15 Gama za ku zama mashaidinsa ga dukan mutane game da abin da kuka gani da wanda kuka ji. 16 Yanzu me ya sa kuke jira? Tashi ka yi baftisma ka wanke zunubanka, tare da kiran sunan Ubangiji. ”

Lokacin da suka isa gaban ƙofar Dimashƙu abokan sahabbai sun ga kyakkyawar ɗaukakar Almasihu, wanda haskensa ya haskaka da hasken rana. Amma ba su san mai rai ba, Wanda aka ta da, ko jin muryar sa. Hakanan, maiyuwa ne cewa a tashin tashin mattatu kawai masu imani zasu zabi Almasihu da gaske kuma zasu fahimci muryarsa. Su kadai sun san Ruhun kaunarsa. Rayuwarsa tabbatacciya a cikin su. Kãfirai da munãfukai za yanke ƙauna daga ikon hukunci. Za su ji muryarsa kawai yayin tsawar hukunci.

Lokacin da Almasihu ya bayyana ga Bulus nan take ya watsar da adalcin da ya kebanci, wanda ya danganta da ayyukan shari'a, ya kuma dogara ga Ubangiji Almasihu da alherinsa. Wannan Ubangiji ya aiko shi zuwa Dimashku, don bincika bangaskiyar sa. A nan ne zai ji ainihin nufin Allah, ya kuma san alherin da Ubangiji Yesu ya yi dominsa. Bulus, wanda aka baratar da mai laifi, ya kusan za a tura shi don yin hidimar tsarkaka ga Al’ummai.

Almasihu ya zaɓi ɗan’uwa mai sauƙi daga cikin Ikklisiya don ya karya girman kan wannan masaniyar masanin shari’a. Hananiya mai ba da gaskiya ga asalin Bayahude, kuma dangin Allah ta wurin bangaskiyar sa cikin Almasihu. Ya zo da sunan Ubangijinsa wurin Bulus, ya kuma yi masa tambayoyi domin ya dawo da ganinsa. Nan da nan makaho Shawulu ya gani. Daukakar Almasihu ta makantar dashi, amma da Ruhu Mai Tsarki ya fashe ta babban duhu ya kawo shi ga tuba da imani. Ya kuma sami gani, ta wurin Hananiya ya ɗora masa hannu, ya cika da Ruhu Mai Tsarki. Idanun Bulus sun buɗe kuma nan da nan ya ga wani ɗan'uwan a cikin Almasihu, wanda ta wurinsa ya san Ikklisiyar Allah, wanda Ruhunsa yake zaune. Wannan shine sirrin zamanin namu, zamanin Ikilisiya.

Almasihu, duk da haka bai bude idanun mu na ruhaniya ba don nishaɗin mu, amma domin mu san nufin Allah, mu kuma juyo bisa ga aikinsa a cikin mu. Bulus ya ji daga Hananiya cewa Allah na Ibrahim, Ishaku, da Yakubu sun zaɓe shi, lauyan mai kisan kai, don ya san zuciyar nufinsa ya sake bayyana wa duniya. Menene ainihin nufin Allah? Abin sani kawai mu san Yesu a matsayin Mai-adalci da Mai-tsarki, wanda aka haife shi ta Ruhu mai tsarki, da kuma gaskatawarmu cewa a cikin sa alama ce ta Allahnmu. Shin idanunku sun buɗe? Shin kun lura da shi a cikin Yesu a cikin alherin allahntaka, da ƙaunarsa mai taushi, haƙurinsa na ɗaukar gicciye, da ɗaukakarsa a halin yanzu? Yi nazarin rayuwar Yesu, domin ku san shi kuma ku ji muryarsa. Ubangijinmu bai mutu ba, amma yana da rai. Yana zaune, yayi magana, sanyaya rai da umarni. Mutum ba zai rayu da abinci kaɗai ba, amma ta kowace maganar da ke fitowa daga bakin Allah. Saurari muryar Mai Ceto, domin ya tabbatar da ku cikin alkawarin da ya yi. Ta yin haka zaka zama mai tsarkaka gwargwadon kamanninSa, shaidar zur ga nufin Allah.

A gare ku, Yesu Banazare, ba talakawa ba ne, amma Ubangiji ne mai iko, wanda kun haɗu da shi a cikin Bishara. Kun ga daukakar halin shi, kun san shi ta tabbataccen ruhu mai tsarki, jagorarsa yau da kullun kuna yi masa biyayya. Ka sani cewa Ubangijinka ya zaɓe ka don ka zama mai shaida a gare shi, ka bayyana wa duk wanda ya kasance, abin da ya yi, da yadda yake ceton mutane a yau. Wannan shine ainihin nufin Allah: in shelar Ubangiji Yesu ta wurin shaidar da muke yi wa mutane duka.

Hananiya bai ba Bulus lokaci ba don falsafar, amma nan da nan ya bayyana masa ƙa’idar Allah, kuma ya sa shaidar alherinsa a bakinsa. Wannan aikin allahntaka yana buƙatar aiki, ba tunani ba. Duk da haka akwai hamayya ta ruhaniya a rayuwar bulus, watau zunubansa wadanda sunada yawa saboda jahilcin da ya nuna, kiyayyarsa ga Allah, da kisan mutanen da basu jiba basu gani ba. Amma Yesu ya goge duk wadancan zunubai akan giciye. Tabbatar, dan uwa, cewa jinin Almasihu ya wanke zunuban sa gaba daya. Kafin haihuwarsa Bulus ya barata ta wurin alheri. Dole ne ya karɓi wannan gaskiyar, duk da haka, ya gaskanta da yardawar nan da yardar Allah, kuma ya ba da shaidar wannan shawarar ta wurin baftisma. Kwararren masanin shari’a dole ne ya mutu ga kansa ta wurin alamar baftisma. Dole ne ya bayyana bukatar cikakken tsarkakewa ta wurin neman ceto a cikin almasihu shi kaɗai, ya kuma bar kansa gare shi ba da wani dalili ba.

Dan uwa, an yi maka baftisma? Shin kun bar tsohuwar rayuwar ku don ku shiga cikin tabbatuwa cikin tabbaci cikin zurfin Almasihu? Ku masu adalci ne saboda gicciye. Yi imani da cetonka, wanda aka kammala kuma aka kammala cikin Almasihu. Yarda da ma'anar baftisma. Allah ya karbe ku ta wurin mutuwar almasihu da roko. Yi addu'a ga Ubangijinka a yau don ku rayu har abada ta wurinsa.

ADDU'A: Ya Ubangiji Yesu almasihu, na gode maka da Ka shafe zunubaina da kyau. Na furta a gaban Karena da laifina, kuma Nace kada ka yashe ni daga gabanka. Bayyana hotonka a idanuna, don a iya sake haɓaka ni kuma in shigar da kai cikin zuriyarka ta alama ta baftisma.

TAMBAYA:

  1. Menene ainihin nufin Allah?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 03, 2021, at 04:37 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)