Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Salvation - 6. Have You Accepted God's Salvation, which He Prepared for You?
This page in: Albanian -- Armenian -- CEBUANO -- English -- French -- German? -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Twi -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Kahibalo ka ba? Ang Kaluwasan sa Dios Andam na para Kanimo!
Usa ka Hinungdan nga Buklet alang kanimo

6. Gidawat Mo ba ang Kaluwasan sa Dios, nga Giandam Niya alang kanimo?


Usa ka babaye nga dili edukado nga taga India gipangutana bahin sa iyang pagtuo kang Kristo. Siya mitubag, ang Iyang dugo naglimpyo sa akong kasingkasing gikan sa tanan nakong mga kasal-anan. Kining dili makabasa nga babaye nakasinati sa kinasuluran sa tinago sa kaluwasan. Bisan kinsa ang makahimamat kang Kristo ug masabtan ang iyang sakripisyo dali nga dawaton siya pinaagi sa pagtuo ug itugyan ang iyang mahugaw ug daotan nga kinabuhi kaniya. Unya ang kasigurohan sa kaluwasan moabot sa iyang kasingkasing ug ang pagkamatarong sa Dios motatak sa iyang hunahuna.

Hinumdumi nga dili kinahanglan nga mamatay si Kristo labi na alang sa imong mga sala pag-usab. Gipakamatarong ka niya sa makausa ug hangtod sa hangtod. Motuo ka nining kamatuoran. Pagmaisugon ug pasalamati ang makagagahum alang sa pag- hatag kanimo sa libre nga pagkamatarong. Personal ka niyang gihigugma, tungod siya nagsakripisyo sa iyang pinanggang anak alang kanimo ug alang sa tibuok kalibutan. Ang kaluwasan natuman. Gidawat ba nimo kini? Unya makuha nimo ang bag-ong pagsabot sa Dios ingon nga maluluy-on nga nagpasaylo ug ingon sa kadagatan sa gugma.

Nakasabot ka ba kung unsaon nimo pagdawat niining kaluwasan nga praktikal? Dili kini lisud o malisud. Luhod sa usa ka hilom nga dapit o usa ka sirado nga lawak, pag-inurasa, o uban sa usa ka higala nga magtutuo ug pag-ampo gikan sa bug-os mong kasingkasing:

“Makagagahum nga Dios, nakakita ka kanako, ug nakaila ka kanako. Naulaw ako sa tanan kong nabuhat. Pasayloa ako sa akong mga sala ug limpyohi ang akong kasingka-kasing sa hingpit. Amen.”

Padayon sa pag-ampo,

“Salamat, o Dios ko nga wala ako nimo siloti o patya sumala sa angay nako. Gipadala mo si Hesu-Kristo, ang Manunubos, aron mamatay alang kanako ug alang sa tanan. Salamat o Dios nga buotan ka kaayo. Si Hesu-Kristo nagpas-an sa tanan kong mga sala ug nag-antus sa akong silot. Ako siyang dawaton ingon nga akong personal nga Manluluwas ug mituo nga gipasig-uli niya ako kanimo ug gilimpyohan ang akong kasingkasing. Karon naluwas ako pinaagi sa grasya. Salamat o Dios sa pagdawat kanako ug pagluwas kanako hangtod sa kahangturan. Amen

Minahal kung Higala: Tuohi ang imong giampo, tungod kay ang Dios namati kanimo. Pagmalig-on sa imong pagtuo, ug pakigsulti sa maluloy-on nga Dios samtang giyahan ka sa imong kasingkasing. Pagsulti ug ayaw pagpakahilum, tungod kay ang Dios gugma. Nahuman niya ang kaluwasan alang kanimo ug sa tibuok kalibutan kaniadtong dugay na. Hinumdumi nga kining pagkamatarong, nga gipirmahan sa dugo ni Hesu-Kristo, mao ang imong labing taas nga sertipiko. Ang Cordero sa Dios naghatag kanimo sa kagawasan gikan sa sala ug pagkabalaan sa imong kinabuhi. Salig sa mga saad sa Dios, ug ikaw makadungog sa tingog sa balaang Espiritu pagsiguro sa imong pagtuo,

Higala, GIPASAYLO na ang imong mga sala!
Lucas 5:20

Niining higayona ang kalinaw sa Dios magpuno sa imong kalag. Mahimo kang usa ka bag-ong tawo. Gikinahanglan kini nga dawaton ang imong kaluwasan nga adunay pagpasalamat. Ayaw kini undanga tungod kay giluwas ka ni Kristo. Ikaw ang respon-sable niining pribilehiyo sa imong kinabuhi. Ang Balaang Espiritu nagpasidaan kanimo:

KARONG ADLAWA, kung makadungog ka sa akong tingog,
AYAW PAGAHIA ANG IMONG KASINGKASING.
Hebreo 3:7+8

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 07, 2021, at 03:57 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)