Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Salvation - 9. Continuous Reading of the New Testament Confirms Us in Salvation
This page in: Albanian -- Armenian -- CEBUANO -- English -- French -- German? -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Twi -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Kahibalo ka ba? Ang Kaluwasan sa Dios Andam na para Kanimo!
Usa ka Hinungdan nga Buklet alang kanimo

9. Ang Pagpadayon Pagbasa sa Bag-ong Tugon Nagpamatuod kanato sa atong kaluwasan


Sayop nga hunahunaon nga ang usa ka magtutuo nga anaa kang Kristo gipanalipdan sa mga tentasyon ug mga sala. Dili! Apan siya luwas sa makusganon nga mga kamot ug gidala sa walay katapusang mga bukton sa Dios. Nadawat niya ang kusog sa panahon sa mga kasamok gikan sa pulong sa iyang Ginoo nga nagbadlong ug naghupay kaniya. Ang Dios nag-uban kaniya ug labaw pa niana, ang Dios anaa kaniya pinaagi sa Balaang Espiritu nga naghatag kaniyag kadaugan sa panahon sa tentasyon. Ang magtutuo makakat-on sa pagpailub ug pagsalig sa Ginoo pinaagi sa tanan nga mga kahimtang sa kinabuhi.

Kung gusto nimo ang kumpirmasyon sa imong kaluwasan, padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pagmasunuron sa paggiya sa Balaang Espiritu nga nagdala kanimo sa nagkalainlaing mga serbisyo sa kumunidad sa mga magtutuo. Si apostol Pablo misugid:

Dili ko ikaulaw ang MAAYONG BALITA NI KRISTO:
kay kini mao ang GAHOM SA DIOS alang sa kaluwasan
sa matag-usa nga motuo.
Roma 1:16

Dili kita mabuhi kung wala ang pulong sa Dios. Ang Bibliya mao ang atong espirituhanong pagkaon. Sa normal nga kinabuhi dili kita mokaon ka usa sa usa ka semana, apan kung mahimo tulo ka beses sa usa ka adlaw, aron atong matuman ang atong adlaw-adlaw nga bulohaton ug katungdanan. Handurawa ang imong kaugalingon nga nagkaon sa usa ra ka kan-anan sa usa ka semana! Tingali dili ka mamatay diha-diha dayon, apan ang imong lawas mahimong maluya ug maluya, nagbitay taliwala sa kinabuhi ug kamatayon. Dili ka makahimo bisan unsang lig-on nga trabaho apan gigugol ang kadaghanan sa imong oras sa higdaanan. Mao usab kini ang mahitabo sa kinabuhing espirituhanon. Bisan kinsa nga Kristiyano dili mahimo nga mutubo sa gugma, sa pagtuo, ug paglaum, gawas kung kuhaon niya ang iyang adlaw-adlaw nga espirituhanong pagkaon uban sa pagpasalamat. Kinahanglan nimong tun-an pag-ayo ang Maayong Balita nga kinasingkasing. Nagpadayag si Ginoong Jesus sa usa ka sekreto nga nag-ingon:

Ang tawo dili MABUHI sa pan lamang,
apan sa MATAG PULONG nga isulti sa Dios.
Lucas 4: 4

Kung ikaw nakapanag-iyag usa ka Bibliya, ayaw kini ibutang sa estante. Ayaw tugoti nga ang abug motabon niini. Ibayaw ang imong kamot ug kuhaa ang Balaang Libro, ablihi kini ug himoa kini nga hilisgutan sa imong mga pagtuon ug mga pagpamalandong. Sag-uloha ang daghang mahinungdanong mga bersikulo. Pun-a ang imong kasingkasing sa Pulong sa Dios tungod kay ang Magmamando sa uniberso nakig-sulti kanimo diretso sa iyang pulong.

Ang usa ka tawo sa Dios kinahanglan mosulod sa ospital alang sa usa ka kritikal nga operasyon. Pagkahuman niyag ampo alang sa iyang mga paryente ug mga kauban sa trabaho, sila naghatag kaniya og anestisya ug malampuson ang pag-opera kaniya. Usahay kung ang impluwesya sa anestisya mawala na, ang mga tawo mahimong mosulti sa mga sekreto gikan sa ilang walay panimuot. Kining tawo sa Dios usab misulti sa wala pa siya hingpit nga nahigmata, apan siya misulti lamang sa tinuod nga mga bersikulo sa Bibliya. Siya puno sa Pulong sa Dios. Walay laing migawas sa iyang mga ngabil.

Unsay mahitabo kung anaa ka sa iyang kahimtang? Unsa unta ang imong isulti? Puno ba sa Ebanghelyo ang imong hunahuna? Isulti sa imong dila ang anaa sa imong kasingkasing. Kung gusto ka motubo sa espirituhanon kinahanglan kanunay ka mobasa sa balaang Bibliya. Ang Dios makigsulti kanimo sa usa ka direkta nga paagi pinaagi sa Iyang Pulong.

Kung gusto nimo magiyahan sa Espiritu ni Kristo ayaw kalimti ang yano nga mando: Basaha kanunay ang Bibliya ug pag-ampo nga masabtan nimo ug sundon kini. Dili kini usa ka bug-at nga balaod nga kanunay mamalandong sa Pulong sa Dios, apan usa ka talagsaon nga pribelihiyo. Ang usa ka batan-ong lalaki maghulat sa mga sulat nga walay pailub sa iyang pangasaw-onon ug sa dihang nadawat niya ang sulat, ablihan niya kini dayon ug basahon kini sa pipila ka mga higayon hangtod iyang masabtan. ang matag tudling sa hingpit. Kini usab ang kaso sa taas nga konteksto nga espirituhanon nga ang matag hinigugma ni Kristo dili matagbaw sa pagbasa ra sa Ebanghelyo. Siya magtuon niini, ibutang kini sa hunahuna, buhaton kini ug ikinabuhi ug mamatay uban niini. Ang matag-usa nga nagtuo sa atong Manunubos dili makapadayon ug molampos sa iyang kinabuhi kung wala ang Ebanghelyo. Kinahanglan dili kita moundang pagbasa sa Pulong sa Dios, kung dili and atong espirituhanong kinabuhi mous-os ug mamatay.

Busa, kung gusto nimo motubo sa Espiritu, pagtuon kanunay sa Tora ug sa Ebanghelyo. Ang Dios mosulti kanimo sa personal sa direkta nga paagi pinaagi sa iyang Pulong.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 07, 2021, at 08:14 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)